Purpose:

Creating the fastest and best possible operations in order to deliver a WOW Customer Experience.

 • Contactpersoon geldverstrekkers

  for BLG/Hypotrust/IQWOON/Merius/MUNT/NIBC Direct/Obvion/Rabobank/Triodos

  Purpose:

  Opbouwen, onderhouden van relatie en contact hebben met maatschappijen

  Accountabilities:

  • Communiceren van relevante informatie geldverstrekkers aan Realising dreams en Smooth Operations

  • Onderhouden van contact met de accountmanager van de geldverstrekkers
   over algehele voortgang

  • Onderhouden van contact met de accountmanager van de geldverstrekkers in het geval van “calamiteiten”

  • Bijwonen periodieke meetings met accountmanagers wanneer het gaat om operationele zaken

  • Verhogen van bewustwording van accountmanager van geldverstrekkers omtrent doorlooptijden en stimuleren deze te verkorten

 • Crosslink Viisi Academy

  for backup

  Purpose:

  Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen Viisi Academy en Smooth Operations

  Accountabilities:

  • Vertegenwoordigen Viisi Academy in cirkel Smooth Operations

  • Geven van updates over relevante ontwikkelingen binnen Viisi Academy aan Smooth Operations

  • Overleggen met lead link Smooth Operations over resources beschikbaar voor Viisi Academy

 • Deadline specialist

  for backup

  Purpose:

  Creëren van duidelijkheid omtrent de uiterste aanleverdata bij naderende wijzigingen van NHG- en/of maatschappijnormen

  Accountabilities:

  • Bijhouden van overzicht Aanleverdata hypotheekaanvragen / complete dossiers

  • Informeren van Realising dreams

 • Email rights inverter

  Purpose:

  Het voor Smooth Operations mogelijk maken om e-mails te versturen naar klanten namens adviseurs en nieuwe/tijdelijke Smooth Operators hieraan toegang te verlenen

  Accountabilities:

  • beheren e-mailmanager nieuwe/tijdelijke SO-Viisionairs
   - systeem -> e-mailmanager -> [gebruiker] -> eigenaar -> voeg groep SO email eigenaren adviseurs toe

  • beheren workflowgroep SO email eigenaren adviseurs
   - workflow snelkoppelingen -> beheer workflowgroepen -> SO email eigenaren adviseurs -> gebruikers

 • HDN Specialist

  Purpose:

  Make sure that the digital process of sending and merging of documents works as smoothly and efficiently as possible

  Accountabilities:

  • Invoeren en/of wijzigen van HDN codes in Elements

  • Onderhouden van contact met de maatschappij en fasterforward helpdesk bij HDN communicatiestoringen

  • Onderhouden van contact met de maatschappij en fasterforward helpdesk bij het niet correct mergen van de stukkenlijsten

  • Bijhouden checklist HDN

  • Informeren Realising dreams en Customer Experience indien nieuwe verzekeraars zijn toegevoegd aan de lijst van verzekeraars op onze website waar zonder extra kosten een overlijdensrisicoverzekering kan worden verzorgd

  • Informeren Realising dreams, Smooth Operations en Happiness Factory omtrent foutmeldingen en daarbij behorende oplossingen / workarounds

  • Inregelen HDN certificaat op laptop/computer nieuwe (tijdelijke) medewerkers Smooth Operations

  • Toegang HDN-verkeer verlenen aan en/of intrekken van nieuwe (tijdelijke) medewerkers Smooth Operations in samenspraak met Faster Forward Support

  • Begeleiden van jaarlijkse verlenging HDN-certifica(a)t(en)

  • Inregelen van HDN-certifica(a)t(en) op computers Smooth Operations collegae

  • (tijdelijk) Bijwonen van HDN-werkgroep processen (Jeroen)

 • Inregelaar maatschappijen

  Purpose:

  Er zorg voor dragen dat de acceptanten en adviseurs probleemloos gebruik kunnen maken van nieuwe en bestaande geldverstrekkers

  Accountabilities:

  • Inregelen van nieuwe geldverstrekkers en producten in onze ondersteunende systemen, dit afstemmen met De Denktank en informeren van Realising dreams en Smooth Operations

  • Muteren van gegevens van bestaande geldverstrekkers en producten in onze ondersteunende systemen, dit afstemmen met De Denktank en informeren van Realising dreams en Acceptatie

  • Onderhouden van contact met de geldverstrekker, fasterforward helpdesk en/of Chef adviesbox-kwaliteit wanneer technische problemen bij indienen van hypotheekaanvragen

  • Onderhouden contactkaart Finance

 • Inwerkcoach nieuwe Viisionairs

  for backup

  Purpose:

  Nieuwe consultants en medewerkers SO inwerken en scholen mbt acceptatiewerkzaamheden zodat er een gedegen basis is gelegd voor verdere werkzaamheden.

  Accountabilities:

  • Functioneren als primaire vraagbaak voor de nieuwe medewerkers

  • Vakinhoudelijke acceptatiekennis bijbrengen

  • Scholen m.b.t. verwerken van aanvragen, complete dossiers en ORV's

  • Wekelijkse evaluatie over voortgang werkzaamheden

  • Beheren individuele Trelloborden tijdens het inwerktraject.

  • (Laten) Inrichten werkplek nieuwe Viisionairs voor inwerktraject SO

 • Lead Link

  Purpose:

  Creating the fastest and best possible operations in order to deliver a WOW Customer Experience.

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

 • Mortgage Specialist

  for Specialisme; Starter / Oversluiter / Doorstromer / Ondernemers / Expats

  Purpose:

  Processing of mortgage records in an efficient and quality manner

  Domains:

  • Telefonisch en/of schriftelijk onderbouwd voorleggen en bespreken van kadertechnisch afwijkende casussen aan/met maatschappijen

  Accountabilities:

  • Uitvoeren van acceptatiewerkzaamheden in samenspraak met Smooth Operations

  • Aanvragen hypotheken

  • Aanvragen overlijdensrisicoverzekeringen

  • Aanvragen woonlastenverzekeringen

  • Onderhouden contact met geldverstrekkers, verzekeraars en Realising dreams over de aanvragen

  • Voortgang bewaken van de volgende aanvragen; hypotheek, overlijdensrisicoverzekering en woonlastenverzekeringen

  • Controleren of de renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen overeenstemmen met de aanvraag c.q. gewenste situatie

  • Verwerken van renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen in Elements

  • Klaarzetten van renteaanboden en bijbehorende bijlagen om te verzenden door Realising dreams

  • Versturen van polissen overlijdensrisicoverzekeringen naar klant en Realising dreams informeren

  • Controleren of de definitieve hypotheekoffertes overeenstemmen met de aanvraag c.q. gewenste situatie

  • Verwerken van definitieve hypotheekoffertes in Elements

  • Definitieve hypotheekoffertes en bijbehorende bijlagen verzenden naar klanten

  • Controleren van documenten zoveel mogelijk op focusgebied conform Contactpersoon geldverstrekkers

  • Onderhouden contact met Realising dreams en geldverstrekkers inzake voortgang op dossier niveau

  • Doorsturen documenten naar geldverstrekkers

  • Onderbouwen van (moeilijke) hypotheekdossiers zodat deze in één keer akkoord gegeven worden

  • Fungeren als aanspreekpunt voor Realising dreams in geval van voorleg- en bespreekzaken met geldverstrekkers

  • Geregistreerd vastleggen van besproken kadertechnisch afwijkende casussen in het hypotheekdossier onder urgente registratie, bij voorkeur schriftelijk bevestigd door de geldverstrekker. Deze werkwijze geldt ook voor Realising dreams.

  • Dagelijks kolom werkdruk in excel sheet metrics Smooth Operations ingevuld

 • Voorlegdesk

  Purpose:

  Overrules worden efficiënt ingediend en de status hiervan wordt centraal goed bewaakt.

  Accountabilities:

  • Indienen van overrules

  • Bewaken voortgang overrules

  • Vastleggen processen indienen overrules

 • Work Coach

  for Fedor, Sonia

  Purpose:

  Stimuleren van de ontwikkeling van Smooth Opz collega's door het geven van feedback on- the ­job, (vakinhoudelijk) zo goed mogelijk bijstaan met raad en daad en bijdragen aan een gezonde werkdruk

  Accountabilities:

  • Verzorgen van vakinhoudelijke coaching en training

  • Geven van feedback on the job

  • Bespreken van vakantieaanvragen

  • Overleggen met Mortgage Specialist en Applicant Rookie bij afwijkende casuïstiek

  • Overnemen van hypotheekdossiers tijdens afwezigheid / vakantie collega('s)

  • Signaleren aan Coach als stressniveau te hoog is voor Smooth Operations

  • Schrijven van Smooth Operations rol-gerelateerde vacatures in samenspraak met Recruiter

Purpose:

Realising dreams, Smooth Operations en klanten worden op de meest efficiënte manier ondersteund.

 • Crosslink Happiness Factory / Smooth Operations

  Purpose:

  Zorgen voor een optimale samenwerking tussen beide cirkels

  Accountabilities:

  • Bespreken van mogelijkheden om samenwerking te verbeteren

  • Evalueren van bestaande afspraken

 • Intranetter

  for Smooth Operations

  Purpose:

  Het up to daten houden van Intranet

  Accountabilities:

  • Bewaken van de structuur/indeling van intranet

  • Toevoegen en actualiseren informatie

  • Beheren van gebruikersrechten

Purpose:

An 11-star experience for our customers

 • Elements Chief

  for Smooth Operations

  Purpose:

  Continuous improvement of the internal Elements User Experience

  Domains:

  • Verwijderen van producten of diensten in Elements

  Accountabilities:

  • Verzamelen van suggesties en wensen van Elements-gebruikers m.b.t. de workflows in Asana

  • Bespreken van workflow-gerelateerde oplossingen met Elements Developer(Peter_van_der_Meeren)

  • Onderhouden, verbeteren van bestaande workflows

  • Opzetten van nieuwe workflows

  • Oplossen problemen met MijnViisi

  • Rapporteren aan alle gebruikers van Elements over aanpassingen in workflows

  • Bieden van hulp bij reanimeren workflow

  • Aanmaken en inregelen van nieuwe Viisi kantoren in Elements

  • Inregelen Elements koppeling in Adviesbox voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair

  • Aan-/ en of uitzetten HDN rechten voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair door Faster Forward Support

  • Inregelen functie acceptant voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair in Elements t.b.v. alle Viisi kantoren

  • Inregelen tag initialen in automatische taken Elements voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair

Purpose:

Altijd volledig verwerkte en duidelijk begrijpbare (financiële) administratie zichtbaar voor alle partners binnen Viisi

 • Business Events

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Inventariseren van de business events waarvoor wij worden uitgenodigd

  • Inventariseren welke Viisionair(s) interesse heeft om aanwezig te zijn bij de events

  • Overleggen met Lead Link van betreffende cirkel(s) of event past in verband met resources

  • Informeren van Viisionairs over welke informatie tijdens events wel of niet gedeeld kunnen worden

Purpose:

Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Aanstellingen regelaar

  for Bespreken mogelijkheden mandaat 1e akkoord door Viisi bij geldverstrekkers

  Purpose:

  Giving our clients access to products & services of all relevant cooperation partners.

  Accountabilities:

  • Bepalen bij welke geldverstrekkers Viisi aanstellingen heeft

  • Afsluiten van goede Service Level Agreements (SLA’s) met geldverstrekkers, zodat onze klanten een zo goed mogelijke dienstverlening van de geldverstrekkers krijgen

  • Opbouwen van nieuwe samenwerkingen met geldverstrekkers, zodat onze klanten uit een nog groter aanbod kunnen kiezen

  • Netwerken met geldverstrekkers

  • Bespreken mogelijkheden mandaat 1e akkoord door Viisi bij geldverstrekkers

  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan samen met Compliance officer

 • Backup Viisi-rondes

  for Smooth Operations

  Purpose:

  Elke urgente situatie kan opgepakt worden tijdens Kick-of en Kwartaalsrondes

  Accountabilities:

  • Zorgen voor backup vanuit de eigen cirkel tijdens Kick-of en Kwartaalsrondes

  • Communiceren naar andere cirkels wie aanspreekpunt is tijdens Kick-of en Kwartaalsrondes

  • Zorgen dat er een laptop (+ toebehoren) meegenomen wordt waar in urgente situaties op gewerkt kan worden

 • Bedrijfshulpverlener (BHV)

  Purpose:

  zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen die aanwezig is in ons kantoor

  Accountabilities:

  • verlenen van eerste hulp bij ongevallen

  • beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen

  • alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf in geval een noodsituatie

  • informeren van Boodschapper welke spullen er besteld moeten worden om de rol goed te kunnen vervullen (o.a. EHBO koffer)

  • jaarlijks controleren van het BHV plan, waar nodig updaten en delen met Viisionairs

 • Compliance officer

  Purpose:

  Viisi voldoet netjes aan alle wet en regelgeving en heeft goed contact met de autoriteiten

  Accountabilities:

  • Onderhouden met contact met AFM

  • Uitvoeren jaarlijkse SVC audit

  • Invullen AFM Marktmonitor

  • Leveren input voor ‘bewaker’ advieskwaliteit in circle Advies

  • Leveren input voor ‘ontwikkelaars’ advieskwaliteit in circle Advies

  • Bijhouden aansprakelijkheidsverzekering Viisi en gelieerde ondernemingen

  • Begeleiden vergunningsaanvragen AFM (e.a.) voor uitbreiding diensten begeleiden

  • Controleren of Viisi NV en haar medewerkers voldoen aan de eisen gesteld door markt/ maatschappij/ wetgeving

  • Rapporteren over risicomanagement Viisi (financiëel, juridisch, reputatie/ merknaam)

  • Bijhouden incidentenregister

  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan

  • Zijn van aanspreekpunt binnen Viisi NV voor- en verzamelen van informatie over incidenten [1] die binnen Viisi hebben plaatsgevonden en het zorgen voor een adequate reactie en opvolging
   Ad [1] Definitie binnen de WFT: ‘gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming;’]

  • Is functionaris gegevensbescherming (AVG) en de verantwoordelijkheden die hiermee verband houden

  • verantwoordelijk voor de DVD's en het regelmatig updaten hiervan (twee keer per jaar indien nodig en bij tariefswijzigingen)

 • Smooth Operations

  Purpose:

  Creating the fastest and best possible operations in order to deliver a WOW Customer Experience.

  Accountabilities:

  • Onderhouden contact met maatschappijen/geldverstrekkers op dossierniveau

  • Onderhouden van contact met de accountmanager van de geldverstrekkers over algehele voortgang en in het geval van “calamiteiten”

  • Informeren van Realising dreams over de doorloopsnelheid bij geldverstrekkers

  • Informeren van Realising dreams over aanpassingen in voorwaarden bij geldverstrekkers

  • Optimaliseren van processen voor het verwerken van hypotheekdossiers in afstemming met Realising dreams en Happiness Factory

  • Onderhouden en verder opbouwen van langetermijnrelaties met onze geldverstrekkers

  • Afsluiten van goede Service Level Agreements (SLA’s) met geldverstrekkers, zodat onze klanten een zo goed mogelijke dienstverlening van de geldverstrekkers krijgen

  • Opbouwen van nieuwe samenwerkingen met geldverstrekkers, zodat onze klanten uit een nog groter aanbod kunnen kiezen

  • Netwerken met geldverstrekkers

  • Onderhouden van contact met Realising dreams op dossierniveau

  • Inregelen van nieuwe geldverstrekkers en muteren van bestaande gegevens van geldverstrekkers in onze ondersteunende systemen. Daarbij Realising dreams informeren

  • Optimaliseren samenwerking tussen Realising dreams en Smooth Operations in Hypotheekproces

  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met Viisi Academy

  • Vragen en delen van persoonlijke, werkinhoudelijke feedback / feedforward

  • Monitoren van dossierkwaliteit van alle adviseurs en deze terugkoppelen aan Realising Dreams

Purpose:

Building a qualified learning environment together with all internal and external partners

 • Inwerkcoach Smooth Operations

  Purpose:

  Duidelijke richtlijnen voor uitstekend inwerktraject nieuwe members Smooth Operations

  Domains:

  • Aanmaken van een inwerkschema nieuwe members Smooth Operations

  • Afronding inwerktraject gesprek voeren met nieuwe members Smooth Operations

  • Up to date houden / optimaliseren van de inwerkmap

  • Up to date houden / optimaliseren van het inwerkschema

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
Purpose:

Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

 • Aanvoerder voetbaltoernooi

  Purpose:

  ervoor zorgen dat het voetbaltoernooi een succes wordt

  Accountabilities:

  • Versturen van uitnodiging naar alle partners Viisi in overstemming met People First

  • Inventariseren welke partners van Viisi zich beschikbaar stelt om mee te doen

  • Zorgdragen dat event wordt opgenomen in contentkalender door Standing, No Branding

  • Informeren van partners van Viisi die zich hebben opgegeven over dagindeling

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

 • Award Master

  Purpose:

  Reward the best rated mortgage partner with a reward

  Accountabilities:

  • Maken van een enquête voor Realising dreams en Smooth Operations

  • Analyseren van de ingevulde enquêtes

  • Laten maken van een oorkonde door Growth

  • Growth laten zoeken naar een bij de oorkonde passende prijs

  • Uitreiken van de prijs aan de winnaar

  • Maken van een foto van de uitreiking en delen met Visual Viisionair

  • Afstemmen marketingplan met Viisi Group

  • Handhaven van checklist Beste Hypotheek Prijs

 • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

  for Merius

  Purpose:

  De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

  Accountabilities:

  • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

  • Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

  • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

 • Expert variabele beloning

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot variabele beloningen

  Accountabilities:

  • helpen van Realising dreams met het bepalen van mogelijkheden voor maximale lening bij variabele beloningen

  • Maken en bijhouden Advieskaart Variabele beloningen

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. variabele beloning i.o.m. Viisi Academy indien gewenst

  • Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. variabele beloning op verzoek van Mortgage Story Teller

  • Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. variabele beloning i.s.m. Mortgage Story Teller

Purpose:

Ensuring that Viisi’s IT optimally and securely supports the work of Viisionairs

 • ICT ondersteuner

  for Elements

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat op ICT gebied Viisionairs optimaal worden ondersteund

  Accountabilities:

  • Ex- en importeren van adviesboxbestanden

  • Oplossen van printerproblemen

  • Oplossen van vragen van alle partners over software en hardware gerelateerde problemen

  • Beheren LAN-netwerkpoorten

  • Installeren WIFI-routers

  • Navragen van status van storingen in Elements bij Faster Forward

  • Informeren van Viisi partners over Elements storingen