Purpose: Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.
 • Artificial Intelligence (AI)

  Purpose:

  #changefinance by the use of Artificial Intelligence (AI)

  Accountabilities:

  • Exploring the field of Artificial Intelligence (AI) for the future of mortgages
  • Establishing relationships with research departments at universities
  • Establishing a "virtual bench"
 • Entrepreneurs’ Organization (EO)

  Purpose:

  Sharing & Learning

  Accountabilities:

  • Sharing our experiences and our "lessons learned" with other entrepreneurs
  • Learning from other entrepreneurs and sharing these experiences (in an abstract way) with @Shareholders come 3rd
 • Hypotheeklabel Scout

  Purpose:

  Viisi klanten kunnen in de toekomst op de meest optimale manier geholpen worden met hun hypotheekbehoeften

  Accountabilities:

  • Voeren van gesprekken met beleggers/investeerders/hypotheekplatformen
  • Verstrekken van informatie aan @Finance & Controlling
  • Verzamelen relevante informatie op GDrive: https://drive.google.com/drive/folders/0BwfEwb3buI_FT04zOWRkanNvTEU?usp=sharing
 • Legal (shareholder docs)

  Purpose:

  Always having correct legal shareholder-related documents

  Accountabilities:

  • Submitting necessary amendments in shareholder-related documents (AHO, management agreements, purchase agreements, deeds, etc.) to @Shareholders come 3rd
  • Reviewing and discussing necessary changes in shareholder-related documents with experts (lawyer/tax advisor etc.)
  • Aligning amendments in shareholder-related documents and tuning process with @Shareholders ondersteuner
 • NLgroeit

  Purpose:

  Sharing & Learning

  Accountabilities:

  • Sharing our experiences and our "lessons learned" with other entrepreneurs
  • Learning from other entrepreneurs and sharing these experiences (in an abstract way) with @Shareholders come 3rd
 • Shareholders come 3rd

  Purpose:

  Waarborgen van de continuïteit en groei van Viisi

  Accountabilities:

  • Vervullen van een voorbeeldfunctie
  • Waarborgen van de reputatie en goede naam van Viisi op de lange termijn
  • Bijwonen van @Culture Day
  • Bijwonen van lunch op eerste werkdag van nieuwe Viisionairs
  • Netwerken ten behoeve van @Viisi_N.V. (werken AAN het bedrijf)
  • Handelen conform datgene wat is vastgelegd in de Aandeelhoudersovereenkomst van Viisi Group B.V. (AHO)
  • Benoemen, schorsen en ontslaan van het statutaire bestuur (AHO)
  • Vaststellen beloning van het statutaire bestuur (AHO)
  • Benoemen, ontslaan en aanpassen beloning van sleutelfunctionarissen (niet zijnde statutair bestuur) (AHO)
  • Vaststellen van de jaarrekening (AHO)
  • Goedkeuren of afkeuren van het Budget (i.e. uiterlijk dertig (30) dagen voor het begin van een nieuw boekjaar, een business plan inclusief het budget voor het nieuwe boekjaar, inclusief geprognosticeerde winst- en verliesrekening waaruit in redelijk detail de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven voor het nieuwe boekjaar zijn weergeven en de geprognosticeerde kasgeldstromen alsmede de daarmee corresponderende financieringsbehoefte Viisi Group BV en haar dochtermaatschappij(en) en de wijze waarop beoogd wordt daarin te voorzien). (AHO)
  • Besluiten over het doen van investeringen dan wel het aangaan van verplichtingen die individueel of in samenhang met een gerelateerde investering c.q. verplichting, ineens of op jaarbasis, een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000, niet onderdeel uitmakend van een goedgekeurd Budget en anders dan in de normale bedrijfsvoering consistent met het verleden. (AHO)
  • Inzetten en benaderen van netwerk om vacatures van Viisi onder de aandacht te brengen
  • Bijwonen van de Round Table en de borrel
Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
 • Beheer teksten telefonische afspraak

  Purpose:

  optimale standaard teksten voor telefonische afspraken gemaakt

  Accountabilities:

  • Verbeteren van teksten telefonische afspraak
  • Onderhouden van teksten telefonische afspraak
  • Optimaliseren van structuur teksten telefonische afspraak
 • Dealmaker

  for vanuit klachten oplosser

  Purpose:

  zorgen voor een uniform beleid bij afwijkende tarieven

  Domains:

  • afwijken van standaard tarieven

  Accountabilities:

  • accorderen van afwijkend tarief
 • Welcome caller

  for Donderdag en vrijdag + meewerkend voorman

  Purpose:

  Klanten voelen zich zo snel mogelijk thuis bij Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.

  Accountabilities:

  • Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.
  • Bellen en welkom heten alle potentieel nieuwe klanten, gekocht en in onderhandeling, waarbij er nog geen TA is ingepland
  • Zorgen dat het TA met de adviseur op een goed moment voor de potentiële klant plaatsvindt. Indien nodig of wenselijk ook alvast HG inplannen.
  • Informeren van leads over werkwijze Viisi en beoordelen of men goed bij Viisi past
  • Uitgebreide beschrijving van deze en overige accountabilities in document 'werkinstructies': https://docs.google.com/document/d/1PMaiBsD8JtyEZV8l4nHqdNsFOfjBg3vsTXAII9McfjI/edit
Purpose: An 11-star online experience for our prospects, leads and customers
 • CRM

  Purpose:

  Viisi maakt gebruik van meest innovatieve CRM platform in de markt om toekomstige groei optimaal te kunnen ondersteunen

  Accountabilities:

  • Samenstellen van intern projectteam voor implementatie Accelerate
  • Bespreken met @Viisi_N_V hoeveel resources gewenst zijn voor implementatie
  • Besluiten of Accelerate interessant genoeg is om aan te schaffen
  • Implementeren van Accelerate
  • Trainen van Viisionairs om Accelerate optimaal te kunnen gebruiken
  • Bij livegang overzetten van data van Elements naar Accelerate
 • Calendly architect

  for Strategy

  Purpose:

  The easiest way for customers to book an appointment with the advisor that best fits their personal situation

  Accountabilities:

  • Aanmaken en invullen van Calendly-teams
  • Embedden van de juiste event types van teams (binnen Calendly) op de juiste bedankpagina's
  • Zorgen voor de koppeling tussen Calendly en de juiste Google Calendars
  • Zorgen voor accounts voor iedereen binnen @Realising dreams
  • Zorgen voor de juiste correspondentieteksten vanuit Calendly
  • Schrijven en verspreiden van documentatie over de inrichting van Calendly
  • Inventariseren hoe Calendly door Viisionairs kan worden ingezet ten goede van de customer experience en ten goede van efficiëntie
 • Fintecher

  Purpose:

  Altijd op de hoogte van relevante fintech ontwikkelingen

  Accountabilities:

  • Bijhouden van relevante fintech ontwikkelingen
  • Bezoeken van fintech gerelateerde events
  • Analyseren van mogelijke fintech toepassingen voor @Viisi_N_V
 • Hypotheekberekening tool

  for Strategy & Collecting usage feedback

  Purpose:

  De hypotheekberekening tools bieden optimale ondersteuning voor klanten en Viisionairs om financieel inzicht te krijgen

  Accountabilities:

  • Ontwikkelen en bijhouden van online hypotheekberekening tools
  • Verzamelen input bij @Realising dreams om de online hypotheekberekening tools te verbeteren
Purpose: Beyond Employment: Finding your Passion
 • Referentie voor oud-Viisionairs

  Purpose:

  geven van een duidelijk beeld van een oud collega aan een mogelijke nieuwe werkgever

  Accountabilities:

  • Ontvangen van alle binnenkomende verzoeken omtrent referenties van oud collega's
  • Bespreken wie deze referentie het beste na kan bellen en verzoek daar naar gelegd
  • Controleren of referentieverzoek opgepakt is
Purpose: Building Viisi's standing to add strong value to our core business & create public recognition
 • Viisi Crowdfunding

  Purpose:

  Glasheldere communicatie richting de crowdfunders afgestemd met alle stakeholders binnen Viisi

  Accountabilities:

  • Versturen van updates naar de crowdfunders van Viisi
  • Beantwoorden van vragen over de crowdfunding van Viisi
  • Afstemmen van communicatie aan crowdfunders met @"Chief" Financial Officer
 • Viisi Research "Startersbarometer"

  Purpose:

  Starters krijgen in de media voldoende aandacht om hun benarde positie op de woningmarkt duiding te geven

  Accountabilities:

  • Opstellen van onderzoeksvragen voor periodieke Startersbarometer samen met Mediatic
  • Voorbereiden en geven van media interviews
  • Doen van extern onderzoek, ook in samenwerking met universiteiten, banken etc.
  • Doen van intern onderzoek onder Viisi klanten
 • Viisi hypotheek podcast

  Purpose:

  Inspiratie bieden voor iedereen die meer wil weten over de woning- en hypothekenmarkt

  Accountabilities:

  • Opnemen periodieke podcast: De alles over hypotheken show
  • Voorbereiden podcast: inhoudelijk thema en nieuwsartikelen
  • Online zetten podcast: Spotify, Youtube
Purpose: #ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
 • Aanstellingen regelaar

  Purpose:

  Giving our clients access to products & services of all relevant cooperation partners.

  Accountabilities:

  • Bepalen bij welke geldverstrekkers Viisi aanstellingen heeft
  • Afsluiten van goede Service Level Agreements (SLA’s) met geldverstrekkers, zodat onze klanten een zo goed mogelijke dienstverlening van de geldverstrekkers krijgen
  • Opbouwen van nieuwe samenwerkingen met geldverstrekkers, zodat onze klanten uit een nog groter aanbod kunnen kiezen
  • Netwerken met geldverstrekkers
  • Bespreken mogelijkheden mandaat 1e akkoord door Viisi bij geldverstrekkers
  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan samen met @Compliance officer
 • Accusation responder

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • reageren op aantijgingen van concurrenten
  • escaleren naar eigen Viisi advocaat waar nodig
  • informeren van @Viisi_N.V. over aantijgingen concurrenten
 • Compliance officer

  for back up

  Purpose:

  Viisi voldoet netjes aan alle wet en regelgeving en heeft goed contact met de autoriteiten. Alle interne processen en verdeling van verantwoordelijkheden voldoen aan het streven om Viisi de meest professionele en kwalitatieve organisatie in de financiële dienstverlening te laten zijn.

  Accountabilities:

  • Onderhouden met contact met AFM
  • Uitvoeren jaarlijkse SVC audit
  • Invullen AFM Marktmonitor
  • Leveren input voor @Advies controle
  • Bijhouden aansprakelijkheidsverzekering Viisi en gelieerde ondernemingen
  • Begeleiden vergunningsaanvragen AFM (e.a.) voor uitbreiding diensten begeleiden
  • Controleren of Viisi NV en haar medewerkers voldoen aan de eisen gesteld door markt/ maatschappij/ wetgeving
  • Rapporteren over risicomanagement Viisi (financiëel, juridisch, reputatie/ merknaam)
  • Bijhouden incidentenregister
  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan
  • Zijn van aanspreekpunt binnen Viisi NV voor- en verzamelen van informatie over incidenten [1] die binnen Viisi hebben plaatsgevonden en het zorgen voor een adequate reactie en opvolging
   Ad [1] Definitie binnen de WFT: ‘gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming;’]
  • Is functionaris gegevensbescherming (AVG) en de verantwoordelijkheden die hiermee verband houden
  • verantwoordelijk voor de Vergelijkingskaarten en het regelmatig updaten hiervan (twee keer per jaar indien nodig en bij tariefswijzigingen)
  • Zorgen en controleren dat Viisi voldoet aan de eisen gesteld in de (letter en geest) van de WFT, wwft, Sanctiewet, Burgerlijk Wetboek, en andere relevante wetten
  • Borgen en controleren aan het voldoen van de leidraden en beleid
  • Voldoen aan de eisen in de Arbo-wetgeving en borging van goed werkgeverschap
  • De dataveiligheid van klantgegevens en de privacy optimaal waarborgen en controleren
  • Vragen input aan @Legal Counsel
 • Crowd About Now

  Purpose:

  De allerbeste relatie met Viisi Crowdfunders

  Accountabilities:

  • Onderhouden van de vriendschap met Crowd About Now investeerders door periodieke communicatie en bijeenkomsten te organiseren
 • Finance & Controlling

  Purpose:

  To establish stability and long term growth for all partners involved

  Accountabilities:

  • Optimeren van de metrix, zodat alle cirkels hun purpose makkelijk met een paar simpele kerngetallen permanent kunnen monitoren
  • Informeren van de @Shareholders come 3rd binnen Viisi over de financiële status
  • Communiceren van de begroting
  • Opstellen van de begroting en monitoren van het begrotingsproces
  • Bewaken van de liquiditeitspositie
  • Sturen van de organistatie op basis van (financiële) data
 • Klachten Oplosser

  Purpose:

  Voorkomen verdere escalatie ontevreden klanten en oplossen van klachten

  Accountabilities:

  • behandelen van klachten klanten conform interne klachtenprocedure
  • bespreken van klachten met directie van @Viisi_N.V. (tijdens tactical meetings)
  • bijwerken en updaten klachtenoverzicht op https://goo.gl/UwHbEm
  • formuleren uitspraak interne klachtenprocedure en communiceren aan klant
  • opstellen eventueel compensatievoorstel
  • behandelen van KiFiD-procedures
  • waarschuwen @Viisi_Group_B_V als een klant een klacht of onvrede heeft
  • vorderen van schadevergoeding bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar (BAVAM polis)
 • Legal Counsel

  Purpose:

  Always having correct legal documents

  Accountabilities:

  • Advising on (non-shareholder) legal documents
 • Pricing Engineer

  for backup

  Purpose:

  Diensten en producten zijn optimaal geprijsd

  Accountabilities:

  • Bepalen van de meest optimale tariefstelling m.b.t de diensten en producten van Viisi
  • Beoordelen van voorstellen van tariefswijzigingen
  • Afstemmen grote wijzigingen met @"Chief" Financial Officer
  • Doorgeven mutaties tarieven aan @Growth
  • Communiceren van tariefswijzigingen met relevante Partners
  • Doorgeven aan @Administration & Organize als er tariefswijzigingen gaan plaatsenvinden zodat ze op tijd in Exact verwerkt kunnen worden
 • Viisionair

  Purpose:

  Gouden regel: behandel anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden

  Accountabilities:

  • Wees jezelf, gewoon zoals je bent
  • Bepaal in overleg met je team hoe jullie de rollen onder elkaar verdelen, op welke vakgebieden je je specialiseert en hoe jouw rollenpakket eruit ziet
  • Bepaal samen met je collega's het doel, maar jij neemt de leiding in jouw rollen
  • Neem verantwoordelijkheid, vertrouwen is het uitgangspunt. Jij hebt zelf de vrijheid te beslissen hoe je van A naar B komt, zolang het maar niet schadelijk is of een stap terug, voor zowel jezelf als voor Viisi
  • Bepaal samen met je team waar jullie werken (regionaal, op het hoofdkantoor of soms thuis)
  • Volg de Gouden regel bij twijfel, of vraag een collega om advies
  • Wees open en eerlijk naar jezelf en je collega's (en houd daarbij de Gouden regel in je achterhoofd)
Purpose: Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni
 • What goes up...

  for Gadgets

  Purpose:

  Het organiseren van een onvergetelijke kantoormeeting in de bergen.

  Accountabilities:

  • maken van een overzicht met geïnteresseerden
  • bepalen van budget samen met @"Chief" Financial Officer
  • uitzoeken wat de fiscale mogelijkheden zijn
  • maken van een inschatting van totaal kosten voor deelnemers
  • zoeken en boeken van een locatie
  • inventariseren en afsluiten van de juiste bedrijfsverzekeringen met @Intern verzekerings- en pensioenspecialist
  • zorgen voor voldoende bezetting op HQ tijdens event
  • opstellen en communiceren van programma naar deelnemers
Purpose: To establish stability and long term growth for all partners involved
 • "Chief" Financial Officer

  Purpose:

  Voor iedereen de financiële situatie en de acties die daaruit voortvloeien duidelijk maken

  Accountabilities:

  • Bewaken liquiditeitspositie (cashflow)
  • Budgetteren van de omzetten met input vanuit @Realising dreams
  • Budgetteren van de kosten
  • Sturen van de organisatie op basis van financiële data
  • Analyseren financiële data op maandelijkse basis
  • Bespreken jaarrekeningen met accountant Deloitte en @Financial controller
  • Opstellen van de begroting met @Financial controller
  • Presenteren jaarlijkse begroting in oktober aan @Viisi_Group_B_V
  • Uitzoeken, opstellen of wijzigen van regelingen rondom de corona crisis
  • Delen van liquiditeitsoverzicht in Slack op wekelijkse basis met het hele team inclusief toelichting
 • AM overzicht: top 100 intermediairs

  Purpose:

  Participating / deelnemen

  Accountabilities:

  • Nagaan of Viisi voldoet aan de criteria om te participeren
  • Aanmelden voor de award
 • Bank loan / Banklening

  Purpose:

  Securing stable and longterm Growth of Viisi

  Domains:

  • speaking to potential banks etc.

  Accountabilities:

  • speaking to entrepreneurs about their experiences regarding financing rounds
  • inventarisation of possible banks.
  • refinancing existing bankloan(s)
 • CAN Beheer

  Purpose:

  Zo goed mogelijk beheren van de CAN lening

  Accountabilities:

  • Onderhouden contact met campagnemanager Crowd About Now
  • Houden van toezicht op betalingen (rente- en aflossing)
 • Conscious Spender

  Purpose:

  Tijdig uitvoeren van grote betalingen

  Accountabilities:

 • FD Gazellen award

  Purpose:

  Participating / deelnemen

  Accountabilities:

  • Nagaan of Viisi voldoet aan de criteria om te participeren
  • Aanmelden voor de award
 • Inkoopcontracten

  Purpose:

  Viisi koopt op een duurzame, (prijs)efficiënte en kwalitatieve manier haar diensten en producten in

  Accountabilities:

  • Bespreken van nieuw af te sluiten contracten met rolvervuller
  • Evalueren op jaarlijkse basis van lopen contracten met rolvervuller
  • Terugkoppeling geven aan relevante cirkel(s) hoe het zit met de lopende contracten
 • Lead Link

  Purpose:

  To establish stability and long term growth for all partners involved

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
  • Establishing priorities and Strategies for the Circle
  • Defining metrics for the circle
  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
 • Rental contracts

  Purpose:

  Het optimale contract voor Viisi kantoren

  Accountabilities:

  • Onderhouden van contact met verhuurders kantoorpanden
  • Optimeren van contracten met co-working-locaties
  • Vragen aan @juridisch_ondersteuner_huurcontracten_(Huurdersland) om huurcontract te controleren
  • Bespreken van nieuwe opties voor kantoorpanden met @Office locator
  • Geven van goedkeuring aan wijzigingen van (huidige) huurovereenkomsten
 • Top 250 Groeibedrijven Award

  Purpose:

  Participating / deelnemen

  Accountabilities:

  • Nagaan of Viisi voldoet aan de criteria om te participeren
  • Aanmelden voor de award
 • VAT / BTW

  Purpose:

  VAT (BTW) payed correctly

  Accountabilities:

  • Communicating with the tax authorities / Relatie onderhouden met de belastingdienst
Purpose: Op basis van het aannamebeleid (organische groei) de beste nieuwe collega's aannemen
 • Review sollicitanten

  for Realising Dreams

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Bekijken van binnengekomen sollicitaties
  • Schrijven van reviews in Homerun bij binnengekomen sollicitaties (binnen 24 uur)
 • Telefonische kennismaking

  for Realising Dreams, Administration

  Purpose:

  Goede kennismaking tussen sollicitant met Viisi en Viisi met sollicitant

  Accountabilities:

  • Voeren van afspraak via telefoon met sollicitant om sollicitant te leren kennen
  • Opstellen van vragen en proces in overleg met @Begeleiden proces sollicitatiegesprekken
  • Informeren van sollicitanten over Viisi als bedrijf en beantwoorden van de eerste vragen van de sollicitant zelf
 • Virtual Bench

  Purpose:

  Connecting with those who could be future Viisionairs

  Accountabilities:

  • Connecting with those in our network who seem to be more than generally interested in Viisi and Viisi's purpose
  • Coordinating with the overall "virtual bench" strategy with the "virtual bench" roles in the circles
  • Maintaining contact with former Viisionairs who may be interested in returning
  • Collecting input from the team upon the possible return of a former Viisionair
  • Discuss with @Terms of employment (Arbeidsvoorwaarden) what steps we need to take

CRM

Purpose: Viisi maakt gebruik van meest innovatieve CRM platform in de markt om toekomstige groei optimaal te kunnen ondersteunen
 • Chief stukkenlijst

  Purpose:

  Perfect laten functioneren van stukkenlijsten voor klanten en Viisionairs

  Accountabilities:

  • Beheren templates stukkenlijsten in het CRM-systeem
  • Aanpassen stukkenlijsten op verzoek van alle expert-rollen in @De Denktank
  • Delen van kennis met @Realising dreams over optimaal gebruik van stukkenlijsten
  • Beheren en updaten van CRM kenmerken en automatisch gekoppelde stukken bij online onboarding klanten in: https://goo.gl/rmFEKK
 • Elements Chief

  Purpose:

  Continuous improvement of the internal Elements User Experience

  Accountabilities:

  • Verzamelen van suggesties en wensen van Elements-gebruikers m.b.t. de workflows in Asana
  • Bespreken van workflow-gerelateerde oplossingen met Elements Developer (Peter_van_der_Meeren)
  • Onderhouden, verbeteren van bestaande workflows
  • Opzetten van nieuwe workflows
  • Oplossen problemen met MijnViisi
  • Rapporteren aan alle gebruikers van Elements over aanpassingen in workflows
  • Bieden van hulp bij reanimeren workflow
  • Aanmaken en inregelen van nieuwe Viisi kantoren in Elements
  • Inregelen Elements koppeling in Adviesbox voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair
  • Aan-/ en of uitzetten HDN rechten voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair door Faster Forward Support
  • Inregelen functie acceptant voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair in Elements t.b.v. alle Viisi kantoren
  • Inregelen tag initialen in automatische taken Elements voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair
 • Inrichter Accelerate

  for Algemeen

  Purpose:

  Zorgen dat Accelerate optimaal is ingericht aansluitend bij huidige processen

  Accountabilities:

  • Leveren input aan Accelerate mbt inrichting software pakket
  • Bijwonen relevante sessies met Accelerate
  • Inrichten Accelerate (scenario's, triggers, emails, instellingen, klantportaal, signatures, layout enz.)
 • Lead Link

  Purpose:

  Viisi maakt gebruik van meest innovatieve CRM platform in de markt om toekomstige groei optimaal te kunnen ondersteunen

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
  • Establishing priorities and Strategies for the Circle
  • Defining metrics for the circle
  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
 • Tester Accelerate

  for Algemeen

  Purpose:

  Accelerate grondig getest zodat we een geruisloze livegang kennen

  Accountabilities:

 • Woordvoerder

  for Algemeen

  Purpose:

  Bij livegang Accelerate software zijn alle Viisionairs uitgebreid geïnformeerd en voorgelicht

  Accountabilities:

  • Informeren Viisionairs over Accelerate software
  • Hosten van trainingen in samenwerking met Accelerate
Purpose: Create and control sustainable growth
 • Affiliate marketeer

  for Backup

  Purpose:

  Viisi is first choice for affiliate publishers

  Accountabilities:

  • Opzetten en optimaliseren van affiliate marketing programma's
  • Selecteren van publishers in samenwerking met @Media & Communication
 • CRM Email Chief

  for Elements/Accelerate

  Purpose:

  All partners receive the best possible ''standard'' CRM emails

  Accountabilities:

  • Optimizing and updating texts of standard e-mails in our CRM with @Taalchecker
  • Collecting suggestions and wishes from Partners regarding standard CRM emails
  • Implementing or adjusting translated standard CRM emails with @Translator
  • Aligning adjustments/improvements of standard e-mails in our CRM with @Development
  • Using conditional logic to create smart CRM emails
  • Optimizing and updating texts of standard TA registrations (in Elements)
  • Reporting to all CRM users about significant changes to (standard) e-mails
 • Storyteller Hypotheken

  Purpose:

  Bijzonder attente hypotheek-content

  Accountabilities:

  • Plannen van content in samenwerking met @Content Planner
  • Schrijven, plaatsen, onderhouden, corrigeren en actualiseren van hypotheekcontent op onze websites i.s.m. expert-rollen in @De Denktank
  • Produceren van whitepapers/e-books over hypotheek-thema's i.s.m. expert-rollen in @De Denktank
  • Aanleveren van content voor onze nieuwsbrieven aan @Newsletter Master
  • Schrijven of corrigeren van overige hypotheekcontent (bijv. podcast, filmscript etc.) i.s.m. expert-rollen in @De Denktank
  • Doorgeven aan @Growth wanneer een nieuw artikel of een nieuwe blog live staat
  • Controleren in december of content voor het volgende jaar up to date is (vanwege eventuele nieuwe regelgeving) op de site en in whitepapers
Purpose: Overal in NL het beste advies geven (behalve binnen de A10)
 • Contactpersoon makelaars Zuid-Holland

  Purpose:

  Goed contact leggen en onderhouden met lokale makelaars

  Accountabilities:

  • Communiceren van relevante informatie m.b.t. lokale makelaars aan @Realising dreams en aan @Den Haag
  • Onderhouden van contact met lokale makelaars
  • Fungeren als aanspreekpunt voor lokale makelaars