Purpose: Creating the fastest and best possible operations in order to deliver a WOW Customer Experience.
 • Acceptatiedocumentatie Updater

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat alle voor acceptatie benodigde informatie up-to-date blijft.

  Accountabilities:

  • Up-to-date houden van de database met acceptatiekaders
  • Informeren @Mortgage Specialist en @Realising dreams omtrent wijzigingen van acceptatiekaders
  • Zorgen dat document "overview bijzonderheden" op uniforme wijze wordt opgemaakt en onderhouden.
  • Updaten bijlagen maatschappijen in rode mapjes Elements en voorzien van een klantvriendelijke tenaamstelling
  • Document standaardtekst acceptatie bijhouden
  • Opstellen en onderhouden van acceptatieprocessen
 • Compensation Guard

  Purpose:

  Alle input en spanning vanuit @Smooth Operations m.b.t. het salarismodel worden op 1 plek verzameld, geanalyseerd en gedeeld met @Compensation Architect

  Accountabilities:

  • Verzamelen van alle input omtrent het salarismodel binnen de cirkel
  • Analyseren van alle input omtrent het salarismodel binnen de cirkel
  • Uitkomst van de input omtrent het salarismodel omzetten in voorstellen en deze delen met @Compensation Architect
  • Uitvoeren van 4-ogen principe voor salarisberekeningen die door Compensation Architect zijn gemaakt voor SO-sollicitanten
 • Contactpersoon geldverstrekkers

  for Alle geldverstrekkers

  Purpose:

  Opbouwen, onderhouden van relatie en contact hebben met maatschappijen

  Accountabilities:

  • Communiceren van relevante informatie geldverstrekkers aan @Realising dreams en @Smooth Operations
  • Onderhouden van contact met de accountmanager van de geldverstrekkers
   over algehele voortgang
  • Onderhouden van contact met de accountmanager van de geldverstrekkers in het geval van structurele spanningen
  • Bijwonen periodieke meetings met accountmanagers wanneer het gaat om operationele zaken
  • Verhogen van bewustwording van accountmanager van geldverstrekkers omtrent doorlooptijden en stimuleren deze te verkorten
 • Crosslink Viisi Academy

  Purpose:

  Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen Viisi Academy en Smooth Operations

  Accountabilities:

  • Vertegenwoordigen Viisi Academy in cirkel Smooth Operations
  • Geven van updates over relevante ontwikkelingen binnen Viisi Academy aan Smooth Operations
  • Overleggen met lead link Smooth Operations over resources beschikbaar voor Viisi Academy
 • Email rights inverter

  for backup

  Purpose:

  Het voor Smooth Operations mogelijk maken om e-mails te versturen naar klanten namens adviseurs en nieuwe/tijdelijke Smooth Operators hieraan toegang te verlenen

  Accountabilities:

  • beheren e-mailmanager nieuwe/tijdelijke SO-Viisionairs
   - systeem -> e-mailmanager -> [gebruiker] -> eigenaar -> voeg groep SO email eigenaren adviseurs toe
  • beheren workflowgroep SO email eigenaren adviseurs
   - workflow snelkoppelingen -> beheer workflowgroepen -> SO email eigenaren adviseurs -> gebruikers
 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution
 • Happy docs

  Purpose:

  Klanten leveren hun documenten in één keer goed aan (iedereen tevreden!)

  Accountabilities:

  • Professionaliseren van webpagina "Aanleveren documenten"
  • Onderhouden van webpagina "Aanleveren documenten"
  • Voorleggen content aan @Development ter correctie
  • Maken en onderhouden van dummy documenten
  • Verzamelen van feedback bij @Realising dreams en @Happiness Factory
 • Inwerkcoach nieuwe Viisionairs

  Purpose:

  Nieuwe consultants en medewerkers SO inwerken en scholen mbt acceptatiewerkzaamheden zodat er een gedegen basis is gelegd voor verdere werkzaamheden.

  Accountabilities:

  • Functioneren als primaire vraagbaak voor de nieuwe medewerkers
  • Vakinhoudelijke acceptatiekennis bijbrengen
  • Scholen m.b.t. verwerken van aanvragen, complete dossiers en ORV's
  • Wekelijkse evaluatie over voortgang werkzaamheden
  • Beheren individuele Trelloborden tijdens het inwerktraject.
  • (Laten) Inrichten werkplek nieuwe Viisionairs voor inwerktraject SO
 • Mortgage Mailreducer

  Purpose:

  Reducing unnecessary email communication from lenders to Viisi

  Accountabilities:

  • Onderhouden van contact met geldverstrekkers en/of accountmanagers omtrent onnodige emails
  • Informeren (periodiek) van en overleggen met @Happiness Factory over de behaalde resultaten
 • Mortgage Specialist

  for Specialisme; Verhoging (2e hyp./onderhands) / Meeneem constructies / Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid / Ondernemers

  Purpose:

  Processing of mortgage records in an efficient and quality manner

  Domains:

  • Telefonisch en/of schriftelijk onderbouwd voorleggen en bespreken van kadertechnisch afwijkende casussen aan/met maatschappijen

  Accountabilities:

  • Uitvoeren van acceptatiewerkzaamheden in samenspraak met @Smooth Operations
  • Aanvragen hypotheken
  • Aanvragen overlijdensrisicoverzekeringen
  • Aanvragen woonlastenverzekeringen
  • Onderhouden contact met geldverstrekkers, verzekeraars en @Realising dreams over de aanvragen
  • Voortgang bewaken van de volgende aanvragen; hypotheek, overlijdensrisicoverzekering en woonlastenverzekeringen
  • Controleren of de renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen overeenstemmen met de aanvraag c.q. gewenste situatie
  • Verwerken van renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen in Elements
  • Klaarzetten van renteaanboden en bijbehorende bijlagen om te verzenden door @Realising dreams
  • Versturen van polissen overlijdensrisicoverzekeringen naar klant en @Realising dreams informeren
  • Controleren of de definitieve hypotheekoffertes overeenstemmen met de aanvraag c.q. gewenste situatie
  • Verwerken van definitieve hypotheekoffertes in Elements
  • Definitieve hypotheekoffertes en bijbehorende bijlagen verzenden naar klanten
  • Controleren van documenten zoveel mogelijk op focusgebied conform @Contactpersoon geldverstrekkers
  • Onderhouden contact met @Realising dreams en geldverstrekkers inzake voortgang op dossier niveau
  • Doorsturen documenten naar geldverstrekkers
  • Onderbouwen van (moeilijke) hypotheekdossiers zodat deze in één keer akkoord gegeven worden
  • Fungeren als aanspreekpunt voor @Realising dreams in geval van voorleg- en bespreekzaken met geldverstrekkers
  • Geregistreerd vastleggen van besproken kadertechnisch afwijkende casussen in het hypotheekdossier onder urgente registratie, bij voorkeur schriftelijk bevestigd door de geldverstrekker. Deze werkwijze geldt ook voor @Realising dreams.
  • Dagelijks kolom werkdruk in excel sheet metrics Smooth Operations ingevuld
  • Verwerken BMZ (Bieden met Zekerheid) aanvraag. Controle en goedkeuring van de benodigde documenten. Aanpassing en verduidelijking van stukkenlijst. Na beoordeling terugkoppeling aan adviseur per mail.
 • Mortgage analist

  for backup

  Purpose:

  Monitoring the productivity and workload of the mortgage specialists with the purpose to be as productive as possible

  Accountabilities:

  • Bijhouden van de metrics hypotheken op week- en kwartaalsniveau
  • Delen van relevante informatie en/of wijzigingen in de metrics hypotheken met de Rep Link van Smooth Operations
  • Optimaliseren van de metrics hypotheken in samenwerking met @Development
 • Mr. Wolf - I solve problems

  Purpose:

  Van Smooth Operations en Realising Dreams één geoliede machine maken.

  Accountabilities:

  • Inventariseren van spanningen en voorstellen procesverbeteringen voortkomend uit de samenwerking tussen Smooth Operations en Realising Dreams.
  • Analyseren van de ingebrachte spanningen en voorgestelde procesverbeteringen
  • Aandragen van concrete voorstellen tot oplossen van spanningen en het doorvoeren van procesverbetering
  • Terugsturen hypotheekaanvraag naar adviseur in lokale cirkel eventueel met suggesties tot verbetering indien aanvraag niet goed is voorbereid
 • Processing Time Watcher

  Purpose:

  Inform colleagues and clients about the processing time of mortgage records

  Accountabilities:

  • Contacteren maatschappijen over doorlooptijden
  • Plaatsen doorlooptijden op de Viisi website
  • Bijhouden metrics doorlooptijden
  • Informeren @Realising dreams omtrent doorlooptijden
 • Ready to Go

  for Robert van der Wolf

  Purpose:

  Nieuwe en tijdelijk SO'ers moeten tijdig toegang krijgen tot werkende systemen zodat zij alle werkzaamheden goed kunnen uitvoeren.

  Accountabilities:

  • Controleren (periodiek) welke (tijdelijke) SO'ers starten middels drive "opleidingstraject nieuwe Viisionairs".
  • Informeren diverse rollen om SO'er startklaar te maken. Zie drive "Rol Ready to Go".
  • Regelen toegang tot relevante online portals voor permanente SO'ers. (accountability nog in concept)
  • Bijhouden drivedocument "Rol Ready to Go"
 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
 • Voorlegdesk

  Purpose:

  Overrules worden efficiënt ingediend en de status hiervan wordt centraal goed bewaakt.

  Accountabilities:

  • Indienen van overrules
  • Bewaken voortgang overrules
  • Vastleggen processen indienen overrules
Purpose: Beyond Employment: Finding your Passion
 • Confidential Adviser (Vertrouwenspersoon)

  Purpose:

  medewerkers die een beroep op je doen opvangen en advies geven

  Accountabilities:

  • Verzorgen van eerste opvang van werknemers die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek
  • Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
  • Informeren medewerker over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures
  • Begeleiden, desgewenst, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van de onderneming
  • Doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator
  • Geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
  • Adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag
  • Registreren van gevallen van ongewenst gedrag
  • Voorleggen (anoniem) aan de @Coach bij twijfel over wat de juiste manier van handelen is.
  • Ervoor zorgen dat de gesprekken met de vertrouwenspersoon vertrouwelijk blijven (geheimhoudingsplicht)
Purpose: #ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
 • Bedrijfshulpverlener (BHV)

  Purpose:

  zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen die aanwezig is in ons kantoor

  Accountabilities:

  • verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf in geval een noodsituatie
  • informeren van @Boodschapper welke spullen er besteld moeten worden om de rol goed te kunnen vervullen (o.a. EHBO koffer)
  • jaarlijks controleren van het BHV plan, waar nodig updaten en delen met Viisionairs
 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
Purpose: Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
 • Crosslink Smooth Operations

  Purpose:

  Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen @Viisi Academy en @Smooth Operations

  Accountabilities:

 • Inwerkcoach Smooth Operations

  Purpose:

  Duidelijke richtlijnen voor uitstekend inwerktraject nieuwe members Smooth Operations

  Domains:

  • Aanmaken van een inwerkschema nieuwe members Smooth Operations
  • Up to date houden / optimaliseren van het inwerkschema
  • Up to date houden / optimaliseren van de inwerkmap
  • Afronding inwerktraject gesprek voeren met nieuwe members Smooth Operations

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
Purpose: Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni
 • Champagne keizers

  Purpose:

  Niemand is uitgedroogd

  Domains:

  • Champagne

  Accountabilities:

  • Organiseren en plannen van een Champagnetrip
  • Coördineren van de Champagnereis
Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen
 • Expert OHA

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid (OHA)

  Accountabilities:

  • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent OHA
  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over OHA in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
  • Onderdeel over OHA in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren
  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over OHA in overleg met @Story Teller: Hypotheken
  • Bijhouden van gewenste aanpassingen in stukkenlijst OHA en doorgeven aan @Development
  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over OHA
  • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
Purpose: Zoveel mogelijk goede Viisionairs aannemen
 • Cultural Fit interviewer

  for Back up

  Purpose:

  Bewaken van een optimale culturele match tussen sollicitanten en Viisi

  Accountabilities:

  • Voeren van cultural fit gesprekken met sollicitanten
  • Geven van feedback over het gesprek aan @Sollicitant begeleider met onderbouwing
  • Geven van inhoudelijke terugkoppeling van de StrengthsFinder test
 • Open Huis Ambassadeur

  for Smooth Operations

  Purpose:

  vanuit alle benodigde cirkels is een ambasseur aanwezig bij het Open Huis

  Accountabilities:

  • Bijwonen van het Open Huis als vertegenwoordiger van je cirkel
  • Beantwoorden van vragen van potentiële Viisionairs omtrent het werk binnen je cirkel of Viisi in het algemeen
  • Activeren van eigen cirkelleden voor het promoten van het Open Huis
 • Review sollicitanten

  for Smooth Operations

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Bekijken van binnengekomen sollicitaties
  • Schrijven van reviews in Homerun bij binnengekomen sollicitaties (binnen 24 uur)
  • Geven van aanvullende feedback als hier vanuit @Undefined_Role behoefte aan is
 • Vakinhoudelijk interviewer

  for Hypotheekacceptanten

  Purpose:

  Zorgen dat er alleen sollicitanten doorgaan naar de volgende ronde die beschikken over de benodigde kennis voor het werk

  Accountabilities:

  • Voeren van het vakinhoudelijk gesprek met sollicitanten
  • Geven van feedback over de referentiegesprekken aan @Sollicitant begeleider met onderbouwing