Finance & Controlling

Purpose: Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.
 • Advisory Board

  Purpose:

  Advising Viisi Group

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Artificial Intelligence (AI)

  Purpose:

  #changefinance by the use of Artificial Intelligence (AI)

  Accountabilities:

  • Exploring the field of Artificial Intelligence (AI) for the future of mortgages
  • Establishing relationships with research departments at universities
  • Establishing a "virtual bench"
 • B-Corp

  Purpose:

  Becoming a business as a force for good

  Accountabilities:

  • Completing the B-Corp application proces
 • Bank loan (Vreemd vermogen)

  Purpose:

  To create a good and stable fundament for longterm growth

  Accountabilities:

  • building strong relationships with our bankingpartners
  • pitching for addiotional loans in cooperation with @"Chief" Financial Officer
 • CO2 neutral mortgages

  Purpose:

  To make the Dutch mortgage market CO2 neutral

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Equity (Eigen Vermogen)

  Purpose:

  Building relationships for the future (in case we would decide to invite investors to finance further growth)

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Hypotheeklabel Scout

  Purpose:

  Viisi klanten kunnen in de toekomst op de meest optimale manier geholpen worden met hun hypotheekbehoeften

  Accountabilities:

  • Voeren van gesprekken met beleggers/investeerders/hypotheekplatformen
  • Verstrekken van informatie aan @Finance & Controlling
  • Verzamelen relevante informatie op GDrive: https://drive.google.com/drive/folders/0BwfEwb3buI_FT04zOWRkanNvTEU?usp=sharing
 • NLgroeit

  Purpose:

  Sharing & Learning

  Accountabilities:

  • Sharing our experiences and our "lessons learned" with other entrepreneurs
  • Learning from other entrepreneurs and sharing these experiences (in an abstract way) with @Shareholders come 3rd
 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
 • Shareholders come 3rd

  Purpose:

  Waarborgen van de continuïteit en groei van Viisi

  Accountabilities:

  • Vervullen van een voorbeeldfunctie
  • Waarborgen van de reputatie en goede naam van Viisi op de lange termijn
  • Bijwonen van @Culture Day
  • Bijwonen van lunch op eerste werkdag van nieuwe Viisionairs
  • Netwerken ten behoeve van @Viisi_N.V. (werken AAN het bedrijf)
  • Handelen conform datgene wat is vastgelegd in de Aandeelhoudersovereenkomst van Viisi Group B.V. (AHO)
  • Benoemen, schorsen en ontslaan van het statutaire bestuur (AHO)
  • Vaststellen beloning van het statutaire bestuur (AHO)
  • Benoemen, ontslaan en aanpassen beloning van sleutelfunctionarissen (niet zijnde statutair bestuur) (AHO)
  • Vaststellen van de jaarrekening (AHO)
  • Goedkeuren of afkeuren van het Budget (i.e. uiterlijk dertig (30) dagen voor het begin van een nieuw boekjaar, een business plan inclusief het budget voor het nieuwe boekjaar, inclusief geprognosticeerde winst- en verliesrekening waaruit in redelijk detail de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven voor het nieuwe boekjaar zijn weergeven en de geprognosticeerde kasgeldstromen alsmede de daarmee corresponderende financieringsbehoefte Viisi Group BV en haar dochtermaatschappij(en) en de wijze waarop beoogd wordt daarin te voorzien). (AHO)
  • Besluiten over het doen van investeringen dan wel het aangaan van verplichtingen die individueel of in samenhang met een gerelateerde investering c.q. verplichting, ineens of op jaarbasis, een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000, niet onderdeel uitmakend van een goedgekeurd Budget en anders dan in de normale bedrijfsvoering consistent met het verleden. (AHO)
  • Inzetten en benaderen van netwerk om vacatures van Viisi onder de aandacht te brengen
  • Bijwonen van de Round Table en de borrel
Purpose: Beyond Employment: Finding your Passion
 • "Chief" People Officer

  Purpose:

  Voor iedereen de People First strategie en de acties die daaruit voortvloeien duidelijk maken

  Accountabilities:

  • Bespreken, uitvoeren en onderhouden van People First strategie
  • Analyseren van de strategie op regelmatige basis en waar nodig aanpassen
  • Delen van belangrijke updates met het team
 • Career Doctor

  Purpose:

  Viisionairs die niet happy worden binnen Viisi zó goed hun weg buiten Viisi helpen te vinden dat ze anderen aanbevelen hier te komen werken

  Domains:

  • Ontslag en uitdiensttreding

  Accountabilities:

  • Begeleiden bij oriëntatieproces werken buiten Viisi en verdere loopbaan: waar ligt je passie?
  • Beschikbaar stellen van contacten in Viisi netwerk voor nieuwe job
  • Afwikkelen van juridisch proces bij uitdiensttreding
  • Verzorgen van interne communicatie over uitdiensttreding
  • Zorgen dat het praktische offboarding proces wordt uitgevoerd (Trello board uitvoering door rolhouders zoals e-mailaccount opschorten, toegang tot applicaties uitschakelen, sleutels inleveren et cetera)
  • Bespreken en afronden van uitdiensttreding van Viisionairs die hun ontslag hebben ingediend
  • Afstemmen van laatste werkdag met Viisionairs in overleg met Lead Link van de cirkel waarin de Viisionairs het meeste werkt
  • Verzorgen van interne communicatie over laatste werkdag
 • Coach

  for Coaching intern in People First

  Purpose:

  Tell us what you need to achieve your personal purpose

  Accountabilities:

  • Helpen met het definiëren en nastreven van de persoonlijke purpose van iedere Viisonair
  • Benaderen van Viisionairs indien het gevoel is ontstaan dat een persoonlijk gesprek gewenst is
  • Plannen en bijwonen van ontwikkelingsgesprekken van Viisionairs in alle relevante cirkels gedurende het inwerktraject
  • Aanleveren van contactinformatie van externe coaches indien gewenst
  • Plannen en bijwonen van ontwikkelingsgesprekken van Viisionairs die daar na het inwerktraject behoefte aan hebben
  • Geven van handvatten aan andere cirkels over hoe om te gaan met situaties als ze daar zelf geen/weinig ervaring mee hebben
 • Compensation Architect

  Purpose:

  Een goed, eerlijk en transparant beloningssysteem voor alle Viisionairs

  Domains:

  • beloning van medewerkers

  Accountabilities:

  • ontwerpen, implementeren en bijhouden van een salarismodel dat past binnen de Viisi cultuur
  • oplossen van spanningen die Viisionairs hebben over het salarismodel in afstemming met de salarisrol in de betreffende cirkel
  • ontwerpen, implementeren en bijhouden van processen voor het vaststellen van salarissen van medewerkers
  • doorgeven van salarisaanpassingen aan @Payroll administration
  • overleggen met @"Chief" Financial Officer bij salariswijzigingen
  • budgetteren en bewaken van de jaarlijkse salariskosten met @Financial controller
  • controleren van startsalarissen, op basis van input van salarisrol in relevante cirkel, en op basis van 'vier-ogen-principe', dus altijd in overleg met rol in betreffende cirkel (Compensation Guard)
  • doorgeven van salarisberekening voor nieuwe Viisionairs aan @Terms of employment (Arbeidsvoorwaarden) naar aanleiding van verzoek vanuit @Sollicitant begeleider
  • uitvoeren van jaarlijkse benchmark voor alle salariscurves en vertalen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van belonen in mogelijke verbeteringen voor het Viisi salarismodel o.b.v. input uit de rollen
  • informeren van @Werkenbij website als er wijzigingen plaatsvinden die aangepast moeten worden in vacaturetekst(en)
  • informeren van @Terms_of_employment_Arbeidsvoorwaarden als er wijzigingen plaatsvinden in het salarismodel
  • updaten van het Virtual Shares overzicht bij indiensttreding of uitdiensttreding van Viisionairs
  • ontwerpen en invoeren, in afstemming met @"Chief" Financial Officer (Jaap), van een lange termijngerichte  koppeling van omzetbudgetten met de salarissen voor de Adviescurve
 • Culture Book

  Purpose:

  Propagate our culture: show who we are and what it’s like to be a Viisionair

  Accountabilities:

  • Produceren van een publicatie waarin onze cultuur helder en krachtig wordt neergezet
  • Verzorgen van (jaarlijkse) update van het culture book
 • Culture Day

  Purpose:

  Culture onboarding in een programma van een week voor onze nieuwe medewerkers. (Engels: Culture onboarding in een week-long program for our new hires)

  Accountabilities:

