Purpose: Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.
 • NLgroeit

  Purpose:

  Sharing & Learning

  Accountabilities:

  • Sharing our experiences and our "lessons learned" with other entrepreneurs
  • Learning from other entrepreneurs and sharing these experiences (in an abstract way) with @Shareholders come 3rd
 • Shareholders come 3rd

  Purpose:

  Waarborgen van de continuïteit en groei van Viisi

  Accountabilities:

  • Vervullen van een voorbeeldfunctie
  • Waarborgen van de reputatie en goede naam van Viisi op de lange termijn
  • Bijwonen van @Culture Day
  • Bijwonen van lunch op eerste werkdag van nieuwe Viisionairs
  • Netwerken ten behoeve van @Viisi_N.V. (werken AAN het bedrijf)
  • Handelen conform datgene wat is vastgelegd in de Aandeelhoudersovereenkomst van Viisi Group B.V. (AHO)
  • Benoemen, schorsen en ontslaan van het statutaire bestuur (AHO)
  • Vaststellen beloning van het statutaire bestuur (AHO)
  • Benoemen, ontslaan en aanpassen beloning van sleutelfunctionarissen (niet zijnde statutair bestuur) (AHO)
  • Vaststellen van de jaarrekening (AHO)
  • Goedkeuren of afkeuren van het Budget (i.e. uiterlijk dertig (30) dagen voor het begin van een nieuw boekjaar, een business plan inclusief het budget voor het nieuwe boekjaar, inclusief geprognosticeerde winst- en verliesrekening waaruit in redelijk detail de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven voor het nieuwe boekjaar zijn weergeven en de geprognosticeerde kasgeldstromen alsmede de daarmee corresponderende financieringsbehoefte Viisi Group BV en haar dochtermaatschappij(en) en de wijze waarop beoogd wordt daarin te voorzien). (AHO)
  • Besluiten over het doen van investeringen dan wel het aangaan van verplichtingen die individueel of in samenhang met een gerelateerde investering c.q. verplichting, ineens of op jaarbasis, een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000, niet onderdeel uitmakend van een goedgekeurd Budget en anders dan in de normale bedrijfsvoering consistent met het verleden. (AHO)
  • Inzetten en benaderen van netwerk om vacatures van Viisi onder de aandacht te brengen
  • Bijwonen van de Round Table en de borrel
Purpose: Creating the fastest and best possible operations in order to deliver a WOW Customer Experience.
 • Bieden met Zekerheid

  Purpose:

  Aanvragen voor Bieden met Zekerheid (BMZ) begeleiden en indienen zodat klanten van Viisi met grote kans en met een soepel proces een winnend bod kunnen doen.

  Accountabilities:

  • Aanvragen BMZ controleren (LTI) en indienen
  • Bieden met Zekerheid naar klanten bevestigen (en certificaat sturen)
  • Bijhouden resultaten Bieden met Zekerheid (https://docs.google.com/spreadsheets/d/15L3FdLdDTG5pzAYmUkV5yJaSwA2lbz3f8jWJEfOJXGg/edit#gid=0)
  • Na succesvol bod opsturen koopovereenkomst naar Hera Life en hiermee bankgarantie laten stellen
  • Contact onderhouden met BNP Paribas en Hera Life
Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
 • Beheer vragen klantprofiel

  Purpose:

  Klanten kunnen de relevante informatie over hun financiële situatie en kennis optimaal en op een een fijne, toegankelijke en vlotte manier delen met Viisi

  Accountabilities:

  • Verbeteren van vragen van en teksten rond vragenlijst klantprofiel
  • Onderhouden van vragen van en teksten rond vragenlijst klantprofiel
  • Optimaliseren van structuur en werkwijze rond vragenlijst klantprofiel
  • Feedback van klanten op vragenlijst ter voorbereiding hypotheek verwerken
 • Contactpersoon makelaars

  for Rotterdam

  Purpose:

  Goed contact leggen en onderhouden met lokale makelaars

  Accountabilities:

  • Communiceren van relevante informatie m.b.t. lokale makelaars aan @Realising dreams
  • Onderhouden van contact met lokale makelaars
  • Fungeren als aanspreekpunt voor lokale makelaars
 • Webinar / Seminar gever

  Purpose:

  De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

  Accountabilities:

  • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
  • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
  • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
  • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
Purpose: Alles met betrekking tot bestellingen, abonnementen, organisatorische zaken en andere details bij Viisi is goed geregeld
 • Workation

  Purpose:

  Work hard, play hard

  Accountabilities:

  • vinden van geschikte workation locaties
  • coördineren van workations met Viisionairs
Purpose: Supporting existing Viisi clients to find their home and offer an integrated customer experience
 • Contactpersoon Huizonline

  Purpose:

  Zo goed mogelijke communicatie tussen Viisi Makelaardij en Huizonline

  Accountabilities:

  • Uitzetten van de verkoopopdracht bij Huizonline
  • Maken van afspraken omtrent wie wat doet en omtrent prijzen
  • Zijn van een vast aanspreekpunt richting Huizonline en vice versa
  • Delen van de Calendly-links per object met Huizonline
 • Content creator

  Purpose:

  Content van Viisi Makelaardij is volledig, duidelijk, altijd up-to-date en fijn om te lezen

  Accountabilities:

  • Schrijven, plaatsen en up-to-date houden van content voor de site
  • Vullen van woningpagina's/-websites met relevante informatie en foto's
  • Offline halen van woningen van de site die verkocht zijn (na afzienbare tijd)
 • Marketeer

  Purpose:

  In de markt zetten van Viisi Makelaardij

  Accountabilities:

  • Zorgen voor naamsbekendheid
  • Zorgen voor het juiste aantal leads en klanten
  • Afstemmen van content, mailings en social posts over makelaardij met @Content
Purpose: Building Viisi's standing to add strong value to our core business & create public recognition
 • Columnist AssurantieMagazine/ AMweb (Vakmedianet)

  Purpose:

  Schrijven van een artikelen op AM Web

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Columnist Dagbladen (FD, Trouw etc.)

  Purpose:

  Take a stand

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Columnist VVP (VVP Nederland)

  for Back-up

  Purpose:

  Bewustzijn en bekendheid creëren m.b.t. thema's die voor @Viisi_Insights_B.V. belangrijk zijn

  Accountabilities:

  • Schrijven van tweemaandelijkse column VVP magazine
  • Onderhouden contact met redactie VVP magazine
  • Delen planning columns met @Socializer
 • Macro economist

  for back-up

  Purpose:

  Commenting on macro economic events and trend in order to inform the general public

  Accountabilities:

  • Giving interviews about macro economic issues and signaling important trends
  • Following macro economic main sources like IMF, DNB, Rabo Research etc.
 • Viisi Research "Startersbarometer"

  for Back-up

  Purpose:

  Starters krijgen in de media voldoende aandacht om hun benarde positie op de woningmarkt duiding te geven

  Accountabilities:

  • Opstellen van onderzoeksvragen voor periodieke Startersbarometer samen met Mediatic
  • Voorbereiden en geven van media interviews
  • Doen van extern onderzoek, ook in samenwerking met universiteiten, banken etc.
  • Doen van intern onderzoek onder Viisi klanten
Purpose: #ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
 • Bedrijfshulpverlener (BHV)

  Purpose:

  zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen die aanwezig is in ons kantoor

  Accountabilities:

  • verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf in geval een noodsituatie
  • informeren van @Boodschapper welke spullen er besteld moeten worden om de rol goed te kunnen vervullen (o.a. EHBO koffer)
  • jaarlijks controleren van het BHV plan, waar nodig updaten en delen met Viisionairs
 • Intern verzekerings- en pensioenspecialist

  Purpose:

  Zorgen dat Viisi en haar medewerkers beschermd zijn tegen van buitenkomend onheil

  Accountabilities:

  • Adviseren van medewerkers over hun eigen verzekeringen
  • Afsluiten en onderhouden van schadeverzekeringen Viisi N.V.
  • Budgetteren en bewaken van jaarlijkse verzekerings- en pensioenskosten met @Financial controller
  • Adviseren van @Compensation Architect over arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen en pensioenregelingen voor medewerkers
  • Evalueren aanbieders collectieve verzekeringen en pensioenen (iedere 5 jaar)
  • Opstellen informatie en presenteren voor medewerkers over verzekeringen en pensioen
  • Controleren en ondertekenen van de facturen m.b.t. collectieve verzekering en pensioencontracten
 • Interne Financial Planner

  Purpose:

  Medewerkers van Viisi zijn minimaal net zo goed geinformeerd over hun financiele toekomst als klanten

  Accountabilities:

  • Adviseren van medewerkers over hun eigen financiële planning indien gewenst
  • Opstellen informatie en presenteren voor medewerkers over financiële planning
 • Responsible Business

  Purpose:

  Alle interne processen en verdeling van verantwoordelijkheden voldoen aan het streven om Viisi de meest professionele en kwalitatieve organisatie in de financiële dienstverlening te laten zijn.

  Accountabilities:

  • Zorgen en controleren dat Viisi voldoet aan de eisen gesteld in de (letter en geest) van de WFT, wwft, Sanctiewet, Burgerlijk Wetboek, en andere relevante wetten
  • Borgen en controleren aan het voldoen van de leidraden en beleid
  • Voldoen aan de eisen in de Arbo-wetgeving en borging van goed werkgeverschap
  • De dataveiligheid van klantgegevens en de privacy optimaal waarborgen en controleren
Purpose: Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni
 • Hardloper

  Purpose:

  Hard gaan

  Accountabilities:

  • selecteren van hardloopevents waar Viisionairs aan mee kunnen doen
  • beheren van inschrijfdocument 'Hardloopevents' https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FHq6RBUAFaZkgoahy2gomKK6nX3GrclJ915RCjj6uAA/edit#gid=0
  • inschrijven van deelnemers aan de hardloopevents
  • zorgdragen dat alle deelnemers een Viisi-shirt hebben en indien nodig bijbestellen financieel ondersteuner
Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen
 • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

  for BijBouwe

  Purpose:

  De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

  Accountabilities:

  • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
  • Vragen (minimaal jaarlijks) aan @Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
  • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in @Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen
 • Expert Arbeidsongeschiktheid

  for ondernemers

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid

  Accountabilities:

  • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent arbeidsongeschiktheid
  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over arbeidsongeschiktheid in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
  • Overzicht vergelijking voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) bijhouden
  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over arbeidsongeschiktheid in overleg met @Story Teller: Hypotheken
  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over arbeidsongeschiktheid
  • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
 • Expert Financiële planning

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot financiële planning

  Accountabilities:

  • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent financiële planning
  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over financiële planning in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
  • Ontwikkelen en onderhouden standaard adviezen voor financiële planning (bijv. aflossen hypotheek vs. sparen, enz.)
  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over financiële planning in overleg met @Story Teller: Hypotheken
  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over financiële planning
  • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
  • Bijhouden interne kennisdocumenten (zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive)
 • Expertise provider

  Purpose:

  Onze klanten zien op de website en in posts altijd de meest actuele vakkennis gerelateerde content

  Accountabilities:

  • Aanleveren van vakkennis gerelateerde content voor bestaande en nieuwe artikelen op de website/kennisbank in samenwerking met @Story Teller: Hypotheken
  • Aanleveren van vakkennis gerelateerde content voor blogs en social media posts in samenwerking met @Story Teller: Hypotheken en @Viisi_Group_B_V
  • Controleren van vakkennis gerelateerde content op verzoek van @Story Teller: Hypotheken
  • Controleren van vakkennis gerelateerde posts op verzoek van @Viisi_Group_B_V
Purpose: To establish stability and long term growth for all partners involved
 • Rental contracts

  Purpose:

  Het optimale contract voor Viisi kantoren

  Accountabilities:

  • Onderhouden van contact met verhuurders kantoorpanden
  • Optimeren van contracten met co-working-locaties
  • Vragen aan @juridisch_ondersteuner_huurcontracten_(Huurdersland) om huurcontract te controleren
  • Bespreken van nieuwe opties voor kantoorpanden met @Office locator
  • Geven van goedkeuring aan wijzigingen van (huidige) huurovereenkomsten
Purpose: Alle interne processen en verdeling van verantwoordelijkheden voldoen aan het streven om Viisi de meest professionele en kwalitatieve organisatie in de financiële dienstverlening te laten zijn.
 • Compliance officer

  Purpose:

  Viisi voldoet netjes aan alle wet en regelgeving en heeft goed contact met de autoriteiten

  Accountabilities:

  • Onderhouden met contact met AFM
  • Uitvoeren jaarlijkse SVC audit
  • Invullen AFM Marktmonitor
  • Leveren input voor @Advies controle
  • Bijhouden aansprakelijkheidsverzekering Viisi en gelieerde ondernemingen
  • Begeleiden vergunningsaanvragen AFM (e.a.) voor uitbreiding diensten begeleiden
  • Controleren of Viisi NV en haar medewerkers voldoen aan de eisen gesteld door markt/ maatschappij/ wetgeving
  • Rapporteren over risicomanagement Viisi (financiëel, juridisch, reputatie/ merknaam)
  • Bijhouden incidentenregister
  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan
  • Zijn van aanspreekpunt binnen Viisi NV voor- en verzamelen van informatie over incidenten [1] die binnen Viisi hebben plaatsgevonden en het zorgen voor een adequate reactie en opvolging
   Ad [1] Definitie binnen de WFT: ‘gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming;’]
  • Is functionaris gegevensbescherming (AVG) en de verantwoordelijkheden die hiermee verband houden
  • verantwoordelijk voor de DVD's en het regelmatig updaten hiervan (twee keer per jaar indien nodig en bij tariefswijzigingen)
 • Lead Link

  Purpose:

  Alle interne processen en verdeling van verantwoordelijkheden voldoen aan het streven om Viisi de meest professionele en kwalitatieve organisatie in de financiële dienstverlening te laten zijn.

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
  • Establishing priorities and Strategies for the Circle
  • Defining metrics for the circle
  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
Purpose: Potentiële klanten hebben zo snel mogelijk een goede indruk van Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.
 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics
  • Interpreting Governance and the Constitution upon request
  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations
 • Welcome caller

  Purpose:

  Klanten voelen zich zo snel mogelijk thuis bij Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.

  Accountabilities:

  • Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.
  • Bellen en welkom heten alle potentieel nieuwe klanten, gekocht en in onderhandeling, waarbij er nog geen TA is ingepland
  • Zorgen dat het TA met de adviseur op een goed moment voor de potentiële klant plaatsvindt. Indien nodig of wenselijk ook alvast HG inplannen.
  • Informeren van leads over werkwijze Viisi en beoordelen of men goed bij Viisi past
  • Uitgebreide beschrijving van deze en overige accountabilities in document 'werkinstructies': https://docs.google.com/document/d/1PMaiBsD8JtyEZV8l4nHqdNsFOfjBg3vsTXAII9McfjI/edit