Purpose:

Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.

 • Shareholders come 3rd

  Purpose:

  Waarborgen van de continuïteit en groei van Viisi

  Accountabilities:

  • Vervullen van een voorbeeldfunctie

  • Waarborgen van de reputatie en goede naam van Viisi op de lange termijn

  • Bijwonen van Culture Day

  • Bijwonen van lunch op eerste werkdag van nieuwe Viisionairs

  • Netwerken ten behoeve van Viisi (werken AAN het bedrijf)

  • Handelen conform datgene wat is vastgelegd in de Aandeelhoudersovereenkomst van Viisi Group B.V. (AHO)

  • Benoemen, schorsen en ontslaan van het statutaire bestuur (AHO)

  • Vaststellen beloning van het statutaire bestuur (AHO)

  • Benoemen, ontslaan en aanpassen beloning van sleutelfunctionarissen (niet zijnde statutair bestuur) (AHO)

  • Vaststellen van de jaarrekening (AHO)

  • Goedkeuren of afkeuren van het Budget (i.e. uiterlijk dertig (30) dagen voor het begin van een nieuw boekjaar, een business plan inclusief het budget voor het nieuwe boekjaar, inclusief geprognosticeerde winst- en verliesrekening waaruit in redelijk detail de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven voor het nieuwe boekjaar zijn weergeven en de geprognosticeerde kasgeldstromen alsmede de daarmee corresponderende financieringsbehoefte Viisi Group BV en haar dochtermaatschappij(en) en de wijze waarop beoogd wordt daarin te voorzien). (AHO)

  • Besluiten over het doen van investeringen dan wel het aangaan van verplichtingen die individueel of in samenhang met een gerelateerde investering c.q. verplichting, ineens of op jaarbasis, een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000, niet onderdeel uitmakend van een goedgekeurd Budget en anders dan in de normale bedrijfsvoering consistent met het verleden. (AHO)

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Adviseur Nederlander in het buitenland

  Purpose:

  Nederlanders in het buitenland ingezeten voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken met Nederlanders in het buitenland

  • Beantwoorden van klantvragen van Nederlanders in het buitenland

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van Nederlanders in het buitenland

  • Updaten van mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in Gdrive map: Nederlanders in buitenland (ingezeten)

  • Voeren van telefonische afspraken met Nederlanders in het buitenland

  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met People First

 • Contactpersoon notariaat (landelijk)

  for contact met Nationale Notaris

  Purpose:

  De samenwerking met bij Viisi aangesloten notarissen is supergoed

  Domains:

  • Opstellen, delen en bijhouden van lijst van vertrouwde lokale notarissen

  • Verzamelen spanningen (problemen, suggesties) met betrekking tot notarissen (m.n. Nationale Notaris) en acties ondernemen om deze op te lossen

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Contactpersoon taxateurs (landelijk)

  Purpose:

  De samenwerking met bij Viisi aangesloten taxateurs is de beste die er is

  Accountabilities:

  • Verzamelen spanningen (problemen, suggesties) met betrekking tot taxateurs (m.n. Maatwerk en Fitrex) en acties ondernemen om deze op te lossen.

 • Hulpmetjehypotheek

  Purpose:

  Zorgen dat we mensen (uit de Viisi doelgroep) in nood op weg kunnen helpen.

  Accountabilities:

  • Aannemen van de speciaal ingerichte telefoonlijn

  • Voeren van telefoongesprek conform belscript en afsluiten met standaard e-mail

  • Vastleggen en e-mailen vanuit extern CRM systeem (speciaal voor dit doel ingericht)

 • Webinar gever

  Purpose:

  De deelnemers aan het webinar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

  Accountabilities:

  • Geven van het webinar 'Woning kopen'

  • Enthousiasmeren van webinardeelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

  • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator)

Purpose:

An 11-star experience for our customers

 • Domain Admin

  Purpose:

  We own all necessary domain names for Viisi

  Accountabilities:

  • Aankopen van voor Viisi noodzakelijke domeinnamen

  • Beheren van domeinnamen portfolio van Viisi

  • Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse domeinnaamkosten met Financial controller

  • Controleren en ondertekenen van de facturen

  • Doorsturen van goedgekeurde facturen naar Financial controller voor betaling

  • Continueren van het SSL-certificaat

  • Inventariseren van domeinwensen vanuit Viisi partners

  • Beoordelen in hoeverre domeinnamen nog relevant zijn in samenwerking met gerelateerde rollen

  • Beheren algemeen contacte-mailadres tbv domeinnaamregistraties

 • Fintecher

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Bijhouden van relevante fintech ontwikkelingen

  • Bezoeken van fintech gerelateerde events

  • Aanleveren van relevante informatie aan Viisi

  • Analyseren van mogelijke fintech toepassingen voor Viisi Labs Amsterdam(Sustainable_Fintech_Incubator)

 • Pricing Engineer

  Purpose:

  Diensten en producten zijn optimaal geprijsd

  Accountabilities:

  • Bepalen van de meest optimale tariefstelling m.b.t de diensten en producten van Viisi

  • Beoordelen van voorstellen van tariefswijzigingen

  • Afstemmen grote wijzigingen met "Chief" Financial Officer

  • Doorgeven mutaties tarieven aan Growth

  • Communiceren van tariefswijzigingen met relevante Partners

 • Salesforcer

  Purpose:

  Will Salesforce help us change the world of finance faster?

  Accountabilities:

  • Testing Salesforce platform

  • Taking stock of workflow wishes with help of Elements Chief

  • Taking stock of inbound/outbound marketing wishes with help of relevant roles in Growth

  • Maintaining contact with Salesforce account manager and implementation party
   Reporting findings to Viisi

Purpose:

Beyond Employment: Finding your Passion

 • Gezonde werkplek

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Met informatie vanuit Preventiemedewerker ervoor zorgen dat we goede werkplekken hebben

  • Nagedacht over indeling werkplekken (voornamelijk op HQ)

 • Kantoorbuddy Corona

  for HQ

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat de Viisionairs die kantoor werken zich aan de regels houden

  Accountabilities:

  • Afstemmen met Corona beleid welke regels gehanteerd moeten worden

  • Zorgdragen dat de Viisionairs zich aan deze regels houden

Purpose:

Altijd volledig verwerkte en duidelijk begrijpbare (financiële) administratie zichtbaar voor alle partners binnen Viisi

 • Business presents

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Versturen van (kerst)cadeaus aan Viisi Partners

  • Verdelen van (kerst)cadeaus die we van samenwerkingspartners hebben ontvangen

  • Samenwerkingspartners met kaartje of email bedanken voor cadeau('s) en er zorg voor dragen dat de juiste rollen hierbij betrokken zijn

 • Location Scout

  for Back up

  Purpose:

  Zorgen dat we altijd op een locatie zitten die aan de Viisi wensen voldoet

  Accountabilities:

  • Bezoeken van mogelijke locaties voor Qronde, Kick-Off en/of kerstdiner

  • Opstellen van een overzicht waar in opgenomen wordt aan welke wensen een locatie moet voldoen

  • Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse kosten met Financial controller

  • Controleren en accorderen van facturen

  • Contact opnemen met locaties die voldoen aan de wensen van Viisi

  • Opvragen van offertes met Qronde & Kick Off: Aanspreekpunt

  • Opstellen van overzicht wat er moet gebeuren voor het regelen van een locatie

  • Afstemmen met Standing, No Branding of event gefilmd moet worden

 • Slack evangelist

  for back-up

  Purpose:

  To energize partners to get the best use out of internal communication with Slack

  Accountabilities:

  • Offer help with practical questions on Slack use

  • Stay up-to-date with the latest functionalities of Slack

  • Check of Slack is still the most productive tool voor internal communication

  • Keep Slack channels organized (such as channel naming conventions, channel expectations, delete duplicate channels)

 • Viisi-tassen

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Vergelijken van tassen waar een (15/17inch?) laptop in past

  • Plaatsen van Viisi Logo op tas

  • Overleggen met Viisionairs zodat de meeste het een mooie tas vinden

  • Proberen om de tassen tegen inkoop te kopen

Purpose:

Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Aanstellingen regelaar

  Purpose:

  Giving our clients access to products & services of all relevant cooperation partners.

  Accountabilities:

  • Bepalen bij welke geldverstrekkers Viisi aanstellingen heeft

  • Afsluiten van goede Service Level Agreements (SLA’s) met geldverstrekkers, zodat onze klanten een zo goed mogelijke dienstverlening van de geldverstrekkers krijgen

  • Opbouwen van nieuwe samenwerkingen met geldverstrekkers, zodat onze klanten uit een nog groter aanbod kunnen kiezen

  • Netwerken met geldverstrekkers

  • Bespreken mogelijkheden mandaat 1e akkoord door Viisi bij geldverstrekkers

  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan samen met Compliance officer

 • Klachten Oplosser

  for backup

  Purpose:

  Voorkomen verdere escalatie ontevreden klanten en oplossen van klachten

  Accountabilities:

  • behandelen van klachten klanten conform interne klachtenprocedure

  • bespreken van klachten met directie van Viisi (tijdens tactical meetings)

  • bijwerken en updaten klachtenoverzicht op https://goo.gl/UwHbEm

  • formuleren uitspraak interne klachtenprocedure en communiceren aan klant

  • opstellen eventueel compensatievoorstel

  • behandelen van KiFiD-procedures

  • waarschuwen Viisi Group als een klant een klacht of onvrede heeft

  • vorderen van schadevergoeding bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar (BAVAM polis)

 • Pre-approval

  for Aanstellingen

  Purpose:

  Viisi klanten kunnen zorgeloos een woning kopen omdat ze vooraf al duidelijkheid hebben over hun financiering

  Accountabilities:

  • In-kaart-brengen van benodigde stappen om succesvol pre-approval aan te kunnen bieden

  • Bespreken met Partners welke governance aanpassingen gewenst zijn in andere cirkels ivm pre-approval

Purpose:

Viisi Amsterdam e.o. biedt het allerbeste hypotheekadvies in Amsterdam voor hoogopgeleiden

 • Adviseur Doorstromer Amsterdam

  Purpose:

  Doorstromers in Amsterdam voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken met doorstromers uit regio Amsterdam

  • Beantwoorden van klantvragen van doorstromers uit regio Amsterdam

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van doorstromers uit regio Amsterdam

  • Voeren van telefonische afspraken met doorstromers uit regio Amsterdam

  • Updaten van mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in Gdrive map: Doorstromer

  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met Viisi Academy

  • Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 20).

 • Adviseur Investeerder in Vastgoed in Amsterdam

  Purpose:

  Kopers/verhuurders van een beleggingspand in Amsterdam e.o. voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken met kopers/verhuurders van een beleggingspand in Amsterdam

  • Beantwoorden van klantvragen van kopers/verhuurders van een beleggingspand in Amsterdam

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces voor investeerders in vastgoed in Amsterdam

  • Voeren van telefonische afspraken met investeerders in vastgoed in Amsterdam

  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met People First

 • Buddy Amsterdam eo

  for Jantien, Marlies en Roxy

  Purpose:

  Altijd een collega hebben waar je over alles mee kan praten en die helpt indien nodig

  Accountabilities:

  • Ondersteunen van je buddy

  • Bespreken met Coach als je buddy extra ondersteuning nodig heeft

  • Beantwoorden en verdelen van vragen van klanten als je buddy daar niet toe in staat is

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

 • Award Master

  Purpose:

  Reward the best rated mortgage partner with a reward

  Accountabilities:

  • Maken van een enquête voor Realising dreams en Smooth Operations

  • Analyseren van de ingevulde enquêtes

  • Laten maken van een oorkonde door Growth

  • Growth laten zoeken naar een bij de oorkonde passende prijs

  • Uitreiken van de prijs aan de winnaar

  • Maken van een foto van de uitreiking en delen met Visual Viisionair

  • Afstemmen marketingplan met Viisi Group

  • Handhaven van checklist Beste Hypotheek Prijs

 • Expert financiële planning

  for Backup

  Purpose:

  Klanten voorzien van het beste advies en een fijn proces bij advisering over financiële planning en financiële producten

  Accountabilities:

  • Helpen van klanten (eerste stappen) met vragen over financiële planning

  • Bijstaan van collega's met adviezen en de juiste doorverwijzingen naar andere experts en informatiebronnen

  • Ontwikkelen en onderhouden standaard adviezen voor financiële planning (bijv. aflossen hypotheek vs. sparen, enz.)

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. financiële planning i.o.m. Viisi Academy

  • Organiseren en geven van externe trainingen m.b.t. financiële planning i.o.m. Standing, No Branding

  • Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. financiële planning op verzoek van Mortgage Story Teller

  • Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. financiële planning i.s.m. Mortgage Story Teller

 • Expert investeerders in vastgoed

  Purpose:

  Collega's die investeerders in vastgoed adviseren bijstaan met raad en daad, zodat zij investeerders in vastgoed kunnen voorzien van het beste hypotheekadvies

  Accountabilities:

  • Overzicht houden over en optimaliseren van het aanvraagproces

  • Updaten van mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in Gdrive map: verhuur beleggingspand (Vastgoed hypotheek)

  • Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. investeerders in vastgoed op verzoek van Mortgage Story Teller

  • Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. investeerders in vastgoed i.s.m. Mortgage Story Teller

 • Expert schade

  Purpose:

  Onze klanten de mogelijkheid bieden zich te verzekeren met voorwaarden die aansluiten op onze doelgroep en een concurrerend tarief

  Accountabilities:

  • Verzamelen informatie over ontwikkelingen rond schadeverzekeringen

  • Informeren Realising dreams over relevante wijzigingen

  • Adviseren collega's over vraagstukken m.b.t. schadeverzekeringen

  • Geven interne trainingen m.b.t. schadeverzekeringen

  • Maken en beheren van standaardmail met voorstel schadeverzekeringen

  • Bepalen strategie hoe we schadeverzekeringen aanbieden aan klanten

  • Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. schadeverzekeringen op verzoek van Mortgage Story Teller

  • Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. schadeverzekeringen i.s.m. Mortgage Story Teller

 • Private banking expert

  Purpose:

  Klanten in het hogere inkomenssegment voorzien van het allerbeste advies

  Accountabilities:

  • adviseren collega’s over vraagstukken m.b.t. private banking

  • bijhouden intern doc voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. private banking onderwerpen

  • Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. private banking i.s.m. Mortgage Story Teller

  • beheren stukkenlijst private banking

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. private banking i.o.m. Viisi Academy

  • Organiseren en geven van externe trainingen m.b.t. private banking i.o.m. Standing, No Branding

  • Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. private banking op verzoek van Mortgage Story Teller

Purpose:

Ensuring that Viisi’s IT optimally and securely supports the work of Viisionairs

 • Aanspreekpunt software leveranciers

  Purpose:

  contact met softwareleveranciers onderhouden en van binnen naar buiten én van buiten naar binnen zo veel mogelijk kennis delen

  Accountabilities:

  • Onderhouden van regelmatig contact met software-leveranciers

  • Inregelen en op intranet publiceren van standaardinstellingen, procedures, tips & trucs

  • Verbeteren van huidige software-pakketten plus ogen open houden voor alternatieven

 • ICT ondersteuner

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat op ICT gebied Viisionairs optimaal worden ondersteund

  Accountabilities:

  • Ex- en importeren van adviesboxbestanden

  • Oplossen van printerproblemen

  • Oplossen van vragen van alle partners over software en hardware gerelateerde problemen

  • Beheren LAN-netwerkpoorten

  • Installeren WIFI-routers

  • Navragen van status van storingen in Elements bij Faster Forward

  • Informeren van Viisi partners over Elements storingen

 • IT Geek

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Ondersteunen van alle beslissingen op ICT gebied (hardware, ABO's, problemen software)

Purpose:

Ensure that we get and keep the best job application process

 • CV interviewer

  Purpose:

  Zorgen dat er alleen sollicitanten doorgaan naar de volgende ronde die beschikken over de benodigde kennis voor het werk

  Accountabilities:

  • Voeren van het CV gesprek met sollicitanten

  • Beoordelen van sollicitanten

  • Geven van feedback over de referentiegesprekken aan Sollicitant begeleider met onderbouwing

 • People First interviewer

  Purpose:

  Bewaken van een optimale culturele match tussen sollicitanten en Viisi

  Accountabilities:

  • voeren van cultural fit gesprekken met sollicitanten

  • Geven van feedback over het gesprek aan Sollicitant begeleider met onderbouwing

Purpose:

Unspecified

Purpose:

Alle nieuwe klanten een "rode loper-ervaring" geven

 • Chatter

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat potentiële klanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen via de chat

  Accountabilities:

  • Voeren van chatgesprekken met websitebezoekers als het gaat om adviesinhoudelijke vragen

  • Motiveren van leads om klant te worden bij Viisi

 • Red Carpet

  for stand-by

  Purpose:

  Potentiële klanten hebben zo snel mogelijk een goede indruk van Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.

  Accountabilities:

  • Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.

  • Bellen en welkom heten alle potentieel nieuwe klanten, gekocht en in onderhandeling, waarbij er nog geen TA is ingepland

  • Zorgen dat het TA met de adviseur op een goed moment voor de potentiële klant plaatsvindt. Indien nodig of wenselijk ook alvast HG inplannen.

  • Bijhouden leadkwaliteit, o.m. in Google Doc daarvoor bestemd

  • Uitgebreide beschrijving van deze en overige accountabilities in document 'werkinstructies': https://docs.google.com/document/d/1PMaiBsD8JtyEZV8l4nHqdNsFOfjBg3vsTXAII9McfjI/edit