Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
 • Chef adviesbox-kwaliteit

  for Back-up

  Purpose:

  Iedereen gebruikt goede instellingen en goede teksten zodat Adviesbox optimaal werkt voor alle gebruikers

  Domains:

  • Instellingen adviesbox

  Accountabilities:

  • Beheren teksten adviesbox en instellingen
  • Verzamelen van suggesties en probleemmeldingen en deze doorgeven aan intersoftware en indien mogelijk oplossen
  • Delen van expertise met alle gebruikers
  • Doorgeven van foute rentes en verbeteringen rekentools op renteoverzicht website aan Intersoftware
 • Handboek

  Purpose:

  Adviseurs kunnen in het handboek alle informatie vinden die zij nodig hebben om hun werkzaamheden bij Viisi goed uit te kunnen voeren

  Accountabilities:

  • Inventariseren welke informatie er voor adviseurs in het handboek opgenomen dient te worden
  • Op een overzichtelijke manier alle relevante informatie voor adviseurs verwerken in het handboek
  • Up to date houden van de informatie in het handboek
 • Lead Link

  Purpose:

  Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
  • Establishing priorities and Strategies for the Circle
  • Defining metrics for the circle
  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
 • Pipeline lead beller

  Purpose:

  Alle pipeline leads worden gebeld

  Accountabilities:

  • Pipeline leads bellen
  • Dossiers van pipeline leads bijwerken
 • Webinar / Seminar gever

  Purpose:

  De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

  Accountabilities:

  • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
  • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
  • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
  • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
Purpose: Alles met betrekking tot bestellingen, abonnementen, organisatorische zaken en andere details bij Viisi is goed geregeld
 • Coffee Lover

  Purpose:

  Great Coffee, Happy People

  Accountabilities:

  • Inkopen koffiebonen en koffie-apparatuur, voor wat betreft budget in overleg met @Finance & Controlling
  • Onderhouden en schoon houden van koffie-apparatuur op kantoor Surinameplein
  • Onderhouden van contact met koffieleveranciers
Purpose: #ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
 • Realising dreams

  Purpose:

  Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

  Accountabilities:

  • Adviseren van klanten
  • Onderhouden van klantcontact tijdens en na hypotheekadviestraject
  • Beantwoorden van (inhoudelijke) vragen van collega's
  • Doorgeven van feedback over geldverstrekkers aan @Smooth Operations
  • Aanbrengen van potentiële klanten
  • Verzamelen van klantreviews op onder andere Independer
  • Enthousiasmeren van potentiële klanten door ze uit te nodigen voor seminars en seminars te geven
  • Optimaliseren van adviesprocessen in afstemming met @Smooth Operations en @Happiness Factory
  • Genereren van omzet voor een gezonde bedrijfsvoering
  • Vragen en delen van persoonlijke, werkinhoudelijke feedback / feedforward
  • Opstellen en afsluiten van schadeverzekeringsvoorstellen
  • Opvolgen van iedere lead door een adviseur binnen 24 uur
  • Monitoren van salarisontwikkelingen binnen het vakgebied van de cirkel en deze communiceren aan @Compensation Architect
  • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden en deze bespreken met de cirkel en @Viisi Academy
  • Werken op kantoor: beginnend adviseurs (1ste jaar bij Viisi) minimaal 4 dagen per week op kantoor, daarna minimaal 2-3 dagen per week op kantoor
  • Ontwikkelen en bijhouden van kennis door Permanent Actueel (PA) te blijven
  • Zorgen dat je het Permanente Educatie (PE) examen op tijd behaald hebt
  • Volgen van voor het werk relevante opleidingen/trainingen
Purpose: Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
 • Buddy inwerken Realising dreams

  for Rutger

  Purpose:

  Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

  Accountabilities:

  • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding
  • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding
  • Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's
  • Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding
  • Aangeven bij @Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat groen licht-HG ingepland kan worden
  • Overleggen met @Buddy begeleider Realising Dreams en @Coach over voortgang adviseur-in-opleiding
  • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan @Champagne nieuwe collega's
  • Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met @Coach en adviseur-in-opleiding
  • Aangeven bij @Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding TA-klaar lijkt te zijn, zodat groen licht-TA ingepland kan worden
Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen
 • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

  for Rabobank

  Purpose:

  De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

  Accountabilities:

  • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)
  • Vragen (minimaal jaarlijks) aan @Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen
  • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in @Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen
 • Expert Inkomen

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot inkomensbestanddelen (loondienst)

  Accountabilities:

  • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent inkomensbestanddelen
  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over inkomensbestanddelen in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
  • Onderdeel over inkomensbestanddelen in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren in samenwerking met @Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over inkomensbestanddelen in overleg met @Story Teller: Hypotheken
  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over inkomensbestanddelen
  • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
 • Kennis databank beheerder

  for website maken van Samenvatting V&A

  Purpose:

  Overzicht creëren binnen Viisi aanwezige kennis

  Accountabilities:

  • Opstellen kennisdatabank
  • Onderhouden kennisdatabank in overleg met expertrollen
Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
 • Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)

  for HGs

  Purpose:

  Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)
  • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)
  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)
  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. @Expert Doorstromers
  • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
  • Informeren over dienstverlening Viisi
  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega
  • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen
  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
  • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
Purpose: Zoveel mogelijk goede Viisionairs aannemen
 • Review sollicitanten

  for Realising Dreams

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Bekijken van binnengekomen sollicitaties
  • Schrijven van reviews in Homerun bij binnengekomen sollicitaties (binnen 24 uur)
  • Geven van aanvullende feedback als hier vanuit @Screener behoefte aan is
Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
 • Adviseur Ondernemer IB

  Purpose:

  Ondernemers (IB) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met ondernemers (IB)
  • Beantwoorden van klantvragen van ondernemers (IB)
  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van ondernemers (IB)
  • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
  • Uitnodigen ondernemers voor seminar/webinar Eigen Woning
  • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055
 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics
  • Interpreting Governance and the Constitution upon request
  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations