Purpose: Versterken van burgerschap in al onze gemeenschappen, te beginnen in en van organisaties.
 • Circle Lead

  Purpose:

  Versterken van burgerschap in al onze gemeenschappen, te beginnen in en van organisaties.

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
Purpose: Versterken van burgerschap in al onze gemeenschappen, te beginnen in en van organisaties.
 • Coach Teamontwikkeling

  Purpose:

  Meer effectieve, volwassen zelforganisatie door middel van systematische teamontwikkeling

  Accountabilities:

  • Voorbereiden en faciliteren van teamontwikkelsessies bij klanten
 • Contractering

  Purpose:

  Heldere afspraken tussen Energized.org en externe partijen

  Accountabilities:

  • Ontwikkelen en onderhouden van standaardcontracten voor externe leveranciers.
  • Ontwikkelen en onderhouden van algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden voor diensten en producten.
 • HR-kennis

  Purpose:

  De beschikbare kennis over HR in de context van zelforganisatie is verzameld en toegankelijk gemaakt voor onszelf en anderen

  Accountabilities:

  • Verzamelen van kennis over HR in de context van zelforganisatie
  • Behandelen van vragen over HR van zelforganiserende organisaties
  • Voeden van @Ontwikkeling met ideeën voor HR-gerelateerde producten en diensten
 • Nieuwe Partners

  Purpose:

  De juiste nieuwe partners

  Domains:

  • Sales Duty Kalender

  Accountabilities:

  • Vaststellen en doorontwikkelen van criteria voor nieuwe partnerschappen
  • Opvolgen van concrete kansen om nieuwe partnerschappen aan te gaan
  • Contracteren van nieuw werk bij nieuwe partners (en bijwerken van de prognose in financiële metrics na gewonnen contract en na facturatie)
  • Overdragen van gecontracteerde nieuwe partners aan @Partnerschap
 • Open Trainingen

  for Intro workshop teamontwikkeling

  Purpose:

  Open trainingen waar we trots op zijn en die verschil maken

  Domains:

  • Netto omzet per open training

  Accountabilities:

  • Plannen van open trainingen, op verzoek of op eigen initiatief
  • Selecteren van geschikte @Trainer (s) voor open trainingen
  • Coördineren van de voorbereiding van open trainingen i.s.m. @Bijeenkomsten, @Magazijn, @Trainer en andere relevante rollen
  • Bewaken van de financiële gezondheid van open trainingen
  • Opstellen van projectovereenkomsten met de betrokken leden, incl. tenminste de (criteria voor de) verdeling van de netto trainingsomzet
  • Verzamelen en verwerken van feedback op open trainingen
 • Partnerschap

  Purpose:

  Gezonde, langdurige en transformerende relaties met onze partners

  Domains:

  • Netto omzet per partner

  Accountabilities:

  • Bouwen, onderhouden en zo nodig bewust en zorgvuldig beëindigen van partnerschappen
  • Plannen, coördineren en monitoren van de uitvoering van gecontracteerd werk
  • In kaart brengen van behoeftes en wensen van partners
  • Contracteren van nieuw werk bij bestaande partners (en bijwerken van de prognose in financiële metrics na gewonnen contract en na facturatie)
  • Factureren van partners
  • Bijhouden van algemene informatie over partners (incl. de door HolacracyOne's kwaliteitsstandaarden vereiste informatie)
  • Onder de aandacht brengen van relevante nieuwe en bestaande producten en diensten bij bestaande partners
  • Opstellen van projectovereenkomsten met de betrokken leden, incl. tenminste de (criteria voor de) verdeling van de netto omzet
  • Aandragen van partners voor onze Learning Community bij @Learning Community
  • Rapporteren per partner van gefactureerde projectomzet, naar verwachting nog te factureren projectomzet en reserveringen van omzet wanneer er meer dan een maand tijd zitten tussen de verkoopfactuur en de facturen van projectleden
  • Verzamelen en verwerken van feedback
 • Trainer

  Purpose:

  Krachtige leerervaringen die leiden tot ontwikkeling en transformatie

  Accountabilities:

  • Geven van introductie-workshops (o.b.v. open inschrijving en voor potentiële klanten)
  • Ontwerpen, voorbereiden en geven van trainingen
Purpose: Energized.org is dé autoriteit in Nederland op het gebied van zelforganisatie
 • Content maker

  Purpose:

  Het Energized.org verhaal leeft in de wereld

  Accountabilities:

  • Deelbare content maken (video's, posts, artikelen etc)
Purpose: Aantrekkelijke, goed georganiseerde bijeenkomsten
 • Meetup host

  Purpose:

  Inspirerende energieke Meetups

  Accountabilities:

  • Presenteren Meetups
  • Programma afstemmen met sprekers
  • Tijdbewaking tijdens Meetup