Responsible Business

Purpose:

Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

 • Shareholders ondersteuner

  Purpose:

  Zorgen dat de Shareholders come 3rd meetings goed voorbereid zijn

  Accountabilities:

  • Zoeken en boeken van locatie voor meeting voorafgaand aan Kick Off en kwartaalrondes

  • Inplannen van meetings voor Shareholders come 3rd in agenda

  • Informeren van Shareholders come 3rd over locatie

  • Toesturen van documenten die benodigd zijn voor de meeting

Purpose:

Beyond Employment: Finding your Passion

 • Benefit Shop

  for Back up

  Purpose:

  Viisionairs kunnen hun keuzebudget eenvoudig beheren in de Viisi Benefit Shop

  Accountabilities:

  • Beantwoorden van vragen over de Benefit Shop

  • Bijhouden van de Benefit Shop handleiding

  • Monitoren van maandelijkse im- en export van gegevens vanuit/naar People & Payment en Brand New Day

  • Communiceren van inloginstructies voor nieuwe Viisionairs aan Onboarding Viisionairs

 • Career Doctor

  Purpose:

  Viisionairs die niet happy worden binnen Viisi zó goed hun weg buiten Viisi helpen te vinden dat ze anderen aanbevelen hier te komen werken

  Domains:

  • Ontslag en uitdiensttreding

  Accountabilities:

  • Begeleiden bij oriëntatieproces werken buiten Viisi en verdere loopbaan: waar ligt je passie?

  • Beschikbaar stellen van contacten in Viisi netwerk voor nieuwe job

  • Afwikkelen van juridisch proces bij uitdiensttreding

  • Verzorgen van interne communicatie over uitdiensttreding

  • Zorgen dat het praktische offboarding proces wordt uitgevoerd (Trello board uitvoering door rolhouders zoals e-mailaccount opschorten, toegang tot applicaties uitschakelen, sleutels inleveren et cetera)

  • Bespreken en afronden van uitdiensttreding van Viisionairs die hun ontslag hebben ingediend

  • Afstemmen van laatste werkdag met Viisionairs in overleg met Lead Link van de cirkel waarin de Viisionairs het meeste werkt

  • Verzorgen van interne communicatie over laatste werkdag

 • Casebewaker

  Purpose:

  Het goed ondersteunen en begeleiden van een langdurig zieke medewerker zodat diegene snel weer gezond aan het werk kan

  Domains:

  • onderhouden van contact met Viisionairs die langdurig ziek zijn

  Accountabilities:

  • Begeleiden medewerkers bij verzuim door ziekte

  • Opstellen en bijhouden van het plan van aanpak bij een arbeidsongeschiktheidstraject

  • Verzorgen van een goede re-integratie van medewerkers bij langdurige ziekte

  • Onderhouden van contact met de arbodienst en bedrijfsarts

  • Controleren en ondertekenen van facturen

 • Coach

  Purpose:

  Tell us what you need to achieve your personal purpose

  Accountabilities:

  • Helpen met het definiëren en nastreven van de persoonlijke purpose van iedere Viisonair

  • Benaderen van Viisionairs indien het gevoel is ontstaan dat een persoonlijk gesprek gewenst is

  • Plannen en bijwonen van ontwikkelingsgesprekken van Viisionairs in alle relevante cirkels gedurende het inwerktraject

  • Aanleveren van contactinformatie van externe coaches indien gewenst

  • Plannen en bijwonen van ontwikkelingsgesprekken van Viisionairs die daar na het inwerktraject behoefte aan hebben

 • Compensation Architect

  Purpose:

  Een goed, eerlijk en transparant beloningssysteem voor alle Viisionairs

  Domains:

  • beloning van medewerkers

  Accountabilities:

  • ontwerpen, implementeren en bijhouden van een salarismodel dat past binnen de Viisi cultuur

  • oplossen van spanningen die Viisionairs hebben over het salarismodel

  • ontwerpen, implementeren en bijhouden van processen voor het vaststellen van salarissen van medewerkers

  • doorgeven van salarisaanpassingen aan Payroll administration

  • overleggen met "Chief" Financial Officer bij salariswijzigingen

  • budgetteren en bewaken van de jaarlijkse salariskosten met Financial controller

  • vaststellen van startsalarissen, waar nodig met advies van salarisrol in relevante cirkel, en op basis van 'vier-ogen-principe', dus altijd in overleg met co-rolvervuller

  • doorgeven van salarisberekening voor nieuwe Viisionairs aan Terms of employment Arbeidsvoorwaarden naar aanleiding van verzoek vanuit Sollicitant begeleider

  • uitvoeren van jaarlijkse benchmark voor alle salariscurves en vertalen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van belonen in mogelijke verbeteringen voor het Viisi salarismodel

  • informeren van Homerunner als er wijzigingen plaatsvinden die aangepast moeten worden in vacaturetekst(en)

  • informeren van Terms of employment Arbeidsvoorwaarden als er wijzigingen plaatsvinden in het salarismodel

  • updaten van het Virtual Shares overzicht bij indiensttreding of uitdiensttreding van Viisionairs

 • Confidential Adviser (Vertrouwenspersoon)

  Purpose:

  medewerkers die een beroep op je doen opvangen en advies geven

  Accountabilities:

  • Verzorgen van eerste opvang van werknemers die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek

  • Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is

  • Informeren medewerker over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures

  • Begeleiden, desgewenst, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van de onderneming

  • Doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator

  • Geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag

  • Adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag

  • Registreren van gevallen van ongewenst gedrag

  • Voorleggen (anoniem) aan de Coach bij twijfel over wat de juiste manier van handelen is.

  • Ervoor zorgen dat de gesprekken met de vertrouwenspersoon vertrouwelijk blijven (geheimhoudingsplicht)

 • Corona beleid

  Purpose:

  Zo goed mogelijk omgaan met pandemie omtrent Corona virus

  Domains:

  • Beleid rondom corona virus

  Accountabilities:

  • Opstellen van richtlijnen waar alle Viisionairs zich aan dienen te houden

  • Volgen en delen van communicatie vanuit het RIVM rondom het virus

  • Delen van richtlijnen omtrent het virus met alle Viisionairs

  • Beantwoorden van vragen vanuit Viisionairs omtrent het virus

  • Opvragen van beleid bij andere (grote) werkgevers

  • Bespreken van situaties met Viisionairs omtrent verzoeken om te werken op kantoor

 • Coördinerende buddy rol

  Purpose:

  Iedere Viisionair perfect gematcht met zijn of haar buddy

  Accountabilities:

  • controleren welke (nieuwe) Viisionairs een buddy toegewezen hebben gekregen

  • adviseren van rollen in andere cirkels over het toewijzen van buddy's

  • opstellen van een overzicht waar junioren zich bevinden met betrekking tot het opleidingstraject

  • vragen aan andere cirkels om buddy's toe te wijzen voor de periode dat het voor een Viisionair nodig is

 • Culture Book

  Purpose:

  Propagate our culture: show who we are and what it’s like to be a Viisionair

  Accountabilities:

  • Produceren van een publicatie waarin onze cultuur helder en krachtig wordt neergezet

  • Verzorgen van (jaarlijkse) update van het culture book

 • Culture Day

  Purpose:

  Culture onboarding in een programma van een week voor onze nieuwe medewerkers. (Engels: Culture onboarding in een week-long program for our new hires)

  Accountabilities:

  • Zoeken en regelen van goede locatie

  • Opstellen en bijwerken van het curriculum

  • Nieuwe medewerkers de kans geven te ontdekken of er een culture fit is (boven technical fit) is met de purpose en principes van Viisi

  • Uitnodigen van Shareholders come 3rd bij Culture Day

  • Met Lead Links van cirkels afstemmen wanneer er mensen van die cirkel benodigd zijn

 • Getting Things Done (GTD)

  Purpose:

  Discipline gives freedom

  Accountabilities:

  • Uitleggen en coachen van Viisonairs waarom discipline zo belangrijk is

  • Uitleggen en coachen van Viisionairs om te kunnen werken met de Eat the Frog methode

  • Uitleggen en coachen van Viisionairs om te kunnen werken met de Eisenhowermatrix

  • Presenteren van slides met betrekking tot Disciplined People voor nieuwe Viisionairs tijdens Culture Day

 • Job Application Process

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat de sollicitanten de beste procedure doorlopen

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Juridisch ondersteuner People First

  Purpose:

  ervoor zorgen dat communicatie naar Viisionairs altijd juridisch klopt

  Accountabilities:

  • ondersteunen van diverse rollen in People First bij het opstellen/ontbinden van arbeidsovereenkomsten

  • beantwoorden van vragen die People First heeft met betrekking tot personeelsthema's

 • Lead Link

  Purpose:

  Beyond Employment: Finding your Passion

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

 • Onboarding Viisionairs

  Purpose:

  ervoor zorgen dat nieuwe Viisionairs zich zeer welkom voelen en weten hoe de onboarding eruit ziet

  Domains:

  • Onboardingsproces binnen Viisi (met uitzondering van inhoudelijk onboarding wat in de cirkel gebeurd)

  Accountabilities:

  • Opstellen van het onboardingstraject voor nieuwe Viisionairs

  • Afstemmen met Terms of employment Arbeidsvoorwaarden om dit traject uit te leggen bij het arbeidsvoorwaardengesprek

  • Afstemmen van het onboardingstraject met de verschillende rollen en cirkels

  • Communiceren van eventuele aanpassingen in het onboardingstraject naar alle Viisionairs

 • Opleidingen People First

  Purpose:

  Iedereen binnen People First krijgt de gelegenheid om opleidingen te doen

  Accountabilities:

  • Monitoren van de voortgang van de opleidingen van cirkelleden

  • Geven van toestemming tot het volgen van afgestemde opleidingen binnen de cirkel

  • Doorgeven van opleidingswensen aan Viisi Academy

  • Bespreken van opleidingswensen van cirkelleden met de Lead Link in verband met resources

 • Accountabilities:

  • Kopen van cadeautjes voor collega's als we vinden dat het noodzakelijk is

 • Qronde & Kick Off: Aanspreekpunt

  Purpose:

  Zorgen dat alle bijeenkomsten zo informatief en goed voorbereid zijn, dat iedereen weet waar we komend kwartaal/jaar met elkaar naar toe zeilen

  Accountabilities:

  • Inventariseren van te bespreken onderwerpen

  • coördineren van de voorbereiding van de Qronde en Kick-Off presentatie

  • controleren van de presentatie slides op lay-out en spelling

  • noteren van nieuwe projecten en/of next actions die in de Qronde of Kick-Off naar voren komen

  • bewaken van tijdsplanning tijdens de Qronde of Kick-Off

  • aanspreekpunt voor locaties op de dag zelf

  • opstellen en versturen van het evaluatieformulier naar alle collega's

  • versturen van van een samenvatting en/of het plaatsen van de presentatie op intranet

  • zorgen dat de juiste informatie gedeeld wordt met de betreffende locaties (aantallen, dieetwensen etc.)

  • informeren van collega's wanneer rondes plaatsvinden

 • Qronde & Kick Off: Inhoud

  for Back up

  Purpose:

  Inspirerende programma's die diepgang aan onze purpose geven

  Accountabilities:

  • bepalen welke thema's er tijdens een Qronde besproken wordt

  • versturen van evaluatieformulier na het event om de (ontwikkel)wensen van Viisionairs zo goed mogelijk te vervullen

  • maken van de presentatie met betrekking tot Qronde en Kick Off

 • Referentie voor oud-Viisionairs

  Purpose:

  geven van een duidelijk beeld van een oud collega aan een mogelijke nieuwe werkgever

  Accountabilities:

  • Ontvangen van alle binnenkomende verzoeken omtrent referenties van oud collega's

  • Bespreken wie deze referentie het beste na kan bellen en verzoek daar naar gelegd

  • Controleren of referentieverzoek opgepakt is

 • Sabbatical

  Purpose:

  Zorgen dat sabbatical-aanvragen goed gecoördineerd worden, zodat het voor alle relevante cirkels duidelijk is

  Accountabilities:

  • Doorsturen van verzoeken aan Lead Links van wensen voor sabbatical in hun cirkel

  • Informeren van alle Viisionairs over sabbaticals van volgend jaar

  • Informeren van "Chief" Financial Officer en Financial controller of er in de budgettering voor het volgende jaar rekening gehouden moet worden met sabbaticalwensen

  • Doorgeven van informatie omtrent goedgekeurde sabbatical aanvragen aan Payroll administration

 • Social Media | People First

  Purpose:

  Uitstekende People First content op Social Media

  Accountabilities:

  • Doorgeven aan Content Planner wanneer een post verwacht wordt

  • Aanleveren van onderwerpen en informatie waarover een post geplaatst moeten worden

 • StrengthsFinder Coach

  Purpose:

  Iedere (potentiële) Viisionair is zich bewust van haar/zijn unieke strengths/talenten combinatie en kan zich op datgene richten waarin deze strengths/talenten het beste tot uiting komen

  Accountabilities:

  • Identificeren van talenten van alle (potentiele) partners binnen Viisi m.b.v. ''StrengthsFinder'' methodologie

  • Ondersteunen bij het ontwikkelen van de sterke punten

  • Opstellen van een actieplan als hulp bij het ontwikkelen van de sterke punten

  • Onderhouden van contact met externe ''StrengthsFinder'' experts

  • Geven van een presentatie over het gebruik van de StrengthsFinder testen

  • Informeren van externen waarom de StrenghtsFinder testen je kunnen helpen bij de ontwikkeling als persoon en als bedrijf

  • Opstellen van een actieplan als hulp bij het gebruik van talenten in teamverband

  • Opstellen van vacatures in overleg met Job Application Process vanwege ontbreken van talenten in teams

 • Termination of employment (Uitdiensttreding)

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat alles netjes afgerond wordt bij uitdiensttreding van Viisionairs

  Accountabilities:

  • Aanmaken van nieuw Trellobord voor de uitdiensttreding zodat alle taken opgepakt worden

 • Terms of employment (Arbeidsvoorwaarden)

  Purpose:

  Zorgen dat alle Viisi medewerkers een correcte arbeidsovereenkomst ontvangen

  Domains:

  • Opstellen, aanbieden en aanpassen van arbeidsvoorwaarden

  Accountabilities:

  • Opstellen en aanbieden van arbeidsovereenkomsten voor nieuwe en bestaande Viisionairs

  • Aanpassen van arbeidsovereenkomsten in afstemming met een jurist

  • Voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken

  • Opstellen en onderhouden van arbeidsvoorwaarden in afstemming met Compensation Architect

  • Informeren van People First over arbeidsovereenkomsten die verlengd gaan worden

  • Informeren van (nieuwe) Viisionairs over alle arbeidsvoorwaarden inclusief salaris

  • Opstellen en aanbieden van overeenkomsten voor nieuwe (en bestaande) Viisionairs zonder arbeidscontract

  • Vragen van input aan collega Viisionairs voor verlengen arbeidsovereenkomsten

  • Aanmaken van nieuw Trellobord voor de uitdiensttreding zodat alle taken opgepakt worden

 • The School of life

  Purpose:

  Groeien als mens en leren over alle aspecten van het leven (Engels: Grow as human beings and learning all aspects of life)

  Accountabilities:

  • Analyseren van het jaarprogramma van The School of Life en jaarprogramma voor Viisionairs opstellen

  • Onderhouden van contact met The School of Life over (aankomende) events, classes of programma’s

  • Aanbieden van jaarprogramma an Viisionairs en uitnodigen om deel te nemen aan desbetreffende events

 • Verlof

  Purpose:

  Zorgen dat aanvragen voor (bijzonder) verlof snel en zorgvuldig worden afgehandeld

  Accountabilities:

  • Verwerken van aanvragen voor bijzonder verlofaanvraag in People & Payment

  • Up to date blijven van kennis met betrekking tot (bijzonder) verlof

  • Informeren bij partner of wij iets voor diegene kunnen doen

  • Regelingen opstellen om vanuit Viisi aan te geven welke regelingen we hebben met betrekking tot (bijzonder) verlof

 • Viisi Alumni

  Purpose:

  Keeping contact, supporting where we can

  Accountabilities:

  • Onderhouden van contact met oud-collega's

  • Versturen van verjaardagskaarten aan oud-collega's

  • Versturen van kerstkaarten aan oud-collega's

  • Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse kosten met Financial controller

  • Controleren en ondertekenen van de facturen

  • Doorsturen van goedgekeurde facturen naar Financial controller voor betaling

 • Viisi LinkedIn

  Purpose:

  ervoor zorgen dat altijd de juiste informatie omtrent Viisi online staat

  Accountabilities:

  • Controleren of vacatures op LinkedIn pagina juist zijn

  • Controleren of juiste aantal medewerkers actief werkzaam zijn bij Viisi

 • Viisionair Jubileum

  for Back up

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat er voldoende waardering wordt gegeven aan loyaliteit van onze Viisionairs

  Accountabilities:

  • Onderzoeken welke cadeaus we aan Viisionairs willen geven

  • Bestellen van cadeaus voor Viisionairs die een jubileum hebben

  • Opnemen van jubileum in presentatie (Kick Off, Qronde of Townhall)

  • Verzoeken aan betreffende rol om een social media post te plaatsen over het jubileum

 • Virtual Bench

  Purpose:

  Connecting with those who could be future Viisionairs

  Accountabilities:

  • Connecting with those in our network who seem to be more than generally interested in Viisi and Viisi's purpose

  • Coordinating with the overall "virtual bench" strategy with the "virtual bench" roles in the circles

 • Voorbereider Kick Off

  Purpose:

  ervoor zorgen dat de Kick Off alle benodigde informatie heeft die gewenst is

  Accountabilities:

  • Informeren van Viisionairs welke informatie benodigd is voor de presentatie van de Kick Off

  • Ervoor zorgen dat de Viisionairs de benodigde informatie op tijd aanleveren

  • Doorsturen van informatie voor presentatie Kick Off aan Qronde & Kick Off: Inhoud

 • Welcome back

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat Viisionairs die langere tijd afwezig zijn geweest weer helemaal up to date zijn

  Accountabilities:

  • Inplannen van afspraak na terugkomst

  • Voorbereiden van de afspraak door juiste informatie bij elkaar te zoeken

 • Ziekte

  Purpose:

  Zorgen dat ziekmeldingen snel en zorgvuldig worden afgehandeld

  Domains:

  • Aannemen van ziekmeldingen van Viisionairs

  Accountabilities:

  • Verwerken van ziekmeldingen in Verzuimsignaal (Arbobutler) en bij de Amersfoortse

  • Opsturen van fruitmanden naar Viisionairs die langer dan 1 week ziek zijn

  • Up to date blijven van kennis met betrekking tot de Ziektewet

  • Regelingen opgesteld met betrekking tot ziektemeldingen van Viisionairs

Purpose:

Alles met betrekking tot bestellingen, abonnementen, organisatorische zaken en andere details bij Viisi is goed geregeld

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

 • Glassfrog Expert

  Purpose:

  zorgen dat iedereen binnen Viisi goed op een efficiënte manier kan werken met Glassfrog, zodat ze op hun manier een optimale bijdrage kunnen leveren aan Holacracy meetings

  Accountabilities:

  • Ondersteunen van werknemers bij het gebruik van Glassfrog

  • Up to date houden van kennis met betrekking tot Glassfrog

  • Informeren van werknemers bij wijzigingen/verbeteringen in Glassfrog

  • Onderzoeken van andere software (o.a. Holaspirit en Nestr) mogelijkheden voor verwerking Holacracy meetings

 • Kerstdiner

  Purpose:

  ervoor zorgen dat alles goed geregeld is voor het kerstdiner

  Accountabilities:

  • Reserveren van locatie in afstemming met Location Scout

  • Onderhouden van contact met locatie zodat alles goed verloopt

  • Informeren van Branding welke informatie er op de uitnodiging moet komen te staan

  • Beantwoorden van vragen/opmerkingen van Viisionairs omtrent het kerstdiner

  • Maken van tafelschikking voor het kerstdiner

  • Informeren van locatie over aantallen voor kerstdiner en overnachting (inclusief dieetwensen etc.)

 • Werkgeversverklaringen Viisionairs

  Purpose:

  ervoor zorgen dat er correcte werkgeversverklaringen opgesteld worden voor Viisionairs

  Accountabilities:

  • opmaken van werkgeversverklaring voor Viisionairs

  • invullen van salarisgegevens op werkgeversverklaring op basis van input Payroll administration

  • laten ondertekenen van werkgeversverklaring door een Co-founder_("Shareholders_come_3rd")

Purpose:

#ChangeWork: Let us humanise the world of work, by making it more fulfilling and fair

 • Financiële administratie

  Purpose:

  ervoor zorgen dat de financiële administratie altijd op de juiste en efficiëntste manier wordt opgepakt

  Accountabilities:

  • Inboeken van bankafschriften van Viisi Insights in Exact

  • Verwerken van de debiteurenadministratie voor Viisi Insights

  • Doorlopen op maandelijkse basis van openstaande posten in debiteurenadministratie

  • Verwerken van de crediteurenadministratie voor Viisi Insights

  • Overmaken van betalingen aan crediteuren

 • Great Place To Work (GPTW)

  for Coördinatie

  Purpose:

  Wij zijn de beste werkplek van Europa

  Domains:

  • Aan deze rol is geen domein verleend om te beheren

  Accountabilities:

  • Coördineren deelname aan Great Place To Work

  • Schrijven van Culture Audit

  • Terugkoppelen resultaten onderzoek aan People First en alle Viisionairs

  • Inventariseren van input van alle cirkels t.b.v. Culture Audit

  • Zorgen voor aanwezigheid bij (eventuele) award uitreiking door rolvervuller(s)

 • Holacracy evangelist

  Purpose:

  To energize entrepreneurs and established companies, even competitors to adopt/implement Holacracy

  Accountabilities:

  • delen van ervaringen

  • schrijven van een blog

  • aanbieden om Holacracy meeting bij Viisi bij te wonen, zogenaamde Holacracy safari

  • connecten van entrepreneus en bedrijven met andere ondernemers

  • helpen van concurrenten eveneens Holacracy in te voeren

 • Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling

  for Coördinatie

  Purpose:

  Viisi is continue bezig met het ontwikkelen van de talenten

  Accountabilities:

  • Coördineren deelname aan het Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling

  • Beantwoorden van de onderzoeksvragen

  • Terugkoppelen van resultaten aan People First en alle Viisionairs

  • Inventariseren van input van alle cirkels t.b.v. onderzoeksvragen

  • Zorgen voor aanwezigheid bij (eventuele) award uitreiking door rolvervuller(s)

Purpose:

Building Viisi's standing to add strong value to our core business & create public recognition

 • Columnist PW (Vakmedianet)

  for Backup

  Purpose:

  Ons #PeopleFirst gedachtegoed krachtig verwoord voor de lezers van PW

  Accountabilities:

  • Schrijven en redigeren van maandelijkse column voor PW

 • Columnist SalarisNet (Vakmedianet)

  for Backup

  Purpose:

  Ons #PeopleFirst gedachtegoed krachtig verwoord voor de lezers van SalarisNet

  Accountabilities:

  • Schrijven en redigeren van reeks artikelen voor SalarisNet

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Aanstellingen regelaar

  for Administratieve verwerking

  Purpose:

  Giving our clients access to products & services of all relevant cooperation partners.

  Accountabilities:

  • Bepalen bij welke geldverstrekkers Viisi aanstellingen heeft

  • Afsluiten van goede Service Level Agreements (SLA’s) met geldverstrekkers, zodat onze klanten een zo goed mogelijke dienstverlening van de geldverstrekkers krijgen

  • Opbouwen van nieuwe samenwerkingen met geldverstrekkers, zodat onze klanten uit een nog groter aanbod kunnen kiezen

  • Netwerken met geldverstrekkers

  • Bespreken mogelijkheden mandaat 1e akkoord door Viisi bij geldverstrekkers

  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan samen met Compliance officer

 • Backup Viisi-rondes

  for Administration

  Purpose:

  Elke urgente situatie kan opgepakt worden tijdens Kick-of en Kwartaalsrondes

  Accountabilities:

  • Zorgen voor backup vanuit de eigen cirkel tijdens Kick-of en Kwartaalsrondes

  • Communiceren naar andere cirkels wie aanspreekpunt is tijdens Kick-of en Kwartaalsrondes

  • Zorgen dat er een laptop (+ toebehoren) meegenomen wordt waar in urgente situaties op gewerkt kan worden

 • People First

  Purpose:

  Beyond Employment: Finding your Passion

  Accountabilities:

  • Werven, selecteren en onboarden van nieuwe collega’s

  • Stimuleren van de ontwikkeling van collega’s door coaching en opleiding te bieden

  • Beoordelen van het functioneren van collega’s

  • Verzorgen van een goede beloning van collega’s

  • Opstellen en aanbieden van arbeidsovereenkomsten

  • Beëindigen van arbeidsovereenkomsten

  • Verzorgen van company events en vieringen

  • Opbouwen van Viisi als werkgeversbrand

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

 • Aanspreekpunt nieuwe Viisionairs

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat nieuwe Viisonairs altijd bij iemand terecht kunnen met vragen

  Accountabilities:

  • ervoor zorgen dat communicatie tussen cirkels goed afgestemd worden voordat deze bij nieuwe Viisonairs terechtkomen

  • benaderbaar zijn voor nieuwe Viisionairs om vragen te beantwoorden en onduidelijkheden uit de wereld geholpen worden

  • communicatie naar nieuwe Viisonairs met betrekking tot inwerkperiodes in verschillende cirkels

  • ervoor zorgen dat de overdracht van nieuwe Viisionairs tussen de cirkels goed verloopt

 • Crosslink People first

  Purpose:

  Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen Viisi Academy en People First

  Accountabilities:

  • Vertegenwoordigen People First in Viisi Academy

  • Geven van updates over relevante ontwikkelingen binnen People First aan Viisi Academy

  • Bijwerken van metrics voor consultants in opleiding

  • Eén maand van tevoren doorgeven aan Viisi Academy als er nieuwe medewerkers starten zodat er een opleidingsplan gemaakt kan worden tot viisionair

 • Inwerkcoach Administration

  for back up

  Purpose:

  Accountabilities:

  • Inwerken van nieuwe collega's in de cirkel Organize

  • Schrijven van processen die noodzakelijk zijn voor het inwerktraject

  • Bepalen welke werkzaamheden gemaakt moeten worden

  • Opstellen van Trello bord voor inwerken in afstemming met Organize

Purpose:

To establish stability and long term growth for all partners involved

 • Administration

  Purpose:

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Financial controller

  Purpose:

  zorgdragen dat we een boekhoudsysteem hebben staan waarbij er een duidelijk inzicht is over de financiële situatie

  Accountabilities:

  • Verwerken debiteuren- en crediteurenadministratie voor Viisi Real Estate & Viisi Group

  • Bijwerken activastaat met de investeringen in het boekjaar

  • Inboeken afschrijvingskosten materiële vaste activa

  • Uitvoeren afloopcontrole kruisposten

  • Controleren en/of verwerken aansluiting onderlinge rekening-courantverhouding per jaareinde

  • Controleren of alle kostenposten transitorisch juist zijn verwerkt

  • Voorbereiden jaarwerk alle entiteiten

  • Controleren, toevoegen en wijzigen van kostenplaatsen

  • Inplannen en bijwonen kwartaal/jaarafsluiting accountant Deloitte

  • Opstellen van de begroting met "Chief" Financial Officer

  • Automatiseren van processen in boekhouding indien mogelijk

 • Inkoopcontracten

  for Administratieve verwerking

  Purpose:

  Viisi koopt op een duurzame, (prijs)efficiënte en kwalitatieve manier haar diensten en producten in

  Accountabilities:

  • Bespreken van nieuw af te sluiten contracten met rolvervuller

  • Evalueren op jaarlijkse basis van lopen contracten met rolvervuller

  • Terugkoppeling geven aan relevante cirkel(s) hoe het zit met de lopende contracten

 • Ondersteuning huurovereenkomsten

  Purpose:

  Het optimaal laten functioneren van Viisi kantoren

  Accountabilities:

  • Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse huurkosten, reparatie- en onderhoudskosten kantoorpanden met Financial controller

  • Indienen en voortgang bewaken van reparatieverzoeken

  • Verwerken van (nieuwe) huurovereenkomsten

  • Verwerking van administratieve werkzaamheden met betrekking tot huurovereenkomsten

  • Opstellen en/of toesturen van documenten die benodigd zijn voor huurovereenkomsten en opzeggingen

  • Inschrijven en uitschrijven van (nieuwe) Viisi kantoren bij de KvK

  • Controleren of de wijzigingen doorgevoerd zijn bij de KvK

  • Informeren van Review Strategist als wijzigingen zijn doorgevoerd

  • Opvragen van nieuwe huurovereenkomsten

Purpose:

 • Abonnementen

  for Back up

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • bijhouden van het overzicht van de abonnementen die we afgesloten hebben

  • aanvragen van nieuwe abonnementen indien gewenst

  • beëindigen van lopende abonnementen indien gewenst

 • Bankadministratie

  for Back up

  Purpose:

  zorgen dat altijd de juiste informatie beschikbaar is met betrekking tot de bankrekeningen van Viisi

  Accountabilities:

  • Inboeken van bankafschriften in Exact

  • Informeren van Financial controller als er boekingen zijn die door die rol verwerkt moeten worden

  • Invullen van het wekelijkse overzicht met betrekking tot liquiditeit

  • Informeren van Payroll administration als salarisboekingen verwerkt moeten worden

 • Crediteurenadministratie

  for Back up

  Purpose:

  zorgdragen voor een correcte verwerking van crediteurenadministratie

  Accountabilities:

  • Verwerken van de crediteurenadministratie voor Viisi

  • Opstellen van de overzichten voor het betalen van de facturen

 • Debiteurenadministratie

  for Back up

  Purpose:

  zorgdragen voor een correcte verwerking van debiteurenadministratie

  Domains:

  • Afspraken maken met debiteuren over betalingsregelingen

  Accountabilities:

  • Verwerken van de debiteurenadministratie voor Viisi

  • Verwerken van ondertekende opdrachten tot dienstverlening

  • Wijzigen van opdrachten tot dienstverlening

  • Uitdraaien op wekelijkse basis van het overzicht van de opdrachtbevestigingen die nog niet getekend zijn en delen met People First

  • Doorlopen op wekelijkse basis van het overzicht van de opdrachtbevestigingen die wel getekend zijn maar niet gefactureerd

  • Op weekbasis de omzet uitdraaien en toevoegen aan metrics

 • Juridisch ondersteuner huurcontracten (Huurdersland)

  Purpose:

  ervoor zorgen dat communicatie naar huurders altijd juridisch klopt

  Accountabilities:

  • ondersteunen van Rental contracts met betrekking tot nieuwe huurovereenkomsten voor kantoren

 • Lead Link

  Purpose:

  The Lead Link holds the Purpose of the overall Circle.

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

 • Payroll administration

  Purpose:

  Zorgen voor een juiste afhandeling van de salarisadministratie voor werknemers

  Accountabilities:

  • Inboeken salariskosten naar de kostprijs omzet (per jaareinde)

  • Inboeken loonjournaalpost

  • Toevoegen nieuwe werknemers aan salarisadministratie

  • Doorvoeren wijzigingen in rooster en persoonlijke gegevens salarisadministratie

  • Verwijderen van uit dienst getreden werknemers in salarisadministratie

  • Opstellen en versturen eindafrekening op basis van informatie salarisadministratie

  • Doorvoeren overuren werknemers in salarisadministratie

  • Controleren en wijzigen van kostenplaatsen

  • Opstellen modelopgaaf loonheffing nieuwe werknemers

  • Doorvoeren van salariswijzigingen in salarisadministratie

  • Overmaken van dividenduitkering na goedkeuring van Shareholders come 3rd

 • Rekening courant

  for Back up

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • opslaan van binnenkomende rekening courant op de Drive

  • controleren of we alle rekeningen courant ontvangen hebben

  • opvragen van ontbrekende rekeningen courant bij maatschappijen

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

 • Werknemersadministratie

  Purpose:

  up to date houden van alle persoonlijke gegevens van de werknemers van Viisi

  Accountabilities:

  • Doorvoeren van salariswijzigingen bij Arbobutler en secundaire arbeidsvoorwaarden van Viisi

  • Doorvoeren van wijzigingen in parttime percentages bij Arbobutler secundaire arbeidsvoorwaarden van Viisi

  • Toevoegen van nieuwe werknemers bij Arbobutler secundaire arbeidsvoorwaarden van Viisi

  • Verwijderen van uit dienst getreden werknemers bij Arbobutler secundaire arbeidsvoorwaarden van Viisi

  • Toevoegen van nieuwe werknemers in personeelsbestand

  • Doorvoeren van salariswijzigingen in personeelsbestand

  • Toevoegen datum uitdiensttreding van oud werknemers in personeelsbestand

  • Opslaan van documenten die benodigd zijn voor de werknemersadministratie in People & Payment (m.u.v. diploma's deze gaan naar Academy)

Purpose:

Ervoor zorgen dat de sollicitanten de beste procedure doorlopen

 • Begeleiden proces sollicitatiegesprekken

  Purpose:

  ervoor zorgen dat nieuwe Viisionairs goed begeleid worden en sollicitatiegesprekken kunnen voeren

  Accountabilities:

  • opleiden van nieuwe Viisionairs om sollicitatiegesprekken te kunnen voeren

  • begeleiden van Viisionairs die vragen hebben met betrekking tot het voeren van sollictatiegesprekken

  • inventariseren of nieuwe Viisionairs interesse hebben om sollicitatiegesprekken te gaan voeren

 • Chatter werkenbij

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat (potentiële) sollicitanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen

  Accountabilities:

  • Beantwoorden van chatgesprekken die binnenkomen in Hubspot

  • Analyseren van chatgesprekken hoe we dingen nog beter kunnen doen

 • Cultural Fit interviewer

  Purpose:

  Bewaken van een optimale culturele match tussen sollicitanten en Viisi

  Accountabilities:

  • Voeren van cultural fit gesprekken met sollicitanten

  • Geven van feedback over het gesprek aan Sollicitant begeleider met onderbouwing

  • Geven van inhoudelijke terugkoppeling van de StrengthsFinder test

 • Glassdoor

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Opstellen van Viisi profiel op website

  • Bespreken met People First welke informatie we op de site willen zetten

 • Hiring process optimizer

  Purpose:

  Het beste & leukste sollicitatieproces ooit! (Engels: The best and most fun application process ever!)

  Accountabilities:

  • Continu analyseren en optimaliseren van sollicitatieproces

  • Vragen van feedback aan sollicitanten over ervaring sollicitatieproces

  • Bespreken mogelijke verbeteringen proces met relevante rollen in sollicitatieproces

  • In kaart brengen en inzichtelijk maken van sollicitatieprocedure

 • Homerunner

  Purpose:

  Homerun inrichten zodat People First optimaal nieuwe Viisionairs kan onboarden

  Accountabilities:

  • Inventariseren van wensen van People First als het gaat om onboarding nieuwe Viisionairs

  • Vertalen van wensen van People First naar optimale inrichting Homerun recruitment website

  • Plaatsen van content in Homerun die door Branding en Development worden aangeleverd

 • Lead Link

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat de sollicitanten de beste procedure doorlopen

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

 • Recruiter

  Purpose:

  Werven van potentiële Viisionairs die passen bij de Viisi cultuur

  Domains:

  • Besluiten of en waar vacatures uitgezet worden buiten onze eigen werken bij website

  • Plaatsen van vacatures op onze eigen en externe websites

  Accountabilities:

  • Schrijven van vacatures

  • Uitzetten van vacatures op werkenbij.viisi.nl en vacaturesites

  • Onderhouden van contacten met vacaturesites

  • Budgetteren van de jaarlijkse kosten met Financial controller

  • Terugkoppelen aan externe recruiters dat wij geen samenwerkingen aangaan

 • References for applicants

  for Back up

  Purpose:

  ervoor zorgen dat we een duidelijk beeld krijgen van een nieuwe Viisionair door met referenties te bellen

  Accountabilities:

  • Telefonisch contact opnemen met referenties om sollicitant te bespreken

  • Geven van feedback over de referentiegesprekken aan Sollicitant begeleider met onderbouwing

 • Referral recruiting

  Purpose:

  Werven van zoveel mogelijk Viisionairs via het eigen netwerk

  Accountabilities:

  • opstellen van een werkwijze met betrekking tot referral recruiting

  • inplannen en voeren van speeddates met huidige Viisionairs met betrekking tot referral recruiting

  • Opstellen, bijhouden en optimaliseren van aanbrengvergoeding voor huidige Viisionairs op het moment dat ze nieuwe Viisionairs aanbrengen

 • Screener

  Purpose:

  Zorgen dat alleen die sollicitanten doorgaan naar de volgende ronde die lijken te matchen bij de Viisi cultuur en voldoen aan de gewenste vakinhoudelijke eisen

  Accountabilities:

  • Bekijken van binnenkomende sollicitaties per mail en beoordelen aan de hand van vastgestelde criteria

  • Versturen van afwijzingsmails naar sollicitanten die niet voldoen aan het gewenste profiel

  • Uitnodigen van sollicitanten voor een eerste gesprek wanneer ze voldoen aan het gewenste profiel

  • Invoeren van binnengekomende sollicitatie in overzicht sollicitaties

 • Social Media | Recruitment

  Purpose:

  Uitstekende recruiting content op Social Media

  Accountabilities:

  • Doorgeven aan Content Planner wanneer er een post verwacht wordt

  • Aanleveren van onderwerpen en informatie waarover een post geplaatst moeten worden

  • Controleren van de nieuwsbrief of de juiste informatie omtrent recruiting opgenomen is

 • Sollicitant begeleider

  for Back up

  Purpose:

  Zorgen dat sollicitanten na elke ronde tijdig nette en duidelijke feedback krijgen over hun sollicitatie

  Accountabilities:

  • Geven van feedback aan sollicitant na afloop van een sollicitatiegesprek

  • Inplannen van gesprekken met potentiële nieuwe Viisionairs

  • Afwijzen van sollicitant & terugkoppelen n.a.v. beoordelingen

  • Communiceren van startsalaris aan het begin van sollicitatietraject in afstemming met Compensation Architect totdat salarismodel op de website staat

  • Inplannen van laatste overleg met alle Viisionairs die gesprekken met de potentiële Viisionair hebben gevoerd

Purpose:

Alle interne processen en verdeling van verantwoordelijkheden voldoen aan het streven om Viisi de meest professionele en kwalitatieve organisatie in de financiële dienstverlening te laten zijn.

 • Preventiemedewerker

  Purpose:

  ervoor zorgen dat de werkplek veilig is conform de Arbo-wetgeving

  Accountabilities:

  • (her)schrijven van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

  • verzorgen van voorlichting met betrekking tot de wetgeving

  • registreren en onderzoeken van risicogevallen

  • beantwoorden van arbo-vragen van medewerkers in de organisatie