Viisi N.V.

Advisory Board

Purpose:

Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.

 • Advisory Board

  Purpose:

  Advising Viisi Group

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Artificial Intelligence (AI)

  Purpose:

  #changefinance by the use of Artificial Intelligence (AI)

  Accountabilities:

  • Exploring the field of Artificial Intelligence (AI) for the future of mortgages

  • Establishing relationships with research departments at universities

  • Establishing a "virtual bench"

 • Entrepreneurial Organisation (EO)

  Purpose:

  Sharing & Learning

  Accountabilities:

  • Sharing our experiences and our "lessons learned" with other entrepreneurs

  • Learning from other entrepreneurs and sharing these experiences (in an abstract way) with Shareholders come 3rd

 • Equity (Eigen Vermogen)

  Purpose:

  Building relationships for the future (in case we would decide to invite investors to finance further growth)

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Hypotheeklabel Scout

  Purpose:

  Viisi klanten kunnen in de toekomst op de meest optimale manier geholpen worden met hun hypotheekbehoeften

  Accountabilities:

 • NLgroeit

  Purpose:

  Sharing & Learning

  Accountabilities:

  • Sharing our experiences and our "lessons learned" with other entrepreneurs

  • Learning from other entrepreneurs and sharing these experiences (in an abstract way) with Shareholders come 3rd

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Shareholders come 3rd

  Purpose:

  Waarborgen van de continuïteit en groei van Viisi

  Accountabilities:

  • Vervullen van een voorbeeldfunctie

  • Waarborgen van de reputatie en goede naam van Viisi op de lange termijn

  • Bijwonen van Culture Day

  • Bijwonen van lunch op eerste werkdag van nieuwe Viisionairs

  • Netwerken ten behoeve van Viisi N.V. (werken AAN het bedrijf)

  • Handelen conform datgene wat is vastgelegd in de Aandeelhoudersovereenkomst van Viisi Group B.V. (AHO)

  • Benoemen, schorsen en ontslaan van het statutaire bestuur (AHO)

  • Vaststellen beloning van het statutaire bestuur (AHO)

  • Benoemen, ontslaan en aanpassen beloning van sleutelfunctionarissen (niet zijnde statutair bestuur) (AHO)

  • Vaststellen van de jaarrekening (AHO)

  • Goedkeuren of afkeuren van het Budget (i.e. uiterlijk dertig (30) dagen voor het begin van een nieuw boekjaar, een business plan inclusief het budget voor het nieuwe boekjaar, inclusief geprognosticeerde winst- en verliesrekening waaruit in redelijk detail de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven voor het nieuwe boekjaar zijn weergeven en de geprognosticeerde kasgeldstromen alsmede de daarmee corresponderende financieringsbehoefte Viisi Group BV en haar dochtermaatschappij(en) en de wijze waarop beoogd wordt daarin te voorzien). (AHO)

  • Besluiten over het doen van investeringen dan wel het aangaan van verplichtingen die individueel of in samenhang met een gerelateerde investering c.q. verplichting, ineens of op jaarbasis, een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000, niet onderdeel uitmakend van een goedgekeurd Budget en anders dan in de normale bedrijfsvoering consistent met het verleden. (AHO)

Purpose:

Beyond Employment: Finding your Passion

 • Compensation Architect

  Purpose:

  Een goed, eerlijk en transparant beloningssysteem voor alle Viisionairs

  Domains:

  • beloning van medewerkers

  Accountabilities:

  • ontwerpen, implementeren en bijhouden van een salarismodel dat past binnen de Viisi cultuur

  • oplossen van spanningen die Viisionairs hebben over het salarismodel

  • ontwerpen, implementeren en bijhouden van processen voor het vaststellen van salarissen van medewerkers

  • doorgeven van salarisaanpassingen aan Payroll administration

  • overleggen met "Chief" Financial Officer bij salariswijzigingen

  • budgetteren en bewaken van de jaarlijkse salariskosten met Financial controller

  • vaststellen van startsalarissen, waar nodig met advies van salarisrol in relevante cirkel, en op basis van 'vier-ogen-principe', dus altijd in overleg met co-rolvervuller

  • doorgeven van salarisberekening voor nieuwe Viisionairs aan Terms of employment Arbeidsvoorwaarden naar aanleiding van verzoek vanuit Sollicitant begeleider

  • uitvoeren van jaarlijkse benchmark voor alle salariscurves en vertalen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van belonen in mogelijke verbeteringen voor het Viisi salarismodel

  • informeren van Homerunner als er wijzigingen plaatsvinden die aangepast moeten worden in vacaturetekst(en)

  • informeren van Terms of employment Arbeidsvoorwaarden als er wijzigingen plaatsvinden in het salarismodel

  • updaten van het Virtual Shares overzicht bij indiensttreding of uitdiensttreding van Viisionairs

 • Corona beleid

  Purpose:

  Zo goed mogelijk omgaan met pandemie omtrent Corona virus

  Domains:

  • Beleid rondom corona virus

  Accountabilities:

  • Opstellen van richtlijnen waar alle Viisionairs zich aan dienen te houden

  • Volgen en delen van communicatie vanuit het RIVM rondom het virus

  • Delen van richtlijnen omtrent het virus met alle Viisionairs

  • Beantwoorden van vragen vanuit Viisionairs omtrent het virus

  • Opvragen van beleid bij andere (grote) werkgevers

  • Bespreken van situaties met Viisionairs omtrent verzoeken om te werken op kantoor

 • Qronde & Kick Off: Inhoud

  for Aanleveren ideeën & moderator Kick Off

  Purpose:

  Inspirerende programma's die diepgang aan onze purpose geven

  Accountabilities:

  • bepalen welke thema's er tijdens een Qronde besproken wordt

  • versturen van evaluatieformulier na het event om de (ontwikkel)wensen van Viisionairs zo goed mogelijk te vervullen

  • maken van de presentatie met betrekking tot Qronde en Kick Off

 • Social Media | People First

  for Back up

  Purpose:

  Uitstekende People First content op Social Media

  Accountabilities:

  • Doorgeven aan Content Planner wanneer een post verwacht wordt

  • Aanleveren van onderwerpen en informatie waarover een post geplaatst moeten worden

 • The School of life

  Purpose:

  Groeien als mens en leren over alle aspecten van het leven (Engels: Grow as human beings and learning all aspects of life)

  Accountabilities:

  • Analyseren van het jaarprogramma van The School of Life en jaarprogramma voor Viisionairs opstellen

  • Onderhouden van contact met The School of Life over (aankomende) events, classes of programma’s

  • Aanbieden van jaarprogramma an Viisionairs en uitnodigen om deel te nemen aan desbetreffende events

 • Virtual Bench

  Purpose:

  Connecting with those who could be future Viisionairs

  Accountabilities:

  • Connecting with those in our network who seem to be more than generally interested in Viisi and Viisi's purpose

  • Coordinating with the overall "virtual bench" strategy with the "virtual bench" roles in the circles

Purpose:

#ChangeWork: Let us humanise the world of work, by making it more fulfilling and fair

 • Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Corporate Rebels Academy

  for Backup

  Purpose:

  Inspiring the participants of the Corporate Rebels Academy to #changework, #makingworkmorefun

  Accountabilities:

  • Keeping the content about Viisi at the Corporate Rebels Academy platform up to date

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

 • Great Place To Work (GPTW)

  Purpose:

  Wij zijn de beste werkplek van Europa

  Domains:

  • Aan deze rol is geen domein verleend om te beheren

  Accountabilities:

  • Coördineren deelname aan Great Place To Work

  • Schrijven van Culture Audit

  • Terugkoppelen resultaten onderzoek aan People First en alle Viisionairs

  • Inventariseren van input van alle cirkels t.b.v. Culture Audit

  • Zorgen voor aanwezigheid bij (eventuele) award uitreiking door rolvervuller(s)

 • Holacracy evangelist

  Purpose:

  To energize entrepreneurs and established companies, even competitors to adopt/implement Holacracy

  Accountabilities:

  • delen van ervaringen

  • schrijven van een blog

  • aanbieden om Holacracy meeting bij Viisi bij te wonen, zogenaamde Holacracy safari

  • connecten van entrepreneus en bedrijven met andere ondernemers

  • helpen van concurrenten eveneens Holacracy in te voeren

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Thesis / Scriptie Coordinator

  for International

  Purpose:

  We deliver world class and practical input for master students and universities doing research in the field of Self-management and specifically Holacracy

  Accountabilities:

  • Introducing master students to Viisi

  • Coordinating research interviews with Viisionairs

  • Reviewing and providing feedback on theses / scripties of master students

  • Publishing theses / scripties on Viisi Website in cooperation with Dev & Leads

  • Connecting master students with scientific magazines for possible publication of their thesis / scriptie

  • Inviting master students to Holacracy Safari's

  • Ordering graduation gifts for master students

  • Coordinating Viisi's input for case studies of universities

 • Viisi

  Purpose:

  Ambassadeur van WieZetJijOpEen.nu

  Accountabilities:

  • Verspreiden van het #PeopleFirst gedachtegoed ten behoeve van WieZetJijOpEen.nu

Purpose:

Building Viisi's standing to add strong value to our core business & create public recognition

 • B-Corp

  for Back-up

  Purpose:

  Becoming a B-Corporation

  Accountabilities:

  • Completing the B-Corp application process

 • Boek Rijnlands

  Purpose:

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Columnist "Das Magazin" (TagesAnzeiger Switzerland)

  Purpose:

  Sharing and Inspiring by writing articles for Das Magazin

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Columnist Dagbladen (FD, Trouw etc.)

  Purpose:

  Take a stand

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Columnist MT/Sprout (MT MediaGroep)

  for backup

  Purpose:

  Writing column in MT/Sprout

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Columnist MarketingTribune (BBP Media)

  for Back-up

  Purpose:

  Inspiring people to re-think "branding"

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Columnist PW (Vakmedianet)

  for Backup

  Purpose:

  Ons #PeopleFirst gedachtegoed krachtig verwoord voor de lezers van PW

  Accountabilities:

  • Schrijven en redigeren van maandelijkse column voor PW

 • Columnist SalarisNet (Vakmedianet)

  for Backup

  Purpose:

  Ons #PeopleFirst gedachtegoed krachtig verwoord voor de lezers van SalarisNet

  Accountabilities:

  • Schrijven en redigeren van reeks artikelen voor SalarisNet

 • Columnist for "Corporate Rebels" & Corporate Rebels Academy

  Purpose:

  Sharing and Inspiring by writing articles on the Corporate Rebels platform

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Columnist for "MIT Sloan Management Review Brazil"

  Purpose:

  Sharing and Inspiring by writing articles for "MIT Sloan Management Review" in Brazil

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Eindredacteur

  for Back-up

  Purpose:

  Viisi eenduidig en kraakhelder in de media

  Accountabilities:

  • Verzorgen van laatste redactie van media artikelen

  • Afstemmen met Branding voor foto- en videomateriaal

  • Afstemmen met Dev & Leads voor publicatie op Viisi kanalen

 • Lead Link

  Purpose:

  Building Viisi's standing to add strong value to our core business & create public recognition

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

 • Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Podcaster for "De Ondernemers Boekencast" for "De Ondernemer" (DPG Media)

  Purpose:

  Inspiring by reviewing (mainly business) books in a podcast (with Erno Hannink)

  Accountabilities:

  • proposing books to Erno Hannink and De Ondernemer (DPG media)

  • reviewing (business-) books

 • Podcaster for "You should read this", a English Bookpodcast

  Purpose:

  To inspire by reviewing (mainly business) books in a the "You should read this" podcast with Richard Atherton (of FirstHuman / BeingHuman podcast)

  Accountabilities:

  • proposing books for the podcast

  • posting the bookpodcast on LinkedIn

 • Podcaster for the "European Champions Alliance" (ECA)

  Purpose:

  Inspire to build a stronger and more independant European ScaleUp ecosystem

  Accountabilities:

  • Interviewing guests together with Luc Bretones (HolaSpirit, The Next Generation Entreprise, Purpose for Good)

 • Podcaster for the "Reinventing Finance Podcast"

  Purpose:

  #ChangeFinance. To inspire to build a better, more long term oriented, and more sustainable financial industry.

  Accountabilities:

  • Interviewing guests with Nikolaus Sühr (Kasko)

 • Press (PR.co)

  Purpose:

  The press can easily find all our releases, articles etc.

  Domains:

  • press

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Pressofficer / Persaanvragen

  Purpose:

  Viisi eenduidig en kraakhelder in de media

  Domains:

  • Media requests / Media aanvragen

  Accountabilities:

  • Reageren op media aanvragen van kranten, journalisten, magazines, websites etc.

  • Coördineren van input van en interviews met relevante rollen binnen Viisi

  • Onderhouden van contact met Mediatic

  • Opbouwen van samenwerkingen met kranten, journalisten, magazines, websites etc.

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Media

  Purpose:

  Building Viisi's standing to add strong value to our core business & create public recognition

  Accountabilities:

  • Reaching out our beliefs to the community

  • Helping in achieving our company’s BHAG

  • Promotion of our company’s image

Purpose:

Advising Viisi Group

 • Lead Link

  Purpose:

  Advising Viisi Group

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities