Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Webinar / Seminar gever

  Purpose:

  De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

  Accountabilities:

  • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

  • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

  • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

  • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Purpose:

Alles met betrekking tot bestellingen, abonnementen, organisatorische zaken en andere details bij Viisi is goed geregeld

 • Slack evangelist

  Purpose:

  To energize partners to get the best use out of internal communication with Slack

  Accountabilities:

  • Offer help with practical questions on Slack use

  • Stay up-to-date with the latest functionalities of Slack

  • Check of Slack is still the most productive tool voor internal communication

  • Keep Slack channels organized (such as channel naming conventions, channel expectations, delete duplicate channels)

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Office manager

  for Alkmaar

  Purpose:

  Het operationeel goed laten functioneren van de kantoren

  Accountabilities:

  • Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken

  • Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw

  • Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m. Happy Workplace

  • Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (ruimte beschikbaar, faciliteiten geregeld)

  • Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet

  • Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. Growth

  • Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden

  • Zorgen voor corona-proof werkomgeving conform richtlijnen RIVM / Corona beleid

  • Regelen van toegang tot kantoor(gebouw) voor Viisionairs: sleutel/tag/token

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

 • Beoordeling wijziging adviesrollen

  for back up

  Purpose:

  Iedereen heeft de juiste opleidingen voor de klantgroepen die hij/zij adviseert

  Domains:

  • Verschuivingen Viisionairs over rollen en cirkels binnen Realising dreams waarvoor aanvullende opleidingen vereist

  Accountabilities:

  • Aangeven of wij vanuit behaalde opleidingen bezwaar hebben tegen een voorgenomen uitbreiding/wijziging van de klantgroepen van een adviseur uit Realising dreams

  • Aangeven welke opleiding nog behaald moet worden om wel toestemming te kunnen geven

 • Buddy inwerken hypotheek adviseurs doorstromers+

  Purpose:

  Nieuwe hypotheekadviseurs begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig doorstromer+ adviseur

  Accountabilities:

  • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van nieuwe adviseur

  • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van nieuwe adviseur

  • Delen van informatie met betrekking tot integer adviseren met nieuwe adviseur

  • Begeleiden van nieuwe adviseur in alle advieswerkzaamheden tot die zelfstandig doorstromers kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's

 • Crosslink Advieskwaliteit

  Purpose:

  Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Advieskwaliteit en Viisi Academy

  Accountabilities:

 • Educatie Planner

  Purpose:

  Gewenste scholingen inplannen die leiden tot een team met een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardigheden

  Accountabilities:

  • Inplannen van scholingen

  • Beheren van map in Google drive, waarin alle benodigde documenten voor de opleiding van adviseurs bewaard kunnen worden

  • Zorgen dat scholingen worden opgenomen en opgeslagen op de drive

  • Inventariseren welke scholingen benodigd zijn

  • Overleggen met externe partijen voorafgaand aan een scholing of de digitale scholingen via Google Meet kunnen worden gegeven

 • TA Trainer

  Purpose:

  Iedere adviseur kan perfecte TA's voeren

  Accountabilities:

  • Geven van TA training voordat adviseur zelfstandig TA's kan voeren

  • Geven van handvatten aan nieuwe adviseurs voor het voeren van TA's

 • Telefoontopper

  Purpose:

  Iedere Viisionair belt op een prettige manier

  Accountabilities:

  • Geven van telefoontrainingen aan nieuwe Viisionairs

  • Bijwerken scholing telefoontraining op Google Drive

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

 • Expert OHA

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid (OHA)

  Accountabilities:

  • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent OHA

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over OHA in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

  • Onderdeel over OHA in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) beheren

  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over OHA in overleg met Story Teller: Hypotheken

  • Bijhouden van gewenste aanpassingen in stukkenlijst OHA en doorgeven aan Development

  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over OHA in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

Purpose:

Zorgen voor een consistente kwaliteit bewaking van advieskwaliteit

 • Beleidmaker advieskwaliteit

  Purpose:

  Zorgen dat er voor de diverse rollen duidelijkheid is hoe de dossiers gecontroleerd dienen te worden

  Accountabilities:

  • Zorgen dat er per klantgroep een basisscript is opgesteld aan de hand waarvan de beoordelaar een dossier kan controleren

 • Beoordelaar advies

  Purpose:

  Alle dossiers bij Viisi zijn van excellente advieskwaliteit

  Accountabilities:

  • Zorgen voor periodieke controle van dossiers

  • Periodiek bijzitten van HG's

  • Periodiek meeluisteren van TA's

  • Controleren op de aanwezigheid van de belangrijkste adviesdocumenten in dossiers (aantekeningen adviesgesprek, analyse bij advies (voorlopig & definitief), klantprofiel, getekend hypotheekaanvraagformulier en opdracht tot dienstverlening)

  • Verzamelen van de bevindingen in de daarvoor bestemde metrics

  • Terugkoppeling geven over bevindingen aan de adviseur

 • Bewaker omgeving metrics Advieskwaliteit

  for Back-up

  Purpose:

  Zeer goed beveiligde interne omgeving gerealiseerd voor de metrics van cirkel Advieskwaliteit

  Accountabilities:

  • Zorgen dat de juiste rollen exclusief toegang hebben tot de benodigde metrics van Advieskwaliteit

  • Opstarten en bijhouden van beveiligde interne omgeving van Advieskwaliteit

  • Verwijderen toegang tot de beveiligde interne omgeving van Advieskwaliteit voor niet-relevante rolvervullers

  • Opstellen van script over hoe de metrics beheerd worden en hoe de beveiliging is ingeregeld

  • Bijhouden van wachtwoorden voor de beveiligde interne omgeving van Advieskwaliteit

 • Communicator

  Purpose:

  Advieskwaliteit Viisi optimaliseren door het delen van feedback, opmerkingen, tips en complimenten met Viisionairs uit de cirkel Realising dreams

  Accountabilities:

  • Geven van feedback aan adviseurs naar aanleiding van beoordeelde dossiers

  • Terugkoppeling geven aan members Advieskwaliteit na gevoerde gesprekken

  • Terugkoppeling geven aan leadlink lokale cirkel wanneer er signalen zijn dat adviseurs herhaaldelijk niet de juiste werkwijze hanteren of niets doen met gegeven feedback

 • Communicator Advieskwaliteit relevante cirkels

  Purpose:

  Zorgen voor cirkelbrede communicatie omtrent advieskwaliteit

  Accountabilities:

 • Crosslink Academy

  Purpose:

  Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Advieskwaliteit en Viisi Academy

  Accountabilities:

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Adviseur Verhogingen

  Purpose:

  Klanten die hun hypotheek willen verhogen voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Domains:

  • Betreft verhogingen op de Eigen Woning bij mensen in loondienst en/of IB onderneming

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gesprekken met mensen die hun hypotheek willen verhogen

  • Beantwoorden van klantvragen verhogers

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces verhogers

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Oversluiten verhogen en rentemiddeling

  • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Adviseur Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid

  Purpose:

  Klanten die uit elkaar gaan voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken

  • Beantwoorden van klantvragen

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. expert OHA

  • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 20)

 • Adviseur Oversluiters

  Purpose:

  Oversluiters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met klanten die hun hypotheek willen oversluiten

  • Beantwoorden van klantvragen oversluiters

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces oversluiters

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. oversluiter expert

  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution