Purpose: Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.
Purpose: Beyond Employment: Finding your Passion
 • "Chief" People Officer

  Purpose:

  Voor iedereen de People First strategie en de acties die daaruit voortvloeien duidelijk maken

  Accountabilities:

  • Bespreken, uitvoeren en onderhouden van People First strategie
  • Analyseren van de strategie op regelmatige basis en waar nodig aanpassen
  • Delen van belangrijke updates met het team
 • Career Doctor

  Purpose:

  Viisionairs die niet happy worden binnen Viisi zó goed hun weg buiten Viisi helpen te vinden dat ze anderen aanbevelen hier te komen werken

  Domains:

  • Ontslag en uitdiensttreding

  Accountabilities:

  • Begeleiden bij oriëntatieproces werken buiten Viisi en verdere loopbaan: waar ligt je passie?
  • Beschikbaar stellen van contacten in Viisi netwerk voor nieuwe job
  • Afwikkelen van juridisch proces bij uitdiensttreding
  • Verzorgen van interne communicatie over uitdiensttreding
  • Zorgen dat het praktische offboarding proces wordt uitgevoerd (Trello board uitvoering door rolhouders zoals e-mailaccount opschorten, toegang tot applicaties uitschakelen, sleutels inleveren et cetera)
  • Bespreken en afronden van uitdiensttreding van Viisionairs die hun ontslag hebben ingediend
  • Afstemmen van laatste werkdag met Viisionairs in overleg met Lead Link van de cirkel waarin de Viisionairs het meeste werkt
  • Verzorgen van interne communicatie over laatste werkdag
 • Casebewaker

  Purpose:

  Het goed ondersteunen en begeleiden van een langdurig zieke medewerker zodat diegene snel weer gezond aan het werk kan

  Domains:

  • onderhouden van contact met Viisionairs die langdurig ziek zijn

  Accountabilities:

  • Begeleiden medewerkers bij verzuim door ziekte
  • Opstellen en bijhouden van het plan van aanpak bij een arbeidsongeschiktheidstraject
  • Verzorgen van een goede re-integratie van medewerkers bij langdurige ziekte
  • Onderhouden van contact met de arbodienst en bedrijfsarts
 • Coach

  Purpose:

  Tell us what you need to achieve your personal purpose

  Accountabilities:

  • Helpen met het definiëren en nastreven van de persoonlijke purpose van iedere Viisonair
  • Benaderen van Viisionairs indien het gevoel is ontstaan dat een persoonlijk gesprek gewenst is
  • Plannen en bijwonen van ontwikkelingsgesprekken van Viisionairs in alle relevante cirkels gedurende het inwerktraject
  • Aanleveren van contactinformatie van externe coaches indien gewenst
  • Plannen en bijwonen van ontwikkelingsgesprekken van Viisionairs die daar na het inwerktraject behoefte aan hebben
  • Geven van handvatten aan andere cirkels over hoe om te gaan met situaties als ze daar zelf geen/weinig ervaring mee hebben
 • Compensation Architect

  Purpose:

  Een goed, eerlijk en transparant beloningssysteem voor alle Viisionairs

  Domains:

  • beloning van medewerkers

  Accountabilities:

  • ontwerpen, implementeren en bijhouden van een salarismodel dat past binnen de Viisi cultuur
  • oplossen van spanningen die Viisionairs hebben over het salarismodel in afstemming met de salarisrol in de betreffende cirkel
  • ontwerpen, implementeren en bijhouden van processen voor het vaststellen van salarissen van medewerkers
  • doorgeven van salarisaanpassingen aan @Payroll administration
  • overleggen met @"Chief" Financial Officer bij salariswijzigingen
  • budgetteren en bewaken van de jaarlijkse salariskosten met @Financial controller
  • controleren van startsalarissen, op basis van input van salarisrol in relevante cirkel, en op basis van 'vier-ogen-principe', dus altijd in overleg met rol in betreffende cirkel (Compensation Guard)
  • doorgeven van salarisberekening voor nieuwe Viisionairs aan @Terms of employment (Arbeidsvoorwaarden) naar aanleiding van verzoek vanuit @Sollicitant begeleider
  • uitvoeren van jaarlijkse benchmark voor alle salariscurves en vertalen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van belonen in mogelijke verbeteringen voor het Viisi salarismodel o.b.v. input uit de rollen
  • informeren van @Werkenbij website als er wijzigingen plaatsvinden die aangepast moeten worden in vacaturetekst(en)
  • informeren van @Terms_of_employment_Arbeidsvoorwaarden als er wijzigingen plaatsvinden in het salarismodel
  • updaten van het Virtual Shares overzicht bij indiensttreding of uitdiensttreding van Viisionairs
  • ontwerpen en invoeren, in afstemming met @"Chief" Financial Officer (Jaap), van een lange termijngerichte  koppeling van omzetbudgetten met de salarissen voor de Adviescurve
 • Compensation Guard

  Purpose:

  Alle input en spanning vanuit People First m.b.t. het salarismodel en andere arbeidsvoorwaarden worden op 1 plek verzameld, geanalyseerd en gedeeld met @Compensation Architect en/of @Terms_of_employment_Arbeidsvoorwaarden

  Accountabilities:

  • Verzamelen van alle input omtrent het salarismodel en andere arbeidsvoorwaarden binnen de cirkel
  • Analyseren van alle input omtrent het salarismodel en andere arbeidsvoorwaarden binnen de cirkel
  • Uitkomst van de input omtrent het salarismodel en andere arbeidsvoorwaarden omzetten in voorstellen en deze delen met @Compensation Architect en/of @Terms_of_employment_Arbeidsvoorwaarden
  • Uitvoeren van jaarlijkse benchmark voor de salariscurve van deze cirkel en vertalen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van belonen in mogelijke verbeteringen voor het Viisi salarismodel
  • Doorgeven van uitkomsten van de benchmark aan @Compensation Architect
 • Confidential Adviser (Vertrouwenspersoon)

  Purpose:

  medewerkers die een beroep op je doen opvangen en advies geven

  Accountabilities:

  • Verzorgen van eerste opvang van werknemers die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek
  • Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
  • Informeren medewerker over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures
  • Begeleiden, desgewenst, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van de onderneming
  • Doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator
  • Geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
  • Adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag
  • Registreren van gevallen van ongewenst gedrag
  • Voorleggen aan mederolvervuller bij twijfel over wat de juiste manier van handelen is.
  • Ervoor zorgen dat de gesprekken met de vertrouwenspersoon vertrouwelijk blijven (geheimhoudingsplicht)
 • Coördinerende buddy rol

  for Back up

  Purpose:

  Iedere Viisionair perfect gematcht met zijn of haar buddy

  Accountabilities:

  • controleren welke (nieuwe) Viisionairs een buddy toegewezen hebben gekregen
  • adviseren van rollen in andere cirkels over het toewijzen van buddy's
  • opstellen van een overzicht waar junioren zich bevinden met betrekking tot het opleidingstraject
  • vragen aan andere cirkels om buddy's toe te wijzen voor de periode dat het voor een Viisionair nodig is
 • Culture Book

  Purpose:

  Propagate our culture: show who we are and what it’s like to be a Viisionair

  Accountabilities:

  • Produceren van een publicatie waarin onze cultuur helder en krachtig wordt neergezet
  • Verzorgen van (jaarlijkse) update van het culture book
 • Culture Day

  Purpose:

  Culture onboarding in een programma van een week voor onze nieuwe medewerkers. (Engels: Culture onboarding in een week-long program for our new hires)

  Accountabilities:

  • Zoeken en regelen van goede locatie
  • Opstellen en bijwerken van het curriculum
  • Nieuwe medewerkers de kans geven te ontdekken of er een culture fit is (boven technical fit) is met de purpose en principes van Viisi
  • Uitnodigen van @Shareholders come 3rd bij Culture Day
  • Met Lead Links van cirkels afstemmen wanneer er mensen van die cirkel benodigd zijn
 • Fotoplanner

  for Back up

  Purpose:

  Alle nieuwe Viisionairs hebben voor hun start bij Viisi een professionele fotoshoot gehad

  Accountabilities:

  • Inplannen fotoshoot met fotograaf en aanstaande Viisionair
  • Organiseren van distributie en selectie van de foto's
 • Getting Things Done (GTD)

  Purpose:

  Discipline gives freedom

  Accountabilities:

  • Uitleggen en coachen van Viisonairs waarom discipline zo belangrijk is
  • Uitleggen en coachen van Viisionairs om te kunnen werken met de Eat the Frog methode
  • Uitleggen en coachen van Viisionairs om te kunnen werken met de Eisenhowermatrix
  • Presenteren van slides met betrekking tot Disciplined People voor nieuwe Viisionairs tijdens @Culture Day
 • Great Place To Work (GPTW)

  for Trust Index Onderzoek

  Purpose:

  Wij zijn de beste werkgever van Nederland en Europa

  Accountabilities:

  • Coördineren deelname aan Great Place To Work
  • Terugkoppelen resultaten onderzoek aan alle Viisionairs
  • Zorgen voor aanwezigheid bij (eventuele) award uitreiking door rolvervuller(s)
 • Kwartaalsronde - Organisatorisch

  for Back up & ondersteuning

  Purpose:

  Zorgen dat we altijd op een locatie zitten die aan de Viisi wensen voldoet

  Accountabilities:

  • Opvragen van offertes voor locaties
  • Opstellen en bijhouden van overzicht wat er moet gebeuren voor het regelen van een locatie
  • Bezoeken van mogelijke locaties voor Qronde, Kick-Off en/of kerstdiner
  • Opstellen en bijhouden van een overzicht waar in opgenomen wordt aan welke wensen een locatie moet voldoen
  • Doornemen van offertes door middel van een vier ogen-principe
  • Afstemmen met @Shareholders ondersteuner en @Shareholders come 3rd (Tom) omtrent locatie voor Shareholdersmeeting
  • Beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor locaties voor de dag zelf
  • Zorgen dat de juiste informatie gedeeld wordt met de betreffende locaties (aantallen, dieetwensen etc.)
  • Maken van een tafelschikking voor het kerstdiner
  • Afstemmen met @Media & Communication of event gefilmd moet worden
  • Informeren van collega's wanneer rondes plaatsvinden
  • Uitnodigen van nieuwe Viisionairs voor een Qronde als deze nog niet gestart zijn maar wel een arbeidsovereenkomst ondertekend hebben
  • Delen van informatie waar rondes plaatsvinden en informatie verwerken in de Viisi agenda's
  • Uitvragen wie bij welke ronde wel of niet aanwezig is
  • Afstemmen met @Advisory Board of uitnodigen van Advisory Board members gewenst is
  • Sturen van een evaluatieformulier de eerste werkdag na de ronde
 • Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling

  for Planning & organisatie

  Purpose:

  Viisi is continue bezig met het ontwikkelen van de talenten

  Accountabilities:

  • Coördineren deelname aan het Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling
  • Beantwoorden van de onderzoeksvragen
  • Terugkoppelen van resultaten aan alle Viisionairs
  • Inventariseren van input van alle cirkels ten behoeve van onderzoeksvragen
  • Zorgen voor aanwezigheid bij (eventuele) award door rolvervuller(s)
 • Onboarding Viisionairs

  for Strategisch

  Purpose:

  ervoor zorgen dat nieuwe Viisionairs zich zeer welkom voelen en weten hoe de onboarding eruit ziet

