Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Beheer teksten telefonische afspraak

  Purpose:

  optimale standaard teksten voor telefonische afspraken gemaakt

  Accountabilities:

  • Verbeteren van teksten telefonische afspraak

  • Onderhouden van teksten telefonische afspraak

  • Optimaliseren van structuur teksten telefonische afspraak

 • Bewaker advieskwaliteit

  Purpose:

  Zorgen voor een consistente kwaliteit bewaking van advieskwaliteit

  Accountabilities:

  • Overleg met Compliance officer omtrent wet en regelgeving

  • Zorgen voor periodieke controle advieskwaliteit van alle adviseurs

  • Verbeteren vastlegging advies en communicatie naar klanten (uitwerkingsmail en adviesrapport)

  • Verbeteren en ontwikkelen adviseren ORV in afstemming met ORV expert

  • Verbeteren en ontwikkelen advisering AOV in afstemming met AOV expert

  • Zorgen voor controle aanwezig zijn alle benodigde dossierstukken in de dossiers (taak: B: Compliance - Dossierstuk(ken) niet aanwezig)

 • Contactpersoon makelaars

  for Utrecht

  Purpose:

  Goed contact leggen en onderhouden met lokale makelaars

  Accountabilities:

  • Communiceren van relevante informatie m.b.t. lokale makelaars aan Realising dreams

  • Onderhouden van contact met lokale makelaars

  • Fungeren als aanspreekpunt voor lokale makelaars

 • Dealmaker

  Purpose:

  zorgen voor een uniform beleid bij afwijkende tarieven

  Domains:

  • afwijken van standaard tarieven

  Accountabilities:

  • accorderen van afwijkend tarief

 • Office manager

  for Utrecht, Leidsche Rijn, Amersfoort, Hilversum

  Purpose:

  Het operationeel goed laten functioneren van de kantoren

  Accountabilities:

  • Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken

  • Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw

  • Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m. Happy Workplace

  • Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (ruimte beschikbaar, faciliteiten geregeld)

  • Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet

  • Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. Growth

  • Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden

  • Zorgen voor corona-proof werkomgeving conform richtlijnen RIVM / Corona beleid

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Webinar / Seminar gever

  Purpose:

  De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

  Accountabilities:

  • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

  • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

  • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

  • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Purpose:

Supporting existing Viisi clients to find their home and offer an integrated customer experience

 • Fills no roles
Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

 • Buddy inwerken Realising dreams

  Purpose:

  Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

  Accountabilities:

  • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van nieuwe adviseur

  • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van nieuwe adviseur

  • Begeleiden van nieuwe adviseur in alle advieswerkzaamheden (onboarding) tot die het zelfstandig kan. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's

  • Voeren van oefengesprekken en eindgesprek met nieuwe adviseur

  • Besluiten wanneer nieuwe adviseur adviesklaar is voor HG's

  • Overleggen met Inwerkcoach Realising dreams en aanspreekpunt nieuwe Viisionairs over voortgang nieuwe adviseur en verbeterpunten

  • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan Champagne nieuwe collega's

  • Wekelijks ontwikkelingsgesprek voeren met Junior consultant en Coach

  • Doorgeven aan Accounting als Buddy het eerste HG zelf gaat voeren (in ieder geval 3 werkdagen voor HG)

Purpose:

Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

 • Penningmeester

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Bijhouden en beheren van de bankrekeningen

  • Betalen van facturen

  • Bijhouden van de bankboekingen

  • Maken van een financieel jaarverslag

  • Bewaken van de plannen van het bestuurd aan de hand van de begroting

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

 • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

  for Munt

  Purpose:

  De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

  Accountabilities:

  • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

  • Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

  • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

 • Expert Familiebank

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot de familiebank

  Accountabilities:

  • Maken en bijhouden Advieskaart Familiebank

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. familiebank-constructie i.o.m. Viisi Academy

  • Verzamelen informatie over ontwikkelingen rond de familiebank-constructie

  • Informeren Realising dreams over relevante wijzigingen rond de familiebank-constructie

  • Adviseren collega's over vraagstukken m.b.t. familiebank

  • Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. familiebank op verzoek van Story Teller: Hypotheken

  • Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. familiebank i.s.m. Story Teller: Hypotheken

 • Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid expert

  Purpose:

  Klanten die uit elkaar gaan voorzien van het beste hypotheekadvies

  Accountabilities:

  • adviseren collega’s over vraagstukken m.b.t. OHA

  • bijhouden intern doc voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. OHA onderwerpen

  • Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. OHA op verzoek van Story Teller: Hypotheken

  • beheren stukkenlijst OHA

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid i.o.m. Viisi Academy

  • Organiseren en geven van externe trainingen m.b.t. ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid i.o.m. Standing & Media

  • Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. OHA i.s.m. Story Teller: Hypotheken

Purpose:

Zorgen voor een consistente kwaliteit bewaking van advieskwaliteit

 • Beleidmaker advieskwaliteit

  Purpose:

  Zorgen dat er voor de diverse rollen duidelijkheid is hoe de dossiers gecontroleerd dienen te worden

  Accountabilities:

  • Zorgen dat er per klantgroep een basisscript is opgesteld aan de hand waarvan de beoordelaar een dossier kan controleren

 • Accountabilities:

  • Zorgen voor periode controle van dossiers doorstromer-adviseurs

  • Verzamelen bevindingen in de metrics

 • Beoordelaar @Adviseur_Ondernemer_Amsterdam en @Adviseur_Ondernemers

  Purpose:

  Controleren van dossiers van adviseurs die de klantgroep ondernemers adviseert

  Accountabilities:

  • Zorgen voor periodieke controle van dossiers ondernemer-adviseurs

  • Verzamelen bevindingen in de metrics

 • Lead Link

  Purpose:

  Zorgen voor een consistente kwaliteit bewaking van advieskwaliteit

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Adviseur Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid

  Purpose:

  Klanten die uit elkaar gaan voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken

  • Beantwoorden van klantvragen

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. expert OHA

  • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 20)

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Purpose:

Ervoor zorgen dat de sollicitanten de beste procedure doorlopen

 • Adviesgesprek

  Purpose:

  Met een een hypotheekadviesgesprek de kandidaat kennis laten maken met de Viisi werkwijze en zijn/haar kennis, motivatie en talenten in kaart brengen.

  Accountabilities:

  • Voeren van een hypotheekadviesgesprek waarbij de kandidaat de rol van de klant vervult

  • Inzichtelijk maken van hypotheekkennis, algemene motivatie en talenten van de kandidaat

  • Uitbrengen van advies m.b.t. geschiktheid kandidaat t.a.v. aan te nemen rollen

 • CV interviewer

  for Realising Dreams

  Purpose:

  Zorgen dat er alleen sollicitanten doorgaan naar de volgende ronde die beschikken over de benodigde kennis voor het werk

  Accountabilities:

  • Voeren van het CV gesprek met sollicitanten

  • Beoordelen van sollicitanten

  • Geven van feedback over de referentiegesprekken aan Sollicitant begeleider met onderbouwing