Purpose:

Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.

 • Entrepreneurial Organisation (EO)

  Purpose:

  Sharing & Learning

  Accountabilities:

  • Sharing our experiences and our "lessons learned" with other entrepreneurs

  • Learning from other entrepreneurs and sharing these experiences (in an abstract way) with Shareholders come 3rd

 • Shareholders come 3rd

  Purpose:

  Waarborgen van de continuïteit en groei van Viisi

  Accountabilities:

  • Vervullen van een voorbeeldfunctie

  • Waarborgen van de reputatie en goede naam van Viisi op de lange termijn

  • Bijwonen van Culture Day

  • Bijwonen van lunch op eerste werkdag van nieuwe Viisionairs

  • Netwerken ten behoeve van Viisi N.V. (werken AAN het bedrijf)

  • Handelen conform datgene wat is vastgelegd in de Aandeelhoudersovereenkomst van Viisi Group B.V. (AHO)

  • Benoemen, schorsen en ontslaan van het statutaire bestuur (AHO)

  • Vaststellen beloning van het statutaire bestuur (AHO)

  • Benoemen, ontslaan en aanpassen beloning van sleutelfunctionarissen (niet zijnde statutair bestuur) (AHO)

  • Vaststellen van de jaarrekening (AHO)

  • Goedkeuren of afkeuren van het Budget (i.e. uiterlijk dertig (30) dagen voor het begin van een nieuw boekjaar, een business plan inclusief het budget voor het nieuwe boekjaar, inclusief geprognosticeerde winst- en verliesrekening waaruit in redelijk detail de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven voor het nieuwe boekjaar zijn weergeven en de geprognosticeerde kasgeldstromen alsmede de daarmee corresponderende financieringsbehoefte Viisi Group BV en haar dochtermaatschappij(en) en de wijze waarop beoogd wordt daarin te voorzien). (AHO)

  • Besluiten over het doen van investeringen dan wel het aangaan van verplichtingen die individueel of in samenhang met een gerelateerde investering c.q. verplichting, ineens of op jaarbasis, een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000, niet onderdeel uitmakend van een goedgekeurd Budget en anders dan in de normale bedrijfsvoering consistent met het verleden. (AHO)

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Award Master

  Purpose:

  Reward the best rated mortgage partner with a reward

  Accountabilities:

  • Maken van een enquête voor Realising dreams en Smooth Operations

  • Analyseren van de ingevulde enquêtes

  • Laten maken van een oorkonde door Development

  • Development laten zoeken naar een bij de oorkonde passende prijs

  • Uitreiken van de prijs aan de winnaar

  • Maken van een foto van de uitreiking en delen met Branding

  • Afstemmen marketingplan met Viisi Group B.V.

  • Handhaven van checklist Beste Hypotheek Prijs

 • Chatter

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat potentiële klanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen via de chat

  Accountabilities:

  • Voeren van chatgesprekken met websitebezoekers als het gaat om adviesinhoudelijke vragen

  • Motiveren van leads om klant te worden bij Viisi

 • Contactpersoon notariaat (landelijk)

  for contact met Nationale Notaris

  Purpose:

  De samenwerking met bij Viisi aangesloten notarissen is supergoed

  Domains:

  • Opstellen, delen en bijhouden van lijst van vertrouwde lokale notarissen

  • Verzamelen spanningen (problemen, suggesties) met betrekking tot notarissen (m.n. Nationale Notaris) en acties ondernemen om deze op te lossen

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Contactpersoon taxateurs (landelijk)

  Purpose:

  De samenwerking met bij Viisi aangesloten taxateurs is de beste die er is

  Accountabilities:

  • Verzamelen spanningen (problemen, suggesties) met betrekking tot taxateurs (m.n. Maatwerk en Fitrex) en acties ondernemen om deze op te lossen.

 • Financieel Planners

  Purpose:

  Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  Accountabilities:

  • Adviseren van klanten, het voeren hypotheekgespreken en telefonische afspraken met (potentiële) klanten (TA)

  • Onderhouden van klantcontact tijdens en na hypotheekadviestraject

  • Aanbrengen van potentiële klanten

  • Verzamelen van klant reviews op de verschillende platformen (Google, Trustpilot, Independer, Yelp etc.)

  • Genereren van omzet voor een gezonde bedrijfsvoering

  • Enthousiasmeren van potentiële klanten door ze uit te nodigen voor seminars/webinars

  • Uitbouwen van het marktaandeel van Viisi voor hypotheekadvies

  • Beoordelen en goedkeuren documenten in adviesdiensten (m.u.v. de documenten die Smooth operations beoordeeld voor de aanvraag)

  • Regelmatig checken of aantal lopende dossiers in sheet verdeling leads klopt (https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055)

  • Beantwoorden van (inhoudelijke) vragen van collega's

  • Ontwikkelen en bijhouden van kennis door Permanent Actueel (PA) te blijven en Permanente Educatie (PE) punten te behalen en het volgen van voor het werk relevante opleidingen

 • Vakantieplanning en ziektemeldingen adviseurs

  for Financieel planners

  Purpose:

  Zorgen voor altijd voldoende bezetting qua adviseurs en zorgen voor overname taken bij ziekte

  Accountabilities:

Purpose:

An 11-star online experience for our prospects, leads and customers

 • Fintecher

  Purpose:

  Altijd op de hoogte van relevante fintech ontwikkelingen

  Accountabilities:

  • Bijhouden van relevante fintech ontwikkelingen

  • Bezoeken van fintech gerelateerde events

  • Analyseren van mogelijke fintech toepassingen voor Viisi N V

Purpose:

Alles met betrekking tot bestellingen, abonnementen, organisatorische zaken en andere details bij Viisi is goed geregeld

 • Business presents

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Versturen van (kerst)cadeaus aan Viisi Partners

  • Verdelen van (kerst)cadeaus die we van samenwerkingspartners hebben ontvangen

  • Samenwerkingspartners met kaartje of email bedanken voor cadeau('s) en er zorg voor dragen dat de juiste rollen hierbij betrokken zijn

 • Location Scout

  Purpose:

  Zorgen dat we altijd op een locatie zitten die aan de Viisi wensen voldoet

  Accountabilities:

  • Bezoeken van mogelijke locaties voor Qronde, Kick-Off en/of kerstdiner

  • Opstellen van een overzicht waar in opgenomen wordt aan welke wensen een locatie moet voldoen

  • Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse kosten met Financial controller

  • Controleren en accorderen van facturen

  • Contact opnemen met locaties die voldoen aan de wensen van Viisi

  • Opvragen van offertes met Qronde & Kick Off: Aanspreekpunt

  • Opstellen van overzicht wat er moet gebeuren voor het regelen van een locatie

  • Afstemmen met Media of event gefilmd moet worden

Purpose:

Building Viisi's standing to add strong value to our core business & create public recognition

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Aanstellingen regelaar

  Purpose:

  Giving our clients access to products & services of all relevant cooperation partners.

  Accountabilities:

  • Bepalen bij welke geldverstrekkers Viisi aanstellingen heeft

  • Afsluiten van goede Service Level Agreements (SLA’s) met geldverstrekkers, zodat onze klanten een zo goed mogelijke dienstverlening van de geldverstrekkers krijgen

  • Opbouwen van nieuwe samenwerkingen met geldverstrekkers, zodat onze klanten uit een nog groter aanbod kunnen kiezen

  • Netwerken met geldverstrekkers

  • Bespreken mogelijkheden mandaat 1e akkoord door Viisi bij geldverstrekkers

  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan samen met Compliance officer

 • Klachten Oplosser

  for backup

  Purpose:

  Voorkomen verdere escalatie ontevreden klanten en oplossen van klachten

  Accountabilities:

  • behandelen van klachten klanten conform interne klachtenprocedure

  • bespreken van klachten met directie van Viisi N.V. (tijdens tactical meetings)

  • bijwerken en updaten klachtenoverzicht op https://goo.gl/UwHbEm

  • formuleren uitspraak interne klachtenprocedure en communiceren aan klant

  • opstellen eventueel compensatievoorstel

  • behandelen van KiFiD-procedures

  • waarschuwen Viisi Group B.V. als een klant een klacht of onvrede heeft

  • vorderen van schadevergoeding bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar (BAVAM polis)

 • Office manager

  for HQ

  Purpose:

  Het operationeel goed laten functioneren van de kantoren

  Accountabilities:

  • Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken

  • Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw

  • Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m. Happy Workplace

  • Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (ruimte beschikbaar, faciliteiten geregeld)

  • Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet

  • Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. Growth

  • Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden

  • Zorgen voor corona-proof werkomgeving conform richtlijnen RIVM / Corona beleid

  • Regelen van toegang tot kantoor(gebouw) voor Viisionairs: sleutel/tag/token

 • Pre-approval

  for Aanstellingen

  Purpose:

  Viisi klanten kunnen zorgeloos een woning kopen omdat ze vooraf al duidelijkheid hebben over hun financiering

  Accountabilities:

  • In-kaart-brengen van benodigde stappen om succesvol pre-approval aan te kunnen bieden

  • Bespreken met Partners welke governance aanpassingen gewenst zijn in andere cirkels ivm pre-approval

 • Pricing Engineer

  Purpose:

  Diensten en producten zijn optimaal geprijsd

  Accountabilities:

  • Bepalen van de meest optimale tariefstelling m.b.t de diensten en producten van Viisi

  • Beoordelen van voorstellen van tariefswijzigingen

  • Afstemmen grote wijzigingen met "Chief" Financial Officer

  • Doorgeven mutaties tarieven aan Development

  • Communiceren van tariefswijzigingen met relevante Partners

  • Doorgeven aan Administration als er tariefswijzigingen gaan plaatsenvinden zodat ze op tijd in Exact verwerkt kunnen worden

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

 • Expert Nederlanders in het buitenland

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot Nederlanders in het buitenland

  Accountabilities:

  • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent Nederlanders in het buitenland

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over Nederlanders in het buitenland in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

  • Overzicht intern document voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. Nederlanders in het buitenland (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) bijhouden

  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over Nederlanders in het buitenland in overleg met Story Teller: Hypotheken

  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over Nederlanders in het buitenland in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

 • Expert Verhuur

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot verhuur

  Accountabilities:

  • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent verhuur

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over verhuur in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

  • Overzicht intern document voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. verhuur (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) bijhouden

  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over verhuur in overleg met Story Teller: Hypotheken

  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over verhuur in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

Purpose:

To establish stability and long term growth for all partners involved

 • Rental contracts

  Purpose:

  Het optimale contract voor Viisi kantoren

  Accountabilities:

  • Onderhouden van contact met verhuurders kantoorpanden

  • Optimeren van contracten met co-working-locaties

  • Vragen aan juridisch ondersteuner huurcontracten_(Huurdersland) om huurcontract te controleren

  • Bespreken van nieuwe opties voor kantoorpanden met Office locator

  • Geven van goedkeuring aan wijzigingen van (huidige) huurovereenkomsten

Purpose:

Ensuring that Viisi’s IT optimally and securely supports the work of Viisionairs

 • Aanspreekpunt software leveranciers

  Purpose:

  contact met softwareleveranciers onderhouden en van binnen naar buiten én van buiten naar binnen zo veel mogelijk kennis delen

  Accountabilities:

  • Onderhouden van regelmatig contact met software-leveranciers

  • Inregelen en op intranet publiceren van standaardinstellingen, procedures, tips & trucs

  • Verbeteren van huidige software-pakketten plus ogen open houden voor alternatieven

 • ICT ondersteuner

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat op ICT gebied Viisionairs optimaal worden ondersteund

  Accountabilities:

  • Ex- en importeren van adviesboxbestanden

  • Oplossen van printerproblemen

  • Oplossen van vragen van alle partners over software en hardware gerelateerde problemen

  • Beheren LAN-netwerkpoorten

  • Installeren WIFI-routers

  • Navragen van status van storingen in Elements bij Faster Forward

  • Informeren van Viisi partners over Elements storingen

 • IT Geek

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Ondersteunen van alle beslissingen op ICT gebied (hardware, ABO's, problemen software)

Purpose:

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Adviseur Investeerders in vastgoed

  Purpose:

  Investeerders in vastgoed voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken met kopers/verhuurders van een beleggingspand

  • Beantwoorden van klantvragen van kopers/verhuurders van een beleggingspand

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van met kopers/verhuurders van een beleggingspand

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. expert investeerders in vastgoed

  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Beantwoorden van vragen collega adviseurs over mogelijkheden verhuur woning

 • Adviseur Nederlander in het buitenland

  Purpose:

  Nederlanders in het buitenland ingezeten voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken met Nederlanders in het buitenland

  • Beantwoorden van klantvragen van Nederlanders in het buitenland

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van Nederlanders in het buitenland

  • Updaten van mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in Gdrive map: Nederlanders in buitenland (ingezeten)

  • Voeren van telefonische afspraken met Nederlanders in het buitenland

  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met People First

 • Lead Link

  Purpose:

  Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

Purpose:

Ervoor zorgen dat de sollicitanten de beste procedure doorlopen

 • Telefonische kennismaking

  for Back up

  Purpose:

  Goede kennismaking tussen sollicitant met Viisi en Viisi met sollicitant

  Accountabilities:

  • Voeren van afspraak via telefoon met sollicitant om sollicitant te leren kennen

  • Opstellen van vragen en proces in overleg met Begeleiden proces sollicitatiegesprekken

  • Informeren van sollicitanten over Viisi als bedrijf en beantwoorden van de eerste vragen van de sollicitant zelf

Purpose:

Content met het Viisi-thuisgevoel, altijd correct en up-to-date op alle kanalen

 • Clubhouse Host

  Purpose:

  Levendige live-gesprekken tussen Viisionairs en Clubhouse gebruikers

  Accountabilities:

  • Hosten van de Viisi Clubhouse room

  • Bedenken van interessante thema's voor de gesprekken