Purpose: Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.
 • NLgroeit

  Purpose:

  Sharing & Learning

  Accountabilities:

  • Sharing our experiences and our "lessons learned" with other entrepreneurs
  • Learning from other entrepreneurs and sharing these experiences (in an abstract way) with @Shareholders come 3rd
 • Shareholders come 3rd

  Purpose:

  Waarborgen van de continuïteit en groei van Viisi

  Accountabilities:

  • Vervullen van een voorbeeldfunctie
  • Waarborgen van de reputatie en goede naam van Viisi op de lange termijn
  • Bijwonen van @Culture Day
  • Bijwonen van lunch op eerste werkdag van nieuwe Viisionairs
  • Netwerken ten behoeve van @Viisi_N.V. (werken AAN het bedrijf)
  • Handelen conform datgene wat is vastgelegd in de Aandeelhoudersovereenkomst van Viisi Group B.V. (AHO)
  • Benoemen, schorsen en ontslaan van het statutaire bestuur (AHO)
  • Vaststellen beloning van het statutaire bestuur (AHO)
  • Benoemen, ontslaan en aanpassen beloning van sleutelfunctionarissen (niet zijnde statutair bestuur) (AHO)
  • Vaststellen van de jaarrekening (AHO)
  • Goedkeuren of afkeuren van het Budget (i.e. uiterlijk dertig (30) dagen voor het begin van een nieuw boekjaar, een business plan inclusief het budget voor het nieuwe boekjaar, inclusief geprognosticeerde winst- en verliesrekening waaruit in redelijk detail de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven voor het nieuwe boekjaar zijn weergeven en de geprognosticeerde kasgeldstromen alsmede de daarmee corresponderende financieringsbehoefte Viisi Group BV en haar dochtermaatschappij(en) en de wijze waarop beoogd wordt daarin te voorzien). (AHO)
  • Besluiten over het doen van investeringen dan wel het aangaan van verplichtingen die individueel of in samenhang met een gerelateerde investering c.q. verplichting, ineens of op jaarbasis, een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000, niet onderdeel uitmakend van een goedgekeurd Budget en anders dan in de normale bedrijfsvoering consistent met het verleden. (AHO)
  • Inzetten en benaderen van netwerk om vacatures van Viisi onder de aandacht te brengen
  • Bijwonen van de Round Table en de borrel
Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
 • Beheer vragen klantprofiel

  Purpose:

  Klanten kunnen de relevante informatie over hun financiële situatie en kennis optimaal en op een een fijne, toegankelijke en vlotte manier delen met Viisi

  Accountabilities:

  • Verbeteren van vragen van en teksten rond vragenlijst klantprofiel
  • Onderhouden van vragen van en teksten rond vragenlijst klantprofiel
  • Optimaliseren van structuur en werkwijze rond vragenlijst klantprofiel
  • Feedback van klanten op vragenlijst ter voorbereiding hypotheek verwerken
 • Chatter

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat potentiële klanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen via de chat

  Accountabilities:

  • Voeren van chatgesprekken met websitebezoekers als het gaat om adviesinhoudelijke vragen
  • Motiveren van leads om klant te worden bij Viisi
 • Contactpersoon makelaars

  for Rotterdam

  Purpose:

  Goed contact leggen en onderhouden met lokale makelaars

  Accountabilities:

  • Communiceren van relevante informatie m.b.t. lokale makelaars aan @Realising dreams
  • Onderhouden van contact met lokale makelaars
  • Fungeren als aanspreekpunt voor lokale makelaars
 • Webinar / Seminar gever

  Purpose:

  De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

  Accountabilities:

  • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
  • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
  • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
  • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
  • Bellen van de deelnemers van het seminar zodat zij zich welkom voelen en kunnen aangeven of zij daadwerkelijk komen.
Purpose: Beyond Employment: Finding your Passion
 • Referentie voor oud-Viisionairs

  Purpose:

  geven van een duidelijk beeld van een oud collega aan een mogelijke nieuwe werkgever

  Accountabilities:

  • Ontvangen van alle binnenkomende verzoeken omtrent referenties van oud collega's
  • Bespreken wie deze referentie het beste na kan bellen en verzoek daar naar gelegd
  • Controleren of referentieverzoek opgepakt is
Purpose: Supporting existing Viisi clients to find their home and offer an integrated customer experience
 • Contactpersoon kopers

  for Mails & teksten

  Purpose:

  Kopers krijgen de best mogelijke informatie over de aan te kopen woning en het (biedings)proces

  Accountabilities:

  • Zijn van een vast aanspreekpunt richting kopers en vice versa
  • Uitleggen biedingsproces aan potentiële kopers
  • Bekendmaken van uitslag omtrent biedingen
  • Beantwoorden van vragen van potentiële kopers
 • Contactpersoon voor samenwerkingspartners van Viisi Makelaardij

  Purpose:

  Zorgen voor optimale communicatie met onze samenwerkingspartners ter verbetering van de dienstverlening aan onze klanten

  Accountabilities:

  • Uitzetten van de verkoopopdracht bij samenwerkingspartner
  • Maken van afspraken omtrent wie wat doet en omtrent prijzen
  • Zijn van een vast aanspreekpunt richting samenwerkingspartners en vice versa
  • Delen van de Calendly-links per object
 • Content creator

  Purpose:

  Content van Viisi Makelaardij is volledig, duidelijk, altijd up-to-date en fijn om te lezen

  Accountabilities:

  • Schrijven, plaatsen en up-to-date houden van content voor de site
  • Vullen van woningpagina's/-websites met relevante informatie en foto's
  • Offline halen van woningen van de site die verkocht zijn (na afzienbare tijd)
 • Marketeer

  Purpose:

  In de markt zetten van Viisi Makelaardij

  Accountabilities:

  • Zorgen voor naamsbekendheid
  • Zorgen voor het juiste aantal leads en klanten
  • Afstemmen van content, mailings en social posts over makelaardij met @Growth
Purpose: Building Viisi's standing to add strong value to our core business & create public recognition
 • Columnist AssurantieMagazine/ AMweb (Vakmedianet)

  Purpose:

  Schrijven van een artikelen op AM Web

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Macro economist

  for back-up

  Purpose:

  Commenting on macro economic events and trend in order to inform the general public

  Accountabilities:

  • Giving interviews about macro economic issues and signaling important trends
  • Following macro economic main sources like IMF, DNB, Rabo Research etc.
 • Viisi Startersbarometer

  for Back-up

  Purpose:

  Starters krijgen in de media voldoende aandacht om hun benarde positie op de woningmarkt duiding te geven

  Accountabilities:

  • Opstellen van onderzoeksvragen voor periodieke Startersbarometer samen met Mediatic
  • Voorbereiden en geven van media interviews
  • Doen van extern onderzoek, ook in samenwerking met universiteiten, banken etc.
  • Doen van intern onderzoek onder Viisi klanten
Purpose: #ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
 • Bedrijfshulpverlener (BHV)

  Purpose:

  zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen die aanwezig is in ons kantoor

  Accountabilities:

  • verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf in geval een noodsituatie
  • informeren van @Happy Workplace welke spullen er besteld moeten worden om de rol goed te kunnen vervullen (o.a. EHBO koffer)
  • jaarlijks controleren van het BHV plan, waar nodig updaten en delen met Viisionairs
 • Bieden met Zekerheid

  Purpose:

  Verbeteren propositie Bieden met Zekerheid (BMZ) zodat klanten van Viisi met de grootst mogelijke kans en met een soepel proces een winnend bod kunnen doen.

  Accountabilities:

  • Contact onderhouden met BNP Paribas, Hera Life en Walter Living (de samenwerkingspartner voor Bieden met Zekereheid)
  • Aantrekkelijker maken van Bieden met Zekerheid voor klanten en Viisionairs
  • Acceptatiecriteria verbeteren en kwaliteit van de aanvragen Bieden met Zekerheid borgen
  • Promoten van Bieden met Zekerheid, intern bij Viisi en extern
 • Compliance officer

  Purpose:

  Viisi voldoet netjes aan alle wet en regelgeving en heeft goed contact met de autoriteiten. Alle essentiële bedrijfsprocessen verlopen zoals van een professioneel handelend en vakbekwaam bedrijf verwacht mag worden. Focus ligt op de kernprocessen voor adviseren en bemiddelen.

  Accountabilities:

  • Onderhouden met contact met AFM
  • Uitvoeren jaarlijkse SVC audit
  • Invullen AFM Marktmonitor
  • Leveren input voor @Realising dreams
  • Bijhouden aansprakelijkheidsverzekering Viisi en gelieerde ondernemingen
  • Begeleiden vergunningsaanvragen AFM (e.a.) voor uitbreiding diensten begeleiden
  • Controleren of Viisi NV en haar medewerkers voldoen aan de eisen gesteld door markt/ maatschappij/ wetgeving
  • Bijhouden incidentenregister
  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan
  • Zijn van aanspreekpunt binnen Viisi NV voor- en verzamelen van informatie over incidenten [1] die binnen Viisi hebben plaatsgevonden en het zorgen voor een adequate reactie en opvolging
   Ad [1] Definitie binnen de WFT: ‘gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming;’]
  • Is functionaris gegevensbescherming (AVG) en de verantwoordelijkheden die hiermee verband houden
  • verantwoordelijk voor de Vergelijkingskaarten en het regelmatig updaten hiervan (twee keer per jaar indien nodig en bij tariefswijzigingen)
  • Zorgen en controleren dat Viisi voldoet aan de eisen gesteld in de (letter en geest) van de WFT, wwft, Sanctiewet, Burgerlijk Wetboek, en andere relevante wetten
  • Borgen en controleren aan het voldoen van de leidraden en beleid
  • Voldoen aan de eisen in de Arbo-wetgeving en borging van goed werkgeverschap
  • De dataveiligheid van klantgegevens en de privacy optimaal waarborgen en controleren
  • Vragen input aan @Legal Counsel
 • Growth

  Purpose:

  Create and control sustainable growth

  Accountabilities:

  • Creëren en optimaliseren van growthhacking structuur
  • Optimaliseren van de klantreis (lead, klant, aanbeveling, retentie)
  • Vragen en delen van persoonlijke, werkinhoudelijke feedback / feedforward
  • Monitoren van salarisontwikkelingen binnen het vakgebied van de cirkel en deze communiceren aan @Compensation Architect
  • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden en deze bespreken met de cirkel en @Viisi Academy
  • Afstemmen van juiste aantal leads met @Realising dreams en @Smooth Operations
 • Intern verzekerings- en pensioenspecialist

  Purpose:

  Zorgen dat Viisi en haar medewerkers beschermd zijn tegen van buitenkomend onheil

  Accountabilities:

  • Adviseren van medewerkers over hun eigen verzekeringen
  • Afsluiten en onderhouden van schadeverzekeringen Viisi N.V.
  • Budgetteren en bewaken van jaarlijkse verzekerings- en pensioenskosten met @Financial controller
  • Adviseren van @Compensation Architect over arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen en pensioenregelingen voor medewerkers
  • Evalueren aanbieders collectieve verzekeringen en pensioenen (iedere 5 jaar)
  • Opstellen informatie en presenteren voor medewerkers over verzekeringen en pensioen
  • Controleren en ondertekenen van de facturen m.b.t. collectieve verzekering en pensioencontracten
  • Periodiek (bijv. eens in de 2 a 3 jaar) de collectieve verzekeringen evalueren en indien nodig aanpassen. Dit bijhouden inhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1okN40f-IoM5jqLAVGXMb8UXM5pDObeWy0Hvkqwyw4D8/edit#gid=0
 • Interne Financial Planner

  Purpose:

  Medewerkers van Viisi zijn minimaal net zo goed geinformeerd over hun financiele toekomst als klanten

  Accountabilities:

  • Adviseren van medewerkers over hun eigen financiële planning indien gewenst
  • Opstellen informatie en presenteren voor medewerkers over financiële planning
 • Viisi Townhall

  Purpose:

  Ensure that important information is shared with the team from all circles

  Accountabilities:

  • Planning the weekly Viisi Townhall and scheduling the topics
  • Inviting partners from other circles to inform about major developments interesting for all partners
  • Recording & sharing the Viisi Townhall with all partners after they have taken place
  • Experimenting with new ways of transmitting the Viisi Townhall
  • Preparing draft presentation for Viisi Townhall
  • Checking & reminding participants
 • Viisionair

  Purpose:

  Gouden regel: behandel anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden

  Accountabilities:

  • Wees jezelf, gewoon zoals je bent
  • Bepaal in overleg met je team hoe jullie de rollen onder elkaar verdelen, op welke vakgebieden je je specialiseert en hoe jouw rollenpakket eruit ziet
  • Bepaal samen met je collega's het doel, maar jij neemt de leiding in jouw rollen
  • Neem verantwoordelijkheid, vertrouwen is het uitgangspunt. Jij hebt zelf de vrijheid te beslissen hoe je van A naar B komt, zolang het maar niet schadelijk is of een stap terug, voor zowel jezelf als voor Viisi
  • Bepaal samen met je team waar jullie werken (regionaal, op het hoofdkantoor of soms thuis)
  • Volg de Gouden regel bij twijfel, of vraag een collega om advies
  • Wees open en eerlijk naar jezelf en je collega's (en houd daarbij de Gouden regel in je achterhoofd)
Purpose: Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni
 • Hardloper

  Purpose:

  Hard gaan

  Accountabilities:

  • selecteren van hardloopevents waar Viisionairs aan mee kunnen doen
  • beheren van inschrijfdocument 'Hardloopevents' https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FHq6RBUAFaZkgoahy2gomKK6nX3GrclJ915RCjj6uAA/edit#gid=0
  • inschrijven van deelnemers aan de hardloopevents
  • zorgdragen dat alle deelnemers een Viisi-shirt hebben en indien nodig bijbestellen financieel ondersteuner
Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen
 • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

  for BijBouwe

  Purpose:

  De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

  Accountabilities:

  • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
  • Vragen (minimaal jaarlijks) aan @Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
  • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in @Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen
 • Expert Arbeidsongeschiktheid

  for ondernemers

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid in loondienst

  Accountabilities:

  • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent arbeidsongeschiktheid in loondienst
  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over arbeidsongeschiktheid in loondienst in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
  • Overzicht vergelijking voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in loondienst (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) bijhouden
  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over arbeidsongeschiktheid in loondienst in overleg met @Storyteller Hypotheken
  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over arbeidsongeschiktheid in loondienst
  • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
 • Expert Financiële planning

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot financiële planning

  Accountabilities:

  • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent financiële planning
  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over financiële planning in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
  • Ontwikkelen en onderhouden standaard adviezen voor financiële planning (bijv. aflossen hypotheek vs. sparen, enz.)
  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over financiële planning in overleg met @Storyteller Hypotheken
  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over financiële planning
  • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
  • Bijhouden interne kennisdocumenten (zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive)
 • Expertise provider

  Purpose:

  Onze klanten zien op de website en in posts altijd de meest actuele vakkennis gerelateerde content

  Accountabilities:

  • Aanleveren van vakkennis gerelateerde content voor bestaande en nieuwe artikelen op de website/kennisbank in samenwerking met @Storyteller Hypotheken
  • Aanleveren van vakkennis gerelateerde content voor blogs en social media posts in samenwerking met @Storyteller Hypotheken en @Viisi_Group_B_V
  • Controleren van vakkennis gerelateerde content op verzoek van @Storyteller Hypotheken
  • Controleren van vakkennis gerelateerde posts op verzoek van @Viisi_Group_B_V
Purpose: Create and control sustainable growth
 • Bio writer

  for Back-up

  Purpose:

