Purpose:

Creating the fastest and best possible operations in order to deliver a WOW Customer Experience.

 • Acceptatiedocumentatie Updater

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat alle voor acceptatie benodigde informatie up-to-date blijft.

  Accountabilities:

  • Up-to-date houden van de database met acceptatiekaders

  • Informeren Mortgage Specialist en Realising dreams omtrent wijzigingen van acceptatiekaders

  • Zorgen dat document "overview bijzonderheden" op uniforme wijze wordt opgemaakt en onderhouden.

  • Updaten bijlagen maatschappijen in rode mapjes Elements en voorzien van een klantvriendelijke tenaamstelling

  • Document standaardtekst acceptatie bijhouden

  • Opstellen en onderhouden van acceptatieprocessen

 • Compensation Guard

  Purpose:

  Alle input en spanning vanuit Smooth Operations m.b.t. het salarismodel worden op 1 plek verzameld, geanalyseerd en gedeeld met Compensation Architect

  Accountabilities:

  • Verzamelen van alle input omtrent het salarismodel binnen de cirkel

  • Analyseren van alle input omtrent het salarismodel binnen de cirkel

  • Uitkomst van de input omtrent het salarismodel omzetten in voorstellen en deze delen met Compensation Architect

 • Contactpersoon geldverstrekkers

  for ABN AMRO/AEGON/Centraal Beheer/Florius/ING/ASR/Handelsbanken/Nationale Nederlanden

  Purpose:

  Opbouwen, onderhouden van relatie en contact hebben met maatschappijen

  Accountabilities:

  • Communiceren van relevante informatie geldverstrekkers aan Realising dreams en Smooth Operations

  • Onderhouden van contact met de accountmanager van de geldverstrekkers
   over algehele voortgang

  • Onderhouden van contact met de accountmanager van de geldverstrekkers in het geval van “calamiteiten”

  • Bijwonen periodieke meetings met accountmanagers wanneer het gaat om operationele zaken

  • Verhogen van bewustwording van accountmanager van geldverstrekkers omtrent doorlooptijden en stimuleren deze te verkorten

 • Crosslink Viisi Academy

  Purpose:

  Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen Viisi Academy en Smooth Operations

  Accountabilities:

  • Vertegenwoordigen Viisi Academy in cirkel Smooth Operations

  • Geven van updates over relevante ontwikkelingen binnen Viisi Academy aan Smooth Operations

  • Overleggen met lead link Smooth Operations over resources beschikbaar voor Viisi Academy

 • Email rights inverter

  for backup

  Purpose:

  Het voor Smooth Operations mogelijk maken om e-mails te versturen naar klanten namens adviseurs en nieuwe/tijdelijke Smooth Operators hieraan toegang te verlenen

  Accountabilities:

  • beheren e-mailmanager nieuwe/tijdelijke SO-Viisionairs
   - systeem -> e-mailmanager -> [gebruiker] -> eigenaar -> voeg groep SO email eigenaren adviseurs toe

  • beheren workflowgroep SO email eigenaren adviseurs
   - workflow snelkoppelingen -> beheer workflowgroepen -> SO email eigenaren adviseurs -> gebruikers

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

 • Happy docs

  Purpose:

  Klanten leveren hun documenten in één keer goed aan (iedereen tevreden!)

  Accountabilities:

  • Professionaliseren van webpagina "Aanleveren documenten"

  • Onderhouden van webpagina "Aanleveren documenten"

  • Voorleggen content aan Development ter correctie

  • Maken en onderhouden van dummy documenten

  • Verzamelen van feedback bij Realising dreams en Happiness Factory

 • Inwerkcoach nieuwe Viisionairs

  Purpose:

  Nieuwe consultants en medewerkers SO inwerken en scholen mbt acceptatiewerkzaamheden zodat er een gedegen basis is gelegd voor verdere werkzaamheden.

  Accountabilities:

  • Functioneren als primaire vraagbaak voor de nieuwe medewerkers

  • Vakinhoudelijke acceptatiekennis bijbrengen

  • Scholen m.b.t. verwerken van aanvragen, complete dossiers en ORV's

  • Wekelijkse evaluatie over voortgang werkzaamheden

  • Beheren individuele Trelloborden tijdens het inwerktraject.

  • (Laten) Inrichten werkplek nieuwe Viisionairs voor inwerktraject SO

 • Mortgage Mailreducer

  Purpose:

  Reducing unnecessary email communication from lenders to Viisi

  Accountabilities:

  • Onderhouden van contact met geldverstrekkers en/of accountmanagers omtrent onnodige emails

  • Informeren (periodiek) van en overleggen met Happiness Factory over de behaalde resultaten

 • Mortgage Specialist

  for Specialisme; Verhoging (2e hyp./onderhands) / Meeneem constructies / Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid / Ondernemers

  Purpose:

  Processing of mortgage records in an efficient and quality manner

  Domains:

  • Telefonisch en/of schriftelijk onderbouwd voorleggen en bespreken van kadertechnisch afwijkende casussen aan/met maatschappijen

  Accountabilities:

  • Uitvoeren van acceptatiewerkzaamheden in samenspraak met Smooth Operations

  • Aanvragen hypotheken

  • Aanvragen overlijdensrisicoverzekeringen

  • Aanvragen woonlastenverzekeringen

  • Onderhouden contact met geldverstrekkers, verzekeraars en Realising dreams over de aanvragen

  • Voortgang bewaken van de volgende aanvragen; hypotheek, overlijdensrisicoverzekering en woonlastenverzekeringen

  • Controleren of de renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen overeenstemmen met de aanvraag c.q. gewenste situatie

  • Verwerken van renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen in Elements

  • Klaarzetten van renteaanboden en bijbehorende bijlagen om te verzenden door Realising dreams

  • Versturen van polissen overlijdensrisicoverzekeringen naar klant en Realising dreams informeren

  • Controleren of de definitieve hypotheekoffertes overeenstemmen met de aanvraag c.q. gewenste situatie

  • Verwerken van definitieve hypotheekoffertes in Elements

  • Definitieve hypotheekoffertes en bijbehorende bijlagen verzenden naar klanten

  • Controleren van documenten zoveel mogelijk op focusgebied conform Contactpersoon geldverstrekkers

  • Onderhouden contact met Realising dreams en geldverstrekkers inzake voortgang op dossier niveau

  • Doorsturen documenten naar geldverstrekkers

  • Onderbouwen van (moeilijke) hypotheekdossiers zodat deze in één keer akkoord gegeven worden

  • Fungeren als aanspreekpunt voor Realising dreams in geval van voorleg- en bespreekzaken met geldverstrekkers

  • Geregistreerd vastleggen van besproken kadertechnisch afwijkende casussen in het hypotheekdossier onder urgente registratie, bij voorkeur schriftelijk bevestigd door de geldverstrekker. Deze werkwijze geldt ook voor Realising dreams.

  • Dagelijks kolom werkdruk in excel sheet metrics Smooth Operations ingevuld

 • Mortgage analist

  for backup

  Purpose:

  Monitoring the productivity and workload of the mortgage specialists with the purpose to be as productive as possible

  Accountabilities:

  • Bijhouden van de metrics hypotheken op week- en kwartaalsniveau

  • Delen van relevante informatie en/of wijzigingen in de metrics hypotheken met de Rep Link van Smooth Operations

  • Optimaliseren van de metrics hypotheken in samenwerking met Development

 • Mr. Wolf - I solve problems

  Purpose:

  Van Smooth Operations en Realising Dreams één geoliede machine maken.

  Accountabilities:

  • Inventariseren van spanningen en voorstellen procesverbeteringen voortkomend uit de samenwerking tussen Smooth Operations en Realising Dreams.

  • Analyseren van de ingebrachte spanningen en voorgestelde procesverbeteringen

  • Aandragen van concrete voorstellen tot oplossen van spanningen en het doorvoeren van procesverbetering

  • Terugsturen hypotheekaanvraag naar adviseur in lokale cirkel eventueel met suggesties tot verbetering indien aanvraag niet goed is voorbereid

 • Processing Time Watcher

  Purpose:

  Inform colleagues and clients about the processing time of mortgage records

  Accountabilities:

  • Contacteren maatschappijen over doorlooptijden

  • Plaatsen doorlooptijden op de Viisi website

  • Bijhouden metrics doorlooptijden

  • Informeren Realising dreams omtrent doorlooptijden

 • Ready to Go

  for Robert van der Wolf

  Purpose:

  Nieuwe en tijdelijk SO'ers moeten tijdig toegang krijgen tot werkende systemen zodat zij alle werkzaamheden goed kunnen uitvoeren.

  Accountabilities:

  • Controleren (periodiek) welke (tijdelijke) SO'ers starten middels drive "opleidingstraject nieuwe Viisionairs".

  • Informeren diverse rollen om SO'er startklaar te maken. Zie drive "Rol Ready to Go".

  • Regelen toegang tot relevante online portals voor permanente SO'ers. (accountability nog in concept)

  • Bijhouden drivedocument "Rol Ready to Go"

 • Smooth Education

  for back up

  Purpose:

  Wensen met betrekking tot opleiding van rolvervullers binnen Smooth Operations worden centraal geïnventariseerd en gedeeld met Educatie Planner

  Accountabilities:

  • Inventariseren van wensen omtrent (relevante) opleidingen en cursussen binnen de cirkel

  • Bespreken van deze wensen met Educatie Planner

 • Voorlegdesk

  Purpose:

  Overrules worden efficiënt ingediend en de status hiervan wordt centraal goed bewaakt.

  Accountabilities:

  • Indienen van overrules

  • Bewaken voortgang overrules

  • Vastleggen processen indienen overrules

 • Work Coach

  for backup

  Purpose:

  Stimuleren van de ontwikkeling van Smooth Opz collega's door het geven van feedback on- the ­job, (vakinhoudelijk) zo goed mogelijk bijstaan met raad en daad en bijdragen aan een gezonde werkdruk

  Accountabilities:

  • Verzorgen van vakinhoudelijke coaching en training

  • Geven van feedback on the job

  • Bespreken van vakantieaanvragen

  • Overleggen met Mortgage Specialist en Applicant Rookie bij afwijkende casuïstiek

  • Overnemen van hypotheekdossiers tijdens afwezigheid / vakantie collega('s)

  • Signaleren aan Coach als stressniveau te hoog is voor Smooth Operations

  • Schrijven van Smooth Operations rol-gerelateerde vacatures in samenspraak met Recruiter

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Bedrijfshulpverlener (BHV)

  Purpose:

  zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen die aanwezig is in ons kantoor

  Accountabilities:

  • verlenen van eerste hulp bij ongevallen

  • beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen

  • alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf in geval een noodsituatie

  • informeren van Boodschapper welke spullen er besteld moeten worden om de rol goed te kunnen vervullen (o.a. EHBO koffer)

  • jaarlijks controleren van het BHV plan, waar nodig updaten en delen met Viisionairs

 • Pre-approval

  for Smooth Operations

  Purpose:

  Viisi klanten kunnen zorgeloos een woning kopen omdat ze vooraf al duidelijkheid hebben over hun financiering

  Accountabilities:

  • In-kaart-brengen van benodigde stappen om succesvol pre-approval aan te kunnen bieden

  • Bespreken met Partners welke governance aanpassingen gewenst zijn in andere cirkels ivm pre-approval

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

 • Crosslink Smooth Operations

  Purpose:

  Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen Viisi Academy en Smooth Operations

  Accountabilities:

 • Inwerkcoach Smooth Operations

  Purpose:

  Duidelijke richtlijnen voor uitstekend inwerktraject nieuwe members Smooth Operations

  Domains:

  • Aanmaken van een inwerkschema nieuwe members Smooth Operations

  • Afronding inwerktraject gesprek voeren met nieuwe members Smooth Operations

  • Up to date houden / optimaliseren van de inwerkmap

  • Up to date houden / optimaliseren van het inwerkschema

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
Purpose:

Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

 • Champagne keizers

  Purpose:

  Niemand is uitgedroogd

  Domains:

  • Champagne

  Accountabilities:

  • Organiseren en plannen van een Champagnetrip

  • Coördineren van de Champagnereis

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

 • Expert OHA

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid (OHA)

  Accountabilities:

  • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent OHA

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over OHA in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

  • Onderdeel over OHA in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) beheren

  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over OHA in overleg met Story Teller: Hypotheken

  • Bijhouden van gewenste aanpassingen in stukkenlijst OHA en doorgeven aan Development

  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over OHA in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

Purpose:

Ervoor zorgen dat de sollicitanten de beste procedure doorlopen

 • Cultural Fit interviewer

  for Back up

  Purpose:

  Bewaken van een optimale culturele match tussen sollicitanten en Viisi

  Accountabilities:

  • Voeren van cultural fit gesprekken met sollicitanten

  • Geven van feedback over het gesprek aan Sollicitant begeleider met onderbouwing

  • Geven van inhoudelijke terugkoppeling van de StrengthsFinder test

 • Vakinhoudelijk interviewer

  for Hypotheekacceptanten

  Purpose:

  Zorgen dat er alleen sollicitanten doorgaan naar de volgende ronde die beschikken over de benodigde kennis voor het werk

  Accountabilities:

  • Voeren van het vakinhoudelijk gesprek met sollicitanten

  • Geven van feedback over de referentiegesprekken aan Sollicitant begeleider met onderbouwing