Purpose:

Organisaties die op zoek zijn naar nieuwe, meer flexibele organisatiemodellen ondersteunen met advies, training en coaching.

 • Algemene Ledenvergadering (ALV)

  Purpose:

  Het borgen van het voortbestaan en de organisatie van de vereniging

  Domains:

  • Statuten

  • Huishoudelijk Reglement

  • Ledenovereenkomsten

  • Roltoewijzingen ALV en Bestuur

  • Financiële middelen

  • Begrotingen en budgetten

  Accountabilities:

  • Vaststellen van statutenwijzigingen

  • Benoemen van de leden van het bestuur

  • Vaststellen jaarlijkse contributie

  • Vaststellen entreegeld nieuwe leden

  • Vaststellen jaarrekeningen en het verlenen van decharge aan het bestuur

  • Vaststellen van winstdelingen

  • Vaststellen jaarlijkse inbreng in uren

  • Vaststellen afdrachtspercentage

  • Ontbinden van de coöperatie en vaststellen bestemming van het batig saldo

  • Wijzigen en vaststellen ledenovereenkomst, huishoudelijk reglement en andere reglementen

  • Uitvoeren van bevoegdheden die niet door de wet, de statuten, dit reglement of in de Holacracy Governance aan organen, rollen of cirkels zijn opgedragen

  • Toewijzen van financiële middelen

Purpose:

Unlock power for purpose

 • Beloning

  Purpose:

  Leden worden eerlijk beloond voor hun inzet

  Domains:

  • Interne uurtarieven

  Accountabilities:

  • Ontwerpen en doorontwikkelen van het beloningssysteem voor leden

  • Vaststellen van het minimale en maximale interne uurtarief (voor het belonen van inzet van leden waar geen omzetgerelateerde beloning tegenover staat)

 • Coach Zelforganisatie

  Purpose:

  Transformerende coaching op zelforganisatie

  Accountabilities:

  • Coachen van klanten tot zelfstandige en volwassen zelforganisatie

  • Faciliteren en coachen van werk- en roloverleggen

  • Coachen van personen en rollen, zowel binnen als buiten overleggen

  • Voorbereiden en uitvoeren van kickoffs en andere workshops m.b.t. zelforganisatie

  • Deelnemen en bijdragen aan door Energized.org georganiseerde bijeenkomsten

 • Inwerken

  Purpose:

  Een fijn en functioneel begin voor nieuwe leden

  Accountabilities:

  • Introduceren van nieuwe leden bij de bestaande leden en bij de relevante rollen, zoals Marketing, Samenwerking en Info & Tech

  • Bijhouden van de inwerktakenlijst

  • Informeren van nieuwe leden over alle punten op de inwerktakenlijst

  • Coachen van nieuwe leden in hun leerproces met Holacracy en Systems-Centered Training

 • Lidmaatschap

  Purpose:

  Het klopt en blijft kloppen tussen Energized.org en haar leden ("org fit")

  Domains:

  • Criteria voor "org fit"

  Accountabilities:

  • Vaststellen en doorontwikkelen van criteria voor het beoordelen van "org fit"

  • Beoordelen van de "org fit" van potentiële nieuwe leden en advies uitbrengen over lidmaatschap aan de Algemene Ledenvergadering ALV

 • Nieuwe Partners

  Purpose:

  De juiste nieuwe partners

  Domains:

  • Sales Duty Kalender

  Accountabilities:

  • Vaststellen en doorontwikkelen van criteria voor nieuwe partnerschappen

  • Genereren en opvolgen van kansen om nieuwe partnerschappen aan te gaan

  • Bouwen van strategische relaties met relevante derde partijen

  • Contracteren van nieuw werk bij nieuwe partners (en bijwerken van de prognose in financiële metrics na gewonnen contract en na facturatie)

  • Overdragen van gecontracteerde nieuwe partners aan Partnerschap

  • Bijhouden van beschikbaarheid voor de Sales Duty Kalender

  • Beantwoorden van inkomende vragen en verzoeken via Inbox op Sales Duty dagen

 • Open Trainingen

  for Onboarding Experience (OeX), Spanningen workshop

  Purpose:

  Open trainingen waar we trots op zijn en die verschil maken

  Domains:

  • Netto omzet per open training

  Accountabilities:

  • Plannen van open trainingen, op verzoek of op eigen initiatief

  • Selecteren van geschikte Trainer (s) voor open trainingen

  • Coördineren van de voorbereiding van open trainingen i.s.m. Bijeenkomsten, Magazijn, Trainer en andere relevante rollen

  • Bewaken van de financiële gezondheid van open trainingen

  • Opstellen van projectovereenkomsten met de betrokken leden, incl. tenminste de (criteria voor de) verdeling van de netto trainingsomzet

  • Verzamelen en verwerken van feedback op open trainingen

 • Partnerschap

  Purpose:

  Gezonde, langdurige en transformerende relaties met onze partners

  Domains:

  • Netto omzet per partner

  Accountabilities:

  • Bouwen, onderhouden en zo nodig bewust en zorgvuldig beëindigen van partnerschappen

  • Plannen, coördineren en monitoren van de uitvoering van gecontracteerd werk

  • In kaart brengen van behoeftes en wensen van partners

  • Contracteren van nieuw werk bij bestaande partners (en bijwerken van de prognose in financiële metrics na gewonnen contract en na facturatie)

  • Factureren van partners

  • Bijhouden van algemene informatie over partners (incl. de door HolacracyOne's kwaliteitsstandaarden vereiste informatie)

  • Onder de aandacht brengen van relevante nieuwe en bestaande producten en diensten bij bestaande partners

  • Opstellen van projectovereenkomsten met de betrokken leden, incl. tenminste de (criteria voor de) verdeling van de netto omzet

  • Aandragen van partners voor onze Learning Community bij Learning Community

  • Rapporteren per partner van gefactureerde projectomzet, naar verwachting nog te factureren projectomzet en reserveringen van omzet wanneer er meer dan een maand tijd zitten tussen de verkoopfactuur en de facturen van projectleden

  • Verzamelen en verwerken van feedback

 • Spreker

  Purpose:

  Aantrekkelijke en inspirerende verhalen die de zichtbaarheid en autoriteit van Energized.org vergroten

  Accountabilities:

  • Verwoorden en continu aanscherpen van ons verhaal

  • Genereren en opvolgen van kansen om ons verhaal te vertellen

  • Voorbereiden en geven van aantrekkelijke en inspirerende praatjes, presentaties en interviews

 • Trainer

  Purpose:

  Krachtige leerervaringen die leiden tot ontwikkeling en transformatie

  Accountabilities:

  • Geven van introductie-workshops (o.b.v. open inschrijving en voor potentiële klanten)

  • Ontwerpen, voorbereiden en geven van trainingen

 • Trainingsondersteuning

  Purpose:

  Ideale leeromgeving voor trainers en deelnemers op locatie

  Accountabilities:

  • Opzetten en opruimen van de trainings- en break-out ruimtes

  • Beschikbaar stellen, sorteren, verzamelen en opruimen van trainingsmateriaal tijdens de training als in overdracht naar Magazijn

  • Verifiëren en registreren aanwezigheid deelnemers

Purpose:

Energized.org is dé autoriteit in Nederland op het gebied van zelforganisatie

 • Hive Host

  Purpose:

  De inspirerende informatie en flow voor Hive gebruikers

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
Purpose:

Een productieve, leuke en passende infrastructuur voor samenwerking tussen de leden

 • Facilitator samenwerkdagen

  Purpose:

  Gestructureerde en relevante agenda voor de samenwerkdag

  Accountabilities:

  • Verzamelen van agendapunten voor samenwerkdagen

  • Prioriteren en plannen van agendapunten op samenwerkdagen

Purpose:

Energized.org is bereikbaar en reageert snel

 • Hallo-met-Energized

  Purpose:

  Een telefonisch bereikbaar Energized

  Accountabilities:

  • Opnemen van de telefoon als er gebeld wordt via het Energized.org-nummer

  • Koppelen van bellers aan de juiste rol