  • Zoeken en regelen van goede locatie
  • Opstellen en bijwerken van het curriculum
  • Nieuwe medewerkers de kans geven te ontdekken of er een culture fit is (boven technical fit) is met de purpose en principes van Viisi
  • Uitnodigen van @Shareholders come 3rd bij Culture Day
  • Met Lead Links van cirkels afstemmen wanneer er mensen van die cirkel benodigd zijn
 • Getting Things Done (GTD)

  Purpose:

  Discipline gives freedom

  Accountabilities:

  • Uitleggen en coachen van Viisonairs waarom discipline zo belangrijk is
  • Uitleggen en coachen van Viisionairs om te kunnen werken met de Eat the Frog methode
  • Uitleggen en coachen van Viisionairs om te kunnen werken met de Eisenhowermatrix
  • Presenteren van slides met betrekking tot Disciplined People voor nieuwe Viisionairs tijdens @Culture Day
 • Great Place To Work (GPTW)

  for International

  Purpose:

  Wij zijn de beste werkgever van Nederland en Europa

  Accountabilities:

  • Coördineren deelname aan Great Place To Work
  • Terugkoppelen resultaten onderzoek aan alle Viisionairs
  • Zorgen voor aanwezigheid bij (eventuele) award uitreiking door rolvervuller(s)
 • Kwartaalsronde - Organisatorisch

  Purpose:

  Zorgen dat we altijd op een locatie zitten die aan de Viisi wensen voldoet

  Accountabilities:

  • Opvragen van offertes voor locaties
  • Opstellen en bijhouden van overzicht wat er moet gebeuren voor het regelen van een locatie
  • Bezoeken van mogelijke locaties voor Qronde, Kick-Off en/of kerstdiner
  • Opstellen en bijhouden van een overzicht waar in opgenomen wordt aan welke wensen een locatie moet voldoen
  • Doornemen van offertes door middel van een vier ogen-principe
  • Afstemmen met @Shareholders ondersteuner en @Shareholders come 3rd (Tom) omtrent locatie voor Shareholdersmeeting
  • Beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor locaties voor de dag zelf
  • Zorgen dat de juiste informatie gedeeld wordt met de betreffende locaties (aantallen, dieetwensen etc.)
  • Maken van een tafelschikking voor het kerstdiner
  • Afstemmen met @Media & Communication of event gefilmd moet worden
  • Informeren van collega's wanneer rondes plaatsvinden
  • Uitnodigen van nieuwe Viisionairs voor een Qronde als deze nog niet gestart zijn maar wel een arbeidsovereenkomst ondertekend hebben
  • Delen van informatie waar rondes plaatsvinden en informatie verwerken in de Viisi agenda's
  • Uitvragen wie bij welke ronde wel of niet aanwezig is
  • Afstemmen met @Advisory Board of uitnodigen van Advisory Board members gewenst is
  • Sturen van een evaluatieformulier de eerste werkdag na de ronde
 • Lead Link

  Purpose:

  Beyond Employment: Finding your Passion

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
  • Establishing priorities and Strategies for the Circle
  • Defining metrics for the circle
  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
 • Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling

  Purpose:

  Viisi is continue bezig met het ontwikkelen van de talenten

  Accountabilities:

  • Coördineren deelname aan het Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling
  • Beantwoorden van de onderzoeksvragen
  • Terugkoppelen van resultaten aan alle Viisionairs
  • Inventariseren van input van alle cirkels ten behoeve van onderzoeksvragen
  • Zorgen voor aanwezigheid bij (eventuele) award door rolvervuller(s)
 • People First cadeau

  for Advisory Board

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Kopen van cadeautjes voor Viisionairs als we vinden dat we dit graag willen doen
  • Kopen van verjaardag- en afscheidscadeautjes voor Viisionairs
  • Beheren en up tot date houden van verjaardagen in agenda
  • Sturen van een berichtje in Slack als de Viisionair jarig is
  • Geven van een cadeautje met kaart aan Viisionair
  • Bestellen van fles champagne als verzoek vanuit Buddy of Lead Link wordt ingediend
  • Inplannen van champagne moment bij Viisi Townhall
  • Zorgen voor een leuk Sinterklaascadeautje voor alle Viisionairs
 • Referentie voor oud-Viisionairs

  Purpose:

  geven van een duidelijk beeld van een oud collega aan een mogelijke nieuwe werkgever

  Accountabilities:

  • Ontvangen van alle binnenkomende verzoeken omtrent referenties van oud collega's
  • Bespreken wie deze referentie het beste na kan bellen en verzoek daar naar gelegd
  • Controleren of referentieverzoek opgepakt is
 • Social Media | People First

  Purpose:

  Uitstekende People First content op Social Media

  Accountabilities:

  • Doorgeven aan @Content Planner wanneer een post verwacht wordt
  • Aanleveren van onderwerpen en informatie waarover een post geplaatst moeten worden
 • Termination of employment (Uitdiensttreding)

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat alles netjes afgerond wordt bij uitdiensttreding van Viisionairs

  Accountabilities:

  • Aanmaken van nieuw Trellobord voor de uitdiensttreding zodat alle taken opgepakt worden
  • Zorgdragen voor juiste vaststellingsovereenkomsten op het moment dat daar sprake van is
  • Verwijderen van accounts van Viisionairs die uit dienst zijn
  • Overleggen met de jurist indien noodzakelijk
 • Terms of employment (Arbeidsvoorwaarden)

  Purpose:

  Zorgen dat alle Viisi medewerkers een correcte arbeidsovereenkomst ontvangen

  Domains:

  • Opstellen, aanbieden en aanpassen van arbeidsvoorwaarden
  • Opstellen, aanbieden en aanpassen van arbeidsovereenkomsten

  Accountabilities:

  • Opstellen en aanbieden van arbeidsovereenkomsten voor nieuwe en bestaande Viisionairs
  • Aanpassen van arbeidsovereenkomsten of vragen omtrent arbeidsovereenkomst waar nodig in afstemming met een jurist
  • Voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken
  • Opstellen en onderhouden van arbeidsvoorwaarden in afstemming met @Compensation Architect
  • Informeren van (nieuwe) Viisionairs over alle arbeidsvoorwaarden inclusief salaris
  • Opstellen en aanbieden van overeenkomsten voor nieuwe (en bestaande) Viisionairs zonder arbeidscontract
  • Vragen van input aan collega Viisionairs voor verlengen arbeidsovereenkomsten
  • Aanmaken van nieuw Trellobord voor de uitdiensttreding zodat alle taken opgepakt worden
  • Onderzoeken of en welke mogelijkheden er zijn voor (her)invoering van Pay to Quit
  • Opvragen van een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag op het moment dat iemand binnen Viisi van functie verandert
Purpose: Supporting existing Viisi clients to find their home and offer an integrated customer experience
 • Lead Link

  Purpose:

  Supporting existing Viisi clients to find their home and offer an integrated customer experience

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
  • Establishing priorities and Strategies for the Circle
  • Defining metrics for the circle
  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
 • Marktonderzoeker

  Purpose:

  Altijd op de hoogte van kansen binnen makelaardij en wensen van potentiële (ver)kopers

  Accountabilities:

  • Opstellen en sturen van survey over makelaardij en de behoefte daaraan
  • Uitzoeken hoe andere makelaars te werk gaan
  • Onderzoeken wat het beste en eerlijkste tarief is
Purpose: #ChangeWork: Let us humanise the world of work, by making it more fulfilling and fair
 • Case studies

  for Backup

  Purpose:

  Inspiring organisations to humanise their workplaces

  Accountabilities:

  • Participating in casestudies of universities, institutions and research organisations
 • Corporate Rebels Academy

  Purpose:

  Inspiring the participants of the Corporate Rebels Academy to #changework, #makingworkmorefun

  Accountabilities:

  • Keeping the content about Viisi at the Corporate Rebels Academy platform up to date
 • Corporate Rebels Columnist

  Purpose:

  Spreading the People First philosophy

  Accountabilities:

  • Writing columns for the Corporate Rebels platform
 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution
 • Gastdocent

  Purpose:

  People First gedachtegoed gedeeld op hogescholen en universiteiten

  Accountabilities:

  • Geven van gastcolleges op hogescholen en universiteiten
 • Holacracy evangelist

  for Internationaal

  Purpose:

  To energize entrepreneurs and established companies, even competitors to adopt/implement Holacracy

  Accountabilities:

  • delen van ervaringen
  • schrijven van een blog
  • aanbieden om Holacracy meeting bij Viisi bij te wonen, zogenaamde Holacracy safari
  • connecten van entrepreneus en bedrijven met andere ondernemers
  • helpen van concurrenten eveneens Holacracy in te voeren
 • New Pay evangelist

  Purpose:

  New pay is Equal pay

  Accountabilities:

  • share experiences with new pay at Viisi
  • connecting and supporting other entrepreneurs and companies to implement new pay / equal pay
 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
 • Socializer Viisi Insights

  Purpose:

  Interact on social media channels concerning topics of Viisi Insights

  Accountabilities:

  • post on the Viisi Insights social media channels
  • follow relevant #hashtags on social media channels (like #holacracy, #radicaltransparancy, #salaries etc.)
  • react to questions and comments
  • follow Viisi partners on social media and share/comment on their posts if relevant (like Corporate Rebels, Goldschmeding Foundation etc.)
 • Thesis / Scriptie Coordinator

  Purpose:

  We deliver world class and practical input for master students and universities doing research in the field of Self-management and specifically Holacracy

  Accountabilities:

  • Introducing master students to Viisi
  • Coordinating research interviews with Viisionairs
  • Reviewing and providing feedback on theses / scripties of master students
  • Publishing theses / scripties on Viisi Website in cooperation with @Development
  • Connecting master students with scientific magazines for possible publication of their thesis / scriptie
  • Inviting master students to Holacracy Safari's
  • Ordering graduation gifts for master students
  • Coordinating Viisi's input for case studies of universities
 • Viisi Insights Safari Host

  Purpose:

  Delivering a smooth, inspirational journey for Safari guests

  Accountabilities:

  • Planning Viisi Insights Safari's
  • Maintaining Safari event pages on Eventbrite
  • Communicating Safari dates to guests and relevant circle
  • Collect feedback from Safari guests
  • Updating Safari programme with the latest developments: Self organization, (beyond) Holacracy, Viisi Salary model, Compensation model etc.
Purpose: Building Viisi's standing to add strong value to our core business & create public recognition
 • Column planner

  Purpose:

  Adequate planning of columns published in external media

  Accountabilities:

   • Coordinating with columnists about the planning of their columns
   • Coordinating with external media about the deadlines and publishing dates of the columns
 • Columnist PW

  Purpose:

  sharing our experiences with "HR" specialists in PW

  Accountabilities:

  • writing columns for PW, the leading "HR" magazine in The Netherlands
 • Columnist SalarisNet

  Purpose:

  Sharing our experiences with those who work in the field of "HR", salaries and renumeration

  Accountabilities:

  • Writing column for SalarisNet, the leading magazine about salary related topics in The Netherlands
 • Eindredacteur

  Purpose:

  Viisi eenduidig en kraakhelder in de media

  Accountabilities:

  • Verzorgen van laatste redactie van media artikelen
  • Afstemmen met @Viisi_N.V. voor foto- en videomateriaal
  • Afstemmen met @Development voor publicatie op Viisi kanalen
 • Lead Link

  Purpose:

  Building Viisi's standing to add strong value to our core business & create public recognition

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
  • Establishing priorities and Strategies for the Circle
  • Defining metrics for the circle
  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
 • Macro economist

  Purpose:

  Commenting on macro economic events and trend in order to inform the general public

  Accountabilities:

  • Giving interviews about macro economic issues and signaling important trends
  • Following macro economic main sources like IMF, DNB, Rabo Research etc.
 • Mediaplanner

  Purpose:

  Planning and coordinating all our media

  Accountabilities:

  • coordinating all our regularly columns with all the columnists, the articles and research publications like @Viisi Research "Startersbarometer"
  • coordinating all the media regarding the general message and purpose of Viisi
  • planning of content in the content calendar and coordination with the content circle
 • Podcaster for "De Ondernemers Boekencast" for "De Ondernemer" (DPG Media)

  Purpose:

  Inspiring by reviewing (mainly business) books in a podcast (with Erno Hannink)

  Accountabilities:

  • proposing books to Erno Hannink and De Ondernemer (DPG media)
  • reviewing (business-) books
 • Podcaster for "You should read this", a English Bookpodcast

  Purpose:

  To inspire by reviewing (mainly business) books in a the "You should read this" podcast with Richard Atherton (of FirstHuman / BeingHuman podcast)

  Accountabilities:

  • proposing books for the podcast
  • posting the bookpodcast on LinkedIn
 • Podcaster for the "Reinventing Finance Podcast" (Digital Insurance Agenda (DIA))

  Purpose:

  Connecting with the insurance sector in all sorts of ways

  Accountabilities:

  • Interviewing guests with Nikolaus Sühr (Kasko)
  • Attending the DIA conferences to interview speakers
 • Pressofficer / Persaanvragen

  Purpose:

  Viisi eenduidig en kraakhelder in de media

  Domains:

  • Media requests / Media aanvragen

  Accountabilities:

  • Reageren op media aanvragen van kranten, journalisten, magazines, websites etc.
  • Coördineren van input van en interviews met relevante rollen binnen Viisi
  • Onderhouden van contact met Mediatic
  • Opbouwen van samenwerkingen met kranten, journalisten, magazines, websites etc.
 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics
  • Interpreting Governance and the Constitution upon request
  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations
 • Socializer Media

  for back-up

  Purpose:

  Publish media content via social media

  Domains:

  • www.viisi.nl/media

  Accountabilities:

  • Publishing up to date content on Viisi's social media platforms
  • Following reactions on posts on the social media platforms
  • Reacting the same day on reactions put by our followers
 • Viisi Crowdfunding

  Purpose:

  Glasheldere communicatie richting de crowdfunders afgestemd met alle stakeholders binnen Viisi

  Accountabilities:

  • Versturen van updates naar de crowdfunders van Viisi
  • Beantwoorden van vragen over de crowdfunding van Viisi
  • Afstemmen van communicatie aan crowdfunders met @"Chief" Financial Officer
 • Viisi Talks Organizer

  Purpose:

  To organize Viisi Talks with outstanding guests connected to the purpose of Viisi

  Accountabilities:

  • Organizing guests, location, moderation and video recording for Viisi Talks.
Purpose: #ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
 • Kwartaalsronde - Inhoud

  Purpose:

  Organiseren van inspirerende programma's die diepgang aan de purpose van Viisi geven

  Accountabilities:

  • Ophalen van informatie bij de verschillende cirkel voor de thema's van de kwartaalsrondes
  • Terugkoppeling geven aan @Kwartaalsronde - Organisatorisch omtrent dagindeling zodat tijdig de locaties geregeld kunnen worden
 • Media & Communication

  Purpose:

  Building Viisi's standing to add strong value to our core business & create public recognition

  Accountabilities:

  • Reaching out our beliefs to the community
  • Helping in achieving our company’s BHAG
  • Promotion of our company’s image
 • People First

  Purpose:

  Beyond Employment: Finding your Passion

  Accountabilities:

  • Werven, selecteren en onboarden van nieuwe collega’s
  • Stimuleren van de ontwikkeling van collega’s door coaching en opleiding te bieden
  • Beoordelen van het functioneren van collega’s
  • Verzorgen van een goede beloning van collega’s
  • Opstellen en aanbieden van arbeidsovereenkomsten
  • Beëindigen van arbeidsovereenkomsten
  • Verzorgen van company events en vieringen
  • Opbouwen van Viisi als werkgeversbrand
 • The Viisi Brand / Het Viisi merk

  Purpose:

  Building the Viisi Brand / Bouwen aan het merk Viisi

  Accountabilities:

  • Registration of the brand / merkregistratie
  • Coordinating the brand strategy
  • Answering questions regarding the brand internally and externally
 • Viisi Makelaardij

  Purpose:

  Supporting existing Viisi clients to find their home and offer an integrated customer experience

  Accountabilities:

  • Makelaardij als aanvullende service ontwikkelen
  • Ontwikkelen van content op onze website
  • Verantwoordelijkheid voor Viisi Makelaardij als businesscase voor Viisi Labs op zich nemen (Intrapreneurship)
 • Viisi Townhall

  for focus & coördination of topics

  Purpose:

  Ensure that important information is shared with the team from all circles

  Accountabilities:

  • Planning the weekly Viisi Townhall and scheduling the topics
  • Inviting partners from other circles to inform about major developments interesting for all partners
  • Recording & sharing the Viisi Townhall with all partners after they have taken place
  • Experimenting with new ways of transmitting the Viisi Townhall
  • Preparing draft presentation for Viisi Townhall
  • Checking & reminding participants
 • Viisi-Holacracy coach

  Purpose:

  Top teamwork met Viisi-Holacracy

  Accountabilities:

  • Ondersteunen van Viisionairs met betrekking tot het werken met de Viisi-Holacracy regels
  • Ondersteunen en coachen van nieuwe en bestaande cirkels, wanneer nodig
  • Ondersteunen van werknemers bij het gebruik van Glassfrog
  • Beantwoorden van vragen over Viisi-Holacracy regels en de HolacracyOne grondwet
  • Opstellen en bijhouden van Viisi-Holacracy regels die anders/aanvullend zijn op de HolacracyOne grondwet
  • Opstellen en uitvoeren van Viisi-Holacracy onboarding programma
 • Viisionair

  Purpose:

  Gouden regel: behandel anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden

  Accountabilities:

  • Wees jezelf, gewoon zoals je bent
  • Bepaal in overleg met je team hoe jullie de rollen onder elkaar verdelen, op welke vakgebieden je je specialiseert en hoe jouw rollenpakket eruit ziet
  • Bepaal samen met je collega's het doel, maar jij neemt de leiding in jouw rollen
  • Neem verantwoordelijkheid, vertrouwen is het uitgangspunt. Jij hebt zelf de vrijheid te beslissen hoe je van A naar B komt, zolang het maar niet schadelijk is of een stap terug, voor zowel jezelf als voor Viisi
  • Bepaal samen met je team waar jullie werken (regionaal, op het hoofdkantoor of soms thuis)
  • Volg de Gouden regel bij twijfel, of vraag een collega om advies
  • Wees open en eerlijk naar jezelf en je collega's (en houd daarbij de Gouden regel in je achterhoofd)
Purpose: To establish stability and long term growth for all partners involved
 • Bank loan / Banklening

  Purpose:

  Securing stable and longterm Growth of Viisi

  Domains:

  • speaking to potential banks etc.

  Accountabilities:

  • speaking to entrepreneurs about their experiences regarding financing rounds
  • inventarisation of possible banks.
  • refinancing existing bankloan(s)
Purpose: Op basis van het aannamebeleid (organische groei) de beste nieuwe collega's aannemen
 • Hiring process optimizer

  Purpose:

  Het beste & leukste sollicitatieproces ooit! (Engels: The best and most fun application process ever!)

  Accountabilities:

  • Continu analyseren en optimaliseren van sollicitatieproces
  • Vragen van feedback aan sollicitanten over ervaring sollicitatieproces
  • Bespreken mogelijke verbeteringen proces met relevante rollen in sollicitatieproces
  • In kaart brengen en inzichtelijk maken van sollicitatieprocedure
 • Interne Recruiter

  Purpose:

  Activeren van Viisionairs en ons klantenbestand voor het aanbrengen van nieuwe collega's

  Accountabilities:

  • Ondersteunen van collega's op het gebied van het promoten van onze vacatures naar klanten en overig netwerk
  • Benaderen van cirkels en collega's over het promoten van onze vacatures
  • Opstellen van een werkwijze met betrekking tot referral recruiting
  • Opstellen, bijhouden en optimaliseren van aanbrengvergoeding voor huidige Viisionairs op het moment dat ze nieuwe Viisionairs aanbrengen
  • (laten) Plaatsen van de vacatures op LinkedIn door LL van de betreffende cirkel
  • Vragen aan collega's om de Hiring ring in te stellen
 • Recruiter

  Purpose:

  Werven van potentiële Viisionairs die passen bij de Viisi cultuur

  Domains:

  • Besluiten of en waar vacatures uitgezet worden buiten onze eigen werken bij website
  • Plaatsen van vacatures op externe websites

  Accountabilities:

  • Schrijven van vacatures
  • Uitzetten van vacatures op vacaturesites als dat nodig is
  • Onderhouden van contacten met vacaturesites
  • Terugkoppelen aan externe recruiters dat wij geen samenwerkingen aangaan
  • Delen van vacatures met @Werkenbij website als deze op de website geplaatst moet worden dan wel verwijderen moeten worden
  • Afstemmen met @Interne Recruiter dat de vacature(s) op LinkedIn geplaatst wordt/worden
 • Virtual Bench

  Purpose:

  Connecting with those who could be future Viisionairs

  Accountabilities:

  • Connecting with those in our network who seem to be more than generally interested in Viisi and Viisi's purpose
  • Coordinating with the overall "virtual bench" strategy with the "virtual bench" roles in the circles
  • Maintaining contact with former Viisionairs who may be interested in returning
  • Collecting input from the team upon the possible return of a former Viisionair
  • Discuss with @Terms of employment (Arbeidsvoorwaarden) what steps we need to take