  Domains:

  • Onboardingsproces binnen Viisi (met uitzondering van inhoudelijk onboarding wat in de cirkel gebeurd)

  Accountabilities:

  • Opstellen van het onboardingstraject voor nieuwe Viisionairs in afstemming met de cirkels
  • Afstemmen met @Terms of employment (Arbeidsvoorwaarden)  om dit traject uit te leggen bij het arbeidsvoorwaardengesprek
  • Communiceren van eventuele aanpassingen in het onboardingstraject naar alle Viisionairs
  • Bestellen (en uitdelen) van bloemen voor nieuwe Viisionairs en na het uitdelen op het bureau gezet
  • Aanvragen van accounts voor nieuwe/bestaande Viisionair
  • Aanmaken van Wachtwoorden-document voor indiensttreding nieuwe Viisionair
 • People / Family First

  Purpose:

  Zorgdragen voor een werkomgeving waar ruimte en tijd is voor Viisionairs om aandacht te hebben op de plek waar het nodig is

  Accountabilities:

  • Contact hebben en onderhouden met Viisionairs die op een andere plek ruimte en tijd nodig hebben
  • Communiceren naar de collega's als er een persoonlijke situatie is die besproken moet worden
 • People First cadeau

  for Back up

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Kopen van cadeautjes voor Viisionairs als we vinden dat we dit graag willen doen
  • Kopen van verjaardag- en afscheidscadeautjes voor Viisionairs
  • Beheren en up tot date houden van verjaardagen in agenda
  • Sturen van een berichtje in Slack als de Viisionair jarig is
  • Geven van een cadeautje met kaart aan Viisionair
  • Bestellen van fles champagne als verzoek vanuit Buddy of Lead Link wordt ingediend
  • Inplannen van champagne moment bij Viisi Townhall
  • Zorgen voor een leuk Sinterklaascadeautje voor alle Viisionairs
 • Personeelshandboek

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Zorgen voor een overzichtelijke pagina op Intranet waarin alle relevante bedrijfsregels en afspraken inzichtelijk zijn
  • Opnemen van het personeelshandboek in de onboarding van nieuwe Viisionairs
  • Informeren van Viisionairs als er wijzigingen/aanvullingen zijn op het personeelshandboek
  • Zorgdragen dat het personeelshandboek bij iedere Viisionair bekend is en ze weten waar ze de informatie kunnen vinden
 • Recruiting

  Purpose:

  Op basis van het aannamebeleid (organische groei) de beste nieuwe collega's aannemen

  Accountabilities:

  • Waarborgen van kwaliteit over kwantiteit
  • Waarborgen van insourcing over outsourcing
 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
 • Sabbatical

  for Back up

  Purpose:

  Zorgen dat sabbatical-aanvragen goed gecoördineerd worden, zodat het voor alle relevante cirkels duidelijk is

  Accountabilities:

  • Doorsturen van verzoeken aan Lead Links van wensen voor sabbatical in hun cirkel
  • Informeren van alle Viisionairs over sabbaticals van volgend jaar
  • Informeren van @"Chief" Financial Officer en @Financial controller of er in de budgettering voor het volgende jaar rekening gehouden moet worden met sabbaticalwensen
  • Doorgeven van informatie omtrent goedgekeurde sabbatical aanvragen aan @Payroll administration
 • Social Media | People First

  Purpose:

  Uitstekende People First content op Social Media

  Accountabilities:

  • Doorgeven aan @Content Planner wanneer een post verwacht wordt
  • Aanleveren van onderwerpen en informatie waarover een post geplaatst moeten worden
 • StrengthsFinder Coach

  Purpose:

  Iedere (potentiële) Viisionair is zich bewust van haar/zijn unieke strengths/talenten combinatie en kan zich op datgene richten waarin deze strengths/talenten het beste tot uiting komen

  Accountabilities:

  • Identificeren van talenten van alle (potentiele) partners binnen Viisi m.b.v. ''StrengthsFinder'' methodologie
  • Ondersteunen bij het ontwikkelen van de sterke punten
  • Opstellen van een actieplan als hulp bij het ontwikkelen van de sterke punten
  • Onderhouden van contact met externe ''StrengthsFinder'' experts
  • Geven van een presentatie over het gebruik van de StrengthsFinder testen
  • Informeren van externen waarom de StrenghtsFinder testen je kunnen helpen bij de ontwikkeling als persoon en als bedrijf
  • Opstellen van een actieplan als hulp bij het gebruik van talenten in teamverband
 • Termination of employment (Uitdiensttreding)

  for Uitvoerend & Strategisch

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat alles netjes afgerond wordt bij uitdiensttreding van Viisionairs

  Accountabilities:

  • Aanmaken van nieuw Trellobord voor de uitdiensttreding zodat alle taken opgepakt worden
  • Zorgdragen voor juiste vaststellingsovereenkomsten op het moment dat daar sprake van is
  • Verwijderen van accounts van Viisionairs die uit dienst zijn
  • Overleggen met de jurist indien noodzakelijk
 • Terms of employment (Arbeidsvoorwaarden)

  for Uitvoerend & Strategisch

  Purpose:

  Zorgen dat alle Viisi medewerkers een correcte arbeidsovereenkomst ontvangen

  Domains:

  • Opstellen, aanbieden en aanpassen van arbeidsvoorwaarden
  • Opstellen, aanbieden en aanpassen van arbeidsovereenkomsten

  Accountabilities:

  • Opstellen en aanbieden van arbeidsovereenkomsten voor nieuwe en bestaande Viisionairs
  • Aanpassen van arbeidsovereenkomsten of vragen omtrent arbeidsovereenkomst waar nodig in afstemming met een jurist
  • Voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken
  • Opstellen en onderhouden van arbeidsvoorwaarden in afstemming met @Compensation Architect
  • Informeren van (nieuwe) Viisionairs over alle arbeidsvoorwaarden inclusief salaris
  • Opstellen en aanbieden van overeenkomsten voor nieuwe (en bestaande) Viisionairs zonder arbeidscontract
  • Vragen van input aan collega Viisionairs voor verlengen arbeidsovereenkomsten
  • Aanmaken van nieuw Trellobord voor de uitdiensttreding zodat alle taken opgepakt worden
  • Onderzoeken of en welke mogelijkheden er zijn voor (her)invoering van Pay to Quit
  • Opvragen van een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag op het moment dat iemand binnen Viisi van functie verandert
 • Verlof

  Purpose:

  Zorgen dat aanvragen voor (bijzonder) verlof snel en zorgvuldig worden afgehandeld

  Accountabilities:

  • Verwerken van aanvragen voor bijzonder verlofaanvraag in People & Payment
  • Up to date blijven van kennis met betrekking tot (bijzonder) verlof
  • Informeren bij Viisionair of wij iets voor diegene kunnen doen
  • Regelingen opstellen om vanuit Viisi aan te geven welke regelingen we hebben met betrekking tot (bijzonder) verlof
 • Viisi Alumni

  for Back up

  Purpose:

  Keeping contact, supporting where we can

  Accountabilities:

  • Onderhouden van contact met oud-collega's indien gewenst
 • Viisi Events

  for Back up

  Purpose:

  Iedere Viisionairs kan meedoen aan geweldige Viisi Events

  Accountabilities:

  • Zorgen dat er duidelijke regelingen zijn voor Viisi Events
  • Zorgen dat er duidelijke regelingen zijn voor teamuitjes
  • Zorgen voor één werkende agenda binnen Viisi voor alle uitjes
  • Communiceren naar andere cirkels dat alle uitjes binnen Viisi via deze rol in de agenda's geboekt worden
 • Viisionair Jubileum

  for Back up

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat er voldoende waardering wordt gegeven aan loyaliteit van onze Viisionairs

  Accountabilities:

  • Regelen van cadeau en bloemen voor Viisionairs die een jubileum hebben
  • Opnemen van jubileum in presentatie (Kick Off, Qronde of Townhall)
  • Verzoeken aan betreffende rol om een social media post te plaatsen over het jubileum
  • Afstemmen met @Payroll administration dat jubileumcadeau uitbetaald wordt, nadat Viisionair betaalbewijs aangeleverd heeft
 • Welcome back

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat Viisionairs die langere tijd afwezig zijn geweest weer helemaal up to date zijn

  Accountabilities:

  • Inplannen van afspraak na terugkomst
  • Voorbereiden van de afspraak door juiste informatie bij elkaar te zoeken
 • Welkom zoals je bent

  for Back up

  Purpose:

  Het bevorderen van inclusiviteit op de Viisi-werklvloer én tijdens activiteiten van Viisi, waarbij het uitgangspunt is dat niemand zich buitengesloten voelt.

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Ziekte

  for Back up

  Purpose:

  Zorgen dat ziekmeldingen snel en zorgvuldig worden afgehandeld

  Domains:

  • Aannemen van ziekmeldingen van Viisionairs

  Accountabilities:

  • Verwerken van ziekmeldingen in ArboNed en bij ASR
  • Opsturen van fruitmanden naar Viisionairs die langer dan 1 week ziek zijn
  • Up to date blijven van kennis met betrekking tot de Ziektewet
  • Regelingen opgesteld met betrekking tot ziektemeldingen van Viisionairs
 • Zwanger- en ouderschapsverlof

  for Back up

  Purpose:

  Gezorgd voor een menselijke, duidelijke en begrijpbare regeling omtrent zwanger- en ouderschapsverlof

  Accountabilities:

  • Verwerken van zwangerschapsmeldingen van Viisionairs (en hun partners)
  • Indienen van UWV-aanvraag voor zwanger- of ouderschapsverlof Viisionairs
  • Onderhouden van contact met en zijn van contactpersoon voor Viisionairs gedurende hun verlof
  • Afstemmen van verlofwensen in overleg met Lead Link van betreffende cirkel
  • Doorgeven aan rol @People First cadeau dat er na geboorte kindje een cadeautje besteld moet worden
  • Communiceren van benodigde informatie met het team
  • Inplannen van gesprekken op eerste werkdag na verlof met @Welcome back en Lead Link hoofdcirkel
  • Up to date blijven van kennis met betrekking tot de verlofregelingen binnen dit thema
Purpose: #ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
 • Aanstellingen regelaar

  for Administratieve verwerking

  Purpose:

  Giving our clients access to products & services of all relevant cooperation partners.

  Accountabilities:

  • Bepalen bij welke geldverstrekkers Viisi aanstellingen heeft
  • Afsluiten van goede Service Level Agreements (SLA’s) met geldverstrekkers, zodat onze klanten een zo goed mogelijke dienstverlening van de geldverstrekkers krijgen
  • Opbouwen van nieuwe samenwerkingen met geldverstrekkers, zodat onze klanten uit een nog groter aanbod kunnen kiezen
  • Netwerken met geldverstrekkers
  • Bespreken mogelijkheden mandaat 1e akkoord door Viisi bij geldverstrekkers
  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan samen met @Compliance officer
 • Administration & Organize

  Purpose:

  Alle (financiële) administratieve werkzaamheden verlopen op de meest efficiënte en soepele manier

  Accountabilities:

  • Verwerken van de debiteuren- en crediteurenadministratie
  • Verwerken van de bankadministratie
  • Verwerken van de salarisadministratie
  • Verwerken van de werknemersadministratie
  • Oppakken van administratieve werkzaamheden die onder de boekhouding vallen
  • Verwerken van bestellingen van kantoorartikelen en andere (thuis)werkplekken
  • Verwerken en bijhouden van abonnementen die binnen Viisi lopen
  • Regelen van organisatorische zaken
 • Intranetter

  for People First

  Purpose:

  Het up to daten houden van Intranet

  Accountabilities:

  • Bewaken van de structuur/indeling van intranet
  • Toevoegen en actualiseren informatie
  • Beheren van gebruikersrechten
 • Kwartaalsronde - Inhoud

  for administratieve en logistieke ondersteuning

  Purpose:

  Organiseren van inspirerende programma's die diepgang aan de purpose van Viisi geven

  Accountabilities:

  • Ophalen van informatie bij de verschillende cirkel voor de thema's van de kwartaalsrondes
  • Terugkoppeling geven aan @Kwartaalsronde - Organisatorisch omtrent dagindeling zodat tijdig de locaties geregeld kunnen worden
 • Office manager

  for HQ & Zaandam

  Purpose:

  Het operationeel goed laten functioneren van de kantoren

  Accountabilities:

  • Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken
  • Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw
  • Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m @Happy Workplace
  • Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet
  • Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. @Growth
  • Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden
  • Regelen van toegang tot kantoor(gebouw) voor Viisionairs: sleutel/tag/token
 • Preventiemedewerker

  Purpose:

  ervoor zorgen dat de werkplek veilig is conform de Arbo-wetgeving

  Accountabilities:

  • (her)schrijven van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
  • verzorgen van voorlichting met betrekking tot de wetgeving
  • registreren en onderzoeken van risicogevallen
  • beantwoorden van arbo-vragen van medewerkers in de organisatie
 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
 • Viisi Townhall

  for planning

  Purpose:

  Ensure that important information is shared with the team from all circles

  Accountabilities:

  • Planning the weekly Viisi Townhall and scheduling the topics
  • Inviting partners from other circles to inform about major developments interesting for all partners
  • Recording & sharing the Viisi Townhall with all partners after they have taken place
  • Experimenting with new ways of transmitting the Viisi Townhall
  • Preparing draft presentation for Viisi Townhall
  • Checking & reminding participants
 • Viisi-Holacracy coach

  Purpose:

  Top teamwork met Viisi-Holacracy

  Accountabilities:

  • Ondersteunen van Viisionairs met betrekking tot het werken met de Viisi-Holacracy regels
  • Ondersteunen en coachen van nieuwe en bestaande cirkels, wanneer nodig
  • Ondersteunen van werknemers bij het gebruik van Glassfrog
  • Beantwoorden van vragen over Viisi-Holacracy regels en de HolacracyOne grondwet
  • Opstellen en bijhouden van Viisi-Holacracy regels die anders/aanvullend zijn op de HolacracyOne grondwet
  • Opstellen en uitvoeren van Viisi-Holacracy onboarding programma
 • Viisionair

  Purpose:

  Gouden regel: behandel anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden

  Accountabilities:

  • Wees jezelf, gewoon zoals je bent
  • Bepaal in overleg met je team hoe jullie de rollen onder elkaar verdelen, op welke vakgebieden je je specialiseert en hoe jouw rollenpakket eruit ziet
  • Bepaal samen met je collega's het doel, maar jij neemt de leiding in jouw rollen
  • Neem verantwoordelijkheid, vertrouwen is het uitgangspunt. Jij hebt zelf de vrijheid te beslissen hoe je van A naar B komt, zolang het maar niet schadelijk is of een stap terug, voor zowel jezelf als voor Viisi
  • Bepaal samen met je team waar jullie werken (regionaal, op het hoofdkantoor of soms thuis)
  • Volg de Gouden regel bij twijfel, of vraag een collega om advies
  • Wees open en eerlijk naar jezelf en je collega's (en houd daarbij de Gouden regel in je achterhoofd)
Purpose: Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
 • Aanspreekpunt nieuwe Viisionairs

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat nieuwe Viisonairs altijd bij iemand terecht kunnen met vragen

  Accountabilities:

  • ervoor zorgen dat communicatie tussen cirkels goed afgestemd worden voordat deze bij nieuwe Viisonairs terechtkomen
  • benaderbaar zijn voor nieuwe Viisionairs om vragen te beantwoorden en onduidelijkheden uit de wereld geholpen worden
  • communicatie naar nieuwe Viisonairs met betrekking tot inwerkperiodes in verschillende cirkels
  • ervoor zorgen dat de overdracht van nieuwe Viisionairs tussen de cirkels goed verloopt
 • Crosslink People first

  Purpose:

  Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen @Viisi Academy en @People First

  Accountabilities:

 • Inwerkcoach Administration

  for back up

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Inwerken van nieuwe collega's in de cirkel @Viisi_N.V.
  • Schrijven van processen die noodzakelijk zijn voor het inwerktraject
  • Bepalen welke werkzaamheden gemaakt moeten worden
  • Opstellen van Trello bord voor inwerken in afstemming met @Viisi_N.V.
Purpose: To establish stability and long term growth for all partners involved
 • Financial controller

  Purpose:

  zorgdragen dat we een boekhoudsysteem hebben staan waarbij er een duidelijk inzicht is over de financiële situatie

  Accountabilities:

  • Verwerken debiteuren- en crediteurenadministratie voor Viisi Real Estate & Viisi Group
  • Bijwerken activastaat met de investeringen in het boekjaar
  • Inboeken afschrijvingskosten materiële vaste activa
  • Uitvoeren afloopcontrole kruisposten
  • Controleren en/of verwerken aansluiting onderlinge rekening-courantverhouding per jaareinde
  • Controleren of alle kostenposten transitorisch juist zijn verwerkt
  • Voorbereiden jaarwerk alle entiteiten
  • Controleren, toevoegen en wijzigen van kostenplaatsen
  • Inplannen en bijwonen kwartaal/jaarafsluiting accountant Deloitte
  • Opstellen van de begroting met @"Chief" Financial Officer
  • Automatiseren van processen in boekhouding indien mogelijk
 • Inkoopcontracten

  for Administratieve verwerking

  Purpose:

  Viisi koopt op een duurzame, (prijs)efficiënte en kwalitatieve manier haar diensten en producten in

  Accountabilities:

  • Bespreken van nieuw af te sluiten contracten met rolvervuller
  • Evalueren op jaarlijkse basis van lopen contracten met rolvervuller
  • Terugkoppeling geven aan relevante cirkel(s) hoe het zit met de lopende contracten
 • Ondersteuning huurovereenkomsten

  Purpose:

  Het optimaal laten functioneren van Viisi kantoren

  Accountabilities:

  • Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse huurkosten, reparatie- en onderhoudskosten kantoorpanden met @Financial controller
  • Indienen en voortgang bewaken van reparatieverzoeken
  • Verwerken van (nieuwe) huurovereenkomsten
  • Verwerking van administratieve werkzaamheden met betrekking tot huurovereenkomsten
  • Opstellen en/of toesturen van documenten die benodigd zijn voor huurovereenkomsten en opzeggingen
  • Inschrijven en uitschrijven van (nieuwe) Viisi kantoren bij de KvK
  • Controleren of de wijzigingen doorgevoerd zijn bij de KvK
  • Informeren van @Review Strategist als wijzigingen zijn doorgevoerd
  • Opvragen van nieuwe huurovereenkomsten
 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics
  • Interpreting Governance and the Constitution upon request
  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations
 • VAT / BTW

  Purpose:

  VAT (BTW) payed correctly

  Accountabilities:

  • Communicating with the tax authorities / Relatie onderhouden met de belastingdienst
Purpose: Alle (financiële) administratieve werkzaamheden verlopen op de meest efficiënte en soepele manier
 • Abonnementen

  for Back up

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • bijhouden van het overzicht van de abonnementen die we afgesloten hebben
  • aanvragen van nieuwe abonnementen indien gewenst
  • beëindigen van lopende abonnementen indien gewenst
 • Bankadministratie

  for Back up

  Purpose:

  zorgen dat altijd de juiste informatie beschikbaar is met betrekking tot de bankrekeningen van Viisi

  Accountabilities:

  • Inboeken van bankafschriften in Exact
  • Informeren van @Financial controller als er boekingen zijn die door die rol verwerkt moeten worden
  • Invullen van het wekelijkse overzicht met betrekking tot liquiditeit
  • Informeren van @Payroll administration als salarisboekingen verwerkt moeten worden
 • Benefit Shop

  for Back up

  Purpose:

  Viisionairs kunnen hun keuzebudget eenvoudig beheren in de Viisi Benefit Shop

  Accountabilities:

  • Beantwoorden van vragen over de Benefit Shop
  • Bijhouden van de Benefit Shop handleiding
  • Monitoren van maandelijkse in- en export van gegevens vanuit/naar People & Payment en ASR
  • Communiceren van inloginstructies voor nieuwe Viisionairs aan @Onboarding Viisionairs
 • Crediteurenadministratie

  for Back up

  Purpose:

  zorgdragen voor een correcte verwerking van crediteurenadministratie

  Accountabilities:

  • Verwerken van de crediteurenadministratie voor Viisi
  • Opstellen van de overzichten voor het betalen van de facturen
 • Debiteurenadministratie

  for Back up

  Purpose:

  zorgdragen voor een correcte verwerking van debiteurenadministratie

  Domains:

  • Afspraken maken met debiteuren over betalingsregelingen

  Accountabilities:

  • Verwerken van de debiteurenadministratie voor Viisi
  • Verwerken van ondertekende opdrachten tot dienstverlening
  • Wijzigen van opdrachten tot dienstverlening
  • Uitdraaien op wekelijkse basis van het overzicht van de opdrachtbevestigingen die nog niet getekend zijn en delen met @People First
  • Doorlopen op wekelijkse basis van het overzicht van de opdrachtbevestigingen die wel getekend zijn maar niet gefactureerd
  • Op weekbasis de omzet uitdraaien en toevoegen aan metrics
 • Feestdagenplanner

  for Back up

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Blokkeren van alle agenda's op nationale feestdagen waarbij Viisi gesloten is
 • Happy Workplace

  for Back up

  Purpose:

  Zorgen voor een optimale fysieke werkomgeving voor alle werknemers binnen de organisatie

  Accountabilities:

  • Budgetteren en bewaken van jaarlijkse kosten voor kantoorbenodigdheden, kantoor- en kantinekosten met @Financial controller
  • Bestellen van (nieuwe) kantoorbenodigdheden (m.u.v. laptops en toebehoren)
  • Bijhouden van de voorraad kantoorbenodigdheden
  • Bestellen van wensen met betrekking tot aankledingen voor het hoofdkantoor en de lokale kantoren
  • Opstellen van standaarden met betrekking tot kantoorinrichting
  • Versturen van standaarden van de kantoorinrichtingen naar rolvervullers van het betreffende kantoor
  • Verzorgen van de planten op HQ (wekelijks/maandelijks) water geven
  • Zorgen dat de schoonmaakdoekjes voor @Facility Manager (Emel & Aziz) regelmatig gewassen worden
  • Opstellen van standaarden met betrekking tot kantoorinrichting in samenwerking met Preventiemedewerker
 • Juridisch ondersteuner huurcontracten (Huurdersland)

  Purpose:

  ervoor zorgen dat communicatie naar huurders altijd juridisch klopt

  Accountabilities:

  • ondersteunen van @Rental contracts met betrekking tot nieuwe huurovereenkomsten voor kantoren
 • Kerstversiering kantoor HQ

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • zorgen dat er een kerstboom wordt gekocht voor in de hal
  • versieren van beide kerstbomen en het kantoor
  • opruimen van de kerstversiering na kerst
 • Lead Link

  Purpose:

  Alle (financiële) administratieve werkzaamheden verlopen op de meest efficiënte en soepele manier

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
  • Establishing priorities and Strategies for the Circle
  • Defining metrics for the circle
  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
 • Payroll administration

  Purpose:

  Zorgen voor een juiste afhandeling van de salarisadministratie voor werknemers

  Accountabilities:

  • Inboeken salariskosten naar de kostprijs omzet (per jaareinde)
  • Inboeken loonjournaalpost
  • Toevoegen nieuwe werknemers aan salarisadministratie
  • Doorvoeren wijzigingen in rooster en persoonlijke gegevens salarisadministratie
  • Verwijderen van uit dienst getreden werknemers in salarisadministratie
  • Opstellen en versturen eindafrekening op basis van informatie salarisadministratie
  • Doorvoeren overuren werknemers in salarisadministratie
  • Controleren en wijzigen van kostenplaatsen
  • Opstellen modelopgaaf loonheffing nieuwe werknemers
  • Doorvoeren van salariswijzigingen in salarisadministratie
  • Overmaken van dividenduitkering na goedkeuring van @Shareholders come 3rd
 • Rekening courant

  for Back up

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • opslaan van binnenkomende rekening courant op de Drive
  • controleren of we alle rekeningen courant ontvangen hebben
  • opvragen van ontbrekende rekeningen courant bij maatschappijen
 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics
  • Interpreting Governance and the Constitution upon request
  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations
 • Slack Evangelist

  for Back up

  Purpose:

  To energize partners to get the best use out of internal communication with Slack

  Accountabilities:

  • Offer help with practical questions on Slack use
  • Stay up-to-date with the latest functionalities of Slack
  • Check of Slack is still the most productive tool voor internal communication
  • Keep Slack channels organized (such as channel naming conventions, channel expectations, delete duplicate channels)
 • Tell a Friend bonnen

  for Back up

  Purpose:

  Klanten worden beloond voor het aanbrengen van nieuwe klanten

  Accountabilities:

  • Opvragen van een offerte bij Bol.com als de codes bijna op zijn (na goedkeuring vanuit @Growth)
  • Goedkeuren van de offerte die we van Bol.com hebben ontvangen
  • Toevoegen van nieuwe codes aan het overzicht
  • Versturen van mail naar aanbeveler en nieuwe klant over Tell a Friend
  • Toesturen van de gewenste cadeaubon aan de aanbeveler en nieuwe klant
  • Administreren van de gegevens met betrekking tot het gehele proces
  • Opvragen van nieuwe codes bij Neleman Wijnen als de codes bijna op zijn (na goedkeuring vanuit @Growth)
 • Voorraadhok

  for Back up

  Purpose:

  ervoor zorgen dat het voorraadhok altijd opgeruimd is en alle benodigde spullen altijd op voorraad zijn

  Accountabilities:

  • Opruimen van het voorraadhok
  • Controleren van de voorraad
  • Doorgeven aan @Happy Workplace welke benodigdheden er besteld moeten worden
  • Plaatsen van spullen die niet meer gebruikt worden op Marktplaats
 • Werkgeversverklaringen Viisionairs

  for Back up

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat er correcte werkgeversverklaringen opgesteld worden voor Viisionairs

  Accountabilities:

  • Opmaken van werkgeversverklaring voor Viisionairs
  • Invullen van salarisgegevens op werkgeversverklaring op basis van input @Payroll administration
  • Laten ondertekenen van werkgeversverklaring door Viisionair die dit mag doen
 • Werknemersadministratie

  for Back up

  Purpose:

  up to date houden van alle persoonlijke gegevens van de werknemers van Viisi

  Accountabilities:

  • Doorvoeren van salariswijzigingen bij Arbobutler en Brand New Day
  • Doorvoeren van wijzigingen in parttime percentages bij Arbobutler en Brand New Day
  • Toevoegen van nieuwe werknemers bij Arbobutler en Brand New Day
  • Verwijderen van uit dienst getreden werknemers bij Arbobutler en Brand New Day
  • Opslaan van documenten die benodigd zijn voor de werknemersadministratie in People & Payment (m.u.v. diploma's deze gaan naar Academy)
Purpose: Op basis van het aannamebeleid (organische groei) de beste nieuwe collega's aannemen
 • Begeleiden proces sollicitatiegesprekken

  Purpose:

  ervoor zorgen dat nieuwe Viisionairs goed begeleid worden en sollicitatiegesprekken kunnen voeren

  Accountabilities:

  • opleiden van nieuwe Viisionairs om sollicitatiegesprekken te kunnen voeren
  • begeleiden van Viisionairs die vragen hebben met betrekking tot het voeren van sollictatiegesprekken
  • inventariseren of nieuwe Viisionairs interesse hebben om sollicitatiegesprekken te gaan voeren
 • Chatter werkenbij

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat (potentiële) sollicitanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen

  Accountabilities:

  • Beantwoorden van chatgesprekken die binnenkomen in Hubspot
  • Analyseren van chatgesprekken hoe we dingen nog beter kunnen doen
 • Cultural Fit interviewer

  Purpose:

  Bewaken van een optimale culturele match tussen sollicitanten en Viisi

  Accountabilities:

  • Voeren van cultural fit gesprekken met sollicitanten
  • Geven van feedback over het gesprek aan @Sollicitant begeleider met onderbouwing
 • Glassdoor

  for Back up

  Purpose:

  Het beste bedrijfsprofiel hebben

  Accountabilities:

  • Opstellen van Viisi profiel op website
  • Bespreken met @People First welke informatie we op de site willen zetten
 • Hiring process optimizer

  Purpose:

  Het beste & leukste sollicitatieproces ooit! (Engels: The best and most fun application process ever!)

  Accountabilities:

  • Continu analyseren en optimaliseren van sollicitatieproces
  • Vragen van feedback aan sollicitanten over ervaring sollicitatieproces
  • Bespreken mogelijke verbeteringen proces met relevante rollen in sollicitatieproces
  • In kaart brengen en inzichtelijk maken van sollicitatieprocedure
 • Interne Recruiter

  Purpose:

  Activeren van Viisionairs en ons klantenbestand voor het aanbrengen van nieuwe collega's

  Accountabilities:

  • Ondersteunen van collega's op het gebied van het promoten van onze vacatures naar klanten en overig netwerk
  • Benaderen van cirkels en collega's over het promoten van onze vacatures
  • Opstellen van een werkwijze met betrekking tot referral recruiting
  • Opstellen, bijhouden en optimaliseren van aanbrengvergoeding voor huidige Viisionairs op het moment dat ze nieuwe Viisionairs aanbrengen
  • (laten) Plaatsen van de vacatures op LinkedIn door LL van de betreffende cirkel
  • Vragen aan collega's om de Hiring ring in te stellen
 • Lead Link

  Purpose:

  Op basis van het aannamebeleid (organische groei) de beste nieuwe collega's aannemen

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
  • Establishing priorities and Strategies for the Circle
  • Defining metrics for the circle
  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
 • Recruiter

  for Strategisch

  Purpose:

  Werven van potentiële Viisionairs die passen bij de Viisi cultuur

  Domains:

  • Besluiten of en waar vacatures uitgezet worden buiten onze eigen werken bij website
  • Plaatsen van vacatures op externe websites

  Accountabilities:

  • Schrijven van vacatures
  • Uitzetten van vacatures op vacaturesites als dat nodig is
  • Onderhouden van contacten met vacaturesites
  • Terugkoppelen aan externe recruiters dat wij geen samenwerkingen aangaan
  • Delen van vacatures met @Werkenbij website als deze op de website geplaatst moet worden dan wel verwijderen moeten worden
  • Afstemmen met @Interne Recruiter dat de vacature(s) op LinkedIn geplaatst wordt/worden
 • References for applicants

  for Back up

  Purpose:

  ervoor zorgen dat we een duidelijk beeld krijgen van een nieuwe Viisionair door informatie op te vragen

  Accountabilities:

  • Contact opnemen per mail met referenties om integriteit van sollicitant te bespreken
  • Geven van toegang tot document over integriteit aan @Sollicitant begeleider
 • Review sollicitanten

  for Administration, Happiness Factory

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Bekijken van binnengekomen sollicitaties
  • Schrijven van reviews in Homerun bij binnengekomen sollicitaties (binnen 24 uur)
 • Social Media | Recruitment

  Purpose:

  Uitstekende recruiting content op Social Media

  Accountabilities:

  • Doorgeven aan @Content Planner wanneer er een post verwacht wordt
  • Aanleveren van onderwerpen en informatie waarover een post geplaatst moeten worden
  • Controleren van de nieuwsbrief of de juiste informatie omtrent recruiting opgenomen is
 • Sollicitant begeleider

  for Back up

  Purpose:

  Zorgen dat sollicitanten na elke ronde tijdig nette en duidelijke feedback krijgen over hun sollicitatie

  Accountabilities:

  • Invoeren van binnengekomen sollicitatie in overzicht sollicitaties
  • Inplannen van gesprekken met potentiële nieuwe Viisionairs
  • Afwijzen van sollicitant & terugkoppelen n.a.v. beoordelingen
  • Geven van feedback aan sollicitant na afloop van een sollicitatiegesprek
  • Communiceren van startsalaris aan het begin van sollicitatietraject in afstemming met @Compensation Architect
  • Inplannen van laatste overleg met alle Viisionairs die gesprekken met de potentiële Viisionair hebben gevoerd
  • Verwijderen van profiel sollicitanten uit Homerun 3 maanden na binnenkomst
 • Virtual Bench

  Purpose:

  Connecting with those who could be future Viisionairs

  Accountabilities:

  • Connecting with those in our network who seem to be more than generally interested in Viisi and Viisi's purpose
  • Coordinating with the overall "virtual bench" strategy with the "virtual bench" roles in the circles
  • Maintaining contact with former Viisionairs who may be interested in returning
  • Collecting input from the team upon the possible return of a former Viisionair
  • Discuss with @Terms of employment (Arbeidsvoorwaarden) what steps we need to take
 • Werkenbij website

  for Back up

  Purpose:

  De beste werkenbij website hebben

  Domains:

  • Wijzigingen op de werkenbij pagina verwerken

  Accountabilities:

  • Inventariseren van wensen van @People First als het gaat om onboarding nieuwe Viisionairs
  • Vertalen van wensen van @People First naar optimale inrichting Homerun recruitment website
  • Plaatsen van content op onze werkenbij website
  • Ervoor zorgen dat de informatie op onze werkenbij website up to date blijft en waar nodig aangepast
  • Plaatsen van vacatures op de werkenbij website