Purpose:

Creating the fastest and best possible operations in order to deliver a WOW Customer Experience.

 • Acceptatiedocumentatie Updater

  for Backup

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat alle voor acceptatie benodigde informatie up-to-date blijft.

  Accountabilities:

  • Up-to-date houden van de database met acceptatiekaders

  • Informeren Mortgage Specialist en Realising dreams omtrent wijzigingen van acceptatiekaders

  • Zorgen dat document "overview bijzonderheden" op uniforme wijze wordt opgemaakt en onderhouden.

  • Updaten bijlagen maatschappijen in rode mapjes Elements en voorzien van een klantvriendelijke tenaamstelling

  • Document standaardtekst acceptatie bijhouden

  • Opstellen en onderhouden van acceptatieprocessen

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

 • HDN Specialist

  for Backup

  Purpose:

  Make sure that the digital process of sending and merging of documents works as smoothly and efficiently as possible

  Accountabilities:

  • Invoeren en/of wijzigen van HDN codes in Elements

  • Onderhouden van contact met de maatschappij en fasterforward helpdesk bij HDN communicatiestoringen

  • Onderhouden van contact met de maatschappij en fasterforward helpdesk bij het niet correct mergen van de stukkenlijsten

  • Bijhouden checklist HDN

  • Informeren Realising dreams en Customer Experience indien nieuwe verzekeraars zijn toegevoegd aan de lijst van verzekeraars op onze website waar zonder extra kosten een overlijdensrisicoverzekering kan worden verzorgd

  • Informeren Realising dreams, Smooth Operations en Happiness Factory omtrent foutmeldingen en daarbij behorende oplossingen / workarounds

  • Inregelen HDN certificaat op laptop/computer nieuwe (tijdelijke) medewerkers Smooth Operations

  • Toegang HDN-verkeer verlenen aan en/of intrekken van nieuwe (tijdelijke) medewerkers Smooth Operations in samenspraak met Faster Forward Support

  • Begeleiden van jaarlijkse verlenging HDN-certifica(a)t(en)

  • Inregelen van HDN-certifica(a)t(en) op computers Smooth Operations collegae

 • Inregelaar maatschappijen

  for Backup

  Purpose:

  Er zorg voor dragen dat de acceptanten en adviseurs probleemloos gebruik kunnen maken van nieuwe en bestaande geldverstrekkers

  Accountabilities:

  • Inregelen van nieuwe geldverstrekkers in onze ondersteunende systemen en informeren van Realising dreams en Acceptatie

  • Muteren van gegevens van bestaande geldverstrekkers in onze ondersteunende systemen en informeren van Realising dreams en Acceptatie

  • Onderhouden van contact met de geldverstrekker, fasterforward helpdesk en/of Chef adviesbox-kwaliteit wanneer technische problemen bij indienen van hypotheekaanvragen

  • Onderhouden contactkaart Finance

 • Mortgage Specialist

  for per 1-7-2019 toewijzen aan focusgebied, 1 jaar in dienst.

  Purpose:

  Processing of mