Purpose:

Organisaties die op zoek zijn naar nieuwe, meer flexibele organisatiemodellen ondersteunen met advies, training en coaching.

 • Algemene Ledenvergadering (ALV)

  Purpose:

  Het borgen van het voortbestaan en de organisatie van de vereniging

  Domains:

  • Statuten

  • Huishoudelijk Reglement

  • Ledenovereenkomsten

  • Roltoewijzingen ALV en Bestuur

  • Financiële middelen

  • Begrotingen en budgetten

  Accountabilities:

  • Vaststellen van statutenwijzigingen

  • Benoemen van de leden van het bestuur

  • Vaststellen jaarlijkse contributie

  • Vaststellen entreegeld nieuwe leden

  • Vaststellen jaarrekeningen en het verlenen van decharge aan het bestuur

  • Vaststellen van winstdelingen

  • Vaststellen jaarlijkse inbreng in uren

  • Vaststellen afdrachtspercentage

  • Ontbinden van de coöperatie en vaststellen bestemming van het batig saldo

  • Wijzigen en vaststellen ledenovereenkomst, huishoudelijk reglement en andere reglementen

  • Uitvoeren van bevoegdheden die niet door de wet, de statuten, dit reglement of in de Holacracy Governance aan organen, rollen of cirkels zijn opgedragen

  • Toewijzen van financiële middelen

Purpose:

Unlock power for purpose

 • Coach Teamontwikkeling

  Purpose:

  Meer effectieve, volwassen zelforganisatie door middel van systematische teamontwikkeling

  Accountabilities:

  • Voorbereiden en faciliteren van teamontwikkelsessies bij klanten

 • Contractering

  Purpose:

  Heldere afspraken tussen Energized.org en externe partijen

  Accountabilities:

  • Ontwikkelen en onderhouden van standaardcontracten voor externe leveranciers.

  • Ontwikkelen en onderhouden van algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden voor diensten en producten.

 • Nieuwe Partners

  Purpose:

  De juiste nieuwe partners

  Domains:

  • Sales Duty Kalender

  Accountabilities:

  • Vaststellen en doorontwikkelen van criteria voor nieuwe partnerschappen

  • Genereren en opvolgen van kansen om nieuwe partnerschappen aan te gaan

  • Bouwen van strategische relaties met relevante derde partijen

  • Contracteren van nieuw werk bij nieuwe partners (en bijwerken van de prognose in financiële metrics na gewonnen contract en na facturatie)

  • Overdragen van gecontracteerde nieuwe partners aan Partnerschap

  • Bijhouden van beschikbaarheid voor de Sales Duty Kalender

  • Beantwoorden van inkomende vragen en verzoeken via Inbox op Sales Duty dagen

 • Open Trainingen

  for Intro workshop teamontwikkeling

  Purpose:

  Open trainingen waar we trots op zijn en die verschil maken

  Domains:

  • Netto omzet per open training

  Accountabilities:

  • Plannen van open trainingen, op verzoek of op eigen initiatief

  • Selecteren van geschikte Trainer (s) voor open trainingen

  • Coördineren van de voorbereiding van open trainingen i.s.m. Bijeenkomsten, Magazijn, Trainer en andere relevante rollen

  • Bewaken van de financiële gezondheid van open trainingen

  • Opstellen van projectovereenkomsten met de betrokken leden, incl. tenminste de (criteria voor de) verdeling van de netto trainingsomzet

  • Verzamelen en verwerken van feedback op open trainingen

 • Partnerschap

  Purpose:

  Gezonde, langdurige en transformerende relaties met onze partners

  Domains:

  • Netto omzet per partner

  Accountabilities:

  • Bouwen, onderhouden en zo nodig bewust en zorgvuldig beëindigen van partnerschappen

  • Plannen, coördineren en monitoren van de uitvoering van gecontracteerd werk

  • In kaart brengen van behoeftes en wensen van partners

  • Contracteren van nieuw werk bij bestaande partners (en bijwerken van de prognose in financiële metrics na gewonnen contract en na facturatie)

  • Factureren van partners

  • Bijhouden van algemene informatie over partners (incl. de door HolacracyOne's kwaliteitsstandaarden vereiste informatie)

  • Onder de aandacht brengen van relevante nieuwe en bestaande producten en diensten bij bestaande partners

  • Opstellen van projectovereenkomsten met de betrokken leden, incl. tenminste de (criteria voor de) verdeling van de netto omzet

  • Aandragen van partners voor onze Learning Community bij Learning Community

  • Rapporteren per partner van gefactureerde projectomzet, naar verwachting nog te factureren projectomzet en reserveringen van omzet wanneer er meer dan een maand tijd zitten tussen de verkoopfactuur en de facturen van projectleden

  • Verzamelen en verwerken van feedback

 • Trainer

  Purpose:

  Krachtige leerervaringen die leiden tot ontwikkeling en transformatie

  Accountabilities:

  • Geven van introductie-workshops (o.b.v. open inschrijving en voor potentiële klanten)

  • Ontwerpen, voorbereiden en geven van trainingen

Purpose:

Aantrekkelijke, goed georganiseerde bijeenkomsten

 • Meetup host

  Purpose:

  Inspirerende energieke Meetups

  Accountabilities:

  • Presenteren Meetups

  • Programma afstemmen met sprekers

  • Tijdbewaking tijdens Meetup