Purpose: Creating the fastest and best possible operations in order to deliver a WOW Customer Experience.
 • Compensation Guard

  for back-up

  Purpose:

  Alle input en spanning vanuit @Smooth Operations m.b.t. het salarismodel worden op 1 plek verzameld, geanalyseerd en gedeeld met @Compensation Architect

  Accountabilities:

  • Verzamelen van alle input omtrent het salarismodel binnen de cirkel
  • Analyseren van alle input omtrent het salarismodel binnen de cirkel
  • Uitkomst van de input omtrent het salarismodel omzetten in voorstellen en deze delen met @Compensation Architect
  • Uitvoeren van 4-ogen principe voor salarisberekeningen die door Compensation Architect zijn gemaakt voor SO-sollicitanten
  • Jaarlijkse benchmarkcheck uitgevoerd en gedeeld met de @Compensation Architect
 • Contactpersoon geldverstrekkers

  for Alle geldverstrekkers

  Purpose:

  Opbouwen, onderhouden van relatie en contact hebben met maatschappijen

  Accountabilities:

  • Communiceren van relevante informatie geldverstrekkers aan @Realising dreams en @Smooth Operations
  • Onderhouden van contact met de accountmanager van de geldverstrekkers
   over algehele voortgang
  • Onderhouden van contact met de accountmanager van de geldverstrekkers in het geval van structurele spanningen
  • Bijwonen periodieke meetings met accountmanagers wanneer het gaat om operationele zaken
  • Verhogen van bewustwording van accountmanager van geldverstrekkers omtrent doorlooptijden en stimuleren deze te verkorten
 • Crosslink Viisi Academy

  for backup

  Purpose:

  Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen Viisi Academy en Smooth Operations

  Accountabilities:

  • Vertegenwoordigen Viisi Academy in cirkel Smooth Operations
  • Geven van updates over relevante ontwikkelingen binnen Viisi Academy aan Smooth Operations
  • Overleggen met lead link Smooth Operations over resources beschikbaar voor Viisi Academy
 • Deadline specialist

  for backup

  Purpose:

  Creëren van duidelijkheid omtrent de uiterste aanleverdata bij naderende wijzigingen van NHG- en/of maatschappijnormen

  Accountabilities:

  • Bijhouden van overzicht Aanleverdata hypotheekaanvragen / complete dossiers
  • Informeren van @Realising dreams
 • Email rights inverter

  Purpose:

  Het voor Smooth Operations mogelijk maken om e-mails te versturen naar klanten namens adviseurs en nieuwe/tijdelijke Smooth Operators hieraan toegang te verlenen

  Accountabilities:

  • beheren e-mailmanager nieuwe/tijdelijke SO-Viisionairs
   - systeem -> e-mailmanager -> [gebruiker] -> eigenaar -> voeg groep SO email eigenaren adviseurs toe
  • beheren workflowgroep SO email eigenaren adviseurs
   - workflow snelkoppelingen -> beheer workflowgroepen -> SO email eigenaren adviseurs -> gebruikers
 • HDN Specialist

  Purpose:

  Make sure that the digital process of sending and merging of documents works as smoothly and efficiently as possible

  Accountabilities:

  • Invoeren en/of wijzigen van HDN codes in Elements
  • Onderhouden van contact met de maatschappij en fasterforward helpdesk bij HDN communicatiestoringen
  • Onderhouden van contact met de maatschappij en fasterforward helpdesk bij het niet correct mergen van de stukkenlijsten
  • Bijhouden checklist HDN
  • Informeren @Realising dreams en @Customer Experience indien nieuwe verzekeraars zijn toegevoegd aan de lijst van verzekeraars op onze website waar zonder extra kosten een overlijdensrisicoverzekering kan worden verzorgd
  • Informeren @Realising dreams, @Smooth Operations en @Viisi_N.V. omtrent foutmeldingen en daarbij behorende oplossingen / workarounds
  • Inregelen HDN certificaat op laptop/computer nieuwe (tijdelijke) medewerkers Smooth Operations
  • Toegang HDN-verkeer verlenen aan en/of intrekken van nieuwe (tijdelijke) medewerkers Smooth Operations in samenspraak met Faster Forward Support
  • Begeleiden van jaarlijkse verlenging HDN-certifica(a)t(en)
  • Inregelen van HDN-certifica(a)t(en) op computers Smooth Operations collegae
  • (tijdelijk) Bijwonen van HDN-werkgroep processen (Jeroen)
 • Inregelaar maatschappijen

  Purpose:

  Er zorg voor dragen dat de acceptanten en adviseurs probleemloos gebruik kunnen maken van nieuwe en bestaande geldverstrekkers

  Accountabilities:

  • Inregelen van nieuwe geldverstrekkers en producten in onze ondersteunende systemen, dit afstemmen met @De Denktank en informeren van @Realising dreams en @Smooth Operations
  • Muteren van gegevens van bestaande geldverstrekkers en producten in onze ondersteunende systemen, dit afstemmen met @De Denktank en informeren van @Realising dreams en @Acceptatie
  • Onderhouden van contact met de geldverstrekker, fasterforward helpdesk en/of @Chef adviesbox-kwaliteit wanneer technische problemen bij indienen van hypotheekaanvragen
  • Onderhouden contactkaart Finance
 • Inwerkcoach nieuwe Viisionairs

  Purpose:

  Nieuwe consultants en medewerkers SO inwerken en scholen mbt acceptatiewerkzaamheden zodat er een gedegen basis is gelegd voor verdere werkzaamheden.

  Accountabilities:

  • Functioneren als primaire vraagbaak voor de nieuwe medewerkers
  • Vakinhoudelijke acceptatiekennis bijbrengen
  • Scholen m.b.t. verwerken van aanvragen, complete dossiers en ORV's
  • Wekelijkse evaluatie over voortgang werkzaamheden
  • Beheren individuele Trelloborden tijdens het inwerktraject.
  • (Laten) Inrichten werkplek nieuwe Viisionairs voor inwerktraject SO
 • Mortgage Specialist

  for Specialisme; Starter / Oversluiter / Doorstromer / Ondernemers / Expats

  Purpose:

  Processing of mortgage records in an efficient and quality manner

  Domains:

  • Telefonisch en/of schriftelijk onderbouwd voorleggen en bespreken van kadertechnisch afwijkende casussen aan/met maatschappijen

  Accountabilities:

  • Uitvoeren van acceptatiewerkzaamheden in samenspraak met @Smooth Operations
  • Aanvragen hypotheken
  • Aanvragen overlijdensrisicoverzekeringen
  • Aanvragen woonlastenverzekeringen
  • Onderhouden contact met geldverstrekkers, verzekeraars en @Realising dreams over de aanvragen
  • Voortgang bewaken van de volgende aanvragen; hypotheek, overlijdensrisicoverzekering en woonlastenverzekeringen
  • Controleren of de renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen overeenstemmen met de aanvraag c.q. gewenste situatie
  • Verwerken van renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen in Elements
  • Klaarzetten van renteaanboden en bijbehorende bijlagen om te verzenden door @Realising dreams
  • Versturen van polissen overlijdensrisicoverzekeringen naar klant en @Realising dreams informeren
  • Controleren of de definitieve hypotheekoffertes overeenstemmen met de aanvraag c.q. gewenste situatie
  • Verwerken van definitieve hypotheekoffertes in Elements
  • Definitieve hypotheekoffertes en bijbehorende bijlagen verzenden naar klanten
  • Controleren van documenten zoveel mogelijk op focusgebied conform @Contactpersoon geldverstrekkers
  • Onderhouden contact met @Realising dreams en geldverstrekkers inzake voortgang op dossier niveau
  • Doorsturen documenten naar geldverstrekkers
  • Onderbouwen van (moeilijke) hypotheekdossiers zodat deze in één keer akkoord gegeven worden
  • Fungeren als aanspreekpunt voor @Realising dreams in geval van voorleg- en bespreekzaken met geldverstrekkers
  • Geregistreerd vastleggen van besproken kadertechnisch afwijkende casussen in het hypotheekdossier onder urgente registratie, bij voorkeur schriftelijk bevestigd door de geldverstrekker. Deze werkwijze geldt ook voor @Realising dreams.
  • Dagelijks kolom werkdruk in excel sheet metrics Smooth Operations ingevuld
  • Verwerken BMZ (Bieden met Zekerheid) aanvraag. Controle en goedkeuring van de benodigde documenten. Aanpassing en verduidelijking van stukkenlijst. Na beoordeling terugkoppeling aan adviseur per mail.
 • Risk Guard Smooth Operations

  for back up

  Purpose:

  Bedrijfsrisico’s in de cirkel worden tot het minimum beperkt

  Accountabilities:

  • Geven van terugkoppeling aan @"Chief” Risk Officer   omtrent bedrijfsrisico’s in de cirkel
  • Uitschrijven van processen om bedrijfsrisico’s binnen de cirkel te beperken
  • Uitvoeren van een jaarlijkse check of alle documentatie m.b.t. bedrijfsrisico’s up to date is
  • Zorgdragen dat je voor deze cirkel de bedrijfsrisico’s kent en waar nodig aanvult
 • Voorlegdesk

  Purpose:

  Overrules worden efficiënt ingediend en de status hiervan wordt centraal goed bewaakt.

  Accountabilities:

  • Indienen van overrules
  • Bewaken voortgang overrules
  • Vastleggen processen indienen overrules
Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
 • Award Master

  Purpose:

  Reward the best rated mortgage partner with a reward

  Accountabilities:

  • Maken van een enquête voor @Realising dreams en @Smooth Operations
  • Analyseren van de ingevulde enquêtes
  • Laten maken van een oorkonde door @Development
  • @Development laten zoeken naar een bij de oorkonde passende prijs
  • Uitreiken van de prijs aan de winnaar
  • Maken van een foto van de uitreiking en delen met @Viisi_N.V.
  • Afstemmen marketingplan met @Viisi_Group_B_V
  • Handhaven van checklist Beste Hypotheek Prijs
Purpose: #ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
 • Aanstellingen regelaar

  for Bespreken mogelijkheden mandaat 1e akkoord door Viisi bij geldverstrekkers

  Purpose:

  Giving our clients access to products & services of all relevant cooperation partners.

  Accountabilities:

  • Bepalen bij welke geldverstrekkers Viisi aanstellingen heeft
  • Afsluiten van goede Service Level Agreements (SLA’s) met geldverstrekkers, zodat onze klanten een zo goed mogelijke dienstverlening van de geldverstrekkers krijgen
  • Opbouwen van nieuwe samenwerkingen met geldverstrekkers, zodat onze klanten uit een nog groter aanbod kunnen kiezen
  • Netwerken met geldverstrekkers
  • Bespreken mogelijkheden mandaat 1e akkoord door Viisi bij geldverstrekkers
  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan samen met @Compliance officer
 • Backup Viisi-rondes

  for Smooth Operations

  Purpose:

  Elke urgente situatie kan opgepakt worden tijdens Kick-of en Kwartaalsrondes

  Accountabilities:

  • Zorgen voor backup vanuit de eigen cirkel tijdens Kick-of en Kwartaalsrondes
  • Communiceren naar andere cirkels wie aanspreekpunt is tijdens Kick-of en Kwartaalsrondes
  • Zorgen dat er een laptop (+ toebehoren) meegenomen wordt waar in urgente situaties op gewerkt kan worden
 • Bedrijfshulpverlener (BHV)

  Purpose:

  zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen die aanwezig is in ons kantoor

  Accountabilities:

  • verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf in geval een noodsituatie
  • informeren van @Happy Workplace welke spullen er besteld moeten worden om de rol goed te kunnen vervullen (o.a. EHBO koffer)
  • jaarlijks controleren van het BHV plan, waar nodig updaten en delen met Viisionairs
 • Intranetter

  for Smooth Operations

  Purpose:

  Het up to daten houden van Intranet

  Accountabilities:

  • Bewaken van de structuur/indeling van intranet
  • Toevoegen en actualiseren informatie
  • Beheren van gebruikersrechten
 • Office manager

  for Hoorn

  Purpose:

  Het operationeel goed laten functioneren van de kantoren

  Accountabilities:

  • Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken
  • Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw
  • Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m @Happy Workplace
  • Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet
  • Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. @Growth
  • Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden
  • Regelen van toegang tot kantoor(gebouw) voor Viisionairs: sleutel/tag/token
 • Viisionair

  Purpose:

  Gouden regel: behandel anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden

  Accountabilities:

  • Wees jezelf, gewoon zoals je bent
  • Bepaal in overleg met je team hoe jullie de rollen onder elkaar verdelen, op welke vakgebieden je je specialiseert en hoe jouw rollenpakket eruit ziet
  • Bepaal samen met je collega's het doel, maar jij neemt de leiding in jouw rollen
  • Neem verantwoordelijkheid, vertrouwen is het uitgangspunt. Jij hebt zelf de vrijheid te beslissen hoe je van A naar B komt, zolang het maar niet schadelijk is of een stap terug, voor zowel jezelf als voor Viisi
  • Bepaal samen met je team waar jullie werken (regionaal, op het hoofdkantoor of soms thuis)
  • Volg de Gouden regel bij twijfel, of vraag een collega om advies
  • Wees open en eerlijk naar jezelf en je collega's (en houd daarbij de Gouden regel in je achterhoofd)
Purpose: Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
 • Inwerkcoach Smooth Operations

  Purpose:

  Duidelijke richtlijnen voor uitstekend inwerktraject nieuwe members Smooth Operations

  Domains:

  • Aanmaken van een inwerkschema nieuwe members Smooth Operations
  • Up to date houden / optimaliseren van het inwerkschema
  • Up to date houden / optimaliseren van de inwerkmap
  • Afronding inwerktraject gesprek voeren met nieuwe members Smooth Operations

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
Purpose: Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni
 • Aanvoerder voetbaltoernooi

  Purpose:

  ervoor zorgen dat het voetbaltoernooi een succes wordt

  Accountabilities:

  • Versturen van uitnodiging naar alle partners Viisi in overstemming met @People First
  • Inventariseren welke partners van Viisi zich beschikbaar stelt om mee te doen
  • Zorgdragen dat event wordt opgenomen in contentkalender door @Media & Communication
  • Informeren van partners van Viisi die zich hebben opgegeven over dagindeling
Purpose: Alle (financiële) administratieve werkzaamheden verlopen op de meest efficiënte en soepele manier
 • Business Events

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Inventariseren van de business events waarvoor wij worden uitgenodigd
  • Inventariseren welke Viisionair(s) interesse heeft om aanwezig te zijn bij de events
  • Overleggen met Lead Link van betreffende cirkel(s) of event past in verband met resources
  • Informeren van Viisionairs over welke informatie tijdens events wel of niet gedeeld kunnen worden
 • Planner BHV

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Ervoor zorgen dat iedereen die @Bedrijfshulpverlener_BHV is op tijd herhalingen ingepland heeft
  • Contact onderhouden met BHV Mobile
  • Plannen van het onderhoud van de AED
Purpose: Op basis van het aannamebeleid (organische groei) de beste nieuwe collega's aannemen
 • Review sollicitanten

  for Smooth Operations

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Bekijken van binnengekomen sollicitaties
  • Schrijven van reviews in Homerun bij binnengekomen sollicitaties (binnen 24 uur)
 • Vakinhoudelijk interviewer

  for Hypotheekacceptanten

  Purpose:

  Zorgen dat er alleen sollicitanten doorgaan naar de volgende ronde die beschikken over de benodigde kennis voor het werk

  Accountabilities:

  • Voeren van het vakinhoudelijk gesprek met sollicitanten
  • Geven van feedback over de referentiegesprekken aan @Sollicitant begeleider met onderbouwing