Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
 • De Denktank

  Purpose:

  Zoveel mogelijk wijsheid delen

  Domains:

  • de kennisdatabank van Viisi

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Opschrijven en publiceren van output van de voorgeschreven meetings van de Circle

  • Onderhouden van een samenvattend overzicht van de huidige Governance, checklist items en metrics van de Circle

  • Interpreteren van de Governance en Holacracy Constitution op verzoek

  • Inplannen van de voorgeschreven meetings van de Circle

  • Bekendmaken van geplande tijd en locatie van de meetings aan alle Core Circle Members

  • Inbellen Circle Members die hebben aangegeven de meetings op afstand te willen bijwonen

Purpose: Every Academic has a Viisi Mortgage
 • Story Teller

  for check vanuit Realising Dreams

  Purpose:

  Viisi offers the best mortgage content for our target groups

  Accountabilities:

  • Schrijven, plaatsen, onderhouden, corrigeren en actualiseren van content op de sites (blogs, artikelen, teksten op de Nederlands en expat website)

  • Behouden van consistentie in gebruik van tone-of-voice van onze content

  • Opstellen van informatieve whitepapers/e-books/offline materiaal (flyers) voor doelgroepen van Viisi

  • Bepalen en aanleveren van maandelijkse nieuwsbrief content aan Mailchimp Master

  • Aanleveren van content aan Homerunner zodat deze ook op Homerun geplaatst kunnen worden

Purpose: Building a qualified learning environment together with all internal and external partners
 • Trainer adviseurs in opleiding

  Purpose:

  Tijdens het inwerktraject bij Realising Dreams de adviseurs in opleiding zo goed mogelijk voorbereiden op het zelfstandig geven van advies

  Accountabilities:

  • Inventariseren welke scholingen nodig en gewenst zijn tijdens het inwerktraject voor adviseurs in opleiding bij Realising Dreams in overleg met Inwerkcoach realising dreams

  • Inplannen scholingen in overleg met Education Planner

  • Voorbereiden scholingen in overleg met expert van desbetreffende onderwerp

  • Geven scholingen in overleg met expert van desbetreffende onderwerp

  • Besluiten wanneer adviseur in opleiding adviesklaar is voor TA's (i.o.m. Buddy inwerken Realising dreams)

  • Organiseren wekelijks vragenuurtje voor adviseurs in opleiding

  • Organiseren wekelijkse TA-training voor adviseurs in opleiding

  • Bijhouden dat adviseurs in opleiding aanwezig zijn bij seminars

Purpose: Viisi Randstad is het allerbeste hypotheekadvies kantoor van NL en voor alle hoogopgeleiden is Viisi de eerste keuze
 • Adviseur Starters

  for Den Haag, Leiden

  Purpose:

  Starters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken

  • Beantwoorden van klantvragen

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank

  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

 • Contactpersoon makelaars

  for Leiden

  Purpose:

  Goed contact leggen en onderhouden met lokale makelaars

  Accountabilities:

  • Communiceren van relevante informatie m.b.t. lokale makelaars aan Realising dreams

  • Onderhouden van contact met lokale makelaars

  • Fungeren als aanspreekpunt voor lokale makelaars

 • Expat Advisor

  for Den Haag, Leiden

  Purpose:

  Providing expats with the best mortgage advice and a good process

  Accountabilities:

  • Consulting about mortgages

  • Answering questions from expat clients

  • Keeping track of the application process

  • Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with expat expert

  • Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with Viisi Academy

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

 • Office manager

  for Den Haag - Leiden

  Purpose:

  Het operationeel goed laten functioneren van de kantoren

  Accountabilities:

  • Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken

  • Onderhouden goed contact met de beheerder en andere mensen in het gebouw

  • Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m. happy workplace

  • Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (ruimte beschikbaar, faciliteiten geregeld)

  • Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet

 • Seminar gever

  Purpose:

  De deelnemers aan het seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

  Accountabilities:

  • Geven van het seminar 'Woning kopen'

  • Doorgeven aan Seminar ondersteuner welke deelnemers aanwezig waren

  • Enthousiasmeren van seminardeelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige seminars

  • Nabellen deelnemers voor statusupdate enige tijd na het seminar

  • Meenemen seminarbenodigdheden voorbereid door Seminar Ondersteuner naar seminarlocatie

  • Klaarzetten van het seminar (stoelen, boekjes, mapjes, etc.)

  • Inplannen van telefonische afspraken met deelnemers die nog geen TA hebben gehad

 • Seminar verbeteraar

  for Den Haag

  Purpose:

  Seminar-presentatie is superduidelijk voor deelnemers en optimaal ondersteunend voor @seminar_gever

  Accountabilities:

  • Up-to-date houden van seminar-presentatie

  • Overleggen met Seminar gever en Seminar Logistics voor verbeteringen

  • Aanleveren meest recente seminar-presentatie als handout aan seminar ondersteuner

Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen
 • Adviesblokbeheerder

  Purpose:

  Het adviesblok ondersteunt het adviesgesprek op kantoor (HG) optimaal, voor klant en adviseur

  Domains:

  • Aanbrengen van inhoudelijke wijzigingen in het adviesblok

  Accountabilities:

  • Beheren van de adviesblokken

  • Informeren Realising dreams en Happiness Factory over wijzigingen in een adviesblok

  • Zorg dragen dat de meest recente versie van de adviesblokken beschikbaar zijn op Intranet

 • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

  Purpose:

  De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet

  Accountabilities:

  • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker

  • Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

  • Updaten en actualiseren standaard email teksten in Elements per geldverstrekker

  • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams

 • Kennis databank beheerder

  Purpose:

  Overzicht creëren binnen Viisi aanwezige kennis

  Accountabilities:

  • Opstellen kennisdatabank

  • Onderhouden kennisdatabank in overleg met expertrollen

 • Lead Link

  Purpose:

  Zoveel mogelijk wijsheid delen

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations