Purpose: Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.
 • Entrepreneurs’ Organization (EO)

  Purpose:

  Sharing & Learning

  Accountabilities:

  • Sharing our experiences and our "lessons learned" with other entrepreneurs
  • Learning from other entrepreneurs and sharing these experiences (in an abstract way) with @Shareholders come 3rd
 • Shareholders come 3rd

  Purpose:

  Waarborgen van de continuïteit en groei van Viisi

  Accountabilities:

  • Vervullen van een voorbeeldfunctie
  • Waarborgen van de reputatie en goede naam van Viisi op de lange termijn
  • Bijwonen van @Culture Day
  • Bijwonen van lunch op eerste werkdag van nieuwe Viisionairs
  • Netwerken ten behoeve van @Viisi_N.V. (werken AAN het bedrijf)
  • Handelen conform datgene wat is vastgelegd in de Aandeelhoudersovereenkomst van Viisi Group B.V. (AHO)
  • Benoemen, schorsen en ontslaan van het statutaire bestuur (AHO)
  • Vaststellen beloning van het statutaire bestuur (AHO)
  • Benoemen, ontslaan en aanpassen beloning van sleutelfunctionarissen (niet zijnde statutair bestuur) (AHO)
  • Vaststellen van de jaarrekening (AHO)
  • Goedkeuren of afkeuren van het Budget (i.e. uiterlijk dertig (30) dagen voor het begin van een nieuw boekjaar, een business plan inclusief het budget voor het nieuwe boekjaar, inclusief geprognosticeerde winst- en verliesrekening waaruit in redelijk detail de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven voor het nieuwe boekjaar zijn weergeven en de geprognosticeerde kasgeldstromen alsmede de daarmee corresponderende financieringsbehoefte Viisi Group BV en haar dochtermaatschappij(en) en de wijze waarop beoogd wordt daarin te voorzien). (AHO)
  • Besluiten over het doen van investeringen dan wel het aangaan van verplichtingen die individueel of in samenhang met een gerelateerde investering c.q. verplichting, ineens of op jaarbasis, een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000, niet onderdeel uitmakend van een goedgekeurd Budget en anders dan in de normale bedrijfsvoering consistent met het verleden. (AHO)
  • Inzetten en benaderen van netwerk om vacatures van Viisi onder de aandacht te brengen
  • Bijwonen van de Round Table en de borrel
Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
 • Adviseur Investeerders in vastgoed

  Purpose:

  Investeerders in vastgoed voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken met kopers/verhuurders van een beleggingspand
  • Beantwoorden van klantvragen van kopers/verhuurders van een beleggingspand
  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van met kopers/verhuurders van een beleggingspand
  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @expert_investeerders_in_vastgoed
  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met @Viisi Academy
  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
  • Informeren over dienstverlening Viisi
  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
  • Beantwoorden van vragen collega adviseurs over mogelijkheden verhuur woning
 • Award Master

  Purpose:

  Reward the best rated mortgage partner with a reward

  Accountabilities:

  • Maken van een enquête voor @Realising dreams en @Smooth Operations
  • Analyseren van de ingevulde enquêtes
  • Laten maken van een oorkonde door @Development
  • @Development laten zoeken naar een bij de oorkonde passende prijs
  • Uitreiken van de prijs aan de winnaar
  • Maken van een foto van de uitreiking en delen met @Viisi_N.V.
  • Afstemmen marketingplan met @Viisi_Group_B_V
  • Handhaven van checklist Beste Hypotheek Prijs
 • Chatter

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat potentiële klanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen via de chat

  Accountabilities:

  • Voeren van chatgesprekken met websitebezoekers als het gaat om adviesinhoudelijke vragen
  • Motiveren van leads om klant te worden bij Viisi
 • Contactpersoon notariaat (landelijk)

  for contact met Nationale Notaris

  Purpose:

  De samenwerking met bij Viisi aangesloten notarissen is supergoed

  Domains:

  • Verzamelen spanningen (problemen, suggesties) met betrekking tot notarissen (m.n. Nationale Notaris) en acties ondernemen om deze op te lossen
  • Opstellen, delen en bijhouden van lijst van vertrouwde lokale notarissen

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Contactpersoon taxateurs (landelijk)

  Purpose:

  De samenwerking met bij Viisi aangesloten taxateurs is de beste die er is

  Accountabilities:

  • Verzamelen spanningen (problemen, suggesties) met betrekking tot taxateurs (m.n. Maatwerk en Fitrex) en acties ondernemen om deze op te lossen.
 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
 • Seminar/Webinar verbeteraar

  Purpose:

  Seminar en Webinar presentaties zijn superduidelijk voor deelnemers en optimaal ondersteunend voor seminar gever

  Accountabilities:

 • Vermogensbeheer

  Purpose:

  Financiële rust voor Viisi klanten

  Accountabilities:

  • Adviseren van Viisi klanten mbt vermogensbeheer
  • Bepalen van pricing zodat dit een haalbare casus is
  • Uitzoeken van de beste samenwerkingspartners
  • Doorlopend contact met klanten (min. 1x per jaar)
 • Welcome caller

  for Dinsdag en woensdag

  Purpose:

  Klanten voelen zich zo snel mogelijk thuis bij Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.

  Accountabilities:

  • Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.
  • Bellen en welkom heten alle potentieel nieuwe klanten, gekocht en in onderhandeling, waarbij er nog geen TA is ingepland
  • Zorgen dat het TA met de adviseur op een goed moment voor de potentiële klant plaatsvindt. Indien nodig of wenselijk ook alvast HG inplannen.
  • Informeren van leads over werkwijze Viisi en beoordelen of men goed bij Viisi past
  • Uitgebreide beschrijving van deze en overige accountabilities in document 'werkinstructies': https://docs.google.com/document/d/1PMaiBsD8JtyEZV8l4nHqdNsFOfjBg3vsTXAII9McfjI/edit
Purpose: An 11-star online experience for our prospects, leads and customers
 • Fintecher

  Purpose:

  Altijd op de hoogte van relevante fintech ontwikkelingen

  Accountabilities:

  • Bijhouden van relevante fintech ontwikkelingen
  • Bezoeken van fintech gerelateerde events
  • Analyseren van mogelijke fintech toepassingen voor @Viisi_N_V
Purpose: Beyond Employment: Finding your Passion
 • Compensation Architect

  Purpose:

  Een goed, eerlijk en transparant beloningssysteem voor alle Viisionairs

  Domains:

  • beloning van medewerkers

  Accountabilities:

  • ontwerpen, implementeren en bijhouden van een salarismodel dat past binnen de Viisi cultuur
  • oplossen van spanningen die Viisionairs hebben over het salarismodel
  • ontwerpen, implementeren en bijhouden van processen voor het vaststellen van salarissen van medewerkers
  • doorgeven van salarisaanpassingen aan @Payroll administration
  • overleggen met @"Chief" Financial Officer bij salariswijzigingen
  • budgetteren en bewaken van de jaarlijkse salariskosten met @Financial controller
  • vaststellen van startsalarissen, met advies van salarisrol in relevante cirkel, en op basis van 'vier-ogen-principe', dus altijd in overleg met rol in betreffende cirkel (Compensation Guard)
  • doorgeven van salarisberekening voor nieuwe Viisionairs aan @Terms_of_employment_Arbeidsvoorwaarden naar aanleiding van verzoek vanuit @Sollicitant begeleider
  • uitvoeren van jaarlijkse benchmark voor alle salariscurves en vertalen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van belonen in mogelijke verbeteringen voor het Viisi salarismodel o.b.v. input uit de rollen
  • informeren van @Werkenbij website als er wijzigingen plaatsvinden die aangepast moeten worden in vacaturetekst(en)
  • informeren van @Terms_of_employment_Arbeidsvoorwaarden als er wijzigingen plaatsvinden in het salarismodel
  • updaten van het Virtual Shares overzicht bij indiensttreding of uitdiensttreding van Viisionairs
 • Referentie voor oud-Viisionairs

  Purpose:

  geven van een duidelijk beeld van een oud collega aan een mogelijke nieuwe werkgever

  Accountabilities:

  • Ontvangen van alle binnenkomende verzoeken omtrent referenties van oud collega's
  • Bespreken wie deze referentie het beste na kan bellen en verzoek daar naar gelegd
  • Controleren of referentieverzoek opgepakt is
Purpose: #ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
 • Aanstellingen regelaar

  Purpose:

  Giving our clients access to products & services of all relevant cooperation partners.

