Purpose:

Creating the fastest and best possible operations in order to deliver a WOW Customer Experience.

 • Acceptatiedocumentatie Updater

  for document bijzonderheden, backup

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat alle voor acceptatie benodigde informatie up-to-date blijft.

  Accountabilities:

  • Up-to-date houden van de database met acceptatiekaders

  • Informeren Mortgage Specialist en Realising dreams omtrent wijzigingen van acceptatiekaders

  • Zorgen dat document "overview bijzonderheden" op uniforme wijze wordt opgemaakt en onderhouden.

  • Updaten bijlagen maatschappijen in rode mapjes Elements en voorzien van een klantvriendelijke tenaamstelling

  • Document standaardtekst acceptatie bijhouden

  • Opstellen en onderhouden van acceptatieprocessen

 • Contactpersoon geldverstrekkers

  for Allianz/Argenta/Attens/bijBouwe/Delta Lloyd/Lloyds Bank/Venn Hypotheken/Syntrus Achmea

  Purpose:

  Opbouwen, onderhouden van relatie en contact hebben met maatschappijen

  Accountabilities:

  • Communiceren van relevante informatie geldverstrekkers aan Realising dreams en Smooth Operations

  • Onderhouden van contact met de accountmanager van de geldverstrekkers
   over algehele voortgang

  • Onderhouden van contact met de accountmanager van de geldverstrekkers in het geval van “calamiteiten”

  • Bijwonen periodieke meetings met accountmanagers wanneer het gaat om operationele zaken

  • Verhogen van bewustwording van accountmanager van geldverstrekkers omtrent doorlooptijden en stimuleren deze te verkorten

 • Crosslink Smooth Operations / Happiness Factory

  for back up

  Purpose:

  Zorgen voor een optimale samenwerking tussen beide cirkels

  Accountabilities:

  • Bespreken mogelijkheden om samenwerking te verbeteren

  • Evalueren van bestaande afspraken

  • Delen van 'spanningen'

 • Deadline specialist

  Purpose:

  Creëren van duidelijkheid omtrent de uiterste aanleverdata bij naderende wijzigingen van NHG- en/of maatschappijnormen

  Accountabilities:

  • Bijhouden van overzicht Aanleverdata hypotheekaanvragen / complete dossiers

  • Informeren van Realising dreams

 • Inwerkcoach nieuwe Viisionairs

  for backup

  Purpose:

  Nieuwe consultants en medewerkers SO inwerken en scholen mbt acceptatiewerkzaamheden zodat er een gedegen basis is gelegd voor verdere werkzaamheden.

  Accountabilities:

  • Functioneren als primaire vraagbaak voor de nieuwe medewerkers

  • Vakinhoudelijke acceptatiekennis bijbrengen

  • Scholen m.b.t. verwerken van aanvragen, complete dossiers en ORV's

  • Wekelijkse evaluatie over voortgang werkzaamheden

  • Beheren individuele Trelloborden tijdens het inwerktraject.

  • (Laten) Inrichten werkplek nieuwe Viisionairs voor inwerktraject SO

 • Mortgage Mailreducer

  for backup

  Purpose:

  Reducing unnecessary email communication from lenders to Viisi

  Accountabilities:

  • Onderhouden van contact met geldverstrekkers en/of accountmanagers omtrent onnodige emails

  • Informeren (periodiek) van en overleggen met Happiness Factory over de behaalde resultaten

 • Mortgage Specialist

  for Specialisme; Starter / Oversluiter / Doorstromer

  Purpose:

  Processing of mortgage records in an efficient and quality manner

  Domains:

  • Telefonisch en/of schriftelijk onderbouwd voorleggen en bespreken van kadertechnisch afwijkende casussen aan/met maatschappijen

  Accountabilities:

  • Uitvoeren van acceptatiewerkzaamheden in samenspraak met Smooth Operations

  • Aanvragen hypotheken

  • Aanvragen overlijdensrisicoverzekeringen

  • Aanvragen woonlastenverzekeringen

  • Onderhouden contact met geldverstrekkers, verzekeraars en Realising dreams over de aanvragen

  • Voortgang bewaken van de volgende aanvragen; hypotheek, overlijdensrisicoverzekering en woonlastenverzekeringen

  • Controleren of de renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen overeenstemmen met de aanvraag c.q. gewenste situatie

  • Verwerken van renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen in Elements

  • Klaarzetten van renteaanboden en bijbehorende bijlagen om te verzenden door Realising dreams

  • Versturen van polissen overlijdensrisicoverzekeringen naar klant en Realising dreams informeren

  • Controleren of de definitieve hypotheekoffertes overeenstemmen met de aanvraag c.q. gewenste situatie

  • Verwerken van definitieve hypotheekoffertes in Elements

  • Definitieve hypotheekoffertes en bijbehorende bijlagen verzenden naar klanten

  • Controleren van documenten zoveel mogelijk op focusgebied conform Contactpersoon geldverstrekkers

  • Onderhouden contact met Realising dreams en geldverstrekkers inzake voortgang op dossier niveau

  • Doorsturen documenten naar geldverstrekkers

  • Onderbouwen van (moeilijke) hypotheekdossiers zodat deze in één keer akkoord gegeven worden

  • Fungeren als aanspreekpunt voor Realising dreams in geval van voorleg- en bespreekzaken met geldverstrekkers

  • Geregistreerd vastleggen van besproken kadertechnisch afwijkende casussen in het hypotheekdossier onder urgente registratie, bij voorkeur schriftelijk bevestigd door de geldverstrekker. Deze werkwijze geldt ook voor Realising dreams.

  • Dagelijks kolom werkdruk in excel sheet metrics Smooth Operations ingevuld

 • Mortgage analist

  Purpose:

  Monitoring the productivity and workload of the mortgage specialists with the purpose to be as productive as possible

  Accountabilities:

  • Bijhouden van de metrics hypotheken op week- en kwartaalsniveau

  • Delen van relevante informatie en/of wijzigingen in de metrics hypotheken met de Rep Link van Smooth Operations

  • Optimaliseren van de metrics hypotheken in samenwerking met Development

 • Opleidingen SO

  for back up

  Purpose:

  Iedereen binnen SO krijgt de gelegenheid om opleidingen te doen

  Accountabilities:

  • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden

  • Opleidingswensen van cirkelleden bespreken binnen de cirkel en met de Lead Link voor resources

  • Opleidingswensen afstemmen met Viisi Academy

  • Toestemming geven tot het volgen van afgestemde opleidingen (alleen voor cirkelleden SO)

  • Verloop van de opleidingen van cirkelleden monitoren

 • Processing Time Watcher

  for backup

  Purpose:

  Inform colleagues and clients about the processing time of mortgage records

  Accountabilities:

  • Contacteren maatschappijen over doorlooptijden

  • Plaatsen doorlooptijden op de Viisi website

  • Bijhouden metrics doorlooptijden

  • Informeren Realising dreams omtrent doorlooptijden

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

 • Smooth Education

  Purpose:

  Wensen met betrekking tot opleiding van rolvervullers binnen Smooth Operations worden centraal geïnventariseerd en gedeeld met Educatie Planner

  Accountabilities:

  • Inventariseren van wensen omtrent (relevante) opleidingen en cursussen binnen de cirkel

  • Bespreken van deze wensen met Educatie Planner

 • Voorlegdesk

  Purpose:

  Overrules worden efficiënt ingediend en de status hiervan wordt centraal goed bewaakt.

  Accountabilities:

  • Indienen van overrules

  • Bewaken voortgang overrules

  • Vastleggen processen indienen overrules

 • Work Distributor SO

  for Backup

  Purpose:

  Distribution of the workload to ensure that the processing time does not exceed 24 hours

  Accountabilities:

  • Verdelen van de diverse taken, door de aanvragen en de niet persoonsgebonden taken op naam te zetten (ook bij afwezigheid behandelaar)

  • Waarborgen van de werkzaamheden binnen 24 uur

  • Signaleren van oplopende werkvoorraad bij Smooth Operations en Realising dreams hierover tijdig informeren

  • Waarborgen dat er minimaal één keer per dag een werkoverleg plaatsvindt

  • Waarborgen dat de werkdruk evenredig wordt verdeeld onder de acceptanten

Purpose:

Realising dreams, Smooth Operations en klanten worden op de meest efficiënte manier ondersteund.

 • Crosslink Happiness Factory / Smooth Operations

  for Back up

  Purpose:

  Zorgen voor een optimale samenwerking tussen beide cirkels

  Accountabilities:

  • Bespreken van mogelijkheden om samenwerking te verbeteren

  • Evalueren van bestaande afspraken