  Every Viisionair has an inspiring professional bio to present themselves

  Accountabilities:

  • Interviewen en schrijven van een korte bio voor elke (nieuwe) Viisionair
  • Up-to-date houden van alle bestaande bio's
  • Zorgen dat alle bio's ook vertaald op expat website verschijnen
  • Plaatsen van profielfoto op de website
  • Zorgen dat de foto op de juiste manier bewerkt is
 • Cadeau Butler

  for Cadeau bij passeren (Brander Wines d.d. mei 2023)

  Purpose:

  Kleine geschenken onderhouden de vriendschap

  Accountabilities:

  • Verzorgen van de logistiek omtrent het afleveren van cadeau's aan klanten en samenwerkingspartners
  • Bespreken van nieuwe ideeën voor betere, bijzonder attente cadeau's met @Loyalty Ambassador
 • Content Planner

  for Back-up (Lead link)

  Purpose:

  Een heldere, gestructureerde contentplanning

  Accountabilities:

  • Opstellen en bijhouden van de contentplanning in de Contentkalender
  • Bewaken van contentdeadlines
  • Zorgen dat de uitingen van Content, Media & Communicatie elkaar versterken (of in ieder geval niet in de weg zitten)
 • Content-aanpasser

  Purpose:

  Het verwerken van aanpassingen in bestaande content op onze websites (Viisi.nl en Viisi-expats.nl) om zo onze content altijd up-to-date te houden.

  Accountabilities:

  • Het verwerken van aanpassingen in bestaande content op onze websites (op verzoek of eigen beweging)
  • Aanpassingen die we niet zelf kunnen uitvoeren aan de developers doorgeven
  • Bijhouden van content die regelmatig updates nodig heeft (zoals de placeholders, enkele rekenvoorbeelden, etc.)
 • Expat journey

  Purpose:

  Expat projects are coordinated to optimize customer experience

  Accountabilities:

  • Creating overarching 'Viisi Expats' strategy
  • Maintaining oversight over expat projects in sub-circles of Marketing
  • Sourcing input from @Expert Expats in order to improve Expat journey
 • Klantactivator

  Purpose:

  Onze klanten voelen zich thuis bij Viisi en weten ons goed te vinden voor alles waarbij wij henzelf of hun vrienden kunnen helpen

  Accountabilities:

  • Monitoren klantportefeuille en behoeften van klanten en kansen voor herkennen en hierop mogelijk actie ondernemen
  • Coachen van adviseurs bij het contact met hun klanten
 • Lead Link

  Purpose:

  Create and control sustainable growth

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
  • Establishing priorities and Strategies for the Circle
  • Defining metrics for the circle
  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
 • Newsletter Master

  for ipv Marc-Peter

  Purpose:

  De juiste content op het juiste tijdstip in je inbox

  Accountabilities:

  • Plannen van nieuwsbrieven in samenwerking met @Content Planner
  • Opstellen en versturen van nieuwsbrieven
  • Versturen van nieuwsbrieven naar sub-doelgroepen (klanten, leads, expats, etc)
  • Optimaliseren van open- en clickrates
 • Online Advertiser

  Purpose:

  Obtaining quality leads & positive brand-awareness in order to boost revenue

  Accountabilities:

  • Optimising the online ads (Google, social media, etc.)
  • Boosting content from VIisi website
  • Managing the cooperation with external advisers and agencies
  • Reviewing and optimizing the online strategy for Viisi
  • Producing and reviewing landing pages
  • Monitoring and maximizing online conversions
  • Executing and monitoring our online advertising
 • Opleidingen @Digital_marketing

  Purpose:

  Iedereen binnen deze cirkel krijgt de gelegenheid om opleidingen te doen

  Accountabilities:

  • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden
  • Opleidingswensen van cirkelleden bespreken binnen de cirkel en met de Lead Link voor resources
  • Opleidingswensen afstemmen met @Viisi Academy
  • Toestemming geven tot het volgen van afgestemde opleidingen (alleen voor cirkelleden @Growth )
  • Verloop van de opleidingen van cirkelleden monitoren
 • Risk Guard

  Purpose:

  Bedrijfsrisico's doorlopend monitoren en communiceren met de Compliance Officer en/ of Risk Guard (in #viisi)

  Domains:

  • Growth en onderliggende cirkels

  Accountabilities:

  • Geven van terugkoppeling aan @"Chief” Risk Officer  en/ of @Compliance officer omtrent bedrijfsrisico’s in de cirkel
  • Uitvoeren van een jaarlijkse check of alle documentatie m.b.t. bedrijfsrisico’s up to date is
  • Aanleveren relevante informatie voor audits en AFM onderzoeken aan de @Compliance officer
  • Inventarisatie bijhouden van de voor de cirkel relevante risico's en het beleid om met deze risico's om te gaan
 • Socializer Hypotheken/PF

  for NIet HS als rolvervuller maar WeDigital (extern bedrijf)

  Purpose:

  Onze content kraakhelder op Social Media

  Domains:

  • Hypotheekcontent
  • People First content
  • Expats

  Accountabilities:

  • Plannen van posts op onze social media kanalen in samenwerking met WeDigital
  • Controleren van klaargezette posts door WeDigital op onze social media kanalen (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram)
  • Stimuleren van Viisionairs om social media bereik te vergroten (liken/delen)
  • Opmaken en delen van LinkedIn banner bij wijzigingen
  • Aandragen van input voor op social media aan WeDigital
 • Storyteller Hypotheken

  Purpose:

  Bijzonder attente hypotheek-content

  Accountabilities:

  • Plannen van content in samenwerking met @Content Planner
  • Schrijven, plaatsen, onderhouden, corrigeren en actualiseren van hypotheekcontent op onze websites i.s.m. expert-rollen in @De Denktank
  • Produceren van whitepapers/e-books over hypotheek-thema's i.s.m. expert-rollen in @De Denktank
  • Aanleveren van content voor onze nieuwsbrieven aan @Newsletter Master
  • Schrijven of corrigeren van overige hypotheekcontent (bijv. podcast, filmscript etc.) i.s.m. expert-rollen in @De Denktank
  • Doorgeven aan @Growth wanneer een nieuw artikel of een nieuwe blog live staat
  • Controleren in december of content voor het volgende jaar up to date is (vanwege eventuele nieuwe regelgeving) op de site en in whitepapers
 • Taalchecker

  Purpose:

  Alle uitingen van Viisi zijn foutloos en passen in onze tone of voice.

  Accountabilities:

  • Controleren van alle online uitingen
  • Controleren van nieuwe mailings
  • Controleren van drukwerk
 • Teamuitje

  for teamuitje 16 mei

  Purpose:

  De onderlinge sfeer optimaliseren door het plannen van activiteiten.

  Accountabilities:

  • Bedenken van activiteit (evt. input ophalen)
  • Beheren van het budget voor teamuitjes.
  • Communiceren over teamuitjes.
  • Datum bepalen voor teamuitjes van @Growth .
  • Reserveren van locatie.
 • Translator

  Purpose:

  Really good content in English

  Accountabilities:

  • Outsourcing assignments to translation service providers
  • Selecting the best translation service providers
  • Collecting and processing translation requests from Viisionairs
  • Checking if translations are correct and in 'Viisi' tone of voice
  • Oppakken van verzoeken om aanpassing vanuit Realising dreams en andere collega's
  • Minimaal 1x per kwartaal de belangrijkste pagina's artikelen nalopen
  • Zorgen dat de placeholders op viisi-expats up-to-date zijn
  • Het creëren en redigeren van content voor op de expat-site
Purpose: Financiële rust voor Viisi klanten
 • Fills no roles
Purpose: Overal in NL het beste advies geven (behalve binnen de A10)
 • Fills no roles