Roles

Responsible Business

Purpose:

Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.

 • Rep Link

  from Viisi N.V.

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

 • Shareholders ondersteuner

  Purpose:

  Zorgen dat de Shareholders come 3rd meetings goed voorbereid zijn

  Accountabilities:

  • Zoeken en boeken van locatie voor meeting voorafgaand aan Kick Off en kwartaalrondes

  • Inplannen van meetings voor Shareholders come 3rd in agenda

  • Informeren van Shareholders come 3rd over locatie

  • Toesturen van documenten die benodigd zijn voor de meeting

Purpose:

Beyond Employment: Finding your Passion

 • Benefit shop

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat we de beste secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen aanbieden aan onze Viisionairs

  Accountabilities:

  • Uitzoeken welke softwareprogramma's hiervoor gebruikt kunnen worden

  • Verzamelen van informatie met betrekking tot de benefit shop

  • Ophalen van wensen vanuit Viisionairs voor secundaire arbeidsvoorwaarden

  • Implementeren van benefit shop naar aanleiding van input Viisonairs

 • Beste werkgever (100+)

  Purpose:

  Het Beste Werkgevers Keurmerk behalen

  Accountabilities:

  • Aanmelden voor onderzoek wanneer Viisi daarvoor in aanmerking komt

  • Informeren Viisionairs omtrent onderzoek

  • Leveren van benodigde input voor onderzoek & keurmerk

  • Zorgen voor aanwezigheid bij (eventuele) award uitreiking door rolvervuller(s)

 • Career Doctor

  Purpose:

  Viisionairs die niet happy worden binnen Viisi zó goed hun weg buiten Viisi helpen te vinden dat ze anderen aanbevelen hier te komen werken

  Domains:

  • Ontslag en uitdiensttreding

  Accountabilities:

  • Begeleiden bij oriëntatieproces werken buiten Viisi en verdere loopbaan: waar ligt je passie?

  • Beschikbaar stellen van contacten in Viisi netwerk voor nieuwe job

  • Afwikkelen van juridisch proces bij uitdiensttreding

  • Verzorgen van interne communicatie over uitdiensttreding

  • Zorgen dat het praktische offboarding proces wordt uitgevoerd (Trello board uitvoering door rolhouders zoals e-mailaccount opschorten, toegang tot applicaties uitschakelen, sleutels inleveren et cetera)

  • Bespreken en afronden van uitdiensttreding van Viisionairs die hun ontslag hebben ingediend

  • Afstemmen van laatste werkdag met Viisionairs in overleg met Lead Link van de cirkel waarin de Viisionairs het meeste werkt

  • Verzorgen van interne communicatie over laatste werkdag

 • Casebewaker

  Purpose:

  Het goed ondersteunen en begeleiden van een langdurig zieke medewerker zodat diegene snel weer gezond aan het werk kan

  Domains:

  • onderhouden van contact met Viisionairs die langdurig ziek zijn

  Accountabilities:

  • Begeleiden medewerkers bij verzuim door ziekte

  • Opstellen en bijhouden van het plan van aanpak bij een arbeidsongeschiktheidstraject

  • Verzorgen van een goede re-integratie van medewerkers bij langdurige ziekte

  • Onderhouden van contact met de arbodienst en bedrijfsarts

  • Controleren en ondertekenen van facturen

 • Coach

  Purpose:

  Tell us what you need to achieve your personal purpose

  Accountabilities:

  • Helpen met het definiëren en nastreven van de persoonlijke purpose van iedere Viisonair

  • Benaderen van Viisionairs indien het gevoel is ontstaan dat een persoonlijk gesprek gewenst is

  • Plannen en bijwonen van ontwikkelingsgesprekken van Viisionairs in alle relevante cirkels gedurende het inwerktraject

  • Aanleveren van contactinformatie van externe coaches indien gewenst

  • Plannen en bijwonen van ontwikkelingsgesprekken van Viisionairs die daar na het inwerktraject behoefte aan hebben

 • Compensation Architect

  Purpose:

  Een goed, eerlijk en transparant beloningssysteem voor alle Viisionairs

  Domains:

  • beloning van medewerkers

  Accountabilities:

  • ontwerpen, implementeren en bijhouden van een salarismodel dat past binnen de Viisi cultuur

  • oplossen van spanningen die Viisionairs hebben over het salarismodel

  • ontwerpen, implementeren en bijhouden van processen voor het vaststellen van salarissen van medewerkers

  • doorgeven van salarisaanpassingen aan Payroll administration

  • overleggen met "Chief" Financial Officer bij salariswijzigingen

  • opstellen van de voorwaarden voor de dertiende maand

  • budgetteren en bewaken van de jaarlijkse salariskosten met Financial controller

  • vaststellen van startsalarissen op basis van 'vier-ogen-principe', dus altijd in overleg met co-rolvervuller

  • doorgeven van salarisberekening voor nieuwe Viisionairs aan Terms of employment Arbeidsvoorwaarden naar aanleiding van verzoek vanuit People First

  • bijhouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van belonen en vertalen in mogelijke verbeteringen voor het Viisi salarismodel

 • Confidential Adviser (Vertrouwenspersoon)

  Purpose:

  medewerkers die een beroep op je doen opvangen en advies geven

  Accountabilities:

  • Verzorgen van eerste opvang van werknemers die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek

  • Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is

  • Informeren medewerker over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures

  • Begeleiden, desgewenst, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van de onderneming

  • Doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator

  • Geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag

  • Adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag

  • Registreren van gevallen van ongewenst gedrag

  • Voorleggen (anoniem) aan de Coach bij twijfel over wat de juiste manier van handelen is.

  • Ervoor zorgen dat de gesprekken met de vertrouwenspersoon vertrouwelijk blijven (geheimhoudingsplicht)

 • Coördinerende buddy rol

  Purpose:

  Iedere Viisionair perfect gematcht met zijn of haar buddy

  Accountabilities:

  • controleren welke (nieuwe) Viisionairs een buddy toegewezen moeten krijgen

  • overleggen met rollen in andere cirkels over het toewijzen van buddy's

  • opstellen van een overzicht waar junioren zich bevinden met betrekking tot het opleidingstraject

 • Culture Book

  Purpose:

  Propagate our culture: show who we are and what it’s like to be a Viisionair

  Accountabilities:

  • Produceren van een publicatie waarin onze cultuur helder en krachtig wordt neergezet

  • Verzorgen van (jaarlijkse) update van het culture book

 • Culture Day

  Purpose:

  Culture onboarding in een programma van een week voor onze nieuwe medewerkers. (Engels: Culture onboarding in een week-long program for our new hires)

  Accountabilities:

  • Zoeken en regelen van goede locatie

  • Opstellen en bijwerken van het curriculum

  • Nieuwe medewerkers de kans geven te ontdekken of er een culture fit is (boven technical fit) is met de purpose en principes van Viisi

  • Uitnodigen van Shareholders come 3rd bij Culture Day

  • Met Lead Links van cirkels afstemmen wanneer er mensen van die cirkel benodigd zijn

 • Getting Things Done (GTD)

  Purpose:

  Discipline gives freedom

  Accountabilities:

  • Uitleggen en coachen van Viisonairs waarom discipline zo belangrijk is

  • Uitleggen en coachen van Viisionairs om te kunnen werken met de Eat the Frog methode

  • Uitleggen en coachen van Viisionairs om te kunnen werken met de Eisenhowermatrix

  • Presenteren van slides met betrekking tot Disciplined People voor nieuwe Viisionairs tijdens Culture Day

 • Glassdoor

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Opstellen van Viisi profiel op website

  • Bespreken met People First welke informatie we op de site willen zetten

 • Great Place To Work (GPTW)

  Purpose:

  We zijn de beste werkplek van Europa

  Accountabilities:

  • coördineren deelname aan Great Place To Work

  • schrijven van Culture Audit

  • terugkoppelen resultaten onderzoek aan People First en alle Viisionairs

  • inventariseren van input van alle cirkels tbv Culture Audit

  • Zorgen voor aanwezigheid bij (eventuele) award uitreiking door rolvervuller(s)

 • Job Application Process

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat de sollicitanten de beste procedure doorlopen

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Juridisch ondersteuner People First

  Purpose:

  ervoor zorgen dat communicatie naar Viisionairs altijd juridisch klopt

  Accountabilities:

  • ondersteunen van diverse rollen in People First bij het opstellen/ontbinden van arbeidsovereenkomsten

  • beantwoorden van vragen die People First heeft met betrekking tot personeelsthema's

 • Lead Link

  Purpose:

  Beyond Employment: Finding your Passion

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

 • Nationaal onderzoek talentontwikkeling

  Purpose:

  Viisi is continue bezig met het ontwikkelen van de talenten

  Accountabilities:

  • coördineren deelname aan het Nationaal onderzoek talentontwikkeling

  • Beantwoorden van de onderzoeksvragen

  • Terugkoppelen van resultaten onderzoek aan People First en alle Viisionairs

  • Inventariseren van input van alle cirkels ten behoeve van onderzoeksvragen

  • Zorgen voor aanwezigheid bij (eventuele) award uitreiking door rolvervuller(s)

 • Onboarding Viisionairs

  Purpose:

  ervoor zorgen dat nieuwe Viisionairs op de beste manier ingewerkt worden

  Domains:

  • Onboardingsproces binnen Viisi

  Accountabilities:

  • Opstellen van het onboardingstraject voor nieuwe Viisionairs

  • Afstemmen met Terms of employment Arbeidsvoorwaarden om dit traject uit te leggen bij het arbeidsvoorwaardengesprek

  • Afstemmen van het onboardingstraject met de verschillende rollen en cirkels

  • Communiceren van eventuele aanpassingen in het onboardingstraject naar alle Viisionairs

  • Inplannen van introductierondes voor nieuwe Viisionairs

 • Opleidingen People First

  Purpose:

  Iedereen binnen People First krijgt de gelegenheid om opleidingen te doen

  Accountabilities:

  • Monitoren van de voortgang van de opleidingen van cirkelleden

  • Geven van toestemming tot het volgen van afgestemde opleidingen binnen de cirkel

  • Doorgeven van opleidingswensen aan Viisi Academy

  • Bespreken van opleidingswensen van cirkelleden met de Lead Link in verband met resources

 • Pay to Quit

  Purpose:

  Een kans om opnieuw te beginnen: een optimale uitweg voor werknemers die zich overweldigd voelen door onze cultuur en ontwikkeling. (Engels: A chance to start over: an optimal way out for any employee feeling overwhelmed by our culture and training & development.)

  Accountabilities:

  • Aanmoedigen van (nieuwe) medewerker om na te denken over wat zij/hij echt wil: blijven of weggaan met aanbieding van een geldbedrag

  • Bieden van mogelijkheid om de organisatie met een positieve noot & bonus te verlaten.

  • Uitvoeren in samenwerking met Payroll administration

  • Aanleveren van pay to quit voorstel aan Terms of employment (Arbeidsvoorwaarden) bij verlenging arbeidsovereenkomsten

 • People & Family First

  Purpose:

  ervoor zorgen dat de we de beste regelingen hebben op gebied van gezondheid

  Accountabilities:

  • opstellingen van regelingen en beleid omtrent gezondheidsrisico's

  • onderhouden van contact met collega's die zelf of directe familieleden hebben die besmet zijn geraakt met het corona virus

 • Accountabilities:

  • Kopen van cadeautjes voor collega's als we vinden dat het noodzakelijk is

 • Postbak

  Purpose:

  iedere (nieuwe) Viisionair heeft de postbakoefening gemaakt

  Accountabilities:

  • Onderzoeken van bedrijven die deze oefeningen aanbieden om te kijken wat het beste bij ons past

  • Laten uitvoeren van de postbakoefening door (nieuwe) Viisionairs

  • Doornemen van uitkomst van de oefening samen met Viisionair

 • Qronde & Kick Off: Aanspreekpunt

  Purpose:

  Zorgen dat alle bijeenkomsten zo informatief en goed voorbereid zijn, dat iedereen weet waar we komend kwartaal/jaar met elkaar naar toe zeilen

  Accountabilities:

  • Inventariseren van te bespreken onderwerpen

  • coördineren van de voorbereiding van de Qronde en Kick-Off presentatie

  • controleren van de presentatie slides op lay-out en spelling

  • noteren van nieuwe projecten en/of next actions die in de Qronde of Kick-Off naar voren komen

  • bewaken van tijdsplanning tijdens de Qronde of Kick-Off

  • aanspreekpunt voor locaties op de dag zelf

  • bespreken van de voorstellen voor de locaties met People First en People First

  • akkoord geven voor offertes die worden aangeleverd door People First en People First

  • opstellen en versturen van het evaluatieformulier naar alle partners

  • versturen van van een samenvatting en/of het plaatsen van de presentatie op intranet

 • Qronde & Kick Off: Inhoud

  for Versturen evaluatieformulieren

  Purpose:

  Inspirerende programma's die diepgang aan onze purpose geven

  Accountabilities:

  • bepalen welke thema's er tijdens een Qronde besproken wordt

  • versturen van evaluatieformulier na het event om de (ontwikkel)wensen van Viisionairs zo goed mogelijk te vervullen

  • maken van de presentatie met betrekking tot Qronde en Kick Off

 • Referentie voor oud-Viisionairs

  Purpose:

  geven van een duidelijk beeld van een oud collega aan een mogelijke nieuwe werkgever

  Accountabilities:

  • Ontvangen van alle binnenkomende verzoeken omtrent referenties van oud collega's

  • Bespreken wie deze referentie het beste na kan bellen en verzoek daar naar gelegd

  • Controleren of referentieverzoek opgepakt is

 • Referral recruiting

  Purpose:

  Werven van zoveel mogelijk Viisionairs via het eigen netwerk

  Accountabilities:

  • opstellen van een werkwijze met betrekking tot referral recruiting

  • inplannen en voeren van speeddates met huidige Viisionairs met betrekking tot referral recruiting

  • Opstellen, bijhouden en optimaliseren van aanbrengvergoeding voor huidige Viisionairs op het moment dat ze nieuwe Viisionairs aanbrengen

 • Sabbatical

  Purpose:

  Om onze Viisionair te ondersteunen in hun sabbatical te plannen en hen te helpen bij het realiseren van hun persoonlijke dromen (reizen enz.)

  Accountabilities:

  • Ondersteunen van Lead Links bij inventariseren van wensen voor sabbatical in hun cirkel

  • Adviseren van Lead Links over goedkeuring sabbaticals in hun cirkel

  • Inventariseren van alle sabbatical aanvragen en informeren van alle Viisionairs over sabbaticals van volgend jaar

  • Informeren van "Chief" Financial Officer en Financial controller of er in de budgettering voor het volgende jaar rekening gehouden moet worden met sabbaticalwensen

  • Ondersteunen van Viisionairs die op sabbatical gaan

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

 • StrengthsFinder Coach

  Purpose:

  Iedere Viisi partner is zich bewust van haar/zijn unieke strengths/talenten combinatie en kan zich op datgene richten waarin deze strengths/talenten het beste tot uiting komen

  Accountabilities:

  • Identificeren van talenten van alle (potentiele) partners binnen Viisi m.b.v. ''StrengthsFinder'' methodologie

  • Ondersteunen bij het ontwikkelen van de sterke punten

  • Opstellen van een actieplan als hulp bij het ontwikkelen van de sterke punten

  • Onderhouden van contact met externe ''StrengthsFinder'' experts

  • Geven van een presentatie over het gebruik van de StrengthsFinder testen

  • Informeren van externen waarom de StrenghtsFinder testen je kunnen helpen bij de ontwikkeling als persoon en als bedrijf

  • Opstellen van een actieplan als hulp bij het gebruik van talenten in teamverband

 • Termination of employment (Uitdiensttreding)

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat alles netjes afgerond wordt bij uitdiensttreding van Viisionairs

  Accountabilities:

  • Verwijderen van accounts en wachtwoorden na uitdiensttreding

  • Toesturen van de eindafrekening na afstemming met Payroll administration

 • Terms of employment (Arbeidsvoorwaarden)

  Purpose:

  Zorgen dat alle Viisi medewerkers een correcte arbeidsovereenkomst ontvangen

  Domains:

  • Opstellen, aanbieden en aanpassen van arbeidsvoorwaarden

  Accountabilities:

  • Opstellen en aanbieden van arbeidsovereenkomsten voor nieuwe en bestaande Viisionairs

  • Aanpassen van arbeidsovereenkomsten in afstemming met Pact Advocaten

  • Voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken

  • Opstellen en onderhouden van arbeidsvoorwaarden in afstemming met Compensation Architect

  • Informeren van Pay to Quit over arbeidsovereenkomsten die verlengd gaan worden

  • Informeren van (nieuwe) Viisionairs over alle arbeidsvoorwaarden inclusief salaris

  • Opstellen en aanbieden van overeenkomsten voor nieuwe (en bestaande) Viisionairs zonder arbeidscontract

  • Vragen van input aan collega Viisionairs voor verlengen arbeidsovereenkomsten

 • The School of life

  Purpose:

  Groeien als mens en leren over alle aspecten van het leven (Engels: Grow as human beings and learning all aspects of life)

  Accountabilities:

  • Analyseren van het jaarprogramma van The School of Life en jaarprogramma voor Viisionairs opstellen

  • Onderhouden van contact met The School of Life over (aankomende) events, classes of programma’s

  • Aanbieden van jaarprogramma an Viisionairs en uitnodigen om deel te nemen aan desbetreffende events

 • Verlof

  Purpose:

  Zorgen dat aanvragen voor (bijzonder) verlof snel en zorgvuldig worden afgehandeld

  Accountabilities:

  • Verwerken van aanvragen voor bijzonder verlofaanvraag in People & Payment

  • Up to date blijven van kennis met betrekking tot (bijzonder) verlof

  • Informeren bij partner of wij iets voor diegene kunnen doen

  • Regelingen opstellen om vanuit Viisi aan te geven welke regelingen we hebben met betrekking tot (bijzonder) verlof

 • Viisi Alumni

  Purpose:

  Keeping contact, supporting where we can

  Accountabilities:

  • Onderhouden van contact met oud-collega's

  • Versturen van verjaardagskaarten aan oud-collega's

  • Versturen van kerstkaarten aan oud-collega's

  • Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse kosten met Financial controller

  • Controleren en ondertekenen van de facturen

  • Doorsturen van goedgekeurde facturen naar Financial controller voor betaling

 • Viisi LinkedIn

  Purpose:

  ervoor zorgen dat altijd de juiste informatie omtrent Viisi online staat

  Accountabilities:

  • Controleren of vacatures op LinkedIn pagina juist zijn

  • Controleren of juiste aantal medewerkers actief werkzaam zijn bij Viisi

 • Viisi Townhall

  Purpose:

  Ensure that important information is shared with the team from all circles

  Accountabilities:

  • Planning the weekly Viisi Townhall and scheduling the topics

  • Inviting partners from other circles to inform about major developments interesting for all partners

  • Sharing the Viisi Townhall with all partners after they have taken place

  • Experimenting with new ways of transmitting the Viisi Townhall

  • Preparing draft presentation for Viisi Townhall

  • Checking & reminding participants

 • Viisionair Jubileum

  for Back up

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat er voldoende waardering wordt gegeven aan loyaliteit van onze Viisionairs

  Accountabilities:

  • Onderzoeken welke cadeaus we aan Viisionairs willen geven

  • Bestellen van cadeaus voor Viisionairs die een jubileum hebben

  • Opnemen van jubileum in presentatie (Kick Off, Qronde of Townhall)

  • Verzoeken aan betreffende rol om een social media post te plaatsen over het jubileum

 • Virtual Bench

  Purpose:

  Connecting with those who could be future Viisionairs

  Accountabilities:

  • Connecting with those in our network who seem to be more than generally interested in Viisi and Viisi's purpose

 • Voorbereider Kick Off

  Purpose:

  ervoor zorgen dat de Kick Off alle benodigde informatie heeft die gewenst is

  Accountabilities:

  • Informeren van Viisionairs welke informatie benodigd is voor de presentatie van de Kick Off

  • Ervoor zorgen dat de Viisionairs de benodigde informatie op tijd aanleveren

  • Doorsturen van informatie voor presentatie Kick Off aan Qronde & Kick Off: Inhoud

 • Welcome back

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat Viisionairs die langere tijd afwezig zijn geweest weer helemaal up to date zijn

  Accountabilities:

  • Inplannen van afspraak na terugkomst

  • Voorbereiden van de afspraak door juiste informatie bij elkaar te zoeken

 • Ziekte

  Purpose:

  Zorgen dat ziekmeldingen snel en zorgvuldig worden afgehandeld

  Domains:

  • Aannemen van ziekmeldingen van Viisionairs

  Accountabilities:

  • Verwerken van ziekmeldingen in Verzuimsignaal (Arbobutler) en bij de Amersfoortse

  • Opsturen van fruitmanden naar Viisionairs die langer dan 1 week ziek zijn

  • Up to date blijven van kennis met betrekking tot de Ziektewet

  • Regelingen opgesteld met betrekking tot ziektemeldingen van Viisionairs

Purpose:

Altijd volledig verwerkte en duidelijk begrijpbare (financiële) administratie zichtbaar voor alle partners binnen Viisi

 • Bibliothecaris/ Librarian

  for Back up

  Purpose:

  De geest verscherpen door methodisch verzamelen (en delen) van informatie in verschillende bronnen, zowel boeken als digitale media.

  Accountabilities:

  • Bestellen van boeken als daarvoor een verzoek ingediend wordt

  • Zorgen dat er meerdere exemplaren zijn, indien nodig voor opleiding

  • Bijbestellen indien een partner verzoekt om boek of e-boek in privé eigendom te hebben

  • Exposeren van boeken op centrale locatie

  • Bestellen van boeken bij Bookaroo tenzij ze daar niet besteld kunnen worden

 • Bloemetje

  Purpose:

  Dat verdient een bloemetje!

  Accountabilities:

  • Bestellen van een boeket bloemen in het geval mensen niet helemaal tevreden zijn met de dienstverlening van Viisi (zowel intern als extern)

  • Kiezen en bestellen bij de beste (online) bloemenwinkels

 • Buddy

  for Margy & Nancy

  Purpose:

  Altijd een collega hebben waar je over alles mee kan praten

  Accountabilities:

  • Ondersteunen van je buddy

  • Bespreken met Coach als je buddy extra ondersteuning nodig heeft

 • Business Events

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Inventariseren van de business events waarvoor wij worden uitgenodigd

  • Inventariseren welke Viisionair(s) interesse heeft om aanwezig te zijn bij de events

  • Overleggen met Lead Link van betreffende cirkel(s) of event past in verband met resources

  • Informeren van Viisionairs over welke informatie tijdens events wel of niet gedeeld kunnen worden

 • Business presents

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Versturen van (kerst)cadeaus aan Viisi Partners

  • Verdelen van (kerst)cadeaus die we van samenwerkingspartners hebben ontvangen

  • Samenwerkingspartners met kaartje of email bedanken voor cadeau('s) en er zorg voor dragen dat de juiste rollen hierbij betrokken zijn

 • Facility Manager (Emel & Aziz)

  for Back up

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat ons kantoorpand altijd netjes en schoon is

  Accountabilities:

  • Schoonmaken van de werkruimtes van HQ

  • Uitvoeren van lichte werkzaamheden met betrekking tot onderhoud pand

  • Uitvoeren van kleine reparaties aan het pand

 • Glassfrog Expert

  Purpose:

  zorgen dat iedereen binnen Viisi goed op een efficiënte manier kan werken met Glassfrog, zodat ze op hun manier een optimale bijdrage kunnen leveren aan Holacracy meetings

  Accountabilities:

  • Ondersteunen van werknemers bij het gebruik van Glassfrog

  • Up to date houden van kennis met betrekking tot Glassfrog

  • Informeren van werknemers bij wijzigingen/verbeteringen in Glassfrog

  • Onderzoeken van andere software (o.a. Holaspirit en Nestr) mogelijkheden voor verwerking Holacracy meetings

 • Happy Workplace

  for Back up

  Purpose:

  Zorgen voor een optimale fysieke werkomgeving voor alle werknemers binnen de organisatie

  Accountabilities:

  • Budgetteren en bewaken van jaarlijkse kosten voor kantoorbenodigdheden, kantoor- en kantinekosten met Financial controller

  • Bestellen van (nieuwe) kantoorbenodigdheden (m.u.v. laptops en toebehoren)

  • Bijhouden van de voorraad kantoorbenodigdheden

  • Bestellen van wensen met betrekking tot aankledingen voor het hoofdkantoor en de lokale kantoren

  • Opstellen van standaarden met betrekking tot kantoorinrichting

  • Versturen van standaarden van de kantoorinrichtingen naar rolvervullers van het betreffende kantoor

 • Happy start

  Purpose:

  Iedere nieuwe partner van Viisi voelt zich zeer welkom en kan snel aan de slag

  Accountabilities:

  • Overzicht opstellen om te kijken welke accounts iemand nodig heeft bij indiensttreding

  • Checklist opnieuw opstellen met wat er gedaan moet worden als een nieuwe Viisionair gaat starten bij Viisi

  • Aanmaken of aanvragen van accounts voor nieuwe Viisionairs

 • Kerstdiner

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • reserveren van locatie in afstemming met Location Scout

  • onderhouden van contact met locatie zodat alles goed verloopt

  • maken van een uitnodiging ten behoeve van het kerstdiner voor Viisionairs en hun partners

  • aanspreekpunt voor Viisonairs + partners en persoon voor vragen/opmerkingen rondom het kerstdiner

 • Kerstdiner verwerker

  for Overdracht naar nieuwe rolvervullers

  Purpose:

  ervoor zorgen dat alles administratief goed geregeld is voor het kerstdiner

  Accountabilities:

  • informeren bij Viisionairs of iedereen aanwezig is en partners van Viisionairs ook aanwezig zijn

  • maken van een tafelschikkeling voor het kerstdiner

  • informeren van aantallen voor kerstdiner en overnachting aan Kerstdiner

 • Lead Link

  Purpose:

  Altijd volledig verwerkte en duidelijk begrijpbare (financiële) administratie zichtbaar voor alle partners binnen Viisi

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

 • Location Scout

  Purpose:

  Zorgen dat we altijd op een locatie zitten die aan de Viisi wensen voldoet

  Accountabilities:

  • Bezoeken van mogelijke locaties voor Qronde, Kick-Off en/of kerstdiner

  • Opstellen van een overzicht waar in opgenomen wordt aan welke wensen een locatie moet voldoen

  • Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse kosten met Financial controller

  • Controleren en accorderen van facturen

  • Contact opnemen met locaties die voldoen aan de wensen van Viisi

  • Opvragen van offertes met Qronde & Kick Off: Aanspreekpunt

  • Opstellen van overzicht wat er moet gebeuren voor het regelen van een locatie

  • Afstemmen met Standing & Media of event gefilmd moet worden

 • Opleidingen Administration

  Purpose:

  Iedereen binnen deze cirkel krijgt de gelegenheid om opleidingen te doen

  Accountabilities:

  • Monitoren van de voortgang van de opleidingen van cirkelleden

  • Geven van toestemming tot het volgen van afgestemde opleidingen binnen de cirkel

  • Doorgeven van opleidingswensen aan Viisi Academy

  • Bespreken van opleidingswensen van cirkelleden binnen de cirkel in verband met resources

 • Qronde en Kick Off ondersteuner

  for Back up en overdracht

  Purpose:

  Zorgen dat alle bijeenkomsten goed voorbereid izjn

  Accountabilities:

  • Zorgen dat de locatie geregeld wordt naar aanleiding van de input vanuit Qronde & Kick Off: Aanspreekpunt

  • Ervoor zorgen dat de juiste informatie gedeeld wordt met de betreffende locaties (aantallen, dieetwensen etc.)

  • Informeren van Viisionairs in afstemming met People First wanneer rondes plaatsvinden

  • Controleren of iedere Viisionair aanwezig is bij de rondes conform policy en anders informeren van People First

 • Sinterklaas

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • zorgen voor een leuk cadeautje voor alle Viisionairs

  • bestellen van cadeau voor alle Viisionairs

  • gevraagd of andere Viisionair cadeau op kan halen / mee kan nemen (indien nodig)

 • Vakantieadministratie

  Purpose:

  ervoor zorgen dat de vakanties altijd zo goed mogelijk ingepland worden zodat er altijd voldoende capaciteit is

  Domains:

  • Vakantie- en verlofaanvragen beoordelen en zorgdragen voor voldoende capaciteit

  Accountabilities:

  • Beoordelen van verlofaanvragen van alle Viisionairs

  • Opstellen van regelingen van aantal verlofaanvragen in periodes in overleg met Lead Link van cirkels

  • Informeren van alle partners binnen Viisi over de regels die zijn opgesteld; o.a.: overdracht van werkzaamheden en overdracht van rollen

  • Controleren of overdracht goed is uitgevoerd

  • Agenda's geblokt op jaarlijkse basis wanneer de officiële feestdagen zijn

 • Werkgeversverklaringen Viisionairs

  Purpose:

  ervoor zorgen dat er correcte werkgeversverklaringen opgesteld worden voor Viisionairs

  Accountabilities:

  • opmaken van werkgeversverklaring voor Viisionairs

  • invullen van salarisgegevens op werkgeversverklaring op basis van input Payroll administration

  • laten ondertekenen van werkgeversverklaring door een Co-founder("Shareholders_come_3rd")

Purpose:

#ChangeWork: Let us humanise the world of work, by making it more fulfilling and fair

 • Financiële administratie

  Purpose:

  ervoor zorgen dat de financiële administratie altijd op de juiste en efficiëntste manier wordt opgepakt

  Accountabilities:

  • Inboeken van bankafschriften van Viisi Insights in Exact

  • Verwerken van de debiteurenadministratie voor Viisi Insights

  • Doorlopen op maandelijkse basis van openstaande posten in debiteurenadministratie

  • Verwerken van de crediteurenadministratie voor Viisi Insights

  • Overmaken van betalingen aan crediteuren

 • Holacracy evangelist

  Purpose:

  To energize entrepreneurs and established companies, even competitors to adopt/implement Holacracy

  Accountabilities:

  • delen van ervaringen

  • schrijven van een blog

  • aanbieden om Holacracy meeting bij Viisi bij te wonen, zogenaamde Holacracy safari

  • connecten van entrepreneus en bedrijven met andere ondernemers

  • helpen van concurrenten eveneens Holacracy in te voeren

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Aanstellingen regelaar

  for Administratieve verwerking

  Purpose:

  Giving our clients access to products & services of all relevant cooperation partners.

  Accountabilities:

  • Bepalen bij welke geldverstrekkers Viisi aanstellingen heeft

  • Afsluiten van goede Service Level Agreements (SLA’s) met geldverstrekkers, zodat onze klanten een zo goed mogelijke dienstverlening van de geldverstrekkers krijgen

  • Opbouwen van nieuwe samenwerkingen met geldverstrekkers, zodat onze klanten uit een nog groter aanbod kunnen kiezen

  • Netwerken met geldverstrekkers

  • Bespreken mogelijkheden mandaat 1e akkoord door Viisi bij geldverstrekkers

  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan samen met Compliance officer

 • Administration

  Purpose:

  Altijd volledig verwerkte en duidelijk begrijpbare (financiële) administratie zichtbaar voor alle partners binnen Viisi

  Accountabilities:

  • Verwerken en controleren van de (financiële) administratie

  • Verwerken en doorvoeren van salarisgegevens

  • Monitoren van alle kosten, zoals deze gebudgetteerd zijn

  • Monitoren van de variabele kosten, die in de vorm van persoonlijke rolbudgetten in de organisatie 'gedistrubueerd' zijn

  • Optimaliseren van de controllingtools

 • Backup Viisi-rondes

  for Administration

  Purpose:

  Elke urgente situatie kan opgepakt worden tijdens Kick-of en Kwartaalsrondes

  Accountabilities:

  • Zorgen voor backup vanuit de eigen cirkel tijdens Kick-of en Kwartaalsrondes

  • Communiceren naar andere cirkels wie aanspreekpunt is tijdens Kick-of en Kwartaalsrondes

  • Zorgen dat er een laptop (+ toebehoren) meegenomen wordt waar in urgente situaties op gewerkt kan worden

 • People First

  Purpose:

  Beyond Employment: Finding your Passion

  Accountabilities:

  • Werven, selecteren en onboarden van nieuwe collega’s

  • Stimuleren van de ontwikkeling van collega’s door coaching en opleiding te bieden

  • Beoordelen van het functioneren van collega’s

  • Verzorgen van een goede beloning van collega’s

  • Opstellen en aanbieden van arbeidsovereenkomsten

  • Beëindigen van arbeidsovereenkomsten

  • Verzorgen van company events en vieringen

  • Opbouwen van Viisi als werkgeversbrand

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

 • Aanspreekpunt nieuwe Viisionairs

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat nieuwe Viisonairs altijd bij iemand terecht kunnen met vragen

  Accountabilities:

  • ervoor zorgen dat communicatie tussen cirkels goed afgestemd worden voordat deze bij nieuwe Viisonairs terechtkomen

  • benaderbaar zijn voor nieuwe Viisionairs om vragen te beantwoorden en onduidelijkheden uit de wereld geholpen worden

  • communicatie naar nieuwe Viisonairs met betrekking tot inwerkperiodes in verschillende cirkels

  • ervoor zorgen dat de overdracht van nieuwe Viisionairs tussen de cirkels goed verloopt

 • Crosslink People first

  Purpose:

  Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen Viisi Academy en People First

  Accountabilities:

  • Vertegenwoordigen People First in Viisi Academy

  • Geven van updates over relevante ontwikkelingen binnen People First aan Viisi Academy

  • Bijwerken van metrics voor consultants in opleiding

  • Eén maand van tevoren doorgeven aan Viisi Academy als er nieuwe medewerkers starten zodat er een opleidingsplan gemaakt kan worden tot viisionair

 • Inwerkcoach Administration

  for back up

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Inwerken van nieuwe collega's in de cirkel Administration

  • Schrijven van processen die noodzakelijk zijn voor het inwerktraject

  • Bepalen welke werkzaamheden gemaakt moeten worden

  • Opstellen van Trello bord voor inwerken in afstemming met Administration

Purpose:

To establish stability and long term growth for all partners involved

 • Accounting

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Budgetbewaker

  Purpose:

  Bewaken van de kosten binnen Viisi

  Accountabilities:

  • Bespreken op maandelijkse basis hoe de kosten zijn ten opzichte van het budget

  • Versturen van overzichten naar de cirkel om de kosten en het budget te delen

 • Conscious Spender

  Purpose:

  Tijdig uitvoeren van grote betalingen

  Accountabilities:

 • Financial controller

  Purpose:

  zorgdragen dat we een boekhoudsysteem hebben staan waarbij er een duidelijk inzicht is over de financiële situatie

  Accountabilities:

  • Verwerken debiteuren- en crediteurenadministratie voor Viisi Real Estate & Viisi Group

  • Bijwerken activastaat met de investeringen in het boekjaar

  • Inboeken afschrijvingskosten materiële vaste activa

  • Uitvoeren afloopcontrole kruisposten

  • Controleren en/of verwerken aansluiting onderlinge rekening-courantverhouding per jaareinde

  • Controleren of alle kostenposten transitorisch juist zijn verwerkt

  • Voorbereiden jaarwerk alle entiteiten

  • Controleren, toevoegen en wijzigen van kostenplaatsen

  • Inplannen en bijwonen kwartaal/jaarafsluiting accountant Deloitte

  • Opstellen van de begroting met "Chief" Financial Officer

  • Automatiseren van processen in boekhouding indien mogelijk

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

Purpose:

Unspecified

 • Abonnementen

  for Back up

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • bijhouden van het overzicht van de abonnementen die we afgesloten hebben

  • aanvragen van nieuwe abonnementen indien gewenst

  • beëindigen van lopende abonnementen indien gewenst

 • Bankadministratie

  for Back up

  Purpose:

  zorgen dat altijd de juiste informatie beschikbaar is met betrekking tot de bankrekeningen van Viisi

  Accountabilities:

  • Inboeken van bankafschriften in Exact

  • Informeren van Financial controller als er boekingen zijn die door die rol verwerkt moeten worden

  • Invullen van het wekelijkse overzicht met betrekking tot liquiditeit

  • Informeren van Payroll administration als salarisboekingen verwerkt moeten worden

 • Crediteurenadministratie

  for Back up

  Purpose:

  zorgdragen voor een correcte verwerking van crediteurenadministratie

  Accountabilities:

  • Verwerken van de crediteurenadministratie voor Viisi

  • Opstellen van de overzichten voor het betalen van de facturen

 • Debiteurenadministratie

  for Back up

  Purpose:

  zorgdragen voor een correcte verwerking van debiteurenadministratie

  Domains:

  • Afspraken maken met debiteuren over betalingsregelingen

  Accountabilities:

  • Verwerken van de debiteurenadministratie voor Viisi

  • Verwerken van ondertekende opdrachten tot dienstverlening

  • Wijzigen van opdrachten tot dienstverlening

  • Uitdraaien op wekelijkse basis van het overzicht van de opdrachtbevestigingen die nog niet getekend zijn en delen met People First

  • Doorlopen op wekelijkse basis van het overzicht van de opdrachtbevestigingen die wel getekend zijn maar niet gefactureerd

  • Op weekbasis de omzet uitdraaien en toevoegen aan metrics

 • Juridisch ondersteuner huurcontracten (Huurdersland)

  Purpose:

  ervoor zorgen dat communicatie naar huurders altijd juridisch klopt

  Accountabilities:

  • ondersteunen van Rental contracts met betrekking tot nieuwe huurovereenkomsten voor kantoren

 • Lead Link

  Purpose:

  The Lead Link holds the Purpose of the overall Circle.

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

 • Payroll administration

  Purpose:

  Zorgen voor een juiste afhandeling van de salarisadministratie voor werknemers

  Accountabilities:

  • Inboeken salariskosten naar de kostprijs omzet (per jaareinde)

  • Inboeken loonjournaalpost

  • Toevoegen nieuwe werknemers aan salarisadministratie

  • Doorvoeren wijzigingen in rooster en persoonlijke gegevens salarisadministratie

  • Verwijderen van uit dienst getreden werknemers in salarisadministratie

  • Opstellen en versturen eindafrekening op basis van informatie salarisadministratie

  • Doorvoeren overuren werknemers in salarisadministratie

  • Controleren en wijzigen van kostenplaatsen

  • Opstellen modelopgaaf loonheffing nieuwe werknemers

  • Doorvoeren van salariswijzigingen in salarisadministratie

  • Overmaken van dividenduitkering na goedkeuring van Shareholders come 3rd

 • Rekening courant

  for Back up

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • opslaan van binnenkomende rekening courant op de Drive

  • controleren of we alle rekeningen courant ontvangen hebben

  • opvragen van ontbrekende rekeningen courant bij maatschappijen

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

 • Werknemersadministratie

  Purpose:

  up to date houden van alle persoonlijke gegevens van de werknemers van Viisi

  Accountabilities:

  • Doorvoeren van salariswijzigingen bij Arbobutler en secundaire arbeidsvoorwaarden van Viisi

  • Doorvoeren van wijzigingen in parttime percentages bij Arbobutler secundaire arbeidsvoorwaarden van Viisi

  • Toevoegen van nieuwe werknemers bij Arbobutler secundaire arbeidsvoorwaarden van Viisi

  • Verwijderen van uit dienst getreden werknemers bij Arbobutler secundaire arbeidsvoorwaarden van Viisi

  • Toevoegen van nieuwe werknemers in personeelsbestand

  • Doorvoeren van salariswijzigingen in personeelsbestand

  • Toevoegen datum uitdiensttreding van oud werknemers in personeelsbestand

  • Opslaan van documenten die benodigd zijn voor de werknemersadministratie in People & Payment (m.u.v. diploma's deze gaan naar Academy)

Purpose:

Ervoor zorgen dat de sollicitanten de beste procedure doorlopen

 • Distribueren sollicitatiegesprekken

  Purpose:

  ervoor zorgen dat nieuwe Viisionairs goed begeleid worden en sollicitatiegesprekken kunnen voeren

  Accountabilities:

  • opleiden van nieuwe Viisionairs om sollicitatiegesprekken te kunnen voeren

  • begeleiden van Viisionairs die vragen hebben met betrekking tot het voeren van sollictatiegesprekken

  • inventariseren of nieuwe Viisionairs interesse hebben om sollicitatiegesprekken te gaan voeren

  • toevoegen van Viisionairs aan rollen binnen People First

 • Hiring process optimizer

  Purpose:

  Het beste & leukste sollicitatieproces ooit! (Engels: The best and most fun application process ever!)

  Accountabilities:

  • Continu analyseren en optimaliseren van sollicitatieproces

  • Vragen van feedback aan sollicitanten over ervaring sollicitatieproces

  • Bespreken mogelijke verbeteringen proces met relevante rollen in sollicitatieproces

  • In kaart brengen en inzichtelijk maken van sollicitatieprocedure

 • Homerunner

  Purpose:

  Homerun inrichten zodat People First optimaal nieuwe Viisionairs kan onboarden

  Accountabilities:

 • Lead Link

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat de sollicitanten de beste procedure doorlopen

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

 • People First interviewer

  Purpose:

  Bewaken van een optimale culturele match tussen sollicitanten en Viisi

  Accountabilities:

  • voeren van cultural fit gesprekken met sollicitanten

  • Geven van feedback over het gesprek aan Sollicitant begeleider met onderbouwing

 • Recruiter

  Purpose:

  Werven van potentiële Viisionairs die passen bij de Viisi cultuur

  Accountabilities:

  • Schrijven van vacatures

  • Uitzetten van vacatures op werkenbij.viisi.nl en vacaturesites

  • Onderhouden van contacten met vacaturesites

  • Budgetteren van de jaarlijkse kosten met Financial controller

 • References for applicants

  for Back up

  Purpose:

  ervoor zorgen dat we een duidelijk beeld krijgen van een nieuwe Viisionair door met referenties te bellen

  Accountabilities:

  • Telefonisch contact opnemen met referenties om sollicitant te bespreken

  • Geven van feedback over de referentiegesprekken aan Sollicitant begeleider met onderbouwing

 • Screener

  Purpose:

  Zorgen dat alleen die sollicitanten doorgaan naar de volgende ronde die lijken te matchen bij de Viisi cultuur en voldoen aan de gewenste vakinhoudelijke eisen

  Accountabilities:

  • Bekijken van binnenkomende sollicitaties per mail en beoordelen aan de hand van vastgestelde criteria

  • Versturen van afwijzingsmails naar sollicitanten die niet voldoen aan het gewenste profiel

  • Uitnodigen van sollicitanten voor een eerste gesprek wanneer ze voldoen aan het gewenste profiel

  • Invoeren van binnengekomende sollicitatie in overzicht sollicitaties

 • Sollicitant begeleider

  for Back up

  Purpose:

  Zorgen dat sollicitanten na elke ronde tijdig nette en duidelijke feedback krijgen over hun sollicitatie

  Accountabilities:

  • Geven van feedback aan sollicitant na afloop van een sollicitatiegesprek

  • Inplannen van opvolgend gesprek of test met sollicitant

  • Afwijzen van sollicitant & terugkoppelen n.a.v. beoordelingen

  • Communiceren van startsalaris aan het begin van sollicitatietraject in afstemming met Compensation Architect totdat salarismodel op de website staat

  • Aanvullen van het overzicht sollicitaties na ieder sollicitatiegesprek van de potentiële Viisionair

  • Informeren van sollicitant dat we referenties gaan bellen en of referenties op de hoogte zijn

  • Contact opnemen met referenties om telefonische afspraak te maken

  • Meegeven van Slow Management magazines aan sollicitant bij eerste gesprek op kantoor

 • StrengthsFinder en MBTI gesprek

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Informeren van sollicitant dat wat de StrengthsFinder en MBTI test inhoudt

  • Toesturen van de inloggegevens en uitleg met betrekking tot de StrengthsFinder en MBTI test

  • Controleren of de terugkoppelingen van de test tijdig teruggestuurd worden

  • Ervoor zorgen dat het rapport wordt opgeslagen in Homerun

  • Geven van feedback over de referentiegesprekken aan Sollicitant begeleider met onderbouwing

Purpose:

Alle interne processen en verdeling van verantwoordelijkheden voldoen aan het streven om Viisi de meest professionele en kwalitatieve organisatie in de financiële dienstverlening te laten zijn.

 • Preventiemedewerker

  Purpose:

  ervoor zorgen dat de werkplek veilig is conform de Arbo-wetgeving

  Accountabilities:

  • (her)schrijven van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

  • verzorgen van voorlichting met betrekking tot de wetgeving

  • registreren en onderzoeken van risicogevallen

  • beantwoorden van arbo-vragen van medewerkers in de organisatie