Purpose:

Creating the fastest and best possible operations in order to deliver a WOW Customer Experience.

 • Happy docs

  for Online zetten van documenten

  Purpose:

  Klanten leveren hun documenten in één keer goed aan (iedereen tevreden!)

  Accountabilities:

  • Professionaliseren van webpagina "Aanleveren documenten"

  • Onderhouden van webpagina "Aanleveren documenten"

  • Voorleggen content aan Growth ter correctie

  • Maken en onderhouden van dummy documenten

  • Verzamelen van feedback bij Realising dreams en Happiness Factory

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

Purpose:

Realising dreams, Smooth Operations en klanten worden op de meest efficiënte manier ondersteund.

 • Calendly-beheerder

  Purpose:

  Afspraken gemaakt via Calendly komen altijd goed in Realising Dreams agenda's en bij de klant terecht

  Accountabilities:

  • Aangeven van te weinig TA-capaciteit in Calendly aan Realising dreams en/of Lead Link lokaal kantoor en aan People First

  • Verzorgen en updaten van werkinstructies voor Calendly voor Happiness Factory en Realising dreams

  • Aanmaken en verwijderen van Calendly-accounts

  • Doorvoeren van wijzigingen in beschikbaarheid in Calendly

  • Annuleren van Calendly-afspraken

  • Verplaatsen van Calendly-afspraken naar een ander tijdstip of naar een andere adviseur

  • Dichtzetten van TA blokken voor Realising dreams in Gmail Calender als klanten TA hebben ingepland via Calendly

 • Crosslink Happiness Factory / Growth

  Purpose:

  Zorgen voor een optimale samenwerking tussen beide cirkels

  Accountabilities:

  • Bespreken van mogelijkheden om samenwerking te verbeteren

  • Evalueren van bestaande afspraken

 • Elements verbeteraar

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Geven van suggesties ter verbetering van de workflows aan Elements Chief

  • Optimaliseren van processen om het team efficiënter te laten werken

 • Intranetter

  Purpose:

  Het up to daten houden van Intranet

  Accountabilities:

  • Bewaken van de structuur/indeling van intranet

  • Toevoegen en actualiseren informatie

  • Beheren van gebruikersrechten

 • Seminar Ondersteuner

  for Seminarshift (klaarzetten + telefonie tot 19.30 + deelnemers binnenlaten na 19.00)

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat een seminar op de meest efficiënte manier gegeven kan worden door Adviseur

  Accountabilities:

  • Klaarzetten van het seminar op kantoor Amsterdam (HQ)

  • Vewerken van aanmeldingen in Elements

  • Versturen van bedankmail aan deelnemers die aanwezig waren op het seminar

  • Versturen van mail met nieuwe data aan deelnemers die niet op het seminar aanwezig waren

  • Navragen bij adviseurs die seminar gegeven hebben welke mensen aanwezig waren bij het seminar

  • Aanpassen van seminar datum op de website uiterlijk in de ochtend na het gegeven seminar

  • Gecontroleerd op de dag van een seminar of SMS voor juiste kantoor is gestuurd

  • Verwerken van afmeldingen in Elements

  • Beantwoorden van telefoontjes tot 19.30 op avonden dat er een seminar is in Amsterdam

Purpose:

An 11-star experience for our customers

 • Affiliate marketeer

  Purpose:

  Viisi is first choice for affiliate publishers

  Accountabilities:

  • Opzetten en optimaliseren van affiliate marketing programma's

  • Selecteren van publishers in samenwerking met Standing, No Branding

 • Automator

  Purpose:

  Delete manual work

  Accountabilities:

  • Using Zapier to connect digital tools

  • Managing our Zapier account and upgrade/downgrade when needed

 • Calendly architect

  Purpose:

  The easiest way for customers to book an appointment with the advisor that best fits their personal situation

  Accountabilities:

  • Aanmaken en invullen van Calendly-teams

  • Embedden van de juiste event types van teams (binnen Calendly) op de juiste bedankpagina's

  • Zorgen voor de koppeling tussen Calendly en de juiste Google Calendars

  • Zorgen voor accounts voor iedereen binnen Realising dreams

  • Zorgen voor de juiste correspondentieteksten vanuit Calendly

  • Schrijven en verspreiden van documentatie over de inrichting van Calendly

  • Inventariseren hoe Calendly door Viisionairs kan worden ingezet ten goede van de customer experience en ten goede van efficiëntie

 • Chatflower

  Purpose:

  Inrichten van chatflows en het delen van kennis aan Chatter voor de best mogelijke klantervaring

  Accountabilities:

  • Ondersteunen van werknemers bij het gebruik van Hubspot chat

  • Up to date houden van kennis met betrekking tot Hubspot chat

  • Informeren van werknemers bij essentiële wijzigingen/verbeteringen in Hubspot chat

  • Inrichten van chatflows ter verbetering van klantbeleving en conversie

 • Chief stukkenlijst

  for Backup

  Purpose:

  Perfect laten functioneren van stukkenlijsten voor klanten en Viisionairs

  Accountabilities:

 • Conversion Analyst

  Purpose:

  The conversion (rate) in every step of the funnel is always known and shown

  Accountabilities:

  • Automating measurement of conversion (rates) of every step in the funnel in cooperation with Metrics Designer and Automator

  • Analyzing conversion (rates) of every step of the funnel for every source

  • Analyzing conversion (rates) of every step of the funnel for every advisor

  • Analyzing conversion (rates) of every step of the funnel for every product

  • Checking, protecting and improving data quality in our CRM software (Elements)

  • Finding early indicators that increases/decreases the chance of a lead becoming a customer

  • Reporting findings to all Viisionairs and especially to Conversion Optimizer(Lead_→_Customer)

 • Conversion Optimizer (Lead → Customer)

  Purpose:

  Leads happily complete our world-class customer journey

  Accountabilities:

  • Optimaliseren van conversiepercentage per stap in het hypotheekadviestraject (Lead → Customer)

  • Controleren op kwartaalbasis waarom OTD's vervallen zijn en informeren van benodigde rollen over redenen waarom uitval heeft plaatsgevonden

  • Analyseren van gevallen waarbij de klant naar een andere tussenpersoon is gegaan

 • Conversion Optimizer (Prospect → Lead)

  Purpose:

  Our landing pages convince website visitors to plan a free consultation phone call, register for our seminars or download whitepapers

  Accountabilities:

  • Optimaliseren van het conversiepercentage van onze landing pages

  • Ontwikkelen van hypotheek berekentools voor onze (sub)doelgroepen ism Growth

 • Crosslink Growth->Realising Dreams

  for Backup

  Purpose:

  Perfectly streamlined cooperation between Growth and Realising Dreams

  Accountabilities:

  • Raising Growth tensions in Realising Dreams Tactical & Governance Meetings

 • Customer Insights

  Purpose:

  Seek First to Understand, Then to be Understood

  Accountabilities:

  • Monitoring reviews and CloseAlert

  • Discovering customer/user pains and gains, and translating them in experiment ideas

 • Display advertiser

  Purpose:

  Constantly being top of mind when it comes to academics by creating and spreading recognizable banners

  Domains:

  • Buiten Adwords, Facebook en Linkedin om

  Accountabilities:

  • Creëren van bannersets in samenwerking met Visual Viisionair

  • Opzetten van een bannering-strategie

  • Contacteren van mogelijke sites waar we op kunnen adverteren met banners

 • Elements Chief

  for Growth

  Purpose:

  Continuous improvement of the internal Elements User Experience

  Domains:

  • Verwijderen van producten of diensten in Elements

  Accountabilities:

  • Verzamelen van suggesties en wensen van Elements-gebruikers m.b.t. de workflows in Asana

  • Bespreken van workflow-gerelateerde oplossingen met Elements Developer(Peter_van_der_Meeren)

  • Onderhouden, verbeteren van bestaande workflows

  • Opzetten van nieuwe workflows

  • Oplossen problemen met MijnViisi

  • Rapporteren aan alle gebruikers van Elements over aanpassingen in workflows

  • Bieden van hulp bij reanimeren workflow

  • Aanmaken en inregelen van nieuwe Viisi kantoren in Elements

  • Inregelen Elements koppeling in Adviesbox voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair

  • Aan-/ en of uitzetten HDN rechten voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair door Faster Forward Support

  • Inregelen functie acceptant voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair in Elements t.b.v. alle Viisi kantoren

  • Inregelen tag initialen in automatische taken Elements voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair

 • Email Chief

  Purpose:

  All Partners receive the best possible ''standard'' emails

  Accountabilities:

  • Optimizing and updating texts and layout of standard e-mails (in Elements)

  • Collecting suggestions and wishes from Partners regarding standard emails

  • Implementing or adjusting translated standard emails

  • Aligning adjustments/improvements of standard e-mails in Elements with Elements Chief

  • Updating and improving standard Viisi signature in emails

  • Using conditional logic to create smart emails

  • Optimizing and updating texts and layout of standard TA registrations (in Elements)

  • Reporting to all Elements users about significant changes to (standard) e-mails

 • Facebook advertiser

  Purpose:

  Creating brand awareness and quality leads by boosting top content

  Accountabilities:

 • Google Ads Advertiser

  Purpose:

  Smart bidding and creative ads deliver quality leads

  Accountabilities:

  • Optimaliseren van ons Google Ads account

  • Aansturen van externe partijen gericht op optimale conversie en maximale ROI

  • Aanmaken van SEA landing pages ten goede van het conversiepercentage en de kwaliteitsscore

 • Hosting engineer

  for Backup

  Purpose:

  Viisi's website is quick and rarely offline and recoverable

  Accountabilities:

  • Choosing and maintaining website servers so all Viisi's websites are always online and quickly loading

 • Hubspotter

  Purpose:

  Facilitate organic Growth through quality content creation

  Accountabilities:

  • Inrichten van Hubspot

  • Onderzoeken van mogelijkheden van Hubspot

 • Linkedin advertiser

  Purpose:

  Creating brand awareness and quality leads by promoting top content

  Accountabilities:

  • Opzetten en optimaliseren van ons Linkedin Ads account

  • Afstemmen van branding ads met Standing, No Branding

  • Inzetten van Linkedin Ads voor recruiting ism Recruiter

 • Loyalty Ambassador

  Purpose:

  Customers happily return to Viisi for new advice

  Accountabilities:

  • Inventariseren en verbeteren van bestaande klantretentie-processen

  • Analyseren ontwikkeling 'Ik ben al klant' leads (zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek)

  • Verbeteren van standaard workflows (b.v. einde rentevaste periodes) i.s.m. Elements Chief

  • Creëren van content specifiek gericht op bestaande klanten i.s.m. Growth

  • Bedenken en organiseren van activiteiten/events voor en met bestaande klanten o.a. i.s.m. Viisi kantoren

  • Controleren en ondertekenen van de facturen

  • Doorsturen van goedgekeurde facturen naar Financial controller voor betaling

 • Mailing Master

  Purpose:

  (potentiële) Klanten lezen actief de nieuwsbrief en voor hen interessante mails en raken gemotiveerd om klant te worden of klant te blijven

  Accountabilities:

  • Inrichten email automation voor sub-doelgroepen

  • Inrichten nieuwsbrief aanmeldflows

  • Communiceren metrics aan Growth

  • Inladen en verrijken van subscriber database

  • Monitoren van open- en clickrates

  • Opstellen en versturen van nieuwsbrieven

  • Bepalen van te verzenden content in overleg met Standing, No Branding

 • Market share

  Purpose:

  Optimaal inzicht hebben in het marktaandeel van Viisi op nationaal en lokaal niveau en de ontwikkelingen daarin

  Accountabilities:

  • bijhouden van marktaandelen geldverstrekkers

  • bijhouden van marktaandelen van distributie en advies-partijen

  • bijhouden van landelijk marktaandeel Viisi

  • bijhouden van lokale marktaandelen van de Viisi vestigingen

 • Mortgage Story Teller

  Purpose:

  Viisi offers the best mortgage content for our target groups

  Accountabilities:

  • Schrijven, plaatsen, onderhouden, corrigeren en actualiseren van hypotheekcontent op de sites (blogs, artikelen, teksten op de Nederlandse en expat website) i.s.m. expert-rollen in De Denktank

  • Behouden van consistentie in gebruik van tone-of-voice van onze hypotheekcontent

  • Opstellen van informatieve whitepapers/e-books over hypotheekonderwerpen voor doelgroepen van Viisi i.s.m. expert-rollen in De Denktank

  • Bepalen en aanleveren van maandelijkse nieuwsbrief content over hypotheken aan Mailing Master

  • Schrijven of corrigeren van overige hypotheekcontent (bijv. podcast, filmscript etc.) i.s.m. expert-rollen in De Denktank

  • Doorgeven aan Facebook advertiser wanneer een nieuw artikel of een nieuwe blog live staat

 • Newsletter designer

  Purpose:

  The best compelling newsletter design for our target audience

  Accountabilities:

  • Design solid newsletter format in cooperation with Visual Viisionair

  • Analyse & optimize newsletter format continuously in cooperation with Growth

  • Compare newsletter format with main competitors

  • Design newsletter setup in cooperation with specifications delivered by the Mailing Master

 • Office launcher

  for Online

  Purpose:

  For face to face meetings Viisi offices are always located nearby for clients in the Netherlands

  Accountabilities:

  • Analyzing growth options for office network based on customer heatmap

  • Collecting input/tensions from existing offices

  • Analyzing office locations of competitors

  • Opening new offices in consultation with Rental contracts Realising dreams and People First

  • Organising opening events for new offices in cooperation with Local circles in Realising dreams

  • Sharing schedule of Office launces with Growth for content calendar

 • Open Coop - Sybren Osinga

  Purpose:

  Acties en projecten waar Sybren Osinga voor verantwoordelijk is

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Pricing Engineer

  for conversie

  Purpose:

  Diensten en producten zijn optimaal geprijsd

  Accountabilities:

  • Bepalen van de meest optimale tariefstelling m.b.t de diensten en producten van Viisi

  • Beoordelen van voorstellen van tariefswijzigingen

  • Afstemmen grote wijzigingen met "Chief" Financial Officer

  • Doorgeven mutaties tarieven aan Growth

  • Communiceren van tariefswijzigingen met relevante Partners

 • Review Strategist

  Purpose:

  Viisi staat met alle kantoren op Google Mijn Bedrijf, Independer, Yelp en Advieskeuze met een sterke, herkenbare identiteit

  Accountabilities:

  • Monitoren van reviews op Google Mijn Bedrijf, Independer, Yelp en Advieskeuze

  • Reageren op negatieve reviews in overleg met Klachten Oplosser

  • Actualiseren van informatie (tarieven, diensten, foto’s, medewerkers, bedrijfsinformatie) op Google Mijn Bedrijf, Independer, Yelp en Advieskeuze

  • Aanmaken en inrichten van nieuwe kantoren op Google Mijn Bedrijf, Independer, Yelp en Advieskeuze

  • Onderhouden van operationeel contact met Independer en Advieskeuze ism Aanstellingen regelaar

 • SEO engineer

  Purpose:

  Viisi websites rule the SERPs

  Accountabilities:

  • Inrichten en optimaliseren van technische SEO op Viisi websites

  • Adviseren Story teller tav produceren SEO content

  • Aansturen van externe partijen gericht op optimale posities in SERPs

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

 • Seminar Logistics

  for Backup

  Purpose:

  Alle rollen die betrokken zijn bij Seminars zijn op de hoogte van en werken volgens seminar protocollen en checklist

  Accountabilities:

  • Opstellen en bijhouden van de seminar protocollen en checklist in overleg met alle Seminar rollen

  • Verzamelen van verbetersuggesties voor de Seminar protocollen en checklist

  • Communiceren van updates in seminar checklist aan alle Seminar rollen

  • Beheren en monitoren van Seminar protocollen en checklist

  • Beheren van Dataset Seminars (Evaluatieformulieren document)

 • Seminar Promoter

  Purpose:

  All house searching starters in Viisi Locations attend a Viisi Seminar

  Domains:

  • Seminarannuleringen en -verplaatsingen gaan altijd in overleg met deze rol

  Accountabilities:

  • Plannen van seminar-kalender i.s.m. Lokale cirkels

  • Promoten van de seminars in samenwerking met Realising dreams en Viisi Group en Growth en Happiness Factory

  • Communiceren van nieuwe seminar-kalender aan Lokale cirkels

  • Bijhouden van seminardeelname t.b.v. OKRs

  • Presenteren van belangrijkste insights uit evaluatieformulieren

  • Analyseren van evaluatieformulieren na Seminars en belangrijke en urgente insights doorzetten naar Realising dreams

  • Vinden en boeken van externe seminarlocaties indien nodig

 • Socializer - Hypotheken

  for Plaatsen van hypotheekposts

  Purpose:

  Increase our social media reach continuously & boost referrals via social media

  Accountabilities:

  • Voorbereiden van de posts over Hypotheken op Viisi social media kanalen (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram)

  • Gericht interacteren met relevante doelgroepen via social media

  • Stimuleren van partners om social media bereik te vergroten (liken/delen)

  • Up-to-date houden relevante metrics m.b.t. social media

  • Gericht interacteren met relevante doelgroepen via social media

  • Opstellen en beheren van contentkalender

  • Corrigeren post-doorplaatsingen waar nodig

  • Plaatsen van media-uitingen op de website (Viisi in de pers)

 • Tell-a-Friend

  Purpose:

  Our customers happily promote Viisi to their friends, family and colleagues

  Accountabilities:

  • Opzetten, optimaliseren en promoten van het online Tell-a-Friend programma

  • Bijhouden best practice Tell-a-Friend programma's

  • Inrichten van de Tell-a-Friend workflow(s)

 • Translator

  for Backup

  Purpose:

  Making Dutch content available for non-Dutch speakers

  Accountabilities:

  • Outsourcing assignments to translation service providers

  • Selecting the best translation service providers

  • Collecting and processing translation requests from Viisionairs

  • Checking if translations are correct and in 'Viisi' tone of voice

 • Video Conferencing & Online Meetings (Google Meet)

  Purpose:

  Creating the best and optimized experience for video conferencing & online meetings.

  Accountabilities:

  • Duidelijkheid gegeven over welke tool(s) gebruikt worden

  • Support gegeven over de gebruikte tools

 • Visual Viisionair

  Purpose:

  Viisi straalt een herkenbare, visuele, moderne en mooie identiteit uit naar de buitenwereld

  Accountabilities:

  • Verzorgen van visueel materiaal (foto’s en video’s) voor de Viisi-website en Viisi-social -media-kanalen ism Standing, No Branding

  • Afstemmen van identiteit met Standing, No Branding

  • Samenwerken met externe partijen op het gebied van visueel materiaal

  • Bijhouden online/offline visueel materiaal medewerkers in/ uitdiensttreding

  • Bewaken van de Viisi-huisstijl en toezien op juiste uitvoering voor finance brand

 • Webformulator

  Purpose:

  Alle webformulieren bereikbaar houden voor onze (potentiële) klanten en de resultaten hiervan voor de Viisionairs van support

  Accountabilities:

  • Inrichten van webformulieren

  • Optimaliseren en actualiseren van webformulieren

  • Inregelen en beheren van notificatie­ en bevestigingsmails

  • Koppelen van webformulieren met CRM pakketten of andere API’s

  • Achterhalen van foutmeldingen en deze oplossen

  • Overleggen met Growth in het geval van webformulieren die gerelateerd zijn aan leads

  • Overleggen met People First in het geval van webformulieren die gerelateerd zijn aan recruitment

 • Webinar Creator

  Purpose:

  Our online visitors are fully equiped for a successful house search

  Accountabilities:

  • Inventariseren van Webinar tools

  • Opstellen van mogelijk webinar programma i.s.m. Seminar verbeteraar

  • Plannen van eerste webinar als experiment

 • Website Developer

  for Backup

  Purpose:

  De Viisi website technisch altijd up-to-date

  Accountabilities:

  • Beantwoorden van technische vragen van website/media/internet over de Viisi website

  • uitvoeren van websitesupportwerkzaamheden

  • Uitvoeren van websiteontwikkelingsprojecten, geïnitieerd door Website Wizzard

  • Adviseren van Growth over de laatste trends op het gebied van websiteontwikkeling

  • Koppelen van webformulieren aan Elements middels XML

Purpose:

Beyond Employment: Finding your Passion

 • Viisonair professional bio writer

  Purpose:

  Every Viisionair has an inspiring professional bio to present themselve

  Accountabilities:

  • Writing of short professional biography for the Viisi website(s)

  • Publish biography content on the relevant online medium (website etc)

Purpose:

Altijd volledig verwerkte en duidelijk begrijpbare (financiële) administratie zichtbaar voor alle partners binnen Viisi

 • OKR evangelist

  Purpose:

  Great OKRs let Viisi circles flourish

  Accountabilities:

  • Delen van kennis omtrent Objectives and Key Results (OKRs)

  • Beantwoorden van vragen over het OKR proces

  • Monitoren van het gebruik van OKRs om zodoende kwaliteit te waarborgen

 • Telefoonheld

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat de telefonie altijd goed werkt

  Accountabilities:

  • Onderhouden contact met Aventel

  • Onderhouden juiste werking telefonie

  • Inregelen telefoonnummers Viisionairs

  • Ervoor zorgen dat de groepen op de juiste manier ingeregeld zijn

  • Toevoegen en wijzigen van telefoonnummers maatschappijen in de telefoonlijst van Broadsoft

  • Informeren van Aventel bij problemen met de telefonie

Purpose:

Supporting existing Viisi clients to find their home and offer an integrated customer experience

 • Fills no roles
Purpose:

Let’s change the world of work, make it more fun and more fullfilling

 • Holacracy Safari Guide

  for Back up

  Purpose:

  Delivering a smooth journey for Holacracy Safari guests

  Accountabilities:

  • Verzamelen van feedback van gasten

  • Inplannen van Holacracy Safari's na uitnodiging door Holacracy evangelist

  • Communiceren van Holacracy Safari data aan gasten en relevante cirkel

  • Bijhouden Holacracy Safari eventpagina in Eventbrite

Purpose:

Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Online aanwezigheid

  Purpose:

  ervoor zorgen dat alle circle members ook op afstand op de beste manier aanwezig kan zijn bij de meeting

  Accountabilities:

  • inregelen van appear voor deze cirkel

  • communiceren van de link aan de secretary van deze cirkel zodat deze gecommuniceerd kan worden

Purpose:

Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

 • Aanvoerder voetbaltoernooi

  Purpose:

  ervoor zorgen dat het voetbaltoernooi een succes wordt

  Accountabilities:

  • Versturen van uitnodiging naar alle partners Viisi in overstemming met People First

  • Inventariseren welke partners van Viisi zich beschikbaar stelt om mee te doen

  • Zorgdragen dat event wordt opgenomen in contentkalender door Standing, No Branding

  • Informeren van partners van Viisi die zich hebben opgegeven over dagindeling

Purpose:

Ensuring that Viisi’s IT optimally and securely supports the work of Viisionairs

 • Office system administrator

  for Backup

  Purpose:

  Viisi's internet is quick and never offline, and Viisi's files are safe and backed up

  Accountabilities:

  • Choosing, maintaining and backing up file servers

  • Making sure internet at all Viisi's offices is working properly at all times in cooperation with Growth

  • Fixing internet issues

Purpose:

Ensure that we get and keep the best job application process

 • Homerunner

  Purpose:

  Homerun inrichten zodat People First optimaal nieuwe Viisionairs kan onboarden

  Accountabilities:

  • Inventariseren van wensen van People First als het gaat om onboarding nieuwe Viisionairs

  • Vertalen van wensen van People First naar optimale inrichting Homerun recruitment website

  • Plaatsen van content in Homerun die door Socializer - Hypotheken en Growth worden aangeleverd