Purpose:

Creating the fastest and best possible operations in order to deliver a WOW Customer Experience.

 • Acceptatiedocumentatie Updater

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat alle voor acceptatie benodigde informatie up-to-date blijft.

  Accountabilities:

  • Up-to-date houden van de database met acceptatiekaders

  • Informeren Mortgage Specialist en Realising dreams omtrent wijzigingen van acceptatiekaders

  • Zorgen dat document "overview bijzonderheden" op uniforme wijze wordt opgemaakt en onderhouden.

  • Updaten bijlagen maatschappijen in rode mapjes Elements en voorzien van een klantvriendelijke tenaamstelling

  • Document standaardtekst acceptatie bijhouden

  • Opstellen en onderhouden van acceptatieprocessen

 • Contactpersoon geldverstrekkers

  for ABN AMRO/AEGON/Centraal Beheer/Florius/ING/ASR/Handelsbanken/Nationale Nederlanden

  Purpose:

  Opbouwen, onderhouden van relatie en contact hebben met maatschappijen

  Accountabilities:

  • Communiceren van relevante informatie geldverstrekkers aan Realising dreams en Smooth Operations

  • Onderhouden van contact met de accountmanager van de geldverstrekkers
   over algehele voortgang

  • Onderhouden van contact met de accountmanager van de geldverstrekkers in het geval van “calamiteiten”

  • Bijwonen periodieke meetings met accountmanagers wanneer het gaat om operationele zaken

  • Verhogen van bewustwording van accountmanager van geldverstrekkers omtrent doorlooptijden en stimuleren deze te verkorten

 • Crosslink Viisi Academy

  Purpose:

  Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen Viisi Academy en Smooth Operations

  Accountabilities:

  • Vertegenwoordigen Viisi Academy in cirkel Smooth Operations

  • Geven van updates over relevante ontwikkelingen binnen Viisi Academy aan Smooth Operations

  • Overleggen met lead link Smooth Operations over resources beschikbaar voor Viisi Academy

 • Email rights inverter

  for backup

  Purpose:

  Het voor Smooth Operations mogelijk maken om e-mails te versturen naar klanten namens adviseurs en nieuwe/tijdelijke Smooth Operators hieraan toegang te verlenen

  Accountabilities:

  • beheren e-mailmanager nieuwe/tijdelijke SO-Viisionairs
   - systeem -> e-mailmanager -> [gebruiker] -> eigenaar -> voeg groep SO email eigenaren adviseurs toe

  • beheren workflowgroep SO email eigenaren adviseurs
   - workflow snelkoppelingen -> beheer workflowgroepen -> SO email eigenaren adviseurs -> gebruikers

 • Happy docs

  Purpose:

  Klanten leveren hun documenten in één keer goed aan (iedereen tevreden!)

  Accountabilities:

  • Professionaliseren van webpagina "Aanleveren documenten"

  • Onderhouden van webpagina "Aanleveren documenten"

  • Voorleggen content aan Growth ter correctie

  • Maken en onderhouden van dummy documenten

  • Verzamelen van feedback bij Realising dreams en Happiness Factory

 • Inwerkcoach nieuwe Viisionairs

  for Jochem

  Purpose:

  Nieuwe consultants en medewerkers SO inwerken en scholen mbt acceptatiewerkzaamheden zodat er een gedegen basis is gelegd voor verdere werkzaamheden.

  Accountabilities:

  • Functioneren als primaire vraagbaak voor de nieuwe medewerkers

  • Vakinhoudelijke acceptatiekennis bijbrengen

  • Scholen m.b.t. verwerken van aanvragen, complete dossiers en ORV's

  • Wekelijkse evaluatie over voortgang werkzaamheden

  • Beheren individuele Trelloborden tijdens het inwerktraject.

  • (Laten) Inrichten werkplek nieuwe Viisionairs voor inwerktraject SO

 • Mortgage Mailreducer

  Purpose:

  Reducing unnecessary email communication from lenders to Viisi

  Accountabilities:

  • Onderhouden van contact met geldverstrekkers en/of accountmanagers omtrent onnodige emails

  • Informeren (periodiek) van en overleggen met Happiness Factory over de behaalde resultaten

 • Mortgage Specialist

  for Specialisme; Verhoging (2e hyp./onderhands) / Meeneem constructies / Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid / Ondernemers

  Purpose:

  Processing of mortgage records in an efficient and quality manner

  Domains:

  • Telefonisch en/of schriftelijk onderbouwd voorleggen en bespreken van kadertechnisch afwijkende casussen aan/met maatschappijen

  Accountabilities:

  • Uitvoeren van acceptatiewerkzaamheden in samenspraak met Smooth Operations

  • Aanvragen hypotheken

  • Aanvragen overlijdensrisicoverzekeringen

  • Aanvragen woonlastenverzekeringen

  • Onderhouden contact met geldverstrekkers, verzekeraars en Realising dreams over de aanvragen

  • Voortgang bewaken van de volgende aanvragen; hypotheek, overlijdensrisicoverzekering en woonlastenverzekeringen

  • Controleren of de renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen overeenstemmen met de aanvraag c.q. gewenste situatie

  • Verwerken van renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen in Elements

  • Klaarzetten van renteaanboden en bijbehorende bijlagen om te verzenden door Realising dreams

  • Versturen van polissen overlijdensrisicoverzekeringen naar klant en Realising dreams informeren

  • Controleren of de definitieve hypotheekoffertes overeenstemmen met de aanvraag c.q. gewenste situatie

  • Verwerken van definitieve hypotheekoffertes in Elements

  • Definitieve hypotheekoffertes en bijbehorende bijlagen verzenden naar klanten

  • Controleren van documenten zoveel mogelijk op focusgebied conform Contactpersoon geldverstrekkers

  • Onderhouden contact met Realising dreams en geldverstrekkers inzake voortgang op dossier niveau

  • Doorsturen documenten naar geldverstrekkers

  • Onderbouwen van (moeilijke) hypotheekdossiers zodat deze in één keer akkoord gegeven worden

  • Fungeren als aanspreekpunt voor Realising dreams in geval van voorleg- en bespreekzaken met geldverstrekkers

  • Geregistreerd vastleggen van besproken kadertechnisch afwijkende casussen in het hypotheekdossier onder urgente registratie, bij voorkeur schriftelijk bevestigd door de geldverstrekker. Deze werkwijze geldt ook voor Realising dreams.

  • Dagelijks kolom werkdruk in excel sheet metrics Smooth Operations ingevuld

 • Mortgage analist

  for backup

  Purpose:

  Monitoring the productivity and workload of the mortgage specialists with the purpose to be as productive as possible

  Accountabilities:

  • Bijhouden van de metrics hypotheken op week- en kwartaalsniveau

  • Delen van relevante informatie en/of wijzigingen in de metrics hypotheken met de Rep Link van Smooth Operations

  • Optimaliseren van de metrics hypotheken in samenwerking met Growth

 • Mr. Wolf - I solve problems

  Purpose:

  Van Smooth Operations en Realising Dreams één geoliede machine maken.

  Accountabilities:

  • Inventariseren van spanningen en voorstellen procesverbeteringen voortkomend uit de samenwerking tussen Smooth Operations en Realising Dreams.

  • Analyseren van de ingebrachte spanningen en voorgestelde procesverbeteringen

  • Aandragen van concrete voorstellen tot oplossen van spanningen en het doorvoeren van procesverbetering

  • Terugsturen hypotheekaanvraag naar adviseur in lokale cirkel eventueel met suggesties tot verbetering indien aanvraag niet goed is voorbereid

 • Processing Time Watcher

  Purpose:

  Inform colleagues and clients about the processing time of mortgage records

  Accountabilities:

  • Contacteren maatschappijen over doorlooptijden

  • Plaatsen doorlooptijden op de Viisi website

  • Bijhouden metrics doorlooptijden

  • Informeren Realising dreams omtrent doorlooptijden

 • Rep Link

  to Viisi

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Voorlegdesk

  Purpose:

  Overrules worden efficiënt ingediend en de status hiervan wordt centraal goed bewaakt.

  Accountabilities:

  • Indienen van overrules

  • Bewaken voortgang overrules

  • Vastleggen processen indienen overrules

 • Work Coach

  for backup

  Purpose:

  Stimuleren van de ontwikkeling van Smooth Opz collega's door het geven van feedback on- the ­job, (vakinhoudelijk) zo goed mogelijk bijstaan met raad en daad en bijdragen aan een gezonde werkdruk

  Accountabilities:

  • Verzorgen van vakinhoudelijke coaching en training

  • Geven van feedback on the job

  • Bespreken van vakantieaanvragen

  • Overleggen met Mortgage Specialist en Applicant Rookie bij afwijkende casuïstiek

  • Overnemen van hypotheekdossiers tijdens afwezigheid / vakantie collega('s)

  • Signaleren aan Coach als stressniveau te hoog is voor Smooth Operations

  • Schrijven van Smooth Operations rol-gerelateerde vacatures in samenspraak met Recruiter

Purpose:

Realising dreams, Smooth Operations en klanten worden op de meest efficiënte manier ondersteund.

 • Seminar Ondersteuner

  for Seminarshift (klaarzetten + telefonie tot 19.30 + deelnemers binnenlaten na 19.00)

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat een seminar op de meest efficiënte manier gegeven kan worden door Adviseur

  Accountabilities:

  • Klaarzetten van het seminar op kantoor Amsterdam (HQ)

  • Vewerken van aanmeldingen in Elements

  • Versturen van bedankmail aan deelnemers die aanwezig waren op het seminar

  • Versturen van mail met nieuwe data aan deelnemers die niet op het seminar aanwezig waren

  • Navragen bij adviseurs die seminar gegeven hebben welke mensen aanwezig waren bij het seminar

  • Aanpassen van seminar datum op de website uiterlijk in de ochtend na het gegeven seminar

  • Gecontroleerd op de dag van een seminar of SMS voor juiste kantoor is gestuurd

  • Verwerken van afmeldingen in Elements

  • Beantwoorden van telefoontjes tot 19.30 op avonden dat er een seminar is in Amsterdam

Purpose:

Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Bedrijfshulpverlener (BHV)

  Purpose:

  zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen die aanwezig is in ons kantoor

  Accountabilities:

  • verlenen van eerste hulp bij ongevallen

  • beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen

  • alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf in geval een noodsituatie

  • informeren van Boodschapper welke spullen er besteld moeten worden om de rol goed te kunnen vervullen (o.a. EHBO koffer)

  • jaarlijks controleren van het BHV plan, waar nodig updaten en delen met Viisionairs

 • Pre-approval

  for Smooth Operations

  Purpose:

  Viisi klanten kunnen zorgeloos een woning kopen omdat ze vooraf al duidelijkheid hebben over hun financiering

  Accountabilities:

  • In-kaart-brengen van benodigde stappen om succesvol pre-approval aan te kunnen bieden

  • Bespreken met Partners welke governance aanpassingen gewenst zijn in andere cirkels ivm pre-approval

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Purpose:

Building a qualified learning environment together with all internal and external partners

 • Crosslink Smooth Operations

  Purpose:

  Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen Viisi Academy en Smooth Operations

  Accountabilities:

 • Inwerkcoach Smooth Operations

  Purpose:

  Duidelijke richtlijnen voor uitstekend inwerktraject nieuwe members Smooth Operations

  Domains:

  • Aanmaken van een inwerkschema nieuwe members Smooth Operations

  • Afronding inwerktraject gesprek voeren met nieuwe members Smooth Operations

  • Up to date houden / optimaliseren van de inwerkmap

  • Up to date houden / optimaliseren van het inwerkschema

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
Purpose:

Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

 • Champagne keizers

  Purpose:

  Niemand is uitgedroogd

  Domains:

  • Champagne

  Accountabilities:

  • Organiseren en plannen van een Champagnetrip

  • Coördineren van de Champagnereis

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

 • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

  for Florius

  Purpose:

  De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

  Accountabilities:

  • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

  • Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

  • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

 • Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid expert

  Purpose:

  Klanten die uit elkaar gaan voorzien van het beste hypotheekadvies

  Accountabilities:

  • adviseren collega’s over vraagstukken m.b.t. OHA

  • bijhouden intern doc voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. OHA onderwerpen

  • Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. OHA op verzoek van Mortgage Story Teller

  • beheren stukkenlijst OHA

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid i.o.m. Viisi Academy

  • Organiseren en geven van externe trainingen m.b.t. ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid i.o.m. Standing, No Branding

  • Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. OHA i.s.m. Mortgage Story Teller

Purpose:

Ensure that we get and keep the best job application process

 • CV interviewer

  for Smooth Operations

  Purpose:

  Zorgen dat er alleen sollicitanten doorgaan naar de volgende ronde die beschikken over de benodigde kennis voor het werk

  Accountabilities:

  • Voeren van het CV gesprek met sollicitanten

  • Beoordelen van sollicitanten

  • Geven van feedback over de referentiegesprekken aan Sollicitant begeleider met onderbouwing