Purpose:

Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.

Purpose:

Beyond Employment: Finding your Passion

 • Benefit Shop

  Purpose:

  Viisionairs kunnen hun keuzebudget eenvoudig beheren in de Viisi Benefit Shop

  Accountabilities:

  • Beantwoorden van vragen over de Benefit Shop

  • Bijhouden van de Benefit Shop handleiding

  • Monitoren van maandelijkse im- en export van gegevens vanuit/naar People & Payment en Brand New Day

  • Communiceren van inloginstructies voor nieuwe Viisionairs aan Onboarding Viisionairs

 • Coach

  for Ontwikkelingsgesprekken

  Purpose:

  Tell us what you need to achieve your personal purpose

  Accountabilities:

  • Helpen met het definiëren en nastreven van de persoonlijke purpose van iedere Viisonair

  • Benaderen van Viisionairs indien het gevoel is ontstaan dat een persoonlijk gesprek gewenst is

  • Plannen en bijwonen van ontwikkelingsgesprekken van Viisionairs in alle relevante cirkels gedurende het inwerktraject

  • Aanleveren van contactinformatie van externe coaches indien gewenst

  • Plannen en bijwonen van ontwikkelingsgesprekken van Viisionairs die daar na het inwerktraject behoefte aan hebben

 • Compensation Architect

  for Back up - salarisindicatie

  Purpose:

  Een goed, eerlijk en transparant beloningssysteem voor alle Viisionairs

  Domains:

  • beloning van medewerkers

  Accountabilities:

  • ontwerpen, implementeren en bijhouden van een salarismodel dat past binnen de Viisi cultuur

  • oplossen van spanningen die Viisionairs hebben over het salarismodel

  • ontwerpen, implementeren en bijhouden van processen voor het vaststellen van salarissen van medewerkers

  • doorgeven van salarisaanpassingen aan Payroll administration

  • overleggen met "Chief" Financial Officer bij salariswijzigingen

  • budgetteren en bewaken van de jaarlijkse salariskosten met Financial controller

  • vaststellen van startsalarissen, waar nodig met advies van salarisrol in relevante cirkel, en op basis van 'vier-ogen-principe', dus altijd in overleg met co-rolvervuller

  • doorgeven van salarisberekening voor nieuwe Viisionairs aan Terms of employment Arbeidsvoorwaarden naar aanleiding van verzoek vanuit Sollicitant begeleider

  • uitvoeren van jaarlijkse benchmark voor alle salariscurves en vertalen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van belonen in mogelijke verbeteringen voor het Viisi salarismodel

  • informeren van Homerunner als er wijzigingen plaatsvinden die aangepast moeten worden in vacaturetekst(en)

  • informeren van Terms of employment Arbeidsvoorwaarden als er wijzigingen plaatsvinden in het salarismodel

  • updaten van het Virtual Shares overzicht bij indiensttreding of uitdiensttreding van Viisionairs

 • Corona beleid

  Purpose:

  Zo goed mogelijk omgaan met pandemie omtrent Corona virus

  Domains:

  • Beleid rondom corona virus

  Accountabilities:

  • Opstellen van richtlijnen waar alle Viisionairs zich aan dienen te houden

  • Volgen en delen van communicatie vanuit het RIVM rondom het virus

  • Delen van richtlijnen omtrent het virus met alle Viisionairs

  • Beantwoorden van vragen vanuit Viisionairs omtrent het virus

  • Opvragen van beleid bij andere (grote) werkgevers

  • Bespreken van situaties met Viisionairs omtrent verzoeken om te werken op kantoor

 • Coördinerende buddy rol

  Purpose:

  Iedere Viisionair perfect gematcht met zijn of haar buddy

  Accountabilities:

  • controleren welke (nieuwe) Viisionairs een buddy toegewezen hebben gekregen

  • adviseren van rollen in andere cirkels over het toewijzen van buddy's

  • opstellen van een overzicht waar junioren zich bevinden met betrekking tot het opleidingstraject

  • vragen aan andere cirkels om buddy's toe te wijzen voor de periode dat het voor een Viisionair nodig is

 • Culture Day

  Purpose:

  Culture onboarding in een programma van een week voor onze nieuwe medewerkers. (Engels: Culture onboarding in een week-long program for our new hires)

  Accountabilities:

