Purpose:

Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.

 • Hypotheeklabel Scout

  Purpose:

  Viisi klanten kunnen in de toekomst op de meest optimale manier geholpen worden met hun hypotheekbehoeften

  Accountabilities:

 • Legal (Shareholder Contracts)

  Purpose:

  Having correct legal contracts

  Accountabilities:

  • Shareholder agreement (AHO)

  • AdvisoryBoard agreement

 • Shareholders come 3rd

  Purpose:

  Waarborgen van de continuïteit en groei van Viisi

  Accountabilities:

  • Vervullen van een voorbeeldfunctie

  • Waarborgen van de reputatie en goede naam van Viisi op de lange termijn

  • Bijwonen van Culture Day

  • Bijwonen van lunch op eerste werkdag van nieuwe Viisionairs

  • Netwerken ten behoeve van Viisi N.V. (werken AAN het bedrijf)

  • Handelen conform datgene wat is vastgelegd in de Aandeelhoudersovereenkomst van Viisi Group B.V. (AHO)

  • Benoemen, schorsen en ontslaan van het statutaire bestuur (AHO)

  • Vaststellen beloning van het statutaire bestuur (AHO)

  • Benoemen, ontslaan en aanpassen beloning van sleutelfunctionarissen (niet zijnde statutair bestuur) (AHO)

  • Vaststellen van de jaarrekening (AHO)

  • Goedkeuren of afkeuren van het Budget (i.e. uiterlijk dertig (30) dagen voor het begin van een nieuw boekjaar, een business plan inclusief het budget voor het nieuwe boekjaar, inclusief geprognosticeerde winst- en verliesrekening waaruit in redelijk detail de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven voor het nieuwe boekjaar zijn weergeven en de geprognosticeerde kasgeldstromen alsmede de daarmee corresponderende financieringsbehoefte Viisi Group BV en haar dochtermaatschappij(en) en de wijze waarop beoogd wordt daarin te voorzien). (AHO)

  • Besluiten over het doen van investeringen dan wel het aangaan van verplichtingen die individueel of in samenhang met een gerelateerde investering c.q. verplichting, ineens of op jaarbasis, een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000, niet onderdeel uitmakend van een goedgekeurd Budget en anders dan in de normale bedrijfsvoering consistent met het verleden. (AHO)

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Beheer teksten telefonische afspraak

  Purpose:

  optimale standaard teksten voor telefonische afspraken gemaakt

  Accountabilities:

  • Verbeteren van teksten telefonische afspraak

  • Onderhouden van teksten telefonische afspraak

  • Optimaliseren van structuur teksten telefonische afspraak

 • Contactpersoon makelaars

  for Den Haag

  Purpose:

  Goed contact leggen en onderhouden met lokale makelaars

  Accountabilities:

  • Communiceren van relevante informatie m.b.t. lokale makelaars aan Realising dreams

  • Onderhouden van contact met lokale makelaars

  • Fungeren als aanspreekpunt voor lokale makelaars

 • Contactpersoon taxateurs (landelijk)

  for pre-approval

  Purpose:

  De samenwerking met bij Viisi aangesloten taxateurs is de beste die er is

  Accountabilities:

  • Verzamelen spanningen (problemen, suggesties) met betrekking tot taxateurs (m.n. Maatwerk en Fitrex) en acties ondernemen om deze op te lossen.

 • Dealmaker

  for vanuit klachten oplosser

  Purpose:

  zorgen voor een uniform beleid bij afwijkende tarieven

  Domains:

  • afwijken van standaard tarieven

  Accountabilities:

  • accorderen van afwijkend tarief

 • Rep Link

  from Welcome

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Purpose:

Realising dreams, Smooth Operations en klanten worden op de meest efficiënte manier ondersteund.

 • Crosslink Happiness Factory / Dev & Leads

  for Elements

  Purpose:

  Zorgen voor een optimale samenwerking tussen beide cirkels

  Accountabilities:

  • Bespreken van mogelijkheden om samenwerking te verbeteren

  • Evalueren van bestaande afspraken

Purpose:

An 11-star online experience for our customers

 • Affiliate marketeer

  Purpose:

  Viisi is first choice for affiliate publishers

  Accountabilities:

  • Opzetten en optimaliseren van affiliate marketing programma's

  • Selecteren van publishers in samenwerking met Standing & Media

 • Calendly architect

  for Strategy

  Purpose:

  The easiest way for customers to book an appointment with the advisor that best fits their personal situation

  Accountabilities:

  • Aanmaken en invullen van Calendly-teams

  • Embedden van de juiste event types van teams (binnen Calendly) op de juiste bedankpagina's

  • Zorgen voor de koppeling tussen Calendly en de juiste Google Calendars

  • Zorgen voor accounts voor iedereen binnen Realising dreams

  • Zorgen voor de juiste correspondentieteksten vanuit Calendly

  • Schrijven en verspreiden van documentatie over de inrichting van Calendly

  • Inventariseren hoe Calendly door Viisionairs kan worden ingezet ten goede van de customer experience en ten goede van efficiëntie

 • Chief stukkenlijst

  Purpose:

  Perfect laten functioneren van stukkenlijsten voor klanten en Viisionairs

  Accountabilities:

 • Dream Tools Developer

  for Strategy & Collecting usage feedback

  Purpose:

  Build software tools to help advisors serve Viisi customers more joyfully

  Accountabilities:

  • Getting input from advisors and understanding what parts their work processes are the most tedious or error-prone.

  • Building software tools to make the tedious/error-prone parts of advisors jobs easier to execute.

 • Elements Chief

  for Strategy & Workflows

  Purpose:

  Continuous improvement of the internal Elements User Experience

  Domains:

  • Verwijderen van producten of diensten in Elements

  Accountabilities:

  • Verzamelen van suggesties en wensen van Elements-gebruikers m.b.t. de workflows in Asana

  • Bespreken van workflow-gerelateerde oplossingen met Elements Developer(Peter_van_der_Meeren)

  • Onderhouden, verbeteren van bestaande workflows

  • Opzetten van nieuwe workflows

  • Oplossen problemen met MijnViisi

  • Rapporteren aan alle gebruikers van Elements over aanpassingen in workflows

  • Bieden van hulp bij reanimeren workflow

  • Aanmaken en inregelen van nieuwe Viisi kantoren in Elements

  • Inregelen Elements koppeling in Adviesbox voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair

  • Aan-/ en of uitzetten HDN rechten voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair door Faster Forward Support

  • Inregelen functie acceptant voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair in Elements t.b.v. alle Viisi kantoren

  • Inregelen tag initialen in automatische taken Elements voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair

 • Email Chief

  for Elements

  Purpose:

  All Partners receive the best possible ''standard'' emails

  Accountabilities:

  • Optimizing and updating texts and layout of standard e-mails (in Elements)

  • Collecting suggestions and wishes from Partners regarding standard emails

  • Implementing or adjusting translated standard emails

  • Aligning adjustments/improvements of standard e-mails in Elements with Elements Chief

  • Updating and improving standard Viisi signature in emails

  • Using conditional logic to create smart emails

  • Optimizing and updating texts and layout of standard TA registrations (in Elements)

  • Reporting to all Elements users about significant changes to (standard) e-mails

 • Fintecher

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Bijhouden van relevante fintech ontwikkelingen

  • Bezoeken van fintech gerelateerde events

  • Aanleveren van relevante informatie aan Viisi N.V.

  • Analyseren van mogelijke fintech toepassingen voor Viisi Labs Amsterdam(Sustainable_Fintech_Incubator)

 • Mortgage algorithm designer

  Purpose:

  Alle hypotheekaanvragen kunnen (in de toekomst) door middel van een hoogwaardig algoritme worden beoordeeld

  Accountabilities:

  • Onderhouden van contact met externe AI/machine learning ontwikkelaars

  • Aanbieden van ''expert kennis'' aan externe AI/machine learning ontwikkelaars

  • Afstemmen van investeringsmogelijkheden met "Chief" Financial Officer

Purpose:

Beyond Employment: Finding your Passion

 • StrengthsFinder Coach

  Purpose:

  Iedere Viisi partner is zich bewust van haar/zijn unieke strengths/talenten combinatie en kan zich op datgene richten waarin deze strengths/talenten het beste tot uiting komen

  Accountabilities:

  • Identificeren van talenten van alle (potentiele) partners binnen Viisi m.b.v. ''StrengthsFinder'' methodologie

  • Ondersteunen bij het ontwikkelen van de sterke punten

  • Opstellen van een actieplan als hulp bij het ontwikkelen van de sterke punten

  • Onderhouden van contact met externe ''StrengthsFinder'' experts

  • Geven van een presentatie over het gebruik van de StrengthsFinder testen

  • Informeren van externen waarom de StrenghtsFinder testen je kunnen helpen bij de ontwikkeling als persoon en als bedrijf

  • Opstellen van een actieplan als hulp bij het gebruik van talenten in teamverband

Purpose:

Building Viisi's standing to add strong value to our core business & create public recognition

 • "Deltaplan woningmarkt"

  Purpose:

  "Aanzet tot een echte discussie en een duurzame oplossing"

  Domains:

  • doen van onderzoek

  • schrijven van artikelen

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Advies Awards (VVP advies award)

