Purpose:

Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

 • Shareholders come 3rd

  Purpose:

  Waarborgen van de continuïteit en groei van Viisi

  Accountabilities:

  • Vervullen van een voorbeeldfunctie

  • Waarborgen van de reputatie en goede naam van Viisi op de lange termijn

  • Bijwonen van Culture Days

  • Bijwonen van lunch op eerste werkdag van nieuwe Viisionairs

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Beheer vragen klantprofiel

  Purpose:

  Klanten kunnen de relevante informatie over hun financiële situatie en kennis optimaal en op een een fijne, toegankelijke en vlotte manier delen met Viisi

  Accountabilities:

  • Verbeteren van vragen van en teksten rond vragenlijst klantprofiel

  • Onderhouden van vragen van en teksten rond vragenlijst klantprofiel

  • Optimaliseren van structuur en werkwijze rond vragenlijst klantprofiel

Purpose:

Beyond Employment: Finding your Passion

 • Interne Financial Planner

  Purpose:

  Medewerkers van Viisi zijn minimaal net zo goed geinformeerd over hun financiele toekomst als klanten

  Accountabilities:

  • Adviseren van medewerkers over hun eigen financiële planning indien gewenst

  • Opstellen informatie en presenteren voor medewerkers over financiële planning

 • Intern verzekerings- en pensioenspecialist

  Purpose:

  Zorgen dat Viisi en haar medewerkers beschermd zijn tegen van buitenkomend onheil

  Accountabilities:

  • Adviseren van medewerkers over hun eigen verzekeringen

  • Afsluiten en onderhouden van schadeverzekeringen Viisi N.V.

  • Budgetteren en bewaken van jaarlijkse verzekerings- en pensioenskosten met Financial controller

  • Adviseren van Compensation Architect over arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen en pensioenregelingen voor medewerkers

  • Evalueren aanbieders collectieve verzekeringen en pensioenen (iedere 5 jaar)

  • Opstellen informatie en presenteren voor medewerkers over verzekeringen en pensioen

  • Controleren en ondertekenen van de facturen m.b.t. collectieve verzekering en pensioencontracten

Purpose:

Building the Viisi brand to stand out in the competitive race adding strong value to our core business & create public recognition

 • Branding & Standing Ambassador

  for Quality Advice, Individual Creditscore, Financial Planning

  Purpose:

  Building the Brand in all its dimensions together

  Accountabilities:

  • Inspiring by intrinsic motivation, moving first and helping partners to follow

 • Journalist Networker

  Purpose:

  It is not about Viisi, it is about the Purpose to Change the World of Finance

  Accountabilities:

  • Identifying individual journalists who are intrinsically motivated to write articles about our Purpose, who want to change the world of finance as well.

  • Suggesting and discussing with journalists topics to help to reach the (common) Purpose.

  • Connecting our Sustainable Fintech Friends and Holacracy-Friends to journalists to reach the (common) Purpose together.

  • Maintaining relations with journalist network

 • Mortgage Knowledge Strategist

  Purpose:

  Establishing Viisi as the best Knowledge Platform for mortgages

  Accountabilities:

  • Analysing the needs of our customers and their relevant questions

  • Translating the customer needs into excellent and accessible content

  • Analysing and deciding on the best way of communication to transfer relevant knowledge (seminar, written content, standard emails, video etc.)

 • Opinion Leader ("Take a Stand")

  Purpose:

  Establishing Viisi as a "Purpose Company" (We take a Stand: "Make The World of Finance better, more sustainable, long term oriented")

  Accountabilities:

  • Explaining internally and externally that Viisi is a "Purpose Company" and what the difference is between "Branding" versus "Standing"

  • Creating absolute claritiy about what Viisi stands for, what our Purpose is

  • Documenting our (Branding &) Standing Strategy

  • Proposing topics to take a stand (opnieartikelen)

  • Writing opinion articles in which Viisi takes a "Stand" according to our Purpose

  • Updating all Viisi Partners on opinion articles and media exposure

Purpose:

Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Bedrijfshulpverlener (BHV)

  Purpose:

  zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen die aanwezig is in ons kantoor

  Accountabilities:

  • verlenen van eerste hulp bij ongevallen

  • beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen

  • alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf in geval een noodsituatie

  • informeren van Boodschapper welke spullen er besteld moeten worden om de rol goed te kunnen vervullen (o.a. EHBO koffer)

 • Compliance officer

  Purpose:

  Viisi voldoet netjes aan alle wet en regelgeving en heeft goed contact met de autoriteiten

  Accountabilities:

  • Onderhouden met contact met AFM

  • Uitvoeren jaarlijkse SVC audit

  • Invullen AFM Marktmonitor

  • Leveren input voor ‘bewaker’ advieskwaliteit in circle Advies

  • Leveren input voor ‘ontwikkelaars’ advieskwaliteit in circle Advies

  • Bijhouden aansprakelijkheidsverzekering Viisi en gelieerde ondernemingen

  • Begeleiden vergunningsaanvragen AFM (e.a.) voor uitbreiding diensten begeleiden

  • Controleren of Viisi NV en haar medewerkers voldoen aan de eisen gesteld door markt/ maatschappij/ wetgeving

  • Rapporteren over risicomanagement Viisi (financiëel, juridisch, reputatie/ merknaam)

  • Bijhouden incidentenregister

  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan

  • Zijn van aanspreekpunt binnen Viisi NV voor- en verzamelen van informatie over incidenten [1] die binnen Viisi hebben plaatsgevonden en het zorgen voor een adequate reactie en opvolging
   Ad [1] Definitie binnen de WFT: ‘gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming;’]

  • Is functionaris gegevensbescherming (AVG) en de verantwoordelijkheden die hiermee verband houden

  • verantwoordelijk voor de DVD's en het regelmatig updaten hiervan (twee keer per jaar indien nodig en bij tariefswijzigingen)

 • Pre-approval

  for Realising Dreams

  Purpose:

  Viisi klanten kunnen zorgeloos een woning kopen omdat ze vooraf al duidelijkheid hebben over hun financiering

  Accountabilities:

  • In-kaart-brengen van benodigde stappen om succesvol pre-approval aan te kunnen bieden

  • Bespreken met Partners welke governance aanpassingen gewenst zijn in andere cirkels ivm pre-approval

Purpose:

Building a qualified learning environment together with all internal and external partners

 • FFP Coördinator

  for Strategisch

  Purpose:

  Zorgen dat het behalen van de FFP opleiding zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt voor iedereen

  Accountabilities:

  • Bestellen van FFP studiemateriaal

  • Inschrijven voor FFP opleding en/of examen

  • Budgetteren van de jaarlijkse opleidingskosten met Financial controller

 • Monitor opleidingsplatform

  Purpose:

  Samen bouwen aan de Viisi Academy

  Accountabilities:

  • Monitoren van het kennisniveau in samenwerking met People First

  • Monitoren van de kwaliteit van het platform dmv verzamelen van jaarlijks intern feedback en het terugkoppelen daarvan aan Hoffelijk

  • Monitoren van de kwaliteit van het platform dmv verzamelen van jaarlijks intern feedback en het terugkoppelen daarvan aan alle partners

  • Budgetteren van de jaarlijkse kosten van het platform

 • Workcoach inwerken Realising dreams

  Purpose:

  Nieuwe adviseur supergoed begeleiden tot zelfstandig adviseur met ondersteuning door ervaringskennis

  Accountabilities:

  • Fungeren als sparringspartner bij het inwerken van nieuwe adviseurs voor Buddy inwerken Realising dreams

  • Beantwoorden complexere vragen van nieuwe adviseur

  • Voeren van oefengesprekken met nieuwe adviseur

Purpose:

Viisi Randstad is het allerbeste hypotheekadvies kantoor van NL en voor alle hoogopgeleiden is Viisi de eerste keuze

 • Adviseur CPO en Zelfbouw

  for Utrecht, Rotterdam

  Purpose:

  Deelnemers in een CPO-project en zelfbouwers voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken

  • Beantwoorden van klantvragen

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Nieuwbouw/zelfbouw/CPO expert

  • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

 • Adviseur Doorstromers

  for Rotterdam, Delft

  Purpose:

  Doorstromers voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken

  • Beantwoorden van klantvragen

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. doorstromer expert

  • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

 • Adviseur Investeerders in vastgoed

  Purpose:

  Investeerders in vastgoed voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken

  • Beantwoorden van klantvragen

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. expert investeerders in vastgoed

  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

 • Adviseur Ondernemers

  for Rotterdam, Delft

  Purpose:

  Ondernemers voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken

  • Beantwoorden van klantvragen

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Ondernemer expert

  • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

 • Adviseur Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid

  for Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden

  Purpose:

  Klanten die uit elkaar gaan voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken

  • Beantwoorden van klantvragen

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. expert OHA

  • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

 • Adviseur Oversluiters

  for Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden

  Purpose:

  Oversluiters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken

  • Beantwoorden van klantvragen

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. oversluiter expert

  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

 • Contactpersoon makelaars

  for Rotterdam

  Purpose:

  Goed contact leggen en onderhouden met lokale makelaars

  Accountabilities:

  • Communiceren van relevante informatie m.b.t. lokale makelaars aan Realising dreams

  • Onderhouden van contact met lokale makelaars

  • Fungeren als aanspreekpunt voor lokale makelaars

 • Marketeer

  for Rotterdam

  Purpose:

  Viisi is bij alle hoogopgeleiden en omstreken bekend als beste kantoor voor hypotheekadvies

  Accountabilities:

  • Bepalen lokale marketingstrategie in samenwerking met Growth en Offline Lead Promoter

  • Organiseren van lokale in-house seminars bij bedrijven en organisaties met een hoog doelgroepsgehalte

  • Aanleveren input over lokale woningmarkt aan Website Content Maker

  • Checken vindbaarheid op internet

 • Metric Master

  for Backup

  Purpose:

  Duidelijke metrics die altijd up-to-date zijn

  Domains:

  • Rotterdam/ Delft

  Accountabilities:

  • Iedere week vanuit de hypotheekmatrix de metrics voor de cirkel opstellen

  • De cirkelmembers iedere week op de hoogte stellen van de metrics (per mail of in Tactical meeting)

 • Seminar gever

  Purpose:

  De deelnemers aan het seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

  Accountabilities:

  • Geven van het seminar 'Woning kopen'

  • Doorgeven aan Seminar ondersteuner welke deelnemers aanwezig waren

  • Enthousiasmeren van seminardeelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige seminars

  • Nabellen deelnemers voor statusupdate enige tijd na het seminar

  • Meenemen seminarbenodigdheden voorbereid door Seminar Ondersteuner naar seminarlocatie

  • Klaarzetten van het seminar (stoelen, boekjes, mapjes, etc.)

  • Inplannen van telefonische afspraken met deelnemers die nog geen TA hebben gehad

 • Workcoach

  for (Backup)

  Purpose:

  Circle members LC: Randstad adviesinhoudelijk zo goed mogelijk bijstaan met raad en daad

  Domains:

  • Afwijken van de standaardtarieven voor onze klanten

  Accountabilities:

  • Coördineren van vakantie-overname werk: herverdelen en indien dat niet mogelijk is in overleg met andere rollen in Realising dreams elders onderbrengen

  • Communiceren over adviesinhoudelijke zaken naar LC: Randstad

  • Voeren van (individueel) werkoverleg met circle members LC: Randstad

  • Voeren van ontwikkelings-/voortgangsgesprekken met circle members Utrecht op verzoek van Happiness Coach

  • Voeren van het ''afrijden adviesgesprek'' met nieuwe adviseurs die zijn ingewerkt door Inwerkcoach Utrecht

  • Geven van eerste akkoord voor vakantieaanvraag van Circle Members (zie vakantieprotocol) https://app.glassfrog.com/policies/8593272

Purpose:

Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

 • Hardloper

  Purpose:

  Hard gaan

  Accountabilities:

  • selecteren van hardloopevents waar Viisionairs aan mee kunnen doen

  • beheren van inschrijfdocument 'Hardloopevents'

  • inschrijven van deelnemers aan de hardloopevents

  • zorgdragen dat alle deelnemers een Viisi-shirt hebben en indien nodig bijbestellen financieel ondersteuner

 • Lowlands

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Volgen van informatie over Lowlands

  • Informeren van Penningmeester wanneer tickets gekocht moeten worden

  • Inventariseren in samenwerking met People First wie mee wil

  • Coördineren van de groep die gaat

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

 • AOV expert

  Purpose:

  Klanten voorzien van het beste advies en een fijn proces bij advisering over arbeidsongeschiktheid en de verzekeringsoplossingen hiervoor

  Accountabilities:

  • Verzamelen informatie over ontwikkelingen rond AOV

  • Opstellen en beheren sheet voorwaarden woonlastenverzekering

  • Opstellen en beheren sheet voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ondernemers

  • Informeren Realising dreams over relevante wijzigingen

  • Adviseren collega's over vraagstukken m.b.t. arbeidsongeschiktheidsadvies

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. arbeidsongeschiktheidsadvies i.o.m. Viisi Academy

  • Organiseren en geven van externe trainingen m.b.t. arbeidsongeschiktheidsadvies i.o.m. Standing & branding

 • Expert duurzaamheid

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot duurzaamheid en de financiering van een woning

  Accountabilities:

  • Bijstaan Realising dreams over vraagstukken m.b.t. duurzaamheid en financiering van een woning

  • Bijhouden van relevante veranderingen m.b.t duurzaamheid en financiering van een woning

  • Bijhouden advieskaart Duurzaamheid

  • Training geven over duurzame financieringen in overleg met Viisi Academy

 • Expert Familiebank

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot de familiebank

  Accountabilities:

  • Maken en bijhouden Advieskaart Familiebank

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. familiebank-constructie i.o.m. Viisi Academy

  • Verzamelen informatie over ontwikkelingen rond de familiebank-constructie

  • Informeren Realising dreams over relevante wijzigingen rond de familiebank-constructie

  • Adviseren collega's over vraagstukken m.b.t. familiebank

 • Expertise provider

  Purpose:

  Onze klanten zien op de website en in posts altijd de meest actuele vakkennis gerelateerde content

  Accountabilities:

  • Aanleveren van vakkennis gerelateerde content voor bestaande en nieuwe artikelen op de website/kennisbank in samenwerking met Story Teller

  • Aanleveren van vakkennis gerelateerde content voor blogs en social media posts in samenwerking met Story Teller en Viisi Group

  • Controleren van vakkennis gerelateerde content op verzoek van Story Teller

  • Controleren van vakkennis gerelateerde posts op verzoek van Viisi Group

 • Ontwikkelaar advieskwaliteit

  Purpose:

  Viisi de beste adviseur van Nederland laten blijven

  Accountabilities:

  • Verbeteren en ontwikkelen advisering AOV in afstemming met AOV expert

  • Verbeteren vastlegging advies en communicatie naar klanten (uitwerkingsmail en adviesrapport)

  • Bijzitten van gesprekken en kennis over adviesvaardigheden delen

  • Verbeteren en ontwikkelen adviseren ORV in afstemming met ORV expert

  • Doornemen adviesdossiers en tips & trics voor vastlegging advies delen in afstemming met Compliance officer

Purpose:

An 11-star online experience for our customers

 • Market share

  Purpose:

  Optimaal inzicht hebben in het marktaandeel van Viisi op nationaal en lokaal niveau en de ontwikkelingen daarin

  Accountabilities:

  • bijhouden van marktaandelen geldverstrekkers

  • bijhouden van marktaandelen van distributie en advies-partijen

  • bijhouden van landelijk marktaandeel Viisi

  • bijhouden van lokale marktaandelen van de Viisi vestigingen