Purpose: An 11-star online experience for our prospects, leads and customers
 • Back End Developer

  Purpose:

  De Viisi website technisch altijd up-to-date en data altijd veilig overgedragen van tool naar tool

  Accountabilities:

  • Bedenken en uitvoeren van websiteontwikkelingsprojecten i.s.m. @Front End Developer
  • Adviseren van @Development over de laatste trends op het gebied van websiteontwikkeling
  • Zorgen voor veilige integraties tussen alle tools
 • Budget guard

  for backup

  Purpose:

  Budgetteren en bewaken van de kosten van de cirkel

  Accountabilities:

  • Budgetteren en bewaken van de kosten van de cirkel met Financial controller
  • Bijhouden van de metrics met kosten
 • Calendly architect

  for API / Management optimization

  Purpose:

  The easiest way for customers to book an appointment with the advisor that best fits their personal situation

  Accountabilities:

  • Aanmaken en invullen van Calendly-teams
  • Embedden van de juiste event types van teams (binnen Calendly) op de juiste bedankpagina's
  • Zorgen voor de koppeling tussen Calendly en de juiste Google Calendars
  • Zorgen voor accounts voor iedereen binnen @Realising dreams
  • Zorgen voor de juiste correspondentieteksten vanuit Calendly
  • Schrijven en verspreiden van documentatie over de inrichting van Calendly
  • Inventariseren hoe Calendly door Viisionairs kan worden ingezet ten goede van de customer experience en ten goede van efficiëntie
 • Compensation Guard

  Purpose:

  Alle input en spanning vanuit Development m.b.t. het salarismodel en andere arbeidsvoorwaarden worden op 1 plek verzameld, geanalyseerd en gedeeld met Compensation Architect en/of @Terms_of_employment_Arbeidsvoorwaarden

  Accountabilities:

  • Verzamelen van alle input omtrent het salarismodel en andere arbeidsvoorwaarden binnen de cirkel
  • Analyseren van alle input omtrent het salarismodel en andere arbeidsvoorwaarden binnen de cirkel
  • Uitkomst van de input omtrent het salarismodel en andere arbeidsvoorwaarden omzetten in voorstellen en deze delen met Compensation Architect en/of @Terms_of_employment_Arbeidsvoorwaarden
  • Uitvoeren van jaarlijkse benchmark voor de salariscurve van deze cirkel en vertalen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van belonen in mogelijke verbeteringen voor het Viisi salarismodel
  • Doorgeven van uitkomsten van de benchmark aan Compensation Architect
 • Front End Developer

  Purpose:

  De Viisi website is zijn tijd ver vooruit, snel en op alle formaten optimaal te benaderen

  Accountabilities:

  • Bedenken en uitvoeren van websiteontwikkelingsprojecten i.s.m. @Back End Developer
  • Omzetten van websiteontwerp naar een werkbare website
  • Inrichten en onderhouden van een teststructuur om conversieratio's te verbeteren
  • Zorgen voor optimaal werkende websites op alle formaten
  • Bepalen van frameworks die binnen Viisi gebruikt worden
  • Zorgdragen voor het zo snel mogelijk laten laden van de websites
  • Instellen van e-mailhandtekeningen
 • Hosting engineer

  Purpose:

  Viisi's website is quick and rarely offline and recoverable

  Accountabilities:

  • Choosing and maintaining website servers so all Viisi's websites are always online and quickly loading
 • Hubspotter techie

  Purpose:

  Facilitate organic Growth through optimal use of Hubpot

  Accountabilities:

  • Inrichten van Hubspot
  • Onderzoeken van mogelijkheden van Hubspot
 • Hypotheekberekening tool

  for Technical Development

  Purpose:

  De hypotheekberekening tools bieden optimale ondersteuning voor klanten en Viisionairs om financieel inzicht te krijgen

  Accountabilities:

  • Ontwikkelen en bijhouden van online hypotheekberekening tools
  • Verzamelen input bij @Realising dreams om de online hypotheekberekening tools te verbeteren
 • Lead Link

  Purpose:

  An 11-star online experience for our prospects, leads and customers

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
  • Establishing priorities and Strategies for the Circle
  • Defining metrics for the circle
  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
 • Metrics Designer

  Purpose:

  All metrics and OKR's are understood by all Viisi partners and are shown in one, consistent look and feel

  Accountabilities:

  • Explaining quality of metric registrations
  • Maintaining quality of metric registrations
  • Collecting all metrics from Development and other metric related roles
  • Designing clear format/look and feel for all metrics and OKR's
  • Creating easy-to-access dashboard for all circles
 • Opleidingen @Development

  Purpose:

  Iedereen binnen deze cirkel krijgt de gelegenheid om opleidingen te doen

  Accountabilities:

  • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden
  • Opleidingswensen van cirkelleden bespreken binnen de cirkel en met de Lead Link voor resources
  • Opleidingswensen afstemmen met @Viisi_Insights_B.V. Academy
  • Toestemming geven tot het volgen van afgestemde opleidingen (alleen voor cirkelleden @Development)
  • Verloop van de opleidingen van cirkelleden monitoren
 • Product Owner - Development

  Purpose:

  De mooiste development projecten realiseren

  Accountabilities:

  • Definiëren en afbakenen van development projecten die meerdere cirkels betreffen vanuit de behoeftes van de stakeholders (o.a. doelstelling, stakeholders, definition of done)
  • Managen van verwachtingen van de stakeholders
  • Samenstellen van een intern projectteam
  • Vinden en managen van externe leveranciers
  • Monitoren projectvoortgang en bijsturen waar nodig
  • Bewaken projectbudget
  • Beleggen verantwoordelijkheid opgeleverd product bij rollen binnen de organisatie
  • Opleveren en documenteren project
 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics
  • Interpreting Governance and the Constitution upon request
  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations
 • Technical SEO engineer

  Purpose:

  Viisi websites rule the SERPs

  Accountabilities:

  • Inrichten en optimaliseren van technische SEO op Viisi websites
  • Adviseren @Story teller tav produceren SEO content
  • Inwinnen van technische SEO-informatie bij derden
  • Ervoor zorgen dat alle structured data worden doorgegeven aan Google
 • Webformulator

  Purpose:

  Alle webformulieren bereikbaar houden voor onze (potentiële) klanten en de resultaten hiervan voor de Viisionairs van support

  Accountabilities:

  • Inrichten van webformulieren
  • Optimaliseren en actualiseren van webformulieren
  • Inregelen en beheren van notificatie­ en bevestigingsmails
  • Koppelen van webformulieren met CRM pakketten of andere API’s
  • Achterhalen van foutmeldingen en deze oplossen
  • Overleggen met @Development in het geval van webformulieren die gerelateerd zijn aan leads
  • Overleggen met @People First in het geval van webformulieren die gerelateerd zijn aan recruitment
 • Zapier automator

  for Backup

  Purpose:

  Delete manual work

  Accountabilities:

  • Connecting digital tools with Zapier
  • Managing our Zapier account and upgrade/downgrade when needed
Purpose: Supporting existing Viisi clients to find their home and offer an integrated customer experience
 • Websitebouwer

  Purpose:

  Viisi Makelaardij heeft de mooiste, snelste en best converterende site(s)

  Accountabilities:

  • Bouwen en onderhouden van de Viisi Makelaardij website
  • Bouwen en onderhouden van templates voor woningpagina's/-websites
  • Uitleggen aan Content-rol hoe je de woningpagina/-website vult
Purpose: #ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
 • Compliance officer

  for Data security

  Purpose:

  Viisi voldoet netjes aan alle wet en regelgeving en heeft goed contact met de autoriteiten. Alle essentiële bedrijfsprocessen verlopen zoals van een professioneel handelend en vakbekwaam bedrijf verwacht mag worden. Focus ligt op de kernprocessen voor adviseren en bemiddelen.

  Accountabilities:

  • Onderhouden met contact met AFM
  • Uitvoeren jaarlijkse SVC audit
  • Invullen AFM Marktmonitor
  • Leveren input voor @Realising dreams
  • Bijhouden aansprakelijkheidsverzekering Viisi en gelieerde ondernemingen
  • Begeleiden vergunningsaanvragen AFM (e.a.) voor uitbreiding diensten begeleiden
  • Controleren of Viisi NV en haar medewerkers voldoen aan de eisen gesteld door markt/ maatschappij/ wetgeving
  • Bijhouden incidentenregister
  • Controleren van algemene voorwaarden van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst, DNB-register en openbare bronnen voordat er een samenwerking met een geldverstrekker of verzekeraar of vermogensbeheerder wordt aangegaan
  • Zijn van aanspreekpunt binnen Viisi NV voor- en verzamelen van informatie over incidenten [1] die binnen Viisi hebben plaatsgevonden en het zorgen voor een adequate reactie en opvolging
   Ad [1] Definitie binnen de WFT: ‘gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van een financiële onderneming;’]
  • Is functionaris gegevensbescherming (AVG) en de verantwoordelijkheden die hiermee verband houden
  • verantwoordelijk voor de Vergelijkingskaarten en het regelmatig updaten hiervan (twee keer per jaar indien nodig en bij tariefswijzigingen)
  • Zorgen en controleren dat Viisi voldoet aan de eisen gesteld in de (letter en geest) van de WFT, wwft, Sanctiewet, Burgerlijk Wetboek, en andere relevante wetten
  • Borgen en controleren aan het voldoen van de leidraden en beleid
  • Voldoen aan de eisen in de Arbo-wetgeving en borging van goed werkgeverschap
  • De dataveiligheid van klantgegevens en de privacy optimaal waarborgen en controleren
  • Vragen input aan @Legal Counsel
 • IT & Helpdesk

  Purpose:

  Ensuring that Viisi’s IT optimally and securely supports the work of Viisionairs

  Accountabilities:

  • Ensuring Viisionairs can work in a secure IT environment
  • Maintaining and optimizing IT within Viisi
  • Supporting Viisionairs with IT related questions/issues
 • Online aanwezigheid

  for Back-up

  Purpose:

  ervoor zorgen dat alle circle members ook op afstand op de beste manier aanwezig kan zijn bij de meeting

  Accountabilities:

  • inregelen van appear voor deze cirkel
  • communiceren van de link aan de secretary van deze cirkel zodat deze gecommuniceerd kan worden
 • Viisionair

  Purpose:

  Gouden regel: behandel anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden

  Accountabilities:

  • Wees jezelf, gewoon zoals je bent
  • Bepaal in overleg met je team hoe jullie de rollen onder elkaar verdelen, op welke vakgebieden je je specialiseert en hoe jouw rollenpakket eruit ziet
  • Bepaal samen met je collega's het doel, maar jij neemt de leiding in jouw rollen
  • Neem verantwoordelijkheid, vertrouwen is het uitgangspunt. Jij hebt zelf de vrijheid te beslissen hoe je van A naar B komt, zolang het maar niet schadelijk is of een stap terug, voor zowel jezelf als voor Viisi
  • Bepaal samen met je team waar jullie werken (regionaal, op het hoofdkantoor of soms thuis)
  • Volg de Gouden regel bij twijfel, of vraag een collega om advies
  • Wees open en eerlijk naar jezelf en je collega's (en houd daarbij de Gouden regel in je achterhoofd)
Purpose: Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni
 • Champagne keizers

  Purpose:

  Niemand is uitgedroogd

  Domains:

  • Champagne

  Accountabilities:

  • Organiseren en plannen van een Champagnetrip
  • Coördineren van de Champagnereis
Purpose: Ensuring that Viisi’s IT optimally and securely supports the work of Viisionairs
 • Aanspreekpunt software leveranciers

  Purpose:

  contact met softwareleveranciers onderhouden en van binnen naar buiten én van buiten naar binnen zo veel mogelijk kennis delen

  Accountabilities:

  • Onderhouden van regelmatig contact met software-leveranciers
  • Inregelen en op intranet publiceren van standaardinstellingen, procedures, tips & trucs
  • Verbeteren van huidige software-pakketten plus ogen open houden voor alternatieven
 • Applicatiebeheer

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat Viisionairs weten welke tool(s) gebruikt worden en bij wie ze moeten aankloppen in het geval er een probleem optreedt.

  Accountabilities:

  • Duidelijkheid gegeven over welke tool(s) gebruikt worden door middel van een duidelijk overzicht
  • Voor vragen of problemen met je laptop, neem contact op met Think4 (0882177575).
  • Voor vragen of problemen met telefonie/ I AM, neem contact op met Aventel (0888812345).
  • Voor vragen of problemen met ASP Desktop, neem contact op met Accensys (0348480044).
  • Voor vragen of problemen met Elements, neem contact op met Elements (0164210240).
 • Budget Guard

  Purpose:

  Kosten inzichtelijk maken en zorgen dat we binnen budget blijven.

  Accountabilities:

 • Domain Admin

  Purpose:

  We own all necessary domain names for Viisi

  Accountabilities:

  • Aankopen van voor Viisi noodzakelijke domeinnamen
  • Beheren van domeinnamen portfolio van Viisi
  • Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse domeinnaamkosten met Financial controller
  • Controleren en ondertekenen van de facturen
  • Doorsturen van goedgekeurde facturen naar Financial controller voor betaling
  • Continueren van het SSL-certificaat
  • Inventariseren van domeinwensen vanuit Viisi partners
  • Beoordelen in hoeverre domeinnamen nog relevant zijn in samenwerking met gerelateerde rollen
  • Beheren algemeen contact e-mailadres tbv domeinnaamregistraties
 • Hardware administrator

  for Think4 - 088 21 77 575

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat iedereen op de meest efficiënte manier kan werken met zijn/haar hardware zoals geleverd door Viisi.

  Accountabilities:

  • Installeren van laptops/computers voor nieuwe partners van Viisi.
  • Oplossen van problemen m.b.t. laptops/computers/monitoren/toetsenborden.
  • Installeren van nieuwe laptops/computers voor partners van Viisi na overleg met @Viisi_N.V..
  • Het bestellen van hardware met financiële goedkeuring van de @Financial controller.
  • Registeren welke partners van Viisi welke laptop/computer in ontvangst hebben genomen.
  • Inzamelen en leeghalen van laptops/computers van ex-collega’s.
 • IT Ondersteuner = Think4 - 088 217 7575

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat de IT van Viisi het werk van Viisionairs optimaal en veilig ondersteunt en door het bewaken van de dataveiligheid ervoor zorgen dat Viisi een world class IT infrastructuur heeft.

  Accountabilities:

  • Ondersteunen van alle beslissingen op IT gebied.
  • Het opnemen van feedback met betrekking tot de IT infrastructuur, inventariseren van de huidige IT infrastructuur en kijken wat er, na afstemming met Finance & Controlling, verbeterd kan worden.
  • Verbeteren van de internet veiligheid.
  • Overleggen met partijen waarmee data-uitwisseling plaatsvindt om veiligheidsverbeteringen door te voeren.
  • Het opstellen van beleidsstukken omtrent data veiligheid en deze delen met alle Viisionairs.
  • Het bewaken van wachtwoord- en account management.
  • Het creëren van een overzicht waar alle apparaten zich bevinden.
 • Lead Link

  Purpose:

  Ensuring that Viisi’s IT optimally and securely supports the work of Viisionairs

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit
  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles
  • Establishing priorities and Strategies for the Circle
  • Defining metrics for the circle
  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities
  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities
 • Opleidingen IT & Helpdesk

  Purpose:

  Iedereen binnen deze cirkel krijgt de gelegenheid om opleidingen te doen

  Accountabilities:

  • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden
  • Opleidingswensen van cirkelleden bespreken binnen de cirkel en met de Lead Link voor resources
  • Opleidingswensen afstemmen met Viisi Academy
  • Toestemming geven tot het volgen van afgestemde opleidingen (alleen voor leden in deze cirkel)
  • Verloop van de opleidingen van cirkelleden monitoren
 • Risk Guard IT & Helpdesk

  Purpose:

  Bedrijfsrisico’s in de cirkel worden tot het minimum beperkt

  Accountabilities:

  • Geven van terugkoppeling aan @"Chief” Risk Officer  omtrent bedrijfsrisico’s in de cirkel
  • Uitschrijven van processen om bedrijfsrisico’s binnen de cirkel te beperken
  • Uitvoeren van een jaarlijkse check of alle documentatie m.b.t. bedrijfsrisico’s up to date is
  • Zorgdragen dat je voor deze cirkel de bedrijfsrisico’s kent en waar nodig aanvult
 • Telefoonheld = Think4 - 088 217 7575

  for backup

  Purpose:

  Het maximale uit het communicatiemiddel 'telefoon' halen en ervoor zorgen dat dit altijd goed werkt.

  Accountabilities:

  • Onderhouden van contact met leverancier(s) met betrekking tot telefonie, ook bij problemen en storingen
  • Onderhouden van de juiste werking van telefonie (informeren van Aventel bij problemen met de telefonie, zorgdragen dat op alle kantoren de juiste toestellen staan)
  • Inregelen telefoonnummers (nieuwe) Viisionairs en ervoor zorgen dat de groepen op de juiste manier ingeregeld zijn
  • Toevoegen en wijzigen van telefoonnummers maatschappijen in de telefoonlijst
  • Onderzoeken welke telefonie-aanbieder het beste voor Viisi is
  • Bestellen van de juiste headsets voor (nieuwe) Viisionairs
  • Zorgen voor en onderhouden van een duidelijke handleiding voor de systemen waarmee we bij Viisi bellen

CRM

Purpose: Viisi maakt gebruik van meest innovatieve CRM platform in de markt om toekomstige groei optimaal te kunnen ondersteunen
 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics
  • Interpreting Governance and the Constitution upon request
  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations
Purpose: Create and control sustainable growth
 • Development

  Purpose:

  An 11-star online experience for our prospects, leads and customers

  Accountabilities:

  • Zorgen voor de best werkende en snelste websites
  • Vragen en delen van persoonlijke, werkinhoudelijke feedback / feedforward
  • Monitoren van salarisontwikkelingen binnen het vakgebied van de cirkel en deze communiceren aan @Compensation Architect
  • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden en deze bespreken met de cirkel en @Viisi Academy
  • Zorgen voor (veilige) integraties tussen alle tools
 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution
 • Webmaster

  for Backup

  Purpose:

  Content wordt vlot en vlekkeloos op onze sites toegevoegd, aangepast of verwijderd

  Accountabilities:

  • Toevoegen, aanpassen of verwijderen van alle soorten content op de website