  Purpose:

  Participating / deelnemen

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Opinion Leader ("Take a Stand")

  for VVP

  Purpose:

  Establishing Viisi as a "Purpose Company" (We take a Stand: "Make The World of Finance better, more sustainable, long term oriented")

  Accountabilities:

  • Explaining internally and externally that Viisi is a "Purpose Company" and what the difference is between "Branding" versus "Standing"

  • Creating absolute claritiy about what Viisi stands for, what our Purpose is

  • Documenting our (Branding &) Standing Strategy

  • Proposing topics to take a stand (opnieartikelen)

  • Writing opinion articles in which Viisi takes a "Stand" according to our Purpose

  • Updating all Viisi Partners on opinion articles and media exposure

 • Positive Finance Day (New Financial Forum)

  Purpose:

  Contribute to the "Positive Finance Day"

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • VVP Columnist / Schrijver

  Purpose:

  Schrijven van twee-maandelijks artikel in VVP Magazine

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Aanstellingen regelaar

  Purpose:

  Giving our clients access to products & services of all relevant cooperation partners.

  Accountabilities:

  • Bepalen bij welke geldverstrekkers Viisi aanstellingen heeft

  • Afsluiten van goede Service Level Agreements (SLA’s) met geldverstrekkers, zodat onze klanten een zo goed mogelijke dienstverlening van de geldverstrekkers krijgen

  • Opbouwen van nieuwe samenwerkingen met geldverstrekkers, zodat onze klanten uit een nog groter aanbod kunnen kiezen

  • Netwerken met geldverstrekkers

  • Bespreken mogelijkheden mandaat 1e akkoord door Viisi bij geldverstrekkers

  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan samen met Compliance officer

 • Accelerate

  Purpose:

  Viisi maakt gebruik van meest innovatieve CRM platform in de markt om toekomstige groei optimaal te kunnen ondersteunen

  Accountabilities:

  • Samenstellen van intern projectteam voor implementatie Accelerate

  • Bespreken met Viisi N V hoeveel resources gewenst zijn voor implementatie

  • Besluiten of Accelerate interessant genoeg is om aan te schaffen

  • Implementeren van Accelerate

 • Accusation responder

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • reageren op aantijgingen van concurrenten

  • escaleren naar eigen Viisi advocaat waar nodig

  • informeren van Viisi N.V. over aantijgingen concurrenten

 • Klachten Oplosser

  Purpose:

  Voorkomen verdere escalatie ontevreden klanten en oplossen van klachten

  Accountabilities:

  • behandelen van klachten klanten conform interne klachtenprocedure

  • bespreken van klachten met directie van Viisi N.V. (tijdens tactical meetings)

  • bijwerken en updaten klachtenoverzicht op https://goo.gl/UwHbEm

  • formuleren uitspraak interne klachtenprocedure en communiceren aan klant

  • opstellen eventueel compensatievoorstel

  • behandelen van KiFiD-procedures

  • waarschuwen Viisi Group B.V. als een klant een klacht of onvrede heeft

  • vorderen van schadevergoeding bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar (BAVAM polis)

 • Pre-approval

  for Elements Chief

  Purpose:

  Viisi klanten kunnen zorgeloos een woning kopen omdat ze vooraf al duidelijkheid hebben over hun financiering

  Accountabilities:

  • In-kaart-brengen van benodigde stappen om succesvol pre-approval aan te kunnen bieden

  • Bespreken met Partners welke governance aanpassingen gewenst zijn in andere cirkels ivm pre-approval

 • Pricing Engineer

  for backup

  Purpose:

  Diensten en producten zijn optimaal geprijsd

  Accountabilities:

  • Bepalen van de meest optimale tariefstelling m.b.t de diensten en producten van Viisi

  • Beoordelen van voorstellen van tariefswijzigingen

  • Afstemmen grote wijzigingen met "Chief" Financial Officer

  • Doorgeven mutaties tarieven aan Dev & Leads

  • Communiceren van tariefswijzigingen met relevante Partners

  • Doorgeven aan Accounting als er tariefswijzigingen gaan plaatsenvinden zodat ze op tijd in Exact verwerkt kunnen worden

 • Rep Link

  from CAN

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Purpose:

Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

 • What goes up...

  for Gadgets

  Purpose:

  Het organiseren van een onvergetelijke kantoormeeting in de bergen.

  Accountabilities:

  • maken van een overzicht met geïnteresseerden

  • bepalen van budget samen met "Chief" Financial Officer

  • uitzoeken wat de fiscale mogelijkheden zijn

  • maken van een inschatting van totaal kosten voor deelnemers

  • zoeken en boeken van een locatie

  • inventariseren en afsluiten van de juiste bedrijfsverzekeringen met Intern verzekerings- en pensioenspecialist

  • zorgen voor voldoende bezetting op HQ tijdens event

  • opstellen en communiceren van programma naar deelnemers

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

Purpose:

To establish stability and long term growth for all partners involved

 • Conscious Spender

  Purpose:

  Tijdig uitvoeren van grote betalingen

  Accountabilities:

 • Pitchdecker

  for hypotheeklabel

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Verzamelen van informatie ten behoeve van pitchdeck

  • Verwerken van informatie in het pitchdeck

  • Bewaken van aanleverdeadlines

Purpose:

Alle nieuwe klanten een "rode loper-ervaring" geven

 • Red Carpet

  Purpose:

  Potentiële klanten hebben zo snel mogelijk een goede indruk van Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.

  Accountabilities:

  • Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.

  • Bellen en welkom heten alle potentieel nieuwe klanten, gekocht en in onderhandeling, waarbij er nog geen TA is ingepland

  • Zorgen dat het TA met de adviseur op een goed moment voor de potentiële klant plaatsvindt. Indien nodig of wenselijk ook alvast HG inplannen.

  • Bijhouden leadkwaliteit, o.m. in Google Doc daarvoor bestemd

  • Uitgebreide beschrijving van deze en overige accountabilities in document 'werkinstructies': https://docs.google.com/document/d/1PMaiBsD8JtyEZV8l4nHqdNsFOfjBg3vsTXAII9McfjI/edit

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

CAN

Purpose:

Groei van Viisi waarborgen door voldoende financiering hiervoor op te halen en financiers op de hoogte te houden van de voortgang van Viisi

 • Crowdfunding officer

  Purpose:

  Crowdfunding voor Viisi succesvol gerealiseerd bij behoefte aan liquiditeit

  Accountabilities:

  • Verzorgen van Growth crowdfunding-campagne samen met Growth i.v.m. campagne karakter

  • Verzorgen van crowdfunding-updates tijdens townhall-meetings

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Vragen behandelaar - CAN Investeerders

  Purpose:

  Zoveel mogelijk (potentiële) investeerders in CAN campagne enthousiasmeren voor Viisi

  Accountabilities:

  • Beantwoorden vragen van (potentiële) investeerders in CAN campagne

  • Bellen van (potentiële) investeerders in CAN campagne

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)

  for TA's

  Purpose:

  Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)

  • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Doorstromer Expert

  • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

 • Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)

  for TA's

  Purpose:

  Doorstromers (eerste huis vóór 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)

  • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Doorstromer Expert

  • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

Purpose:

Ervoor zorgen dat de sollicitanten de beste procedure doorlopen

 • Telefonische kennismaking

  Purpose:

  Goede kennismaking tussen sollicitant met Viisi en Viisi met sollicitant

  Accountabilities:

  • Voeren van afspraak via telefoon met sollicitant om sollicitant te leren kennen

  • Opstellen van vragen en proces met People First

Purpose:

Alle interne processen en verdeling van verantwoordelijkheden voldoen aan het streven om Viisi de meest professionele en kwalitatieve organisatie in de financiële dienstverlening te laten zijn.

 • Compliance officer

  for back up

  Purpose:

  Viisi voldoet netjes aan alle wet en regelgeving en heeft goed contact met de autoriteiten

  Accountabilities:

  • Onderhouden met contact met AFM

  • Uitvoeren jaarlijkse SVC audit

  • Invullen AFM Marktmonitor

  • Leveren input voor ‘bewaker’ advieskwaliteit in circle Advies

  • Leveren input voor ‘ontwikkelaars’ advieskwaliteit in circle Advies

  • Bijhouden aansprakelijkheidsverzekering Viisi en gelieerde ondernemingen

  • Begeleiden vergunningsaanvragen AFM (e.a.) voor uitbreiding diensten begeleiden

  • Controleren of Viisi NV en haar medewerkers voldoen aan de eisen gesteld door markt/ maatschappij/ wetgeving

  • Rapporteren over risicomanagement Viisi (financiëel, juridisch, reputatie/ merknaam)

  • Bijhouden incidentenregister

  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan

  • Zijn van aanspreekpunt binnen Viisi NV voor- en verzamelen van informatie over incidenten [1] die binnen Viisi hebben plaatsgevonden en het zorgen voor een adequate reactie en opvolging
   Ad [1] Definitie binnen de WFT: ‘gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming;’]

  • Is functionaris gegevensbescherming (AVG) en de verantwoordelijkheden die hiermee verband houden

  • verantwoordelijk voor de DVD's en het regelmatig updaten hiervan (twee keer per jaar indien nodig en bij tariefswijzigingen)