Purpose: Creating the fastest and best possible operations in order to deliver a WOW Customer Experience.
 • Acceptatiedocumentatie Updater

  for document bijzonderheden, backup

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat alle voor acceptatie benodigde informatie up-to-date blijft.

  Accountabilities:

  • Up-to-date houden van de database met acceptatiekaders
  • Informeren @Mortgage Specialist en @Realising dreams omtrent wijzigingen van acceptatiekaders
  • Zorgen dat document "overview bijzonderheden" op uniforme wijze wordt opgemaakt en onderhouden.
  • Updaten bijlagen maatschappijen in rode mapjes Elements en voorzien van een klantvriendelijke tenaamstelling
  • Document standaardtekst acceptatie bijhouden
  • Opstellen en onderhouden van acceptatieprocessen
 • Contactpersoon geldverstrekkers

  for Backup

  Purpose:

  Opbouwen, onderhouden van relatie en contact hebben met maatschappijen

  Accountabilities:

  • Communiceren van relevante informatie geldverstrekkers aan @Realising dreams en @Smooth Operations
  • Onderhouden van contact met de accountmanager van de geldverstrekkers
   over algehele voortgang
  • Onderhouden van contact met de accountmanager van de geldverstrekkers in het geval van structurele spanningen
  • Bijwonen periodieke meetings met accountmanagers wanneer het gaat om operationele zaken
  • Verhogen van bewustwording van accountmanager van geldverstrekkers omtrent doorlooptijden en stimuleren deze te verkorten
 • Crosslink Smooth Operations / Happiness Factory

  for back up

  Purpose:

  Zorgen voor een optimale samenwerking tussen beide cirkels

  Accountabilities:

  • Bespreken mogelijkheden om samenwerking te verbeteren
  • Evalueren van bestaande afspraken
  • Delen van 'spanningen'
 • Deadline specialist

  Purpose:

  Creëren van duidelijkheid omtrent de uiterste aanleverdata bij naderende wijzigingen van NHG- en/of maatschappijnormen

  Accountabilities:

  • Bijhouden van overzicht Aanleverdata hypotheekaanvragen / complete dossiers
  • Informeren van @Realising dreams
 • Inwerkcoach nieuwe Viisionairs

  for backup

  Purpose:

  Nieuwe consultants en medewerkers SO inwerken en scholen mbt acceptatiewerkzaamheden zodat er een gedegen basis is gelegd voor verdere werkzaamheden.

  Accountabilities:

  • Functioneren als primaire vraagbaak voor de nieuwe medewerkers
  • Vakinhoudelijke acceptatiekennis bijbrengen
  • Scholen m.b.t. verwerken van aanvragen, complete dossiers en ORV's
  • Wekelijkse evaluatie over voortgang werkzaamheden
  • Beheren individuele Trelloborden tijdens het inwerktraject.
  • (Laten) Inrichten werkplek nieuwe Viisionairs voor inwerktraject SO
 • Mortgage Mailreducer

  for backup

  Purpose:

  Reducing unnecessary email communication from lenders to Viisi

  Accountabilities:

  • Onderhouden van contact met geldverstrekkers en/of accountmanagers omtrent onnodige emails
  • Informeren (periodiek) van en overleggen met @Happiness Factory over de behaalde resultaten
 • Mortgage Specialist

  for Specialisme; Starter / Oversluiter / Doorstromer

  Purpose:

  Processing of mortgage records in an efficient and quality manner

  Domains:

  • Telefonisch en/of schriftelijk onderbouwd voorleggen en bespreken van kadertechnisch afwijkende casussen aan/met maatschappijen

  Accountabilities:

  • Uitvoeren van acceptatiewerkzaamheden in samenspraak met @Smooth Operations
  • Aanvragen hypotheken
  • Aanvragen overlijdensrisicoverzekeringen
  • Aanvragen woonlastenverzekeringen
  • Onderhouden contact met geldverstrekkers, verzekeraars en @Realising dreams over de aanvragen
  • Voortgang bewaken van de volgende aanvragen; hypotheek, overlijdensrisicoverzekering en woonlastenverzekeringen
  • Controleren of de renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen overeenstemmen met de aanvraag c.q. gewenste situatie
  • Verwerken van renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen in Elements
  • Klaarzetten van renteaanboden en bijbehorende bijlagen om te verzenden door @Realising dreams
  • Versturen van polissen overlijdensrisicoverzekeringen naar klant en @Realising dreams informeren
  • Controleren of de definitieve hypotheekoffertes overeenstemmen met de aanvraag c.q. gewenste situatie
  • Verwerken van definitieve hypotheekoffertes in Elements
  • Definitieve hypotheekoffertes en bijbehorende bijlagen verzenden naar klanten
  • Controleren van documenten zoveel mogelijk op focusgebied conform @Contactpersoon geldverstrekkers
  • Onderhouden contact met @Realising dreams en geldverstrekkers inzake voortgang op dossier niveau
  • Doorsturen documenten naar geldverstrekkers
  • Onderbouwen van (moeilijke) hypotheekdossiers zodat deze in één keer akkoord gegeven worden
  • Fungeren als aanspreekpunt voor @Realising dreams in geval van voorleg- en bespreekzaken met geldverstrekkers
  • Geregistreerd vastleggen van besproken kadertechnisch afwijkende casussen in het hypotheekdossier onder urgente registratie, bij voorkeur schriftelijk bevestigd door de geldverstrekker. Deze werkwijze geldt ook voor @Realising dreams.
  • Dagelijks kolom werkdruk in excel sheet metrics Smooth Operations ingevuld
  • Verwerken BMZ (Bieden met Zekerheid) aanvraag. Controle en goedkeuring van de benodigde documenten. Aanpassing en verduidelijking van stukkenlijst. Na beoordeling terugkoppeling aan adviseur per mail.
 • Mortgage analist

  Purpose:

  Monitoring the productivity and workload of the mortgage specialists with the purpose to be as productive as possible

  Accountabilities:

  • Bijhouden van de metrics hypotheken op week- en kwartaalsniveau
  • Delen van relevante informatie en/of wijzigingen in de metrics hypotheken met de Rep Link van Smooth Operations
  • Optimaliseren van de metrics hypotheken in samenwerking met @Development
 • Processing Time Watcher

  for backup

  Purpose:

  Inform colleagues and clients about the processing time of mortgage records

  Accountabilities:

  • Contacteren maatschappijen over doorlooptijden
  • Plaatsen doorlooptijden op de Viisi website
  • Bijhouden metrics doorlooptijden
  • Informeren @Realising dreams omtrent doorlooptijden
 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics
  • Interpreting Governance and the Constitution upon request
  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations
 • Smooth Education

  for back up

  Purpose:

  Wensen met betrekking tot opleidingen binnen Smooth Operations worden centraal geinventariseerd en gedeeld met Academy (@Educatie_Planner).

  Accountabilities:

  • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden
  • Opleidingswensen van cirkelleden bespreken binnen de cirkel en met de Lead Link voor resources
  • Opleidingswensen afstemmen met @Viisi Academy
  • Toestemming geven tot het volgen van afgestemde opleidingen (alleen voor cirkelleden SO)
  • Verloop van de opleidingen van cirkelleden monitoren
 • Voorlegdesk

  Purpose:

  Overrules worden efficiënt ingediend en de status hiervan wordt centraal goed bewaakt.

  Accountabilities:

  • Indienen van overrules
  • Bewaken voortgang overrules
  • Vastleggen processen indienen overrules
 • Work Distributor SO

  for Backup

  Purpose:

  Distribution of the workload to ensure that the processing time does not exceed 24 hours

  Accountabilities:

  • Verdelen van de diverse taken, door de aanvragen en de niet persoonsgebonden taken op naam te zetten (ook bij afwezigheid behandelaar)
  • Waarborgen van de werkzaamheden binnen 24 uur
  • Signaleren van oplopende werkvoorraad bij Smooth Operations en Realising dreams hierover tijdig informeren
  • Waarborgen dat er minimaal één keer per dag een werkoverleg plaatsvindt
  • Waarborgen dat de werkdruk evenredig wordt verdeeld onder de acceptanten
Purpose: @Realising dreams, @Smooth Operations en klanten worden op de meest efficiënte manier ondersteund.
 • Crosslink Happiness Factory / Smooth Operations

  for Back up

  Purpose:

  Zorgen voor een optimale samenwerking tussen beide cirkels

  Accountabilities:

  • Bespreken van mogelijkheden om samenwerking te verbeteren
  • Evalueren van bestaande afspraken
Purpose: Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
 • Hoffelijk coördinator

  for back-up

  Purpose:

  Zorgen dat het behalen van de relevante WFT examen zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt voor iedereen

  Accountabilities:

  • Aanmaken van Viisi Academy account via Hoffelijk Financieel
  • Bestellen van WFT studiemateriaal
  • Onderhouden van contact met Hoffelijk Financieel
  • Budgetteren van de jaarlijkse opleidingskosten met @Financial controller
  • Bijhouden of adviseurs permanent actueel zijn en zo niet adviseurs hierop aanspreken die meer dan 10 openstaande opdrachten hebben
  • Plaatsen van bericht in #academy slack wanneer iemand een WFT behaald heeft
  • Aanpassen en bijhouden van document Opleidingen Overzicht
  • Up to date houden van diploma dossier binnen Hoffelijk omgeving
  • Opvragen van reeds behaalde WFT diploma's bij nieuwe Viisionairs
  • Checken wat de gemiddelde toetsscore van PA opdrachten is en @PA coach informeren indien de score lager is dan 80%