Purpose:

Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.

 • Artificial Intelligence (AI)

  Purpose:

  #changefinance by the use of Artificial Intelligence (AI)

  Accountabilities:

  • Exploring the field of Artificial Intelligence (AI) for the future of mortgages

  • Establishing relationships with research departments at universities

  • Establishing a "virtual bench"

 • Entrepreneurial Organisation (EO)

  Purpose:

  Sharing & Learning

  Accountabilities:

  • Sharing our experiences and our "lessons learned" with other entrepreneurs

  • Learning from other entrepreneurs and sharing these experiences (in an abstract way) with Shareholders come 3rd

 • Hypotheeklabel Scout

  Purpose:

  Viisi klanten kunnen in de toekomst op de meest optimale manier geholpen worden met hun hypotheekbehoeften

  Accountabilities:

 • Legal (shareholder docs)

  Purpose:

  Always having correct legal shareholder-related documents

  Accountabilities:

  • Submitting necessary amendments in shareholder-related documents (AHO, management agreements, purchase agreements, deeds, etc.) to Shareholders come 3rd

  • Reviewing and discussing necessary changes in shareholder-related documents with experts (lawyer/tax advisor etc.)

  • Aligning amendments in shareholder-related documents and tuning process with Shareholders ondersteuner

 • NLgroeit

  Purpose:

  Sharing & Learning

  Accountabilities:

  • Sharing our experiences and our "lessons learned" with other entrepreneurs

  • Learning from other entrepreneurs and sharing these experiences (in an abstract way) with Shareholders come 3rd

 • Shareholders come 3rd

  Purpose:

  Waarborgen van de continuïteit en groei van Viisi

  Accountabilities:

  • Vervullen van een voorbeeldfunctie

  • Waarborgen van de reputatie en goede naam van Viisi op de lange termijn

  • Bijwonen van Culture Day

  • Bijwonen van lunch op eerste werkdag van nieuwe Viisionairs

  • Netwerken ten behoeve van Viisi N.V. (werken AAN het bedrijf)

  • Handelen conform datgene wat is vastgelegd in de Aandeelhoudersovereenkomst van Viisi Group B.V. (AHO)

  • Benoemen, schorsen en ontslaan van het statutaire bestuur (AHO)

  • Vaststellen beloning van het statutaire bestuur (AHO)

  • Benoemen, ontslaan en aanpassen beloning van sleutelfunctionarissen (niet zijnde statutair bestuur) (AHO)

  • Vaststellen van de jaarrekening (AHO)

  • Goedkeuren of afkeuren van het Budget (i.e. uiterlijk dertig (30) dagen voor het begin van een nieuw boekjaar, een business plan inclusief het budget voor het nieuwe boekjaar, inclusief geprognosticeerde winst- en verliesrekening waaruit in redelijk detail de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven voor het nieuwe boekjaar zijn weergeven en de geprognosticeerde kasgeldstromen alsmede de daarmee corresponderende financieringsbehoefte Viisi Group BV en haar dochtermaatschappij(en) en de wijze waarop beoogd wordt daarin te voorzien). (AHO)

  • Besluiten over het doen van investeringen dan wel het aangaan van verplichtingen die individueel of in samenhang met een gerelateerde investering c.q. verplichting, ineens of op jaarbasis, een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000, niet onderdeel uitmakend van een goedgekeurd Budget en anders dan in de normale bedrijfsvoering consistent met het verleden. (AHO)

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Beheer teksten telefonische afspraak

  Purpose:

  optimale standaard teksten voor telefonische afspraken gemaakt

  Accountabilities:

  • Verbeteren van teksten telefonische afspraak

  • Onderhouden van teksten telefonische afspraak

  • Optimaliseren van structuur teksten telefonische afspraak

 • Contactpersoon makelaars

  for Den Haag

  Purpose:

  Goed contact leggen en onderhouden met lokale makelaars

  Accountabilities:

  • Communiceren van relevante informatie m.b.t. lokale makelaars aan Realising dreams

  • Onderhouden van contact met lokale makelaars

  • Fungeren als aanspreekpunt voor lokale makelaars

 • Contactpersoon taxateurs (landelijk)

  for pre-approval

  Purpose:

  De samenwerking met bij Viisi aangesloten taxateurs is de beste die er is

  Accountabilities:

  • Verzamelen spanningen (problemen, suggesties) met betrekking tot taxateurs (m.n. Maatwerk en Fitrex) en acties ondernemen om deze op te lossen.

