Purpose:

Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

 • NLgroeit

  Purpose:

  Sharing & Learning

  Accountabilities:

  • Sharing our experiences and our "lessons learned" with other entrepreneurs

  • Learning from other entrepreneurs and sharing these experiences (in an abstract way) with Shareholders come 3rd

 • Shareholders come 3rd

  Purpose:

  Waarborgen van de continuïteit en groei van Viisi

  Accountabilities:

  • Vervullen van een voorbeeldfunctie

  • Waarborgen van de reputatie en goede naam van Viisi op de lange termijn

  • Bijwonen van Culture Day

  • Bijwonen van lunch op eerste werkdag van nieuwe Viisionairs

  • Netwerken ten behoeve van Viisi N.V. (werken AAN het bedrijf)

  • Handelen conform datgene wat is vastgelegd in de Aandeelhoudersovereenkomst van Viisi Group B.V. (AHO)

  • Benoemen, schorsen en ontslaan van het statutaire bestuur (AHO)

  • Vaststellen beloning van het statutaire bestuur (AHO)

  • Benoemen, ontslaan en aanpassen beloning van sleutelfunctionarissen (niet zijnde statutair bestuur) (AHO)

  • Vaststellen van de jaarrekening (AHO)

  • Goedkeuren of afkeuren van het Budget (i.e. uiterlijk dertig (30) dagen voor het begin van een nieuw boekjaar, een business plan inclusief het budget voor het nieuwe boekjaar, inclusief geprognosticeerde winst- en verliesrekening waaruit in redelijk detail de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven voor het nieuwe boekjaar zijn weergeven en de geprognosticeerde kasgeldstromen alsmede de daarmee corresponderende financieringsbehoefte Viisi Group BV en haar dochtermaatschappij(en) en de wijze waarop beoogd wordt daarin te voorzien). (AHO)

  • Besluiten over het doen van investeringen dan wel het aangaan van verplichtingen die individueel of in samenhang met een gerelateerde investering c.q. verplichting, ineens of op jaarbasis, een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000, niet onderdeel uitmakend van een goedgekeurd Budget en anders dan in de normale bedrijfsvoering consistent met het verleden. (AHO)

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Beheer vragen klantprofiel

  Purpose:

  Klanten kunnen de relevante informatie over hun financiële situatie en kennis optimaal en op een een fijne, toegankelijke en vlotte manier delen met Viisi

  Accountabilities:

  • Verbeteren van vragen van en teksten rond vragenlijst klantprofiel

  • Onderhouden van vragen van en teksten rond vragenlijst klantprofiel

  • Optimaliseren van structuur en werkwijze rond vragenlijst klantprofiel

  • Feedback van klanten op vragenlijst ter voorbereiding hypotheek verwerken

 • Contactpersoon makelaars

  for Rotterdam

  Purpose:

  Goed contact leggen en onderhouden met lokale makelaars

  Accountabilities:

  • Communiceren van relevante informatie m.b.t. lokale makelaars aan Realising dreams

  • Onderhouden van contact met lokale makelaars

  • Fungeren als aanspreekpunt voor lokale makelaars

 • Red Carpet

  Purpose:

  Potentiële klanten hebben zo snel mogelijk een goede indruk van Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.

  Accountabilities:

  • Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.

  • Bellen en welkom heten alle potentieel nieuwe klanten, gekocht en in onderhandeling, waarbij er nog geen TA is ingepland

  • Zorgen dat het TA met de adviseur op een goed moment voor de potentiële klant plaatsvindt. Indien nodig of wenselijk ook alvast HG inplannen.

  • Bijhouden leadkwaliteit, o.m. in Google Doc daarvoor bestemd

  • Uitgebreide beschrijving van deze en overige accountabilities in document 'werkinstructies': https://docs.google.com/document/d/1PMaiBsD8JtyEZV8l4nHqdNsFOfjBg3vsTXAII9McfjI/edit

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Webinar / Seminar gever

  Purpose:

  De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

  Accountabilities:

  • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

  • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

  • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

  • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Purpose:

Alles met betrekking tot bestellingen, abonnementen, organisatorische zaken en andere details bij Viisi is goed geregeld

 • Workation

  Purpose:

  Work hard, play hard

  Accountabilities:

  • vinden van geschikte workation locaties

  • coördineren van workations met Viisionairs

Purpose:

Building Viisi's standing to add strong value to our core business & create public recognition

 • Columnist AssurantieMagazine/ AMweb (Vakmedianet)

  Purpose:

  Schrijven van een artikelen op AM Web

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Columnist Dagbladen (FD, Trouw etc.)

  Purpose:

  Take a stand

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Columnist VVP (VVP Nederland)

  for Back-up

  Purpose:

  Bewustzijn en bekendheid creëren m.b.t. thema's die voor Viisi belangrijk zijn

  Accountabilities:

  • Schrijven van tweemaandelijkse column VVP magazine

  • Onderhouden contact met redactie VVP magazine

  • Delen planning columns met Socializer

 • Macro econoom

  for backup

  Purpose:

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Positive Finance Day (New Financial Forum)

  for Back-up

  Purpose:

  Contribute to the "Positive Finance Day"

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Viisi Research "Startersbarometer"

  for Back-up

  Purpose:

  Starters krijgen in de media voldoende aandacht om hun benarde positie op de woningmarkt duiding te geven

  Accountabilities:

  • Opstellen van onderzoeksvragen voor periodieke Startersbarometer samen met Mediatic

  • Voorbereiden en geven van media interviews

  • Doen van extern onderzoek, ook in samenwerking met universiteiten, banken etc.

  • Doen van intern onderzoek onder Viisi klanten

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Bedrijfshulpverlener (BHV)

  Purpose:

  zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen die aanwezig is in ons kantoor

  Accountabilities:

  • verlenen van eerste hulp bij ongevallen

  • beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen

  • alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf in geval een noodsituatie

  • informeren van Boodschapper welke spullen er besteld moeten worden om de rol goed te kunnen vervullen (o.a. EHBO koffer)

  • jaarlijks controleren van het BHV plan, waar nodig updaten en delen met Viisionairs

 • Intern verzekerings- en pensioenspecialist

  Purpose:

  Zorgen dat Viisi en haar medewerkers beschermd zijn tegen van buitenkomend onheil

  Accountabilities:

  • Adviseren van medewerkers over hun eigen verzekeringen

  • Afsluiten en onderhouden van schadeverzekeringen Viisi N.V.

  • Budgetteren en bewaken van jaarlijkse verzekerings- en pensioenskosten met Financial controller

  • Adviseren van Compensation Architect over arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen en pensioenregelingen voor medewerkers

  • Evalueren aanbieders collectieve verzekeringen en pensioenen (iedere 5 jaar)

  • Opstellen informatie en presenteren voor medewerkers over verzekeringen en pensioen

  • Controleren en ondertekenen van de facturen m.b.t. collectieve verzekering en pensioencontracten

 • Interne Financial Planner

  Purpose:

  Medewerkers van Viisi zijn minimaal net zo goed geinformeerd over hun financiele toekomst als klanten

  Accountabilities:

  • Adviseren van medewerkers over hun eigen financiële planning indien gewenst

  • Opstellen informatie en presenteren voor medewerkers over financiële planning

 • Pre-approval

  for Realising Dreams

  Purpose:

  Viisi klanten kunnen zorgeloos een woning kopen omdat ze vooraf al duidelijkheid hebben over hun financiering

  Accountabilities:

  • In-kaart-brengen van benodigde stappen om succesvol pre-approval aan te kunnen bieden

  • Bespreken met Partners welke governance aanpassingen gewenst zijn in andere cirkels ivm pre-approval

 • Responsible Business

  Purpose:

  Alle interne processen en verdeling van verantwoordelijkheden voldoen aan het streven om Viisi de meest professionele en kwalitatieve organisatie in de financiële dienstverlening te laten zijn.

  Accountabilities:

  • Zorgen en controleren dat Viisi voldoet aan de eisen gesteld in de (letter en geest) van de WFT, wwft, Sanctiewet, Burgerlijk Wetboek, en andere relevante wetten

  • Borgen en controleren aan het voldoen van de leidraden en beleid

  • Voldoen aan de eisen in de Arbo-wetgeving en borging van goed werkgeverschap

  • De dataveiligheid van klantgegevens en de privacy optimaal waarborgen en controleren

Purpose:

Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

 • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

  for BijBouwe

  Purpose:

  De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

  Accountabilities:

  • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

  • Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

  • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

 • Expert Arbeidsongeschiktheid

  for ondernemers

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid

  Accountabilities:

  • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent arbeidsongeschiktheid

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over arbeidsongeschiktheid in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

  • Overzicht vergelijking voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) bijhouden

  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over arbeidsongeschiktheid in overleg met Story Teller: Hypotheken

  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over arbeidsongeschiktheid in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

 • Expert Financiële planning

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot financiële planning

  Accountabilities:

  • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent financiële planning

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over financiële planning in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

  • Ontwikkelen en onderhouden standaard adviezen voor financiële planning (bijv. aflossen hypotheek vs. sparen, enz.)

  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over financiële planning in overleg met Story Teller: Hypotheken

  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over financiële planning in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

 • Expert Oversluiten, verhogen en rentemiddeling

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot oversluiten, verhogen en rentemiddeling

  Accountabilities:

  • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent oversluiten, verhoging en rentemiddeling

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over oversluiten, verhoging en rentemiddeling in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

  • Onderdeel over oversluiten, verhoging en rentemiddeling in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) beheren

  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over oversluiten, verhoging en rentemiddeling in overleg met Story Teller: Hypotheken

  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over oversluiten, verhoging en rentemiddeling in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

 • Expertise provider

  Purpose:

  Onze klanten zien op de website en in posts altijd de meest actuele vakkennis gerelateerde content

  Accountabilities:

Purpose:

To establish stability and long term growth for all partners involved

 • Rental contracts

  Purpose:

  Het optimale contract voor Viisi kantoren

  Accountabilities:

  • Onderhouden van contact met verhuurders kantoorpanden

  • Optimeren van contracten met co-working-locaties

  • Vragen aan juridisch ondersteuner huurcontracten_(Huurdersland) om huurcontract te controleren

  • Bespreken van nieuwe opties voor kantoorpanden met Office locator

  • Geven van goedkeuring aan wijzigingen van (huidige) huurovereenkomsten

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Adviseur Verhogingen

  for Nieuwe klanten

  Purpose:

  Klanten die hun hypotheek willen verhogen voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Domains:

  • Betreft verhogingen op de Eigen Woning bij mensen in loondienst en/of IB onderneming

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gesprekken met mensen die hun hypotheek willen verhogen

  • Beantwoorden van klantvragen verhogers

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces verhogers

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Oversluiten verhogen en rentemiddeling

  • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Adviseur Oversluiters

  Purpose:

  Oversluiters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten die hun hypotheek willen oversluiten

  • Beantwoorden van klantvragen oversluiters

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces oversluiters

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. oversluiter expert

  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

Purpose:

Alle interne processen en verdeling van verantwoordelijkheden voldoen aan het streven om Viisi de meest professionele en kwalitatieve organisatie in de financiële dienstverlening te laten zijn.

 • Compliance officer

  Purpose:

  Viisi voldoet netjes aan alle wet en regelgeving en heeft goed contact met de autoriteiten

  Accountabilities:

  • Onderhouden met contact met AFM

  • Uitvoeren jaarlijkse SVC audit

  • Invullen AFM Marktmonitor

  • Leveren input voor Advieskwaliteit

  • Bijhouden aansprakelijkheidsverzekering Viisi en gelieerde ondernemingen

  • Begeleiden vergunningsaanvragen AFM (e.a.) voor uitbreiding diensten begeleiden

  • Controleren of Viisi NV en haar medewerkers voldoen aan de eisen gesteld door markt/ maatschappij/ wetgeving

  • Rapporteren over risicomanagement Viisi (financiëel, juridisch, reputatie/ merknaam)

  • Bijhouden incidentenregister

  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan

  • Zijn van aanspreekpunt binnen Viisi NV voor- en verzamelen van informatie over incidenten [1] die binnen Viisi hebben plaatsgevonden en het zorgen voor een adequate reactie en opvolging
   Ad [1] Definitie binnen de WFT: ‘gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming;’]

  • Is functionaris gegevensbescherming (AVG) en de verantwoordelijkheden die hiermee verband houden

  • verantwoordelijk voor de DVD's en het regelmatig updaten hiervan (twee keer per jaar indien nodig en bij tariefswijzigingen)

 • Lead Link

  Purpose:

  Alle interne processen en verdeling van verantwoordelijkheden voldoen aan het streven om Viisi de meest professionele en kwalitatieve organisatie in de financiële dienstverlening te laten zijn.

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities