zorgdragen dat we een boekhoudsysteem hebben staan waarbij er een duidelijk inzicht is over de financiële situatie

 • Verwerken debiteuren- en crediteurenadministratie voor Viisi Real Estate & Viisi Group

 • Bijwerken activastaat met de investeringen in het boekjaar

 • Inboeken afschrijvingskosten materiële vaste activa

 • Uitvoeren afloopcontrole kruisposten

 • Controleren en/of verwerken aansluiting onderlinge rekening-courantverhouding per maandeinde

 • Controleren of alle kostenposten transitorisch juist zijn verwerkt

 • Voorbereiden jaarwerk alle entiteiten

 • Controleren, toevoegen en wijzigen van kostenplaatsen

 • Inplannen en bijwonen kwartaal/jaarafsluiting accountant Deloitte

 • Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse accountantskosten met "Chief" Financial Officer

 • Controleren en ondertekenen van de facturen samen met "Chief" Financial Officer

 • Opstellen van de begroting met "Chief" Financial Officer

 • Automatiseren van processen in boekhouding indien mogelijk

Notes

No notes have been published.