 • Dealmaker

  for vanuit klachten oplosser

  Purpose:

  zorgen voor een uniform beleid bij afwijkende tarieven

  Domains:

  • afwijken van standaard tarieven

  Accountabilities:

  • accorderen van afwijkend tarief

Purpose:

Realising dreams, Smooth Operations en klanten worden op de meest efficiënte manier ondersteund.

 • Crosslink Happiness Factory / Dev & Leads

  for Elements

  Purpose:

  Zorgen voor een optimale samenwerking tussen beide cirkels

  Accountabilities:

  • Bespreken van mogelijkheden om samenwerking te verbeteren

  • Evalueren van bestaande afspraken

Purpose:

An 11-star online experience for our prospects, leads and customers

 • Calendly architect

  for Strategy

  Purpose:

  The easiest way for customers to book an appointment with the advisor that best fits their personal situation

  Accountabilities:

  • Aanmaken en invullen van Calendly-teams

  • Embedden van de juiste event types van teams (binnen Calendly) op de juiste bedankpagina's

  • Zorgen voor de koppeling tussen Calendly en de juiste Google Calendars

  • Zorgen voor accounts voor iedereen binnen Realising dreams

  • Zorgen voor de juiste correspondentieteksten vanuit Calendly

  • Schrijven en verspreiden van documentatie over de inrichting van Calendly

  • Inventariseren hoe Calendly door Viisionairs kan worden ingezet ten goede van de customer experience en ten goede van efficiëntie

 • Dream Tools Developer

  for Strategy & Collecting usage feedback

  Purpose:

  Build software tools to help advisors serve Viisi customers more joyfully

  Accountabilities:

  • Getting input from advisors and understanding what parts their work processes are the most tedious or error-prone.

  • Building software tools to make the tedious/error-prone parts of advisors jobs easier to execute.

 • Fintecher

  Purpose:

  Altijd op de hoogte van relevante fintech ontwikkelingen

  Accountabilities:

  • Bijhouden van relevante fintech ontwikkelingen

  • Bezoeken van fintech gerelateerde events

  • Analyseren van mogelijke fintech toepassingen voor Viisi N V

Purpose:

Building Viisi's standing to add strong value to our core business & create public recognition

 • Columnist Dagbladen (FD, Trouw etc.)

  Purpose:

  Take a stand

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Columnist MT/Sprout (MT MediaGroep)

  for Backup

  Purpose:

  Writing column in MT/Sprout

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Columnist VVP (VVP Nederland)

  Purpose:

  Bewustzijn en bekendheid creëren m.b.t. thema's die voor Viisi belangrijk zijn

  Accountabilities:

  • Schrijven van tweemaandelijkse column VVP magazine

  • Onderhouden contact met redactie VVP magazine

  • Delen planning columns met Socializer

 • Positive Finance Day (New Financial Forum)

  Purpose:

  Contribute to the "Positive Finance Day"

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Viisi Research "Startersbarometer"

  Purpose:

  Starters krijgen in de media voldoende aandacht om hun benarde positie op de woningmarkt duiding te geven

  Accountabilities:

  • Opstellen van onderzoeksvragen voor periodieke Startersbarometer samen met Mediatic

  • Voorbereiden en geven van media interviews

  • Doen van extern onderzoek, ook in samenwerking met universiteiten, banken etc.

  • Doen van intern onderzoek onder Viisi klanten

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Aanstellingen regelaar

  Purpose:

  Giving our clients access to products & services of all relevant cooperation partners.

  Accountabilities:

  • Bepalen bij welke geldverstrekkers Viisi aanstellingen heeft

  • Afsluiten van goede Service Level Agreements (SLA’s) met geldverstrekkers, zodat onze klanten een zo goed mogelijke dienstverlening van de geldverstrekkers krijgen

  • Opbouwen van nieuwe samenwerkingen met geldverstrekkers, zodat onze klanten uit een nog groter aanbod kunnen kiezen

  • Netwerken met geldverstrekkers

  • Bespreken mogelijkheden mandaat 1e akkoord door Viisi bij geldverstrekkers

  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan samen met Compliance officer

 • Accusation responder

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • reageren op aantijgingen van concurrenten

  • escaleren naar eigen Viisi advocaat waar nodig

  • informeren van Viisi N.V. over aantijgingen concurrenten

 • CRM

  Purpose:

  Viisi maakt gebruik van meest innovatieve CRM platform in de markt om toekomstige groei optimaal te kunnen ondersteunen

  Accountabilities:

  • Samenstellen van intern projectteam voor implementatie Accelerate

  • Bespreken met Viisi N V hoeveel resources gewenst zijn voor implementatie

  • Besluiten of Accelerate interessant genoeg is om aan te schaffen

  • Implementeren van Accelerate

  • Trainen van Viisionairs om Accelerate optimaal te kunnen gebruiken

  • Bij livegang overzetten van data van Elements naar Accelerate

 • Klachten Oplosser

  Purpose:

  Voorkomen verdere escalatie ontevreden klanten en oplossen van klachten

  Accountabilities:

  • behandelen van klachten klanten conform interne klachtenprocedure

  • bespreken van klachten met directie van Viisi N.V. (tijdens tactical meetings)

  • bijwerken en updaten klachtenoverzicht op https://goo.gl/UwHbEm

  • formuleren uitspraak interne klachtenprocedure en communiceren aan klant

  • opstellen eventueel compensatievoorstel

  • behandelen van KiFiD-procedures

  • waarschuwen Viisi Group B.V. als een klant een klacht of onvrede heeft

  • vorderen van schadevergoeding bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar (BAVAM polis)

 • Pricing Engineer

  for backup

  Purpose:

  Diensten en producten zijn optimaal geprijsd

  Accountabilities:

  • Bepalen van de meest optimale tariefstelling m.b.t de diensten en producten van Viisi

  • Beoordelen van voorstellen van tariefswijzigingen

  • Afstemmen grote wijzigingen met "Chief" Financial Officer

  • Doorgeven mutaties tarieven aan Development

  • Communiceren van tariefswijzigingen met relevante Partners

  • Doorgeven aan Administration als er tariefswijzigingen gaan plaatsenvinden zodat ze op tijd in Exact verwerkt kunnen worden

 • Rep Link

  from CAN

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Purpose:

Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

 • What goes up...

  for Gadgets

  Purpose:

  Het organiseren van een onvergetelijke kantoormeeting in de bergen.

  Accountabilities:

  • maken van een overzicht met geïnteresseerden

  • bepalen van budget samen met "Chief" Financial Officer

  • uitzoeken wat de fiscale mogelijkheden zijn

  • maken van een inschatting van totaal kosten voor deelnemers

  • zoeken en boeken van een locatie

  • inventariseren en afsluiten van de juiste bedrijfsverzekeringen met Intern verzekerings- en pensioenspecialist

  • zorgen voor voldoende bezetting op HQ tijdens event

  • opstellen en communiceren van programma naar deelnemers

Purpose:

To establish stability and long term growth for all partners involved

 • Conscious Spender

  Purpose:

  Tijdig uitvoeren van grote betalingen

  Accountabilities:

 • Pitchdecker

  for hypotheeklabel

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Verzamelen van informatie ten behoeve van pitchdeck

  • Verwerken van informatie in het pitchdeck

  • Bewaken van aanleverdeadlines

CAN

Purpose:

Groei van Viisi waarborgen door voldoende financiering hiervoor op te halen en financiers op de hoogte te houden van de voortgang van Viisi

 • Crowdfunding officer

  Purpose:

  Crowdfunding voor Viisi succesvol gerealiseerd bij behoefte aan liquiditeit

  Accountabilities:

  • Verzorgen van Growth crowdfunding-campagne samen met Growth i.v.m. campagne karakter

  • Verzorgen van crowdfunding-updates tijdens townhall-meetings

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Vragen behandelaar - CAN Investeerders

  Purpose:

  Zoveel mogelijk (potentiële) investeerders in CAN campagne enthousiasmeren voor Viisi

  Accountabilities:

  • Beantwoorden vragen van (potentiële) investeerders in CAN campagne

  • Bellen van (potentiële) investeerders in CAN campagne

Purpose:

Ervoor zorgen dat de sollicitanten de beste procedure doorlopen

 • Telefonische kennismaking

  Purpose:

  Goede kennismaking tussen sollicitant met Viisi en Viisi met sollicitant

  Accountabilities:

  • Voeren van afspraak via telefoon met sollicitant om sollicitant te leren kennen

  • Opstellen van vragen en proces in overleg met Begeleiden proces sollicitatiegesprekken

  • Informeren van sollicitanten over Viisi als bedrijf en beantwoorden van de eerste vragen van de sollicitant zelf

Purpose:

Alle interne processen en verdeling van verantwoordelijkheden voldoen aan het streven om Viisi de meest professionele en kwalitatieve organisatie in de financiële dienstverlening te laten zijn.

 • Compliance officer

  for back up

  Purpose:

  Viisi voldoet netjes aan alle wet en regelgeving en heeft goed contact met de autoriteiten

  Accountabilities:

  • Onderhouden met contact met AFM

  • Uitvoeren jaarlijkse SVC audit

  • Invullen AFM Marktmonitor

  • Leveren input voor Advieskwaliteit

  • Bijhouden aansprakelijkheidsverzekering Viisi en gelieerde ondernemingen

  • Begeleiden vergunningsaanvragen AFM (e.a.) voor uitbreiding diensten begeleiden

  • Controleren of Viisi NV en haar medewerkers voldoen aan de eisen gesteld door markt/ maatschappij/ wetgeving

  • Rapporteren over risicomanagement Viisi (financiëel, juridisch, reputatie/ merknaam)

  • Bijhouden incidentenregister

  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan

  • Zijn van aanspreekpunt binnen Viisi NV voor- en verzamelen van informatie over incidenten [1] die binnen Viisi hebben plaatsgevonden en het zorgen voor een adequate reactie en opvolging
   Ad [1] Definitie binnen de WFT: ‘gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming;’]

  • Is functionaris gegevensbescherming (AVG) en de verantwoordelijkheden die hiermee verband houden

  • verantwoordelijk voor de DVD's en het regelmatig updaten hiervan (twee keer per jaar indien nodig en bij tariefswijzigingen)

CRM

Purpose:

Viisi maakt gebruik van meest innovatieve CRM platform in de markt om toekomstige groei optimaal te kunnen ondersteunen

 • Inrichter

  for Algemeen

  Purpose:

  Zorgen dat Accelerate optimaal is ingericht aansluitend bij huidige processen

  Accountabilities:

  • Leveren input aan Accelerate mbt inrichting software pakket

  • Bijwonen relevante sessies met Accelerate

 • Lead Link

  Purpose:

  Viisi maakt gebruik van meest innovatieve CRM platform in de markt om toekomstige groei optimaal te kunnen ondersteunen

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

 • Tester

  for Algemeen

  Purpose:

  Accelerate grondig getest zodat we een geruisloze livegang kennen

  Accountabilities:

  • Testen van Accelerate software

  • Geven van feedback aan Accelerate

 • Woordvoerder

  for Algemeen

  Purpose:

  Bij livegang Accelerate software zijn alle Viisionairs uitgebreid geïnformeerd en voorgelicht

  Accountabilities:

  • Informeren Viisionairs over Accelerate software

  • Hosten van trainingen in samenwerking met Accelerate

Purpose:

Content met het Viisi-thuisgevoel, altijd correct en up-to-date op alle kanalen

 • CRM Email Chief

  for Elements

  Purpose:

  All partners receive the best possible ''standard'' CRM emails

  Accountabilities:

  • Optimizing and updating texts of standard e-mails in our CRM with Taalchecker

  • Collecting suggestions and wishes from Partners regarding standard CRM emails

  • Implementing or adjusting translated standard CRM emails with Translator

  • Aligning adjustments/improvements of standard e-mails in our CRM with Development

  • Using conditional logic to create smart CRM emails

  • Optimizing and updating texts of standard TA registrations (in Elements)

  • Reporting to all CRM users about significant changes to (standard) e-mails

Purpose:

Control sustainable growth in customers through online marketing

 • Affiliate marketeer

  Purpose:

  Viisi is first choice for affiliate publishers

  Accountabilities:

  • Opzetten en optimaliseren van affiliate marketing programma's

  • Selecteren van publishers in samenwerking met Media