Purpose:

Organisaties die op zoek zijn naar nieuwe, meer flexibele organisatiemodellen ondersteunen met advies, training en coaching.

 • Algemene Ledenvergadering (ALV)

  Purpose:

  Het borgen van het voortbestaan en de organisatie van de vereniging

  Domains:

  • Begrotingen en budgetten

  • Financiële middelen

  • Huishoudelijk Reglement

  • Ledenovereenkomsten

  • Roltoewijzingen ALV en Bestuur

  • Statuten

  Accountabilities:

  • Vaststellen van statutenwijzigingen

  • Benoemen van de leden van het bestuur

  • Vaststellen jaarlijkse contributie

  • Vaststellen entreegeld nieuwe leden

  • Vaststellen jaarrekeningen en het verlenen van decharge aan het bestuur

  • Vaststellen van winstdelingen

  • Vaststellen jaarlijkse inbreng in uren

  • Vaststellen afdrachtspercentage

  • Ontbinden van de coöperatie en vaststellen bestemming van het batig saldo

  • Wijzigen en vaststellen ledenovereenkomst, huishoudelijk reglement en andere reglementen

  • Uitvoeren van bevoegdheden die niet door de wet, de statuten, dit reglement of in de Holacracy Governance aan organen, rollen of cirkels zijn opgedragen

  • Toewijzen van financiële middelen

 • Bestuur

  Purpose:

  Voldoen aan wettelijke verplichtingen en statutaire verplichtingen

  Accountabilities:

  • Organiseren van Algemene ledenvergaderingen, ten minste 1x per jaar.

  • Vertegenwoordigen van de coöperatie m.b.t. tot wettelijke verplichtingen

  • Ondertekenen van overeenkomsten

  • Ondertekenen van jaarrekeningen en jaarverslagen

  • Vragen van consent van afwezige leden bij wijzigingen aan de statuten.

  • Verstrekken van gewijzigde statuten aan het handelsregister

  • Ontzetten van een lid uit het lidmaatschap, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt of wanneer het lid de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.

  • Regelen van vereffening in geval van ontbinding van de coöperatie en aanwijzen van de bewaarder van de boeken en bescheiden

  • Bevestigen in schrift van nieuwe leden na toelating door de ALV

  • Bevestigen in schrift van opzegging van lidmaatschappen

Purpose:

Unlock power for purpose

 • Bijeenkomsten

  Purpose:

  Aantrekkelijke, goed georganiseerde bijeenkomsten

  Accountabilities:

  • Organiseren van bijeenkomsten, waaronder meetups en introductie-workshops

  • Coördineren van de logistiek voor, tijdens en na bijeenkomsten

  • Coördineren van inschrijvingen en facturatie voor bijeenkomsten

  • Communiceren met deelnemers voor en na bijeenkomsten

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Governance Process and Tactical Meetings of the Circle or for its Roles

  • Coaching other Circle Members on the Constitution's rules and processes, either on request or when needed for effective meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles on request, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

 • Feedback

  Purpose:

  Continue feedback

  Accountabilities:

  • Maken en bijhouden van feedbackformulieren

  • Versturen van feedbackverzoeken na afronding van evenementen, trainingen en project(fas)en

  • Verzamelen en vastleggen van feedback

  • Delen van ontvangen feedback met de relevante rol(len)

 • HR-kennis

  Purpose:

  De beschikbare kennis over HR in de context van zelforganisatie is verzameld en toegankelijk gemaakt voor onszelf en anderen

  Accountabilities:

  • Verzamelen van kennis over HR in de context van zelforganisatie

  • Behandelen van vragen over HR van zelforganiserende organisaties

  • Voeden van Ontwikkeling met ideeën voor HR-gerelateerde producten en diensten

 • Inbox

  Purpose:

  Energized.org is bereikbaar en reageert snel

  Accountabilities:

  • Behandelen van inkomende berichten via e-mail en telefoon

 • Learning Community

  Purpose:

  Een bloeiend ecosysteem waarin beoefenaars met en van elkaar leren

  Domains:

  • Learning Community e-maillijst

  • Learning Community lidmaatschap

  Accountabilities:

  • Faciliteren en coördineren van de Learning Community

  • Ophalen van behoeftes en spanningen uit de Learning Community

  • Stimuleren en faciliteren van de uitwisseling van kennis en ervaringen binnen de Learning Community

  • Organiseren van Learning Community-bijeenkomsten

  • Organiseren van bijeenkomsten met werkburen

 • Lidmaatschap

  Purpose:

  Het klopt en blijft kloppen tussen Energized.org en haar leden ("org fit")

  Domains:

  • Criteria voor "org fit"

  Accountabilities:

  • Vaststellen en doorontwikkelen van criteria voor het beoordelen van "org fit"

  • Beoordelen van de "org fit" van potentiële nieuwe leden en advies uitbrengen over lidmaatschap aan de Algemene Ledenvergadering ALV

 • Marketing

  Purpose:

  Energized.org is dé autoriteit in Nederland op het gebied van zelforganisatie

  Domains:

  • De sociale media accounts van de organisatie

  Accountabilities:

  • Ontwikkelen en onderhouden van onze merkidentiteit

  • Bepalen en doorontwikkelen van onze algemene marketing-positie en -strategie

  • Onderhouden en doorontwikkelen van onze website

  • Creëren van aantrekkelijke content en materialen

  • Promoten van onze producten, diensten en bijeenkomstenPromoting the organization's offerings and events

 • Ontwikkeling

  Purpose:

  Continue ontwikkeling van ons producten- en dienstenaanbod

  Accountabilities:

  • Ontwikkelen en onderhouden van een leerarchitectuur die uitdrukking geeft aan onze opdracht

  • Ontwikkelen en onderhouden van ons producten- en dienstenaanbod

  • Inrichten en verbeteren van een proces om onze producten en diensten (door) te ontwikkelen

  • Verzamelen, verhelderen, prioriteren en uitvoeren van ideeën en verbeteringen m.b.t. onze producten en diensten

 • Samenwerking

  Purpose:

  Een productieve, leuke en passende infrastructuur voor samenwerking tussen de leden

  Accountabilities:

  • Faciliteren en onderhouden van samenwerkingsomgevingen

  • Organiseren van samenwerkdagen en retraites

Purpose:

Het borgen van het voortbestaan en de organisatie van de vereniging

 • Circle Lead

  Purpose:

  Het borgen van het voortbestaan en de organisatie van de vereniging

  Domains:

  • Role assignments for the Circle's Roles

  Accountabilities:

  • Defining Roles and/or Policies via the Circle's Governance Process to enact its Purpose and Accountabilities

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles, monitoring the fit, and re-assigning Roles to other Partners to optimize fit

  • Judging the relative value of Circle efforts on request to resolve priority conflicts across Roles

Purpose:

Energized.org is dé autoriteit in Nederland op het gebied van zelforganisatie

 • Campagne Initiator

  Purpose:

  Actuele, relevante en aantrekkelijke campagnes

  Accountabilities:

  • Bedenken van campagnes ter promotie

 • Circle Lead

  Purpose:

  Energized.org is dé autoriteit in Nederland op het gebied van zelforganisatie

  Domains:

  • Role assignments for the Circle's Roles

  Accountabilities:

  • Defining Roles and/or Policies via the Circle's Governance Process to enact its Purpose and Accountabilities

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles, monitoring the fit, and re-assigning Roles to other Partners to optimize fit

  • Judging the relative value of Circle efforts on request to resolve priority conflicts across Roles

 • Promotor

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Aanmaken en beheren van Google Adwords

  • Delen van berichten op social media

  • Promoten van evenementen en producten

 • Tracker

  Purpose:

  Alle wegen leiden naar Energized.org

  Accountabilities:

  • In de gaten houden van Google Analytics en eventueel bijsturen

  • Data verzamelen via Google Trends, Adwords en interviews

 • Verhalenmaker

  Purpose:

  Het Energized.org verhaal leeft in de wereld

  Accountabilities:

  • Verhalen schrijven over klanten, Energized.org en zelforganisatie

 • Visueel Ontwerp

  Purpose:

  Visueel aantrekkelijk Energized.org

  Accountabilities:

  • Creëren van beeldmateriaal in Energized.org stijl