Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Adviesblokbeheerder

  for Uiterlijk

  Purpose:

  Het adviesblok ondersteunt het adviesgesprek op kantoor (HG) optimaal, voor klant en adviseur

  Domains:

  • Aanbrengen van inhoudelijke wijzigingen in het adviesblok

  Accountabilities:

  • Beheren van de adviesblokken

  • Informeren Realising dreams en Happiness Factory over wijzigingen in een adviesblok

  • Zorg dragen dat de meest recente versie van de adviesblokken beschikbaar zijn op Intranet

 • Chef adviesbox-kwaliteit

  for Back-up

  Purpose:

  Iedereen gebruikt goede instellingen en goede teksten zodat Adviesbox optimaal werkt voor alle gebruikers

  Accountabilities:

  • Beheren teksten adviesbox en instellingen

  • Verzamelen van suggesties en probleemmeldingen en deze doorgeven aan intersoftware en indien mogelijk oplossen

  • Delen van expertise met alle gebruikers

  • Doorgeven van foute rentes en verbeteringen rekentools op renteoverzicht website aan Intersoftware

 • Pipeline lead beller

  Purpose:

  Alle pipeline leads worden gebeld

  Accountabilities:

  • Pipeline leads bellen

  • Dossiers van pipeline leads bijwerken

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Opschrijven en publiceren van output van de voorgeschreven meetings van de Circle

  • Onderhouden van een samenvattend overzicht van de huidige Governance, checklist items en metrics van de Circle

  • Interpreteren van de Governance en Holacracy Constitution op verzoek

  • Inplannen van de voorgeschreven meetings van de Circle

  • Bekendmaken van geplande tijd en locatie van de meetings aan alle Core Circle Members

  • Inbellen Circle Members die hebben aangegeven de meetings op afstand te willen bijwonen

 • Webinar / Seminar gever

  Purpose:

  De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

  Accountabilities:

  • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

  • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

  • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

  • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Purpose:

Alles met betrekking tot bestellingen, abonnementen, organisatorische zaken en andere details bij Viisi is goed geregeld

 • Coffee Lover

  Purpose:

  Great Coffee, Happy People

  Accountabilities:

  • Inkopen koffiebonen en koffie-apparatuur, voor wat betreft budget in overleg met Finance & Controlling

  • Onderhouden en schoon houden van koffie-apparatuur op kantoor Surinameplein

  • Onderhouden van contact met koffieleveranciers

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

 • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

  for Rabobank

  Purpose:

  De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

  Accountabilities:

  • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

  • Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

  • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

 • Expert Inkomen

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot inkomensbestanddelen (loondienst)

  Accountabilities:

  • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent inkomensbestanddelen

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over inkomensbestanddelen in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

  • Onderdeel over inkomensbestanddelen in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) beheren in samenwerking met Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over inkomensbestanddelen in overleg met Story Teller: Hypotheken

  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over inkomensbestanddelen in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

 • Kennis databank beheerder

  for website maken van Samenvatting V&A

  Purpose:

  Overzicht creëren binnen Viisi aanwezige kennis

  Accountabilities:

  • Opstellen kennisdatabank

  • Onderhouden kennisdatabank in overleg met expertrollen

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Adviseur Starters

  Purpose:

  Starters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken

  • Beantwoorden van klantvragen

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank

  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor of via videobellen) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Uitnodigen voor Webinar Woning kopen

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 10)

  • Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg

  • Regelmatig bijwonen van hypotheekgesprekken van collega (doorstromer) adviseurs

 • Expat Advisor

  Purpose:

  Providing expats with the best mortgage advice and a good process

  Accountabilities:

  • Consulting about mortgages

  • Answering questions from expat clients

  • Keeping track of the application process

  • Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with Expert Expats

  • Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with Viisi Academy

  • Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)

  • Assessing the financial situation of (potential) expat clients

  • Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly

  • Informing on the services of Viisi

  • Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague

  • Inviting for expat seminar

  • Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment

  • Making sure that knowledge is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date