Purpose: Every Academic has a Viisi Mortgage
 • Elements Chief

  for Security

  Purpose:

  Continuous improvement of the internal Elements User Experience

  Domains:

  • Verwijderen van producten of diensten in Elements

  Accountabilities:

  • Verzamelen van suggesties en wensen van Elements-gebruikers m.b.t. de workflows in Asana

  • Bespreken van workflow-gerelateerde oplossingen met Elements Developer(Peter_van_der_Meeren)

  • Onderhouden, verbeteren van bestaande workflows

  • Opzetten van nieuwe workflows

  • Oplossen problemen met MijnViisi

  • Rapporteren aan alle gebruikers van Elements over aanpassingen in workflows

  • Bieden van hulp bij reanimeren workflow

  • Aanmaken en inregelen van nieuwe Viisi kantoren in Elements

  • Inregelen Elements koppeling in Adviesbox voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair

  • Aan-/ en of uitzetten HDN rechten voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair door Faster Forward Support

  • Inregelen functie acceptant voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair in Elements t.b.v. alle Viisi kantoren

  • Inregelen tag initialen in automatische taken Elements voor nieuwe (tijdelijke) Smooth Operations Viisionair

Purpose: Building a qualified learning environment together with all internal and external partners
 • The School of Life Professional

  Purpose:

  Organiseren van events door The School of Life Professional die verdieping geven aan de grote vragen rondom werk

  Accountabilities:

  • Informeren van ons team met betrekking tot aankomende relevante events

  • Organiseren van company events met betrekking tot programma’s/events rondom werk via The School of Life in overleg People First

  • Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse events kosten met Financial controller

  • Bijhouden van de events aangaande werk(verbetering) die via The School of Life worden georganiseerd, indien nodig in overleg met People First of Personeelsvereniging

  • Inventariseren van het aantal te bestellen kaarten voor een event

Purpose: Viisi Randstad is het allerbeste hypotheekadvies kantoor van NL en voor alle hoogopgeleiden is Viisi de eerste keuze
 • Adviseur Starters

  for Utrecht, Rotterdam, Amersfoort, Hilversum

  Purpose:

  Starters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken

  • Beantwoorden van klantvragen

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank

  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Uitnodigen voor seminar Eigen Woning

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

 • Seminar gever

  Purpose:

  De deelnemers aan het seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

  Accountabilities:

  • Geven van het seminar 'Woning kopen'

  • Doorgeven aan Seminar ondersteuner welke deelnemers aanwezig waren

  • Enthousiasmeren van seminardeelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige seminars

  • Nabellen deelnemers voor statusupdate enige tijd na het seminar

  • Meenemen seminarbenodigdheden voorbereid door Seminar Ondersteuner naar seminarlocatie

  • Klaarzetten van het seminar (stoelen, boekjes, mapjes, etc.)

  • Inplannen van telefonische afspraken met deelnemers die nog geen TA hebben gehad

Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen
 • Expert promovendus, arts (niet) in opleiding, wetenschappelijk onderzoeker

  for PhD's

  Purpose:

  Adviseur bijstaan in kennis en advies voor hypotheekmogelijkheden promovendus, arts (niet) in opleiding, wetenschappelijk onderzoeker

  Accountabilities:

  • Adviseren collega’s over vraagstukken m.b.t. promovendus, arts (niet) in opleiding, wetenschappelijk onderzoeker

  • Bijhouden intern doc voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. promovendus, arts (niet) in opleiding, wetenschappelijk onderzoeker

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. promovendus, arts (niet) in opleiding, wetenschappelijk onderzoeker i.o.m. Viisi Academy

  • Bijhouden artikel in kennisbank m.b.t. promovendus, arts (niet) in opleiding, wetenschappelijk onderzoeker

  • Organiseren en geven van externe trainingen m.b.t. promovendus, arts (niet) in opleiding, wetenschappelijk onderzoeker i.o.m. Standing & branding

 • Nieuwbouw/zelfbouw/CPO expert

  Purpose:

  Klanten die een nieuwe woning gaan of laten bouwen voorzien van het beste hypotheekadvies

  Accountabilities:

  • adviseren collega’s over vraagstukken m.b.t. nieuwbouw/zelfbouw/CPO

  • bijhouden intern doc voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. nieuwbouw/zelfbouw/CPO onderwerpen

  • schrijven en bijhouden artikel in kennisbank m.b.t. nieuwbouw/zelfbouw/CPO

  • beheren stukkenlijst nieuwbouw/zelfbouw/CPO

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. nieuwbouw/zelfbouw/CPO i.o.m. Viisi Academy

  • Organiseren en geven van externe trainingen m.b.t. nieuwbouw/zelfbouw/CPO i.o.m. Standing & branding

Purpose: Ensuring that Viisi’s IT optimally and securely supports the work of Viisionairs
 • IT Warden

  Purpose:

  Bewaken van de internetveiligheid

  Accountabilities:

  • Verbeteren van de internet veiligheid

  • Overleggen met partijen waarmee data-uitwisseling plaatsvindt om veiligheidsverbeteringen door te voeren

  • Opstellen van beleidsstukken omtrent internetveiligheid en deze delen met alle Viisionairs