Purpose:

Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.

 • Shareholders come 3rd

  Purpose:

  Waarborgen van de continuïteit en groei van Viisi

  Accountabilities:

  • Vervullen van een voorbeeldfunctie

  • Waarborgen van de reputatie en goede naam van Viisi op de lange termijn

  • Bijwonen van Culture Days

  • Bijwonen van lunch op eerste werkdag van nieuwe Viisionairs

Purpose:

Creating the fastest and best possible operations in order to deliver a WOW Customer Experience.

 • Aanstellingen regelaar

  Purpose:

  Giving our clients access to products & services of all relevant cooperation partners.

  Accountabilities:

  • Bepalen bij welke geldverstrekkers Viisi aanstellingen heeft

  • Afsluiten van goede Service Level Agreements (SLA’s) met geldverstrekkers, zodat onze klanten een zo goed mogelijke dienstverlening van de geldverstrekkers krijgen

  • Opbouwen van nieuwe samenwerkingen met geldverstrekkers, zodat onze klanten uit een nog groter aanbod kunnen kiezen

  • Netwerken met geldverstrekkers

  • Bespreken mogelijkheden mandaat 1e akkoord door Viisi bij geldverstrekkers

  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan samen met Compliance officer

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Beheer teksten telefonische afspraak

  Purpose:

  optimale standaard teksten voor telefonische afspraken gemaakt

  Accountabilities:

  • Verbeteren van teksten telefonische afspraak

  • Onderhouden van teksten telefonische afspraak

  • Optimaliseren van structuur teksten telefonische afspraak

 • Contactpersoon taxateurs (landelijk)

  for pre-approval

  Purpose:

  De samenwerking met bij Viisi aangesloten taxateurs is de beste die er is

  Accountabilities:

  • Verzamelen spanningen (problemen, suggesties) met betrekking tot taxateurs (m.n. Maatwerk en Fitrex) en acties ondernemen om deze op te lossen.

 • Dealmaker

  for vanuit klachten oplosser

  Purpose:

  zorgen voor een uniform beleid bij afwijkende tarieven

  Domains:

  • afwijken van standaard tarieven

  Accountabilities:

  • accorderen van afwijkend tarief

Purpose:

Realising dreams, Smooth Operations en klanten worden op de meest efficiënte manier ondersteund.

 • Crosslink Happiness Factory / Growth

  for Elements

  Purpose:

  Zorgen voor een optimale samenwerking tussen beide cirkels

  Accountabilities:

  • Bespreken van mogelijkheden om samenwerking te verbeteren

  • Evalueren van bestaande afspraken

Purpose:

Every Academic has a Viisi Mortgage

 • Pricing Engineer

  for backup

  Purpose:

  Diensten en producten zijn optimaal geprijsd

  Accountabilities:

  • Bepalen van de meest optimale tariefstelling m.b.t de diensten en producten van Viisi

  • Beoordelen van voorstellen van tariefswijzigingen

  • Afstemmen grote wijzigingen met "Chief" Financial Officer

  • Doorgeven mutaties tarieven aan Story Teller

  • Communiceren van tariefswijzigingen met relevante Partners

Purpose:

Beyond Employment: Finding your Passion

 • Culture Days

  for Ontstaan van Viisi

  Purpose:

  Culture onboarding in een programma van een week voor onze nieuwe medewerkers. (Engels: Culture onboarding in een week-long program for our new hires)

  Accountabilities:

  • Zoeken en regelen van goede locatie die goed bereikbaar is voor iedereen

  • Opstellen en bijwerken van het curriculum

  • Uitnodigen van Viisi collega’s voor de diverse programma onderdelen

  • Nieuwe medewerkers de kans geven te ontdekken of er een culture fit is (boven technical fit) is met de purpose en principes van Viisi

  • Uitnodigen van Shareholders come 3rd bij Culture Days

 • StrengthsFinder Ambassador

  Purpose:

  Iedere Viisi partner is zich bewust van haar/zijn unieke strengths/talenten combinatie en kan zich op datgene richten waarin deze strengths/talenten het beste tot uiting komen

  Accountabilities:

  • Identificeren van talenten van alle (potentiele) partners binnen Viisi m.b.v. ''StrengthsFinder'' methodologie

  • Ondersteunen bij het ontwikkelen van de sterke punten

  • Opstellen van een actieplan als hulp bij het ontwikkelen van de sterke punten

  • Onderhouden van contact met externe ''StrengthsFinder'' experts

  • Geven van een presentatie over het gebruik van de StrengthsFinder testen

  • Informeren van externen waarom de StrenghtsFinder testen je kunnen helpen bij de ontwikkeling als persoon en als bedrijf

Purpose:

Let’s change the world of work, make it more fun and more fullfilling

 • Holacracy Tasters

  for Guest speaker during workshop

  Purpose:

  Iedere Viisionair heeft de Holacracy Taster Workshop van Organization Builders bijgewoond

  Accountabilities:

  • Inventariseren van interesse voor deelname aan Holacracy Taster Workshop van Organization Builders

  • Inplannen van deelname nieuwe Viisionairs aan Holacracy Taster Workshop van Organization Builders

  • Inplannen van nieuwe data Holacracy Taster Workshops in overleg met Organization Builders

  • Zorgen dat de Bowling ruimte klaar is voordat workshop begint

  • Bestellen van boodschappen die benodigd zijn voor de Taster Workshop

  • Informeren en inplannen van nieuwe workshops aan rolvervuller die Viisi vertegenwoordigd aan het einde van iedere workshop

  • Informeren van partners binnen Viisi dat Bowling ruimte dan niet gebruikt kan worden

Purpose:

Building the Viisi brand to stand out in the competitive race adding strong value to our core business & create public recognition

 • Branding & Standing Ambassador

  for Fintech, AI Mortgage Approval

  Purpose:

  Building the Brand in all its dimensions together

  Accountabilities:

  • Inspiring by intrinsic motivation, moving first and helping partners to follow

 • Mortgage Knowledge Strategist

  Purpose:

  Establishing Viisi as the best Knowledge Platform for mortgages

  Accountabilities:

  • Analysing the needs of our customers and their relevant questions

  • Translating the customer needs into excellent and accessible content

  • Analysing and deciding on the best way of communication to transfer relevant knowledge (seminar, written content, standard emails, video etc.)

 • Opinion Leader ("Take a Stand")

  Purpose:

  Establishing Viisi as a "Purpose Company" (We take a Stand: "Make The World of Finance better, more sustainable, long term oriented")

  Accountabilities:

  • Explaining internally and externally that Viisi is a "Purpose Company" and what the difference is between "Branding" versus "Standing"

  • Creating absolute claritiy about what Viisi stands for, what our Purpose is

  • Documenting our (Branding &) Standing Strategy

  • Proposing topics to take a stand (opnieartikelen)

  • Writing opinion articles in which Viisi takes a "Stand" according to our Purpose

  • Updating all Viisi Partners on opinion articles and media exposure

Purpose:

Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Accusation responder

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • reageren op aantijgingen van concurrenten

  • escaleren naar eigen Viisi advocaat waar nodig

  • informeren van Viisi over aantijgingen concurrenten

 • Compliance officer

  for back up

  Purpose:

  Viisi voldoet netjes aan alle wet en regelgeving en heeft goed contact met de autoriteiten

  Accountabilities:

  • Onderhouden met contact met AFM

  • Uitvoeren jaarlijkse SVC audit

  • Invullen AFM Marktmonitor

  • Leveren input voor ‘bewaker’ advieskwaliteit in circle Advies

  • Leveren input voor ‘ontwikkelaars’ advieskwaliteit in circle Advies

  • Bijhouden aansprakelijkheidsverzekering Viisi en gelieerde ondernemingen

  • Begeleiden vergunningsaanvragen AFM (e.a.) voor uitbreiding diensten begeleiden

  • Controleren of Viisi NV en haar medewerkers voldoen aan de eisen gesteld door markt/ maatschappij/ wetgeving

  • Rapporteren over risicomanagement Viisi (financiëel, juridisch, reputatie/ merknaam)

  • Bijhouden incidentenregister

  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan

  • Zijn van aanspreekpunt binnen Viisi NV voor- en verzamelen van informatie over incidenten [1] die binnen Viisi hebben plaatsgevonden en het zorgen voor een adequate reactie en opvolging
   Ad [1] Definitie binnen de WFT: ‘gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming;’]

  • Is functionaris gegevensbescherming (AVG) en de verantwoordelijkheden die hiermee verband houden

  • verantwoordelijk voor de DVD's en het regelmatig updaten hiervan (twee keer per jaar indien nodig en bij tariefswijzigingen)

 • Klachten Oplosser

  Purpose:

  Voorkomen verdere escalatie ontevreden klanten en oplossen van klachten

  Accountabilities:

  • behandelen van klachten klanten conform interne klachtenprocedure

  • bespreken van klachten met directie van Viisi (tijdens tactical meetings)

  • bijwerken en updaten klachtenoverzicht op https://goo.gl/UwHbEm

  • formuleren uitspraak interne klachtenprocedure en communiceren aan klant

  • opstellen eventueel compensatievoorstel

  • behandelen van KiFiD-procedures

  • waarschuwen Viisi Group als een klant een klacht of onvrede heeft

  • vorderen van schadevergoeding bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar (BAVAM polis)

 • Pre-approval

  for Elements Chief

  Purpose:

  Viisi klanten kunnen zorgeloos een woning kopen omdat ze vooraf al duidelijkheid hebben over hun financiering

  Accountabilities:

  • In-kaart-brengen van benodigde stappen om succesvol pre-approval aan te kunnen bieden

  • Bespreken met Partners welke governance aanpassingen gewenst zijn in andere cirkels ivm pre-approval

Purpose:

Viisi Randstad is het allerbeste hypotheekadvies kantoor van NL en voor alle hoogopgeleiden is Viisi de eerste keuze

 • Adviseur Doorstromers

  for Den Haag

  Purpose:

  Doorstromers voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken

  • Beantwoorden van klantvragen

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. doorstromer expert

  • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

 • Bloomon Schikker Den Haag

  Purpose:

  Ons kantoor is een fleurige werkplek

  Accountabilities:

  • Onderhouden account en contact Bloomon

  • Aannemen en schikken van Bloomon bloemen

 • Contactpersoon makelaars

  for Den Haag

  Purpose:

  Goed contact leggen en onderhouden met lokale makelaars

  Accountabilities:

  • Communiceren van relevante informatie m.b.t. lokale makelaars aan Realising dreams

  • Onderhouden van contact met lokale makelaars

  • Fungeren als aanspreekpunt voor lokale makelaars

 • Seminar gever

  Purpose:

  De deelnemers aan het seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

  Accountabilities:

  • Geven van het seminar 'Woning kopen'

  • Doorgeven aan Seminar ondersteuner welke deelnemers aanwezig waren

  • Enthousiasmeren van seminardeelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige seminars

  • Nabellen deelnemers voor statusupdate enige tijd na het seminar

  • Meenemen seminarbenodigdheden voorbereid door Seminar Ondersteuner naar seminarlocatie

  • Klaarzetten van het seminar (stoelen, boekjes, mapjes, etc.)

  • Inplannen van telefonische afspraken met deelnemers die nog geen TA hebben gehad

 • Welkomcall leads

  Purpose:

  Alle leads een "rode loper-ervaring" geven

  Accountabilities:

Purpose:

Viisi Amsterdam e.o. biedt het allerbeste hypotheekadvies in Amsterdam voor hoogopgeleiden

Purpose:

To establish stability and long term growth for all partners involved

 • "Chief" Financial Officer

  Purpose:

  Voor iedereen de financiële situatie en de acties die daaruit voortvloeien duidelijk maken

  Accountabilities:

  • Bewaken liquiditeitspositie (cashflow)

  • Budgetteren van de omzetten met input vanuit Realising Dreams

  • Budgetteren van de kosten

  • Sturen van de organisatie op basis van financiële data

  • Analyseren financiële data

  • Bespreken jaarrekeningen met accountant Deloitte en Financial controller

  • Opstellen van de begroting met Financial controller

  • Presenteren jaarlijkse begroting in oktober aan Viisi Group

 • Conscious Spender

  Purpose:

  Tijdig uitvoeren van grote betalingen

  Accountabilities:

 • Financial controller

  Purpose:

  zorgdragen dat we een boekhoudsysteem hebben staan waarbij er een duidelijk inzicht is over de financiële situatie

  Accountabilities:

  • Verwerken debiteuren- en crediteurenadministratie voor Viisi Real Estate & Viisi Group

  • Bijwerken activastaat met de investeringen in het boekjaar

  • Inboeken afschrijvingskosten materiële vaste activa

  • Uitvoeren afloopcontrole kruisposten

  • Controleren en/of verwerken aansluiting onderlinge rekening-courantverhouding per maandeinde

  • Controleren of alle kostenposten transitorisch juist zijn verwerkt

  • Voorbereiden jaarwerk alle entiteiten

  • Controleren, toevoegen en wijzigen van kostenplaatsen

  • Inplannen en bijwonen kwartaal/jaarafsluiting accountant Deloitte

  • Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse accountantskosten met "Chief" Financial Officer

  • Controleren en ondertekenen van de facturen samen met "Chief" Financial Officer

  • Opstellen van de begroting met "Chief" Financial Officer

  • Automatiseren van processen in boekhouding indien mogelijk

Purpose:

An 11-star online experience for our customers

 • Affiliate marketeer

  Purpose:

  Viisi is first choice for affiliate publishers

  Accountabilities:

  • Opzetten en optimaliseren van affiliate marketing programma's

  • Selecteren van publishers in samenwerking met Standing & branding

 • Calendly architect

  for Strategy

  Purpose:

  The easiest way for customers to book an appointment with the advisor that best fits their personal situation

  Accountabilities:

  • Aanmaken en invullen van Calendly-teams

  • Embedden van de juiste event types van teams (binnen Calendly) op de juiste bedankpagina's

  • Zorgen voor de koppeling tussen Calendly en de juiste Google Calendars

  • Zorgen voor accounts voor iedereen binnen Realising dreams

  • Zorgen voor de juiste correspondentieteksten vanuit Calendly

  • Schrijven en verspreiden van documentatie over de inrichting van Calendly

  • Inventariseren hoe Calendly door Viisionairs kan worden ingezet ten goede van de customer experience en ten goede van efficiëntie

 • Chief stukkenlijst

  Purpose:

  Perfect laten functioneren van stukkenlijsten voor klanten en Viisionairs

  Accountabilities:

  • Beheren templates stukkenlijsten in Elements

  • Aanpassen stukkenlijsten op verzoek van Ondernemer Expert

  • Delen van kennis met Realising dreams over optimaal gebruik van stukkenlijsten

  • Aanpassen stukkenlijsten op verzoek van Oversluiter Expert

  • Aanpassen stukkenlijsten op verzoek van Expat expert

  • Beheren en updaten van CRM kenmerken en automatisch gekoppelde stukken bij online onboarding klanten in: https://goo.gl/rmFEKK

 • Dream Tools Developer

  for Strategy & Collecting usage feedback

  Purpose:

  Build software tools to help advisors serve Viisi customers more joyfully

  Accountabilities:

  • Getting input from advisors and understanding what parts their work processes are the most tedious or error-prone.

  • Building software tools to make the tedious/error-prone parts of advisors jobs easier to execute.

 • Elements Chief

  for Strategy & Workflows

  Purpose:

  Continuous improvement of the internal Elements User Experience

  Domains:

  • Verwijderen van producten of diensten in Elements

  Accountabilities:

  • Verzamelen van suggesties en wensen van Elements-gebruikers m.b.t. de workflows in Asana

  • Bespreken van workflow-gerelateerde oplossingen met Elements Developer(Peter_van_der_Meeren)

  • Onderhouden, verbeteren van bestaande workflows

  • Opzetten van nieuwe workflows

  • Oplossen problemen met MijnViisi

  • Rapporteren aan alle gebruikers van Elements over aanpassingen in workflows

  • Bieden van hulp bij reanimeren workflow

  • Aanmaken en inregelen van nieuwe Viisi kantoren in Elements

  • Inregelen Elements koppeling in Adviesbox voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair

  • Aan-/ en of uitzetten HDN rechten voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair door Faster Forward Support

  • Inregelen functie acceptant voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair in Elements t.b.v. alle Viisi kantoren

  • Inregelen tag initialen in automatische taken Elements voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair

 • Email Chief

  for Elements

  Purpose:

  All Partners receive the best possible ''standard'' emails

  Accountabilities:

  • Optimizing and updating texts and layout of standard e-mails (in Elements)

  • Collecting suggestions and wishes from Partners regarding standard emails

  • Implementing or adjusting translated standard emails

  • Aligning adjustments/improvements of standard e-mails in Elements with Elements Chief

  • Updating and improving standard Viisi signature in emails

  • Using conditional logic to create smart emails

  • Optimizing and updating texts and layout of standard TA registrations (in Elements)

 • Fintecher

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Bijhouden van relevante fintech ontwikkelingen

  • Bezoeken van fintech gerelateerde events

  • Aanleveren van relevante informatie aan Viisi

  • Analyseren van mogelijke fintech toepassingen voor Viisi Labs Amsterdam(Sustainable_Fintech_Incubator)

 • Mortgage algorithm designer

  Purpose:

  Alle hypotheekaanvragen kunnen (in de toekomst) door middel van een hoogwaardig algoritme worden beoordeeld

  Accountabilities:

  • Onderhouden van contact met externe AI/machine learning ontwikkelaars

  • Aanbieden van ''expert kennis'' aan externe AI/machine learning ontwikkelaars

  • Afstemmen van investeringsmogelijkheden met "Chief" Financial Officer