Purpose:

Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.

 • Advisory Board

  Purpose:

  Advising Viisi Labs Amsterdam(Sustainable_Fintech_Incubator)

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Shareholders come 3rd

  Purpose:

  Waarborgen van de continuïteit en groei van Viisi

  Accountabilities:

  • Vervullen van een voorbeeldfunctie

  • Waarborgen van de reputatie en goede naam van Viisi op de lange termijn

  • Bijwonen van Culture Day

  • Bijwonen van lunch op eerste werkdag van nieuwe Viisionairs

  • Netwerken ten behoeve van Viisi (werken AAN het bedrijf)

  • Handelen conform datgene wat is vastgelegd in de Aandeelhoudersovereenkomst van Viisi Group B.V. (AHO)

  • Benoemen, schorsen en ontslaan van het statutaire bestuur (AHO)

  • Vaststellen beloning van het statutaire bestuur (AHO)

  • Benoemen, ontslaan en aanpassen beloning van sleutelfunctionarissen (niet zijnde statutair bestuur) (AHO)

  • Vaststellen van de jaarrekening (AHO)

  • Goedkeuren of afkeuren van het Budget (i.e. uiterlijk dertig (30) dagen voor het begin van een nieuw boekjaar, een business plan inclusief het budget voor het nieuwe boekjaar, inclusief geprognosticeerde winst- en verliesrekening waaruit in redelijk detail de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven voor het nieuwe boekjaar zijn weergeven en de geprognosticeerde kasgeldstromen alsmede de daarmee corresponderende financieringsbehoefte Viisi Group BV en haar dochtermaatschappij(en) en de wijze waarop beoogd wordt daarin te voorzien). (AHO)

  • Besluiten over het doen van investeringen dan wel het aangaan van verplichtingen die individueel of in samenhang met een gerelateerde investering c.q. verplichting, ineens of op jaarbasis, een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000, niet onderdeel uitmakend van een goedgekeurd Budget en anders dan in de normale bedrijfsvoering consistent met het verleden. (AHO)

 • Viisi

  Purpose:

  Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
Purpose:

Beyond Employment: Finding your Passion

 • Compensation Architect

  Purpose:

  Een goed, eerlijk en transparant beloningssysteem voor alle Viisionairs

  Domains:

  • beloning van medewerkers

  Accountabilities:

  • ontwerpen, implementeren en bijhouden van een salarismodel dat past binnen de Viisi cultuur

  • oplossen van spanningen die Viisionairs hebben over het salarismodel

  • ontwerpen, implementeren en bijhouden van processen voor het vaststellen van salarissen van medewerkers

  • doorgeven van salarisaanpassingen aan Payroll administration

  • overleggen met "Chief" Financial Officer bij salariswijzigingen

  • opstellen van de voorwaarden voor de dertiende maand

  • budgetteren en bewaken van de jaarlijkse salariskosten met Financial controller

  • vaststellen van startsalarissen op basis van 'vier-ogen-principe', dus altijd in overleg met co-rolvervuller

  • doorgeven van salarisberekening voor nieuwe Viisionairs aan Terms of employment Arbeidsvoorwaarden naar aanleiding van verzoek vanuit Job Application Process

  • bijhouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van belonen en vertalen in mogelijke verbeteringen voor het Viisi salarismodel

 • Corona beleid

  Purpose:

  Zo goed mogelijk omgaan met pandemie omtrent Corona virus

  Domains:

  • Beleid rondom corona virus

  Accountabilities:

  • Opstellen van richtlijnen waar alle Viisionairs zich aan dienen te houden

  • Volgen en delen van communicatie vanuit het RIVM rondom het virus

  • Delen van richtlijnen omtrent het virus met alle Viisionairs

  • Beantwoorden van vragen vanuit Viisionairs omtrent het virus

  • Opvragen van beleid bij andere (grote) werkgevers

 • Culture Day

  for Viisi Cultuur

  Purpose:

  Culture onboarding in een programma van een week voor onze nieuwe medewerkers. (Engels: Culture onboarding in een week-long program for our new hires)

  Accountabilities:

  • Zoeken en regelen van goede locatie

  • Opstellen en bijwerken van het curriculum

  • Nieuwe medewerkers de kans geven te ontdekken of er een culture fit is (boven technical fit) is met de purpose en principes van Viisi

  • Uitnodigen van Shareholders come 3rd bij Culture Day

  • Met Lead Links van cirkels afstemmen wanneer er mensen van die cirkel benodigd zijn

 • Getting Things Done (GTD)

  Purpose:

  Discipline gives freedom

  Accountabilities:

  • Uitleggen en coachen van Viisonairs waarom discipline zo belangrijk is

  • Uitleggen en coachen van Viisionairs om te kunnen werken met de Eat the Frog methode

  • Uitleggen en coachen van Viisionairs om te kunnen werken met de Eisenhowermatrix

  • Presenteren van slides met betrekking tot Disciplined People voor nieuwe Viisionairs tijdens Culture Day

 • Great Place To Work (GPTW)

  Purpose:

  We zijn de beste werkplek van Europa

  Accountabilities:

  • coördineren deelname aan Great Place To Work

  • schrijven van Culture Audit

  • terugkoppelen resultaten onderzoek aan People First en alle Viisionairs

  • inventariseren van input van alle cirkels tbv Culture Audit

  • Zorgen voor aanwezigheid bij (eventuele) award uitreiking door rolvervuller(s)

 • Kerstdiner speecher

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Voorbereiden van de speech die we bij het kerstdiner willen delen met de Viisionairs

  • Afstemmen met Kerstdiner verwerker

  • Geven van de speech tijdens het kerstdiner

 • Qronde & Kick Off: Inhoud

  for Aanleveren ideeën & moderator Kick Off

  Purpose:

  Inspirerende programma's die diepgang aan onze purpose geven

  Accountabilities:

  • bepalen welke thema's er tijdens een Qronde besproken wordt

  • versturen van evaluatieformulier na het event om de (ontwikkel)wensen van Viisionairs zo goed mogelijk te vervullen

  • maken van de presentatie met betrekking tot Qronde en Kick Off

 • The School of life

  Purpose:

  Groeien als mens en leren over alle aspecten van het leven (Engels: Grow as human beings and learning all aspects of life)

  Accountabilities:

  • Analyseren van het jaarprogramma van The School of Life en jaarprogramma voor Viisionairs opstellen

  • Onderhouden van contact met The School of Life over (aankomende) events, classes of programma’s

  • Aanbieden van jaarprogramma an Viisionairs en uitnodigen om deel te nemen aan desbetreffende events

 • Viisi Alumni

  Purpose:

  Keeping contact, supporting where we can

  Accountabilities:

  • Onderhouden van contact met oud-collega's

  • Versturen van verjaardagskaarten aan oud-collega's

  • Versturen van kerstkaarten aan oud-collega's

  • Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse kosten met Financial controller

  • Controleren en ondertekenen van de facturen

  • Doorsturen van goedgekeurde facturen naar Financial controller voor betaling

 • Viisi Townhall

  Purpose:

  Ensure that important information is shared with the team from all circles

  Accountabilities:

  • Planning the weekly Viisi Townhall and scheduling the topics

  • Inviting partners from other circles to inform about major developments interesting for all partners

  • Sharing the Viisi Townhall with all partners after they have taken place

  • Experimenting with new ways of transmitting the Viisi Townhall

  • Preparing draft presentation for Viisi Townhall

  • Checking & reminding participants

 • Virtual Bench

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Bijhouden van informatie met betrekking tot kandidaten die in de toekomst geïnteresseerd zijn

Purpose:

Altijd volledig verwerkte en duidelijk begrijpbare (financiële) administratie zichtbaar voor alle partners binnen Viisi

 • Location Scout

  Purpose:

  Zorgen dat we altijd op een locatie zitten die aan de Viisi wensen voldoet

  Accountabilities:

  • Bezoeken van mogelijke locaties voor Qronde, Kick-Off en/of kerstdiner

  • Opstellen van een overzicht waar in opgenomen wordt aan welke wensen een locatie moet voldoen

  • Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse kosten met Financial controller

  • Controleren en accorderen van facturen

  • Contact opnemen met locaties die voldoen aan de wensen van Viisi

  • Opvragen van offertes met Qronde & Kick Off: Aanspreekpunt

  • Opstellen van overzicht wat er moet gebeuren voor het regelen van een locatie

  • Afstemmen met Standing, No Branding of event gefilmd moet worden

Purpose:

Let’s change the world of work, make it more fun and more fullfilling

 • Holacracy blogger

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • schrijven van artikelen

  • documenten van ervaringen binnen de Viisi-cirkels

 • Holacracy evangelist

  Purpose:

  To energize entrepreneurs and established companies, even competitors to adopt/implement Holacracy

  Accountabilities:

  • delen van ervaringen

  • schrijven van een blog

  • aanbieden om Holacracy meeting bij Viisi bij te wonen, zogenaamde Holacracy safari

  • connecten van entrepreneus en bedrijven met andere ondernemers

  • helpen van concurrenten eveneens Holacracy in te voeren

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Thesis / Scriptie Coordinator

  for Intro-call and back-up

  Purpose:

  We deliver world class and practical input for master students and universities doing research in the field of Self-management and specifically Holacracy

  Accountabilities:

  • Introducing master students to Viisi

  • Coordinating research interviews with Viisionairs

  • Reviewing and providing feedback on theses / scripties of master students

  • Publishing theses / scripties on Viisi Website in cooperation with Growth

  • Connecting master students with scientific magazines for possible publication of their thesis / scriptie

  • Inviting master students to Holacracy Safari's

  • Ordering graduation gifts for master students

  • Coordinating Viisi's input for case studies of universities

Purpose:

Building the Viisi brand to stand out in the competitive race adding strong value to our core business & create public recognition

 • "Deltaplan woningmarkt"

  Purpose:

  "Aanzet tot een echte discussie en een duurzame oplossing"

  Domains:

  • doen van onderzoek

  • schrijven van artikelen

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • B-Corp

  Purpose:

  Becoming a B-Corporation

  Accountabilities:

  • Completing the B-Corp application process

 • Brand book

  Purpose:

  Documenting our identity, culture, purpose & mission in a way you can literally hold it, lying at the heart of our company

  Accountabilities:

  • Visualizing our brand in a book(let)

  • Making sure that the Viisi brand sets our company apart from any other

  • Documenting answers on questions such as "Why do we do it?" & "Where do we want to go together as a company?"

 • Climate neutral, CO neutral

  Purpose:

  Becoming a climate, CO neutral company

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Dutch Business Bookpodcast

  Purpose:

  To inspire by reviewing (mainly business) books in a podcast (with Erno Hannink)

  Accountabilities:

  • proposing books to Erno Hannink for the podcast

  • proposing interview guests for the podcast

  • connecting or proposing writers to Viisi Talks

  • posting the bookpodcast on LinkedIn

 • Journalist Networker

  Purpose:

  It is not about Viisi, it is about the Purpose to Change the World of Finance

  Accountabilities:

  • Identifying individual journalists who are intrinsically motivated to write articles about our Purpose, who want to change the world of finance as well.

  • Suggesting and discussing with journalists topics to help to reach the (common) Purpose.

  • Connecting our Sustainable Fintech Friends and Holacracy-Friends to journalists to reach the (common) Purpose together.

  • Maintaining relations with journalist network

 • Lead Link

  Purpose:

  Building the Viisi brand to stand out in the competitive race adding strong value to our core business & create public recognition

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

 • Media Ambassador

  Purpose:

  Viisi eenduidig en kraakhelder in de media

  Accountabilities:

  • Reageren op media aanvragen van kranten, journalisten, magazines, websites etc.

  • Coördineren van input van en interviews met relevante rollen binnen Viisi

  • Onderhouden van contact met Mediatic

  • Opbouwen van samenwerkingen met kranten, journalisten, magazines, websites etc.

 • Media-Mix Strategist

  Purpose:

  Building the Viisi Brand & Stand

  Accountabilities:

  • Supporting Branding & Standing with media-mix knowledge

  • Advising Viisi on the most trustful way of building a Purpose Brand

  • Experimenting, measuring and reporting on the use of different media channels and results, supported by Growth

 • Opinion Leader ("Take a Stand")

  for general

  Purpose:

  Establishing Viisi as a "Purpose Company" (We take a Stand: "Make The World of Finance better, more sustainable, long term oriented")

  Accountabilities:

  • Explaining internally and externally that Viisi is a "Purpose Company" and what the difference is between "Branding" versus "Standing"

  • Creating absolute claritiy about what Viisi stands for, what our Purpose is

  • Documenting our (Branding &) Standing Strategy

  • Proposing topics to take a stand (opnieartikelen)

  • Writing opinion articles in which Viisi takes a "Stand" according to our Purpose

  • Updating all Viisi Partners on opinion articles and media exposure

 • People Content

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Aanleveren van content met betrekking tot People First

  • Informeren wanneer post geplaatst moet worden

  • Controleren van finale post die geschreven is voordat deze gepost wordt op social media

  • Aanleveren van content voor de nieuwsbrief met betrekking tot People First

  • Controleren van finale nieuwsbrief die geschreven is voordat deze verstuurd wordt

 • Press (PR.co)

  Purpose:

  The press can easily find all our releases, articles etc.

  Domains:

  • press

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Viisi Talks

  for inviting speakers

  Purpose:

  We share what inspires us

  Accountabilities:

  • uitnodigen van Viisi Talks sprekers

  • uitnodigen van Viisionairs (+ introducees) voor Viisi Talks

  • uitnodigen van Viisi klanten voor Viisi Talks

  • afstemmen filmopname met Growth

  • afstemmen digitale publicaties met Socializer - Hypotheken (Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, Youtube, Slideshare)

  • afstemmen content op Viisi websites met Growth (website, vacature website)

  • Afstemmen van data met Seminar Promoter zodat er niet twee events op één avond zijn

Purpose:

Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Lead Link

  Purpose:

  Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

 • Self-organization Coach

  Purpose:

  To Establish Viisi as best practice for self-organization

  Accountabilities:

  • helping, coaching and training all Viisionairs in the field of self-organization (specifically Holacracy) and self-management, whatever the question may be

  • supporting new circles with initial kick-off meetings to guarantee a kickstarter experience.

  • supporting and coaching existing, established circles, whenever needed.

  • supporting exchange of experiences between different circles and entities.

 • Standing, No Branding

  Purpose:

  Building the Viisi brand to stand out in the competitive race adding strong value to our core business & create public recognition

  Accountabilities:

  • Reaching out our beliefs to the community

  • Helping in achieving our company’s BHAG

  • Promotion of our company’s image

Purpose:

Advising Viisi Labs Amsterdam(Sustainable_Fintech_Incubator)

 • Lead Link

  Purpose:

  Advising Viisi Labs Amsterdam(Sustainable_Fintech_Incubator)

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

Purpose:

To establish stability and long term growth for all partners involved

 • Financing Bank loan

  Purpose:

  Accelerate Growth of Viisi

  Domains:

  • speaking to potential investors etc.

  Accountabilities:

  • speaking to entrepreneurs about their experiences regarding financing rounds

  • inventarisation of possible investors.

 • Financing Own Capital

  Purpose:

  Accelerate Growth of Viisi

  Domains:

  • speaking to potential investors etc.

  Accountabilities:

  • speaking to entrepreneurs about their experiences regarding financing rounds

  • inventarisation of possible investors.

Purpose:

Ensure that we get and keep the best job application process

 • People First interviewer

  Purpose:

  Bewaken van een optimale culturele match tussen sollicitanten en Viisi

  Accountabilities:

  • voeren van cultural fit gesprekken met sollicitanten

  • Geven van feedback over het gesprek aan Sollicitant begeleider met onderbouwing

 • References for applicants

  Purpose:

  ervoor zorgen dat we een duidelijk beeld krijgen van een nieuwe Viisionair door met referenties te bellen

  Accountabilities:

  • Telefonisch contact opnemen met referenties om sollicitant te bespreken

  • Geven van feedback over de referentiegesprekken aan Sollicitant begeleider met onderbouwing

Purpose:

Unspecified

 • Rental contracts

  Purpose:

  Het optimaal laten functioneren van Viisi kantoren

  Accountabilities:

  • Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse reparatie- en onderhoudskosten kantoorpanden met Financial controller

  • Onderhouden van contact met verhuurders kantoorpanden

  • Indienen en voortgang bewaken van reparatieverzoeken

  • In- en uitschrijven (nieuwe) kantoorpanden bij de Kamer van Koophandel (KvK)

  • Beheren van kantoorsleutels met Realising dreams

  • Optimeren van contracten met co-working-locaties

  • Vragen aan juridisch ondersteuner huurcontracten(Huurdersland) om huurcontract te controleren

  • Bespreken van nieuwe opties voor kantoorpanden met Office launcher

  • Opvragen van nieuwe huurovereenkomsten

  • Geven van goedkeuring aan wijzigingen van huidige huurovereenkomsten

Purpose:

Solidair Werkgeverschap voor, tijdens en na Corona

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Viisi

  Purpose:

  Ambassadeur van WieZetJijOpEen.nu

  Accountabilities:

  • Verspreiden van het #PeopleFirst gedachtegoed ten behoeve van WieZetJijOpEen.nu