Purpose: Versterken van burgerschap in al onze gemeenschappen, te beginnen in en van organisaties.
 • Bestuur

  Purpose:

  Voldoen aan wettelijke en statutaire verplichtingen

  Accountabilities:

  • Organiseren van Algemene ledenvergaderingen, ten minste 1x per jaar.
  • Vertegenwoordigen van de coöperatie m.b.t. tot wettelijke verplichtingen
  • Ondertekenen van overeenkomsten
  • Ondertekenen van jaarrekeningen en jaarverslagen
  • Vragen van consent van afwezige leden bij wijzigingen aan de statuten
  • Verstrekken van gewijzigde statuten aan het handelsregister
  • Ontzetten van een lid uit het lidmaatschap, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt of wanneer het lid de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt
  • Regelen van vereffening in geval van ontbinding van de coöperatie en aanwijzen van de bewaarder van de boeken en bescheiden
  • Bevestigen in schrift van nieuwe leden na toelating door de ALV
  • Bevestigen in schrift van opzegging van lidmaatschappen
  • Bijhouden van de inschrijving van Energized.org in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners)
 • Circle Lead

  Purpose:

  Versterken van burgerschap in al onze gemeenschappen, te beginnen in en van organisaties.

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s regular Tactical Meetings
  • Facilitating the Circle’s Governance Process
  • Triggering new elections for the Circle’s elected Roles after each election term expires
  • Auditing a Sub-Circle’s meetings and records on request and declaring a Process Breakdown if one is discovered
Purpose: Versterken van burgerschap in al onze gemeenschappen, te beginnen in en van organisaties.
 • Examinator

  Purpose:

  Betrouwbare en effectieve Holacracy certificeringsexamens

  Accountabilities:

  • Plannen, uitvoeren en scoren van Holacracy certificeringsexamens volgens de richtlijnen van HolacracyOne
 • Link naar HolacracyOne

  Purpose:

  Gezonde licentierelatie met HolacracyOne

  Accountabilities:

  • Onderhouden van de licentierelatie met HolacracyOne
  • Binnen HolacracyOne agenderen en oplossen van spanningen van Energized.org
  • Bewaken van de navolging van de licentie- en certificeringsvoorwaarden van HolacracyOne door Energized.org
  • Onderhouden van contact met HolacracyOne
 • Nieuwe Partners

  Purpose:

  De juiste nieuwe partners

  Domains:

  • Sales Duty Kalender

  Accountabilities:

  • Vaststellen en doorontwikkelen van criteria voor nieuwe partnerschappen
  • Opvolgen van concrete kansen om nieuwe partnerschappen aan te gaan
  • Contracteren van nieuw werk bij nieuwe partners (en bijwerken van de prognose in financiële metrics na gewonnen contract en na facturatie)
  • Overdragen van gecontracteerde nieuwe partners aan @Partnerschap
 • Onderzoek

  Purpose:

  Een stevig, op onderzoek gebaseerd fundament onder onze aanpak en dienstverlening

  Accountabilities:

  • Beschrijven en onderhouden van onze "theory of change" (onze hypothesen over hoe onze aanpak leidt tot de door ons beoogde verandering)
  • Inrichten, onderhouden en verbeteren van instrumenten om onze impact te meten
  • Beoordelen van verzoeken om mee te werken aan onderzoeken door derden
 • Ontwikkeling

  Purpose:

  Continue ontwikkeling van ons producten- en dienstenaanbod

  Accountabilities:

  • Ontwikkelen en onderhouden van een leerarchitectuur die uitdrukking geeft aan onze opdracht
  • Ontwikkelen en onderhouden van ons producten- en dienstenaanbod
  • Inrichten en verbeteren van een proces om onze producten en diensten (door) te ontwikkelen
  • Verzamelen, verhelderen, prioriteren en uitvoeren van ideeën en verbeteringen m.b.t. onze producten en diensten
 • Partnerschap

  Purpose:

  Gezonde, langdurige en transformerende relaties met onze partners

  Domains:

  • Netto omzet per partner

  Accountabilities:

  • Bouwen, onderhouden en zo nodig bewust en zorgvuldig beëindigen van partnerschappen
  • Plannen, coördineren en monitoren van de uitvoering van gecontracteerd werk
  • In kaart brengen van behoeftes en wensen van partners
  • Contracteren van nieuw werk bij bestaande partners (en bijwerken van de prognose in financiële metrics na gewonnen contract en na facturatie)
  • Factureren van partners
  • Bijhouden van algemene informatie over partners (incl. de door HolacracyOne's kwaliteitsstandaarden vereiste informatie)
  • Onder de aandacht brengen van relevante nieuwe en bestaande producten en diensten bij bestaande partners
  • Opstellen van projectovereenkomsten met de betrokken leden, incl. tenminste de (criteria voor de) verdeling van de netto omzet
  • Aandragen van partners voor onze Learning Community bij @Learning Community
  • Rapporteren per partner van gefactureerde projectomzet, naar verwachting nog te factureren projectomzet en reserveringen van omzet wanneer er meer dan een maand tijd zitten tussen de verkoopfactuur en de facturen van projectleden
  • Verzamelen en verwerken van feedback
 • Prijsstelling

  Purpose:

  Gezonde financiële waardering voor ons werk

  Domains:

  • Prijzen, tarieven en kortingen m.b.t. onze producten en diensten

  Accountabilities:

  • Vast- en bijstellen van prijzen, tarieven en kortingen m.b.t. onze producten en diensten
  • Beoordelen van voorstellen en criteria om van vastgestelde prijzen, tarieven en kortingen af te wijken
 • Procesleider

  Purpose:

  De energie en hulpbronnen van de leden zijn maximaal beschikbaar voor het doel van de context

  Accountabilities:

  • Faciliteren van adhoc functioneel subgroepen wanneer er niet voldoende energie beschikbaar is voor de taak
  • Faciliteren van aansluiten wanneer er grote verschillen ingebracht worden
  • Identificeren en ontdoen van belemmerende krachten voor een constructief werkklimaat (bijv. ruis, voorspellingen, aannames, oude rollen, etc.)
 • Spreker

  Purpose:

  Aantrekkelijke en inspirerende verhalen die de zichtbaarheid en autoriteit van Energized.org vergroten

  Accountabilities:

  • Verwoorden en continu aanscherpen van ons verhaal
  • Genereren en opvolgen van kansen om ons verhaal te vertellen
  • Voorbereiden en geven van aantrekkelijke en inspirerende praatjes, presentaties en interviews
 • Verkenner

  Purpose:

  Concrete kansen voor nieuwe partnerschappen

  Accountabilities:

  • Genereren van kansen voor nieuwe partnerschappen
  • Overdragen van concrete kansen aan @Nieuwe Partners
  • Bouwen van strategische relaties met relevante derde partijen
  • Beantwoorden van inkomende vragen en verzoeken via Inbox
 • Vertaling Holacracy

  Purpose:

  De belangrijkste Holacracy-begrippen en -materialen zijn beschikbaar in een Nederlandse vertaling die accuraat is en natuurlijk aandoet

  Domains:

  • Officiële Nederlandse vertalingen van begrippen in de door HolacracyOne beheerde woordenlijst ("glossary")
  • Officiële Nederlandse vertalingen van de verschillende versies van de Holacracy-grondwet

  Accountabilities:

  • Onderhouden van de officiële Nederlandse vertalingen van begrippen in de door HolacracyOne beheerde woordenlijst ("glossary")
  • Onderhouden en verbeteren van de Nederlandse vertaling van de belangrijkste Holacracy-begrippen en materialen, waaronder de verschillende versies van de Holacracy-grondwet en de GlassFrog software
  • Coördineren van de gezamenlijke ontwikkeling van de Nederlandse vertaling van de verschillende versies van de Holacracy-grondwet op Github
Purpose: Krachtig uitgedragen purpose van Energized.org en doelgroep wordt op de juiste manier aangesproken
 • Content maker

  Purpose:

  Het Energized.org verhaal leeft in de wereld

  Accountabilities:

  • Deelbare content maken (video's, posts, artikelen etc)
Purpose: Krachtig leerervaringen die leiden tot ontwikkeling en transformatie
 • Coach Teamontwikkeling

  Purpose:

  Meer effectieve, volwassen zelforganisatie door middel van systematische teamontwikkeling

  Accountabilities:

  • Voorbereiden en faciliteren van teamontwikkelsessies bij klanten
 • Coach Zelforganisatie

  Purpose:

  Transformerende coaching op zelforganisatie

  Accountabilities:

  • Coachen van klanten tot zelfstandige en volwassen zelforganisatie
  • Faciliteren en coachen van werk- en roloverleggen
  • Coachen van personen en rollen, zowel binnen als buiten overleggen
  • Voorbereiden en uitvoeren van kickoffs en andere workshops m.b.t. zelforganisatie
  • Deelnemen en bijdragen aan door Energized.org georganiseerde bijeenkomsten
 • Trainer

  Purpose:

  Krachtige leerervaringen die leiden tot ontwikkeling en transformatie

  Accountabilities:

  • Geven van introductie-workshops (o.b.v. open inschrijving en voor potentiële klanten)
  • Ontwerpen, voorbereiden en geven van trainingen