  • Zoeken en regelen van goede locatie

  • Opstellen en bijwerken van het curriculum

  • Nieuwe medewerkers de kans geven te ontdekken of er een culture fit is (boven technical fit) is met de purpose en principes van Viisi

  • Uitnodigen van Shareholders come 3rd bij Culture Day

  • Met Lead Links van cirkels afstemmen wanneer er mensen van die cirkel benodigd zijn

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

 • Onboarding Viisionairs

  Purpose:

  ervoor zorgen dat nieuwe Viisionairs zich zeer welkom voelen en weten hoe de onboarding eruit ziet

  Domains:

  • Onboardingsproces binnen Viisi (met uitzondering van inhoudelijk onboarding wat in de cirkel gebeurd)

  Accountabilities:

  • Opstellen van het onboardingstraject voor nieuwe Viisionairs

  • Afstemmen met Terms of employment Arbeidsvoorwaarden om dit traject uit te leggen bij het arbeidsvoorwaardengesprek

  • Afstemmen van het onboardingstraject met de verschillende rollen en cirkels

  • Communiceren van eventuele aanpassingen in het onboardingstraject naar alle Viisionairs

 • Accountabilities:

  • Kopen van cadeautjes voor collega's als we vinden dat het noodzakelijk is

 • Qronde & Kick Off: Aanspreekpunt

  Purpose:

  Zorgen dat alle bijeenkomsten zo informatief en goed voorbereid zijn, dat iedereen weet waar we komend kwartaal/jaar met elkaar naar toe zeilen

  Accountabilities:

  • Inventariseren van te bespreken onderwerpen

  • coördineren van de voorbereiding van de Qronde en Kick-Off presentatie

  • controleren van de presentatie slides op lay-out en spelling

  • noteren van nieuwe projecten en/of next actions die in de Qronde of Kick-Off naar voren komen

  • bewaken van tijdsplanning tijdens de Qronde of Kick-Off

  • aanspreekpunt voor locaties op de dag zelf

  • opstellen en versturen van het evaluatieformulier naar alle collega's

  • versturen van van een samenvatting en/of het plaatsen van de presentatie op intranet

  • zorgen dat de juiste informatie gedeeld wordt met de betreffende locaties (aantallen, dieetwensen etc.)

  • informeren van collega's wanneer rondes plaatsvinden

 • Qronde & Kick Off: Inhoud

  for Versturen evaluatieformulieren

  Purpose:

  Inspirerende programma's die diepgang aan onze purpose geven

  Accountabilities:

  • bepalen welke thema's er tijdens een Qronde besproken wordt

  • versturen van evaluatieformulier na het event om de (ontwikkel)wensen van Viisionairs zo goed mogelijk te vervullen

  • maken van de presentatie met betrekking tot Qronde en Kick Off

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Sabbatical

  Purpose:

  Zorgen dat sabbatical-aanvragen goed gecoördineerd worden, zodat het voor alle relevante cirkels duidelijk is

  Accountabilities:

  • Doorsturen van verzoeken aan Lead Links van wensen voor sabbatical in hun cirkel

  • Informeren van alle Viisionairs over sabbaticals van volgend jaar

  • Informeren van "Chief" Financial Officer en Financial controller of er in de budgettering voor het volgende jaar rekening gehouden moet worden met sabbaticalwensen

  • Doorgeven van informatie omtrent goedgekeurde sabbatical aanvragen aan Payroll administration

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

 • Termination of employment (Uitdiensttreding)

  for Back up

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat alles netjes afgerond wordt bij uitdiensttreding van Viisionairs

  Accountabilities:

  • Aanmaken van nieuw Trellobord voor de uitdiensttreding zodat alle taken opgepakt worden

 • Terms of employment (Arbeidsvoorwaarden)

  for Backup

  Purpose:

  Zorgen dat alle Viisi medewerkers een correcte arbeidsovereenkomst ontvangen

  Domains:

  • Opstellen, aanbieden en aanpassen van arbeidsvoorwaarden

  Accountabilities:

  • Opstellen en aanbieden van arbeidsovereenkomsten voor nieuwe en bestaande Viisionairs

  • Aanpassen van arbeidsovereenkomsten in afstemming met een jurist

  • Voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken

  • Opstellen en onderhouden van arbeidsvoorwaarden in afstemming met Compensation Architect

  • Informeren van People First over arbeidsovereenkomsten die verlengd gaan worden

  • Informeren van (nieuwe) Viisionairs over alle arbeidsvoorwaarden inclusief salaris

  • Opstellen en aanbieden van overeenkomsten voor nieuwe (en bestaande) Viisionairs zonder arbeidscontract

  • Vragen van input aan collega Viisionairs voor verlengen arbeidsovereenkomsten

  • Aanmaken van nieuw Trellobord voor de uitdiensttreding zodat alle taken opgepakt worden

 • Verlof

  for Back up

  Purpose:

  Zorgen dat aanvragen voor (bijzonder) verlof snel en zorgvuldig worden afgehandeld

  Accountabilities:

  • Verwerken van aanvragen voor bijzonder verlofaanvraag in People & Payment

  • Up to date blijven van kennis met betrekking tot (bijzonder) verlof

  • Informeren bij partner of wij iets voor diegene kunnen doen

  • Regelingen opstellen om vanuit Viisi aan te geven welke regelingen we hebben met betrekking tot (bijzonder) verlof

 • Viisi LinkedIn

  Purpose:

  ervoor zorgen dat altijd de juiste informatie omtrent Viisi online staat

  Accountabilities:

  • Controleren of vacatures op LinkedIn pagina juist zijn

  • Controleren of juiste aantal medewerkers actief werkzaam zijn bij Viisi

 • Voorbereider Kick Off

  Purpose:

  ervoor zorgen dat de Kick Off alle benodigde informatie heeft die gewenst is

  Accountabilities:

  • Informeren van Viisionairs welke informatie benodigd is voor de presentatie van de Kick Off

  • Ervoor zorgen dat de Viisionairs de benodigde informatie op tijd aanleveren

  • Doorsturen van informatie voor presentatie Kick Off aan Qronde & Kick Off: Inhoud

 • Ziekte

  for Back up

  Purpose:

  Zorgen dat ziekmeldingen snel en zorgvuldig worden afgehandeld

  Domains:

  • Aannemen van ziekmeldingen van Viisionairs

  Accountabilities:

  • Verwerken van ziekmeldingen in Verzuimsignaal (Arbobutler) en bij de Amersfoortse

  • Opsturen van fruitmanden naar Viisionairs die langer dan 1 week ziek zijn

  • Up to date blijven van kennis met betrekking tot de Ziektewet

  • Regelingen opgesteld met betrekking tot ziektemeldingen van Viisionairs

Purpose:

Alles met betrekking tot bestellingen, abonnementen, organisatorische zaken en andere details bij Viisi is goed geregeld

 • Accounts Viisionairs

  Purpose:

  Zorgen dat Viisionairs accounts krijgen

  Accountabilities:

  • Aanvragen van accounts voor nieuwe/bestaande Viisionairs

  • Aanmaken van Wachtwoorden-document voor indiensttreding nieuwe Viisionair

  • Verwijderen van accounts van Viisionairs die uit dienst zijn

 • Bibliothecaris/ Librarian

  Purpose:

  De geest verscherpen door methodisch verzamelen (en delen) van informatie in verschillende bronnen, zowel boeken als digitale media.

  Accountabilities:

  • Bestellen van boeken als daarvoor een verzoek ingediend wordt

  • Zorgen dat er meerdere exemplaren zijn, indien nodig voor opleiding

  • Bijbestellen indien een partner verzoekt om boek of e-boek in privé eigendom te hebben

  • Exposeren van boeken op centrale locatie

  • Bestellen van boeken bij Bookaroo tenzij ze daar niet besteld kunnen worden

 • Bloemetje

  Purpose:

  Dat verdient een bloemetje!

  Accountabilities:

  • Bestellen van een boeket bloemen in het geval mensen niet helemaal tevreden zijn met de dienstverlening van Viisi (zowel intern als extern)

  • Kiezen en bestellen bij de beste (online) bloemenwinkels

 • Boodschapper

  Purpose:

  ervoor zorgen dat we altijd voldoende kantoorbenodigdheden op voorraad hebben

  Accountabilities:

  • Bestellen van de lunch voor het hoofdkantoor in Amsterdam

  • Bestellen van overige boodschappen voor het hoofdkantoor in Amsterdam

  • Controleren van de voorraad Hallmark kaarten en indien nodig bestellen van nieuwe voorraad

  • Bestellen van voorraad voor EHBO trommel op verzoek van Bedrijfshulpverlener_(BHV)

  • Bestellen van babycadeautje (of verzendlabel) als klanten of andere contacten een kindje gekregen hebben

 • Champagne nieuwe collega's

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat iedere nieuwe collega bij een eerste mijlpaal een fles champagne krijgt

  Accountabilities:

  • bestellen van een fles champagne als verzoek vanuit Buddy of Lead Link wordt ingediend

  • zorgen dat er een kaartje wordt geschreven door alle Viisionairs

  • inplannen van champagne moment bij Viisi Townhall

 • Facility Manager (Emel & Aziz)

  for backup

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat ons kantoorpand altijd netjes en schoon is

  Accountabilities:

  • Schoonmaken van de werkruimtes van HQ

  • Uitvoeren van lichte werkzaamheden met betrekking tot onderhoud pand

  • Uitvoeren van kleine reparaties aan het pand

 • Feestdagenplanner

  for Backup

  Purpose:

  Accountabilities:

  • Blokkeren van alle agenda's op nationale feestdagen waarbij Viisi gesloten is

 • Happy Workplace

  Purpose:

  Zorgen voor een optimale fysieke werkomgeving voor alle werknemers binnen de organisatie

  Accountabilities:

  • Budgetteren en bewaken van jaarlijkse kosten voor kantoorbenodigdheden, kantoor- en kantinekosten met Financial controller

  • Bestellen van (nieuwe) kantoorbenodigdheden (m.u.v. laptops en toebehoren)

  • Bijhouden van de voorraad kantoorbenodigdheden

  • Bestellen van wensen met betrekking tot aankledingen voor het hoofdkantoor en de lokale kantoren

  • Opstellen van standaarden met betrekking tot kantoorinrichting

  • Versturen van standaarden van de kantoorinrichtingen naar rolvervullers van het betreffende kantoor

 • Kerstdiner

  Purpose:

  ervoor zorgen dat alles goed geregeld is voor het kerstdiner

  Accountabilities:

  • Reserveren van locatie in afstemming met Location Scout

  • Onderhouden van contact met locatie zodat alles goed verloopt

  • Informeren van Branding welke informatie er op de uitnodiging moet komen te staan

  • Beantwoorden van vragen/opmerkingen van Viisionairs omtrent het kerstdiner

  • Maken van tafelschikking voor het kerstdiner

  • Informeren van locatie over aantallen voor kerstdiner en overnachting (inclusief dieetwensen etc.)

 • Kerstkaarten

  Purpose:

  ervoor zorgen dat we alle klanten ieder jaar een kerstkaart sturen

  Accountabilities:

  • Bespreken met Branding hoe kerstkaart eruit komt te zien

  • Afstemmen wie de kerstkaarten en enveloppen gaat bestellen conform protocol op Google Drive

  • Inplannen van blok in agenda's voor schrijven van de kerstkaarten

  • Communiceren met PostNL zodat kerstkaarten voldoende gefrankeerd en verstuurd kunnen worden

 • Lead Link

  Purpose:

  Alles met betrekking tot bestellingen, abonnementen, organisatorische zaken en andere details bij Viisi is goed geregeld

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

 • Masseur

  Purpose:

  iedereen voelt zich door middel van de stoelmassage weer een beetje / nog beter

  Accountabilities:

  • Inplannen van nieuwe data met betrekking tot de stoelmassages

  • Aanmaken van nieuwe intekenlijsten voor de stoelmassage

  • Controleren of de lijst op de vrijdag voorafgaand aan de stoelmassage vol is

  • Onderhouden van contact met masseur

 • Opleidingen Organize

  Purpose:

  Iedereen binnen deze cirkel krijgt de gelegenheid om opleidingen te doen

  Accountabilities:

  • Monitoren van de voortgang van de opleidingen van cirkelleden

  • Geven van toestemming tot het volgen van afgestemde opleidingen binnen de cirkel

  • Doorgeven van opleidingswensen aan Viisi Academy

  • Bespreken van opleidingswensen van cirkelleden binnen de cirkel in verband met resources

 • Sinterklaas

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • zorgen voor een leuk cadeautje voor alle Viisionairs

  • bestellen van cadeau voor alle Viisionairs

  • gevraagd of andere Viisionair cadeau op kan halen / mee kan nemen (indien nodig)

 • Slack evangelist

  Purpose:

  To energize partners to get the best use out of internal communication with Slack

  Accountabilities:

  • Offer help with practical questions on Slack use

  • Stay up-to-date with the latest functionalities of Slack

  • Check of Slack is still the most productive tool voor internal communication

  • Keep Slack channels organized (such as channel naming conventions, channel expectations, delete duplicate channels)

 • The School of Life Tickets

  Purpose:

  Mogelijk maken om The School of Life events te kunnen bezoeken

  Domains:

  • Bestellen en aanschaffen van tickets in overleg met rol The School of life en/of The School of life Professional

  • Informeren & uitnodigen van team wanneer er onverhoeds een toegangsticket beschikbaar komt door last minute afmelding

  • Up-to-date houden deelnemerslijst

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Voorraadhok

  Purpose:

  ervoor zorgen dat het voorraadhok altijd opgeruimd is en alle benodigde spullen altijd op voorraad zijn

  Accountabilities:

  • opruimen van het voorraadhok

  • controleren van de voorraad

  • doorgeven aan Happy Workplace welke benodigdheden er besteld moeten worden

  • plaatsen van spullen die niet meer gebruikt worden op Marktplaats

 • Werkgeversverklaringen Viisionairs

  for Back up

  Purpose:

  ervoor zorgen dat er correcte werkgeversverklaringen opgesteld worden voor Viisionairs

  Accountabilities:

  • opmaken van werkgeversverklaring voor Viisionairs

  • invullen van salarisgegevens op werkgeversverklaring op basis van input Payroll administration

  • laten ondertekenen van werkgeversverklaring door een Co-founder_("Shareholders_come_3rd")

Purpose:

#ChangeWork: Let us humanise the world of work, by making it more fulfilling and fair

 • Holacracy Safari Guide

  Purpose:

  Delivering a smooth journey for Holacracy Safari guests

  Accountabilities:

  • Verzamelen van feedback van gasten

  • Inplannen van Holacracy Safari's na uitnodiging door Holacracy evangelist

  • Communiceren van Holacracy Safari data aan gasten en relevante cirkel

  • Bijhouden Holacracy Safari eventpagina in Eventbrite

 • Holacracy Tasters

  for Bestellingen & Planning

  Purpose:

  Iedere Viisionair heeft de Holacracy Taster Workshop van Organization Builders bijgewoond

  Accountabilities:

  • Inventariseren van interesse voor deelname aan Holacracy Taster Workshop van Organization Builders

  • Inplannen van deelname nieuwe Viisionairs aan Holacracy Taster Workshop van Organization Builders

  • Inplannen van nieuwe data Holacracy Taster Workshops in overleg met Organization Builders

  • Zorgen dat de Bowling ruimte klaar is voordat workshop begint

  • Bestellen van boodschappen die benodigd zijn voor de Taster Workshop

  • Informeren en inplannen van nieuwe workshops aan rolvervuller die Viisi vertegenwoordigd aan het einde van iedere workshop

  • Informeren van partners binnen Viisi dat Bowling ruimte dan niet gebruikt kan worden

 • Slow Management - beyond Holacracy

  Purpose:

  Verspreiden van Slow Management - Holacracy Voorbij Magazine aan geïnteresseerden

  Accountabilities:

  • Versturen van Slow Management magazines aan geïnteresseerden

  • Aanvullen van Slow Management magazines in advieskamers en leeshoeken

  • Aanvullen van Slow Management magazines voorraad in ieder Viisi kantoor

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Organize

  Purpose:

  Alles met betrekking tot bestellingen, abonnementen, organisatorische zaken en andere details bij Viisi is goed geregeld

  Accountabilities:

  • Verwerken van bestellingen voor kantoorartikelen en andere (thuis)kantoorbenodigdheden

  • Verwerken en bijhouden van abonnementen die binnen Viisi lopen

  • Regelen van organisatorische zaken

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Viisi Townhall

  for Organize & People First

  Purpose:

  Ensure that important information is shared with the team from all circles

  Accountabilities:

  • Planning the weekly Viisi Townhall and scheduling the topics

  • Inviting partners from other circles to inform about major developments interesting for all partners

  • Sharing the Viisi Townhall with all partners after they have taken place

  • Experimenting with new ways of transmitting the Viisi Townhall

  • Preparing draft presentation for Viisi Townhall

  • Checking & reminding participants

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

 • Aanspreekpunt nieuwe Viisionairs

  for Back up

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat nieuwe Viisonairs altijd bij iemand terecht kunnen met vragen

  Accountabilities:

  • ervoor zorgen dat communicatie tussen cirkels goed afgestemd worden voordat deze bij nieuwe Viisonairs terechtkomen

  • benaderbaar zijn voor nieuwe Viisionairs om vragen te beantwoorden en onduidelijkheden uit de wereld geholpen worden

  • communicatie naar nieuwe Viisonairs met betrekking tot inwerkperiodes in verschillende cirkels

  • ervoor zorgen dat de overdracht van nieuwe Viisionairs tussen de cirkels goed verloopt

 • Crosslink People first

  Purpose:

  Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen Viisi Academy en People First

  Accountabilities:

  • Vertegenwoordigen People First in Viisi Academy

  • Geven van updates over relevante ontwikkelingen binnen People First aan Viisi Academy

  • Bijwerken van metrics voor consultants in opleiding

  • Eén maand van tevoren doorgeven aan Viisi Academy als er nieuwe medewerkers starten zodat er een opleidingsplan gemaakt kan worden tot viisionair

 • Accountabilities:

  • Inwerken van nieuwe collega's in de cirkel Organize

  • Schrijven van processen die noodzakelijk zijn voor het inwerktraject

  • Bepalen welke werkzaamheden gemaakt moeten worden

  • Opstellen van Trello bord voor inwerken in afstemming met Organize

Purpose:

To establish stability and long term growth for all partners involved

 • Budgetbewaker

  for Back up

  Purpose:

  Bewaken van de kosten binnen Viisi

  Accountabilities:

  • Bespreken op maandelijkse basis hoe de kosten zijn ten opzichte van het budget

  • Versturen van overzichten naar de cirkel om de kosten en het budget te delen

 • Ondersteuning huurovereenkomsten

  Purpose:

  Het optimaal laten functioneren van Viisi kantoren

  Accountabilities:

  • Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse huurkosten, reparatie- en onderhoudskosten kantoorpanden met Financial controller

  • Indienen en voortgang bewaken van reparatieverzoeken

  • Verwerken van (nieuwe) huurovereenkomsten

  • Verwerking van administratieve werkzaamheden met betrekking tot huurovereenkomsten

  • Opstellen en/of toesturen van documenten die benodigd zijn voor huurovereenkomsten en opzeggingen

  • Inschrijven en uitschrijven van (nieuwe) Viisi kantoren bij de KvK

  • Controleren of de wijzigingen doorgevoerd zijn bij de KvK

  • Informeren van Review Strategist als wijzigingen zijn doorgevoerd

  • Opvragen van nieuwe huurovereenkomsten

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Purpose:

 • Abonnementen

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • bijhouden van het overzicht van de abonnementen die we afgesloten hebben

  • aanvragen van nieuwe abonnementen indien gewenst

  • beëindigen van lopende abonnementen indien gewenst

 • Bankadministratie

  Purpose:

  zorgen dat altijd de juiste informatie beschikbaar is met betrekking tot de bankrekeningen van Viisi

  Accountabilities:

  • Inboeken van bankafschriften in Exact

  • Informeren van Financial controller als er boekingen zijn die door die rol verwerkt moeten worden

  • Invullen van het wekelijkse overzicht met betrekking tot liquiditeit

  • Informeren van Payroll administration als salarisboekingen verwerkt moeten worden

 • Crediteurenadministratie

  Purpose:

  zorgdragen voor een correcte verwerking van crediteurenadministratie

  Accountabilities:

  • Verwerken van de crediteurenadministratie voor Viisi

  • Opstellen van de overzichten voor het betalen van de facturen

 • Debiteurenadministratie

  Purpose:

  zorgdragen voor een correcte verwerking van debiteurenadministratie

  Domains:

  • Afspraken maken met debiteuren over betalingsregelingen

  Accountabilities:

  • Verwerken van de debiteurenadministratie voor Viisi

  • Verwerken van ondertekende opdrachten tot dienstverlening

  • Wijzigen van opdrachten tot dienstverlening

  • Uitdraaien op wekelijkse basis van het overzicht van de opdrachtbevestigingen die nog niet getekend zijn en delen met People First

  • Doorlopen op wekelijkse basis van het overzicht van de opdrachtbevestigingen die wel getekend zijn maar niet gefactureerd

  • Op weekbasis de omzet uitdraaien en toevoegen aan metrics

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

 • Payroll administration

  for Back up

  Purpose:

  Zorgen voor een juiste afhandeling van de salarisadministratie voor werknemers

  Accountabilities:

  • Inboeken salariskosten naar de kostprijs omzet (per jaareinde)

  • Inboeken loonjournaalpost

  • Toevoegen nieuwe werknemers aan salarisadministratie

  • Doorvoeren wijzigingen in rooster en persoonlijke gegevens salarisadministratie

  • Verwijderen van uit dienst getreden werknemers in salarisadministratie

  • Opstellen en versturen eindafrekening op basis van informatie salarisadministratie

  • Doorvoeren overuren werknemers in salarisadministratie

  • Controleren en wijzigen van kostenplaatsen

  • Opstellen modelopgaaf loonheffing nieuwe werknemers

  • Doorvoeren van salariswijzigingen in salarisadministratie

  • Overmaken van dividenduitkering na goedkeuring van Shareholders come 3rd

 • Rekening courant

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • opslaan van binnenkomende rekening courant op de Drive

  • controleren of we alle rekeningen courant ontvangen hebben

  • opvragen van ontbrekende rekeningen courant bij maatschappijen

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Werknemersadministratie

  for Back up

  Purpose:

  up to date houden van alle persoonlijke gegevens van de werknemers van Viisi

  Accountabilities:

  • Doorvoeren van salariswijzigingen bij Arbobutler en secundaire arbeidsvoorwaarden van Viisi

  • Doorvoeren van wijzigingen in parttime percentages bij Arbobutler secundaire arbeidsvoorwaarden van Viisi

  • Toevoegen van nieuwe werknemers bij Arbobutler secundaire arbeidsvoorwaarden van Viisi

  • Verwijderen van uit dienst getreden werknemers bij Arbobutler secundaire arbeidsvoorwaarden van Viisi

  • Toevoegen van nieuwe werknemers in personeelsbestand

  • Doorvoeren van salariswijzigingen in personeelsbestand

  • Toevoegen datum uitdiensttreding van oud werknemers in personeelsbestand

  • Opslaan van documenten die benodigd zijn voor de werknemersadministratie in People & Payment (m.u.v. diploma's deze gaan naar Academy)

Purpose:

Ervoor zorgen dat de sollicitanten de beste procedure doorlopen

 • Begeleiden proces sollicitatiegesprekken

  Purpose:

  ervoor zorgen dat nieuwe Viisionairs goed begeleid worden en sollicitatiegesprekken kunnen voeren

  Accountabilities:

  • opleiden van nieuwe Viisionairs om sollicitatiegesprekken te kunnen voeren

  • begeleiden van Viisionairs die vragen hebben met betrekking tot het voeren van sollictatiegesprekken

  • inventariseren of nieuwe Viisionairs interesse hebben om sollicitatiegesprekken te gaan voeren

 • Chatter werkenbij

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat (potentiële) sollicitanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen

  Accountabilities:

  • Beantwoorden van chatgesprekken die binnenkomen in Hubspot

  • Analyseren van chatgesprekken hoe we dingen nog beter kunnen doen

 • Cultural Fit interviewer

  Purpose:

  Bewaken van een optimale culturele match tussen sollicitanten en Viisi

  Accountabilities:

  • Voeren van cultural fit gesprekken met sollicitanten

  • Geven van feedback over het gesprek aan Sollicitant begeleider met onderbouwing

  • Geven van inhoudelijke terugkoppeling van de StrengthsFinder test

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

 • Hiring process optimizer

  Purpose:

  Het beste & leukste sollicitatieproces ooit! (Engels: The best and most fun application process ever!)

  Accountabilities:

  • Continu analyseren en optimaliseren van sollicitatieproces

  • Vragen van feedback aan sollicitanten over ervaring sollicitatieproces

  • Bespreken mogelijke verbeteringen proces met relevante rollen in sollicitatieproces

  • In kaart brengen en inzichtelijk maken van sollicitatieprocedure

 • Homerunner

  Purpose:

  Homerun inrichten zodat People First optimaal nieuwe Viisionairs kan onboarden

  Accountabilities:

  • Inventariseren van wensen van People First als het gaat om onboarding nieuwe Viisionairs

  • Vertalen van wensen van People First naar optimale inrichting Homerun recruitment website

  • Plaatsen van content in Homerun die door Branding en Development worden aangeleverd

 • Recruiter

  Purpose:

  Werven van potentiële Viisionairs die passen bij de Viisi cultuur

  Domains:

  • Besluiten of en waar vacatures uitgezet worden buiten onze eigen werken bij website

  • Plaatsen van vacatures op onze eigen en externe websites

  Accountabilities:

  • Schrijven van vacatures

  • Uitzetten van vacatures op werkenbij.viisi.nl en vacaturesites

  • Onderhouden van contacten met vacaturesites

  • Budgetteren van de jaarlijkse kosten met Financial controller

  • Terugkoppelen aan externe recruiters dat wij geen samenwerkingen aangaan

 • References for applicants

  Purpose:

  ervoor zorgen dat we een duidelijk beeld krijgen van een nieuwe Viisionair door met referenties te bellen

  Accountabilities:

  • Telefonisch contact opnemen met referenties om sollicitant te bespreken

  • Geven van feedback over de referentiegesprekken aan Sollicitant begeleider met onderbouwing

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Screener

  for Back up

  Purpose:

  Zorgen dat alleen die sollicitanten doorgaan naar de volgende ronde die lijken te matchen bij de Viisi cultuur en voldoen aan de gewenste vakinhoudelijke eisen

  Accountabilities:

  • Bekijken van binnenkomende sollicitaties per mail en beoordelen aan de hand van vastgestelde criteria

  • Versturen van afwijzingsmails naar sollicitanten die niet voldoen aan het gewenste profiel

  • Uitnodigen van sollicitanten voor een eerste gesprek wanneer ze voldoen aan het gewenste profiel

  • Invoeren van binnengekomende sollicitatie in overzicht sollicitaties

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

 • Social Media | Recruitment

  Purpose:

  Uitstekende recruiting content op Social Media

  Accountabilities:

  • Doorgeven aan Content Planner wanneer er een post verwacht wordt

  • Aanleveren van onderwerpen en informatie waarover een post geplaatst moeten worden

  • Controleren van de nieuwsbrief of de juiste informatie omtrent recruiting opgenomen is

 • Sollicitant begeleider

  Purpose:

  Zorgen dat sollicitanten na elke ronde tijdig nette en duidelijke feedback krijgen over hun sollicitatie

  Accountabilities:

  • Geven van feedback aan sollicitant na afloop van een sollicitatiegesprek

  • Inplannen van gesprekken met potentiële nieuwe Viisionairs

  • Afwijzen van sollicitant & terugkoppelen n.a.v. beoordelingen

  • Communiceren van startsalaris aan het begin van sollicitatietraject in afstemming met Compensation Architect totdat salarismodel op de website staat

  • Inplannen van laatste overleg met alle Viisionairs die gesprekken met de potentiële Viisionair hebben gevoerd

CRM

Purpose:

Viisi maakt gebruik van meest innovatieve CRM platform in de markt om toekomstige groei optimaal te kunnen ondersteunen

 • Inrichter

  for HF & Admin

  Purpose:

  Zorgen dat Accelerate optimaal is ingericht aansluitend bij huidige processen

  Accountabilities:

  • Leveren input aan Accelerate mbt inrichting software pakket

  • Bijwonen relevante sessies met Accelerate

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

 • Tester

  for Admin

  Purpose:

  Accelerate grondig getest zodat we een geruisloze livegang kennen

  Accountabilities:

  • Testen van Accelerate software

  • Geven van feedback aan Accelerate

 • Woordvoerder

  for HF & Admin

  Purpose:

  Bij livegang Accelerate software zijn alle Viisionairs uitgebreid geïnformeerd en voorgelicht

  Accountabilities:

  • Informeren Viisionairs over Accelerate software

  • Hosten van trainingen in samenwerking met Accelerate