  Accountabilities:

  • Bepalen bij welke geldverstrekkers Viisi aanstellingen heeft
  • Afsluiten van goede Service Level Agreements (SLA’s) met geldverstrekkers, zodat onze klanten een zo goed mogelijke dienstverlening van de geldverstrekkers krijgen
  • Opbouwen van nieuwe samenwerkingen met geldverstrekkers, zodat onze klanten uit een nog groter aanbod kunnen kiezen
  • Netwerken met geldverstrekkers
  • Bespreken mogelijkheden mandaat 1e akkoord door Viisi bij geldverstrekkers
  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan samen met @Compliance officer
 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution
 • Klachten Oplosser

  for backup

  Purpose:

  Voorkomen verdere escalatie ontevreden klanten en oplossen van klachten

  Accountabilities:

  • behandelen van klachten klanten conform interne klachtenprocedure
  • bespreken van klachten met directie van @Viisi_N.V. (tijdens tactical meetings)
  • bijwerken en updaten klachtenoverzicht op https://goo.gl/UwHbEm
  • formuleren uitspraak interne klachtenprocedure en communiceren aan klant
  • opstellen eventueel compensatievoorstel
  • behandelen van KiFiD-procedures
  • waarschuwen @Viisi_Group_B_V als een klant een klacht of onvrede heeft
  • vorderen van schadevergoeding bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar (BAVAM polis)
 • Pricing Engineer

  Purpose:

  Diensten en producten zijn optimaal geprijsd

  Accountabilities:

  • Bepalen van de meest optimale tariefstelling m.b.t de diensten en producten van Viisi
  • Beoordelen van voorstellen van tariefswijzigingen
  • Afstemmen grote wijzigingen met @"Chief" Financial Officer
  • Doorgeven mutaties tarieven aan @Growth
  • Communiceren van tariefswijzigingen met relevante Partners
  • Doorgeven aan @Administration & Organize als er tariefswijzigingen gaan plaatsenvinden zodat ze op tijd in Exact verwerkt kunnen worden
 • Viisionair

  Purpose:

  Gouden regel: behandel anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden

  Accountabilities:

  • Wees jezelf, gewoon zoals je bent
  • Bepaal in overleg met je team hoe jullie de rollen onder elkaar verdelen, op welke vakgebieden je je specialiseert en hoe jouw rollenpakket eruit ziet
  • Bepaal samen met je collega's het doel, maar jij neemt de leiding in jouw rollen
  • Neem verantwoordelijkheid, vertrouwen is het uitgangspunt. Jij hebt zelf de vrijheid te beslissen hoe je van A naar B komt, zolang het maar niet schadelijk is of een stap terug, voor zowel jezelf als voor Viisi
  • Bepaal samen met je team waar jullie werken (regionaal, op het hoofdkantoor of soms thuis)
  • Volg de Gouden regel bij twijfel, of vraag een collega om advies
  • Wees open en eerlijk naar jezelf en je collega's (en houd daarbij de Gouden regel in je achterhoofd)
Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen
 • Expert Beleggingspanden

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot beleggingspanden

  Accountabilities:

  • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent beleggingspanden
  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over beleggingspanden in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
  • Overzicht intern document voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. beleggingspanden (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) bijhouden
  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over beleggingspanden in overleg met @Storyteller Hypotheken
  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over beleggingspanden
  • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
 • Expert Nederlanders in het buitenland

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot Nederlanders in het buitenland

  Accountabilities:

  • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent Nederlanders in het buitenland
  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over Nederlanders in het buitenland in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
  • Overzicht intern document voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. Nederlanders in het buitenland (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) bijhouden
  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over Nederlanders in het buitenland in overleg met @Storyteller Hypotheken
  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over Nederlanders in het buitenland
  • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
 • Kennis databank beheerder

  for website maken van Samenvatting V&A

  Purpose:

  Overzicht creëren binnen Viisi aanwezige kennis

  Accountabilities:

  • Opstellen kennisdatabank
  • Onderhouden kennisdatabank in overleg met expertrollen
Purpose: To establish stability and long term growth for all partners involved
 • Rental contracts

  for Tekenen nieuwe contracten

  Purpose:

  Het optimale contract voor Viisi kantoren

  Accountabilities:

  • Onderhouden van contact met verhuurders kantoorpanden
  • Optimeren van contracten met co-working-locaties
  • Vragen aan @juridisch_ondersteuner_huurcontracten_(Huurdersland) om huurcontract te controleren
  • Bespreken van nieuwe opties voor kantoorpanden met @Office locator
  • Geven van goedkeuring aan wijzigingen van (huidige) huurovereenkomsten
Purpose: Ensuring that Viisi’s IT optimally and securely supports the work of Viisionairs
 • Aanspreekpunt software leveranciers

  Purpose:

  contact met softwareleveranciers onderhouden en van binnen naar buiten én van buiten naar binnen zo veel mogelijk kennis delen

  Accountabilities:

  • Onderhouden van regelmatig contact met software-leveranciers
  • Inregelen en op intranet publiceren van standaardinstellingen, procedures, tips & trucs
  • Verbeteren van huidige software-pakketten plus ogen open houden voor alternatieven
Purpose: Alle (financiële) administratieve werkzaamheden verlopen op de meest efficiënte en soepele manier
 • Business Presents

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Versturen van (kerst)cadeaus aan Viisi Partners
  • Verdelen van (kerst)cadeaus die we van samenwerkingspartners hebben ontvangen
  • Samenwerkingspartners met kaartje of email bedanken voor cadeau('s) en er zorg voor dragen dat de juiste rollen hierbij betrokken zijn
 • Juridisch ondersteuner huurcontracten (Huurdersland)

  Purpose:

  ervoor zorgen dat communicatie naar huurders altijd juridisch klopt

  Accountabilities:

  • ondersteunen van @Rental contracts met betrekking tot nieuwe huurovereenkomsten voor kantoren
Purpose: Create and control sustainable growth
 • Klantactivator

  Purpose:

  Onze klanten voelen zich thuis bij Viisi en weten ons goed te vinden voor alles waarbij wij henzelf of hun vrienden kunnen helpen

  Accountabilities:

  • Monitoren klantportefeuille en behoeften van klanten en kansen voor herkennen en hierop mogelijk actie ondernemen
  • Coachen van adviseurs bij het contact met hun klanten
 • Loyalty Ambassador

  Purpose:

  Klanten komen graag bij Viisi terug voor onze dienstverlening

  Accountabilities:

  • Inventariseren en verbeteren van bestaande klantretentie-processen
  • Analyseren ontwikkeling 'Ik ben al klant' leads (zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek)
  • Verbeteren van standaard workflows (b.v. einde rentevaste periodes) i.s.m. @Development
  • Creëren van content specifiek gericht op bestaande klanten i.s.m. @Storyteller Hypotheken
 • Review Strategist

  Purpose:

  Viisi staat met alle kantoren op Google Mijn Bedrijf, Independer, Yelp en Advieskeuze met een sterke, herkenbare identiteit

  Accountabilities:

  • Monitoren van reviews op Google Mijn Bedrijf, Independer, Yelp en Advieskeuze
  • Reageren op negatieve reviews in overleg met @Klachten Oplosser
  • Actualiseren van informatie (tarieven, diensten, foto’s, medewerkers, bedrijfsinformatie) op Google Mijn Bedrijf, Independer, Yelp en Advieskeuze
  • Aanmaken en inrichten van nieuwe kantoren op Google Mijn Bedrijf, Independer, Yelp en Advieskeuze
  • Onderhouden van operationeel contact met Independer en Advieskeuze ism @Aanstellingen regelaar
 • Socializer Hypotheken/PF

  for Back-up (i.o.)

  Purpose:

  Onze content kraakhelder op Social Media

  Domains:

  • Hypotheekcontent
  • People First content
  • Expats

  Accountabilities:

  • Plannen van posts op onze social media kanalen in samenwerking met @Content Planner
  • Schrijven en publiceren van posts op onze social media kanalen (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram)
  • Stimuleren van Viisionairs om social media bereik te vergroten (liken/delen)
  • Afstemmen van beeldmateriaal in samenwerking met @Viisi_N.V.
  • Plaatsen van media-uitingen op de website (Viisi in de media)
  • Opmaken en delen van LinkedIn banner bij wijzigingen
  • Attenderen van collega's op het activeren van hun LinkedIn Hiring Ring
  • Doorplannen van de webinars in de Contentkalender, zodat die ook tijdig op onze social kanalen aangekondigd worden
 • Viisi ondersteunt (sport)verenigingen van Viisionairs en klanten

  Purpose:

  Ontwikkelen en implementeren van 'sponsorprogramma' voor (sport) verenigingen van Viisionairs en klanten

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
Purpose: Financiële rust voor Viisi klanten
 • Lead Link

  Purpose:

  Financiële rust voor Viisi klanten

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
  • Establishing priorities and Strategies for the Circle
  • Defining metrics for the circle
  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
Purpose: Team Amsterdam is het best presterende team binnen Viisi
 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics
  • Interpreting Governance and the Constitution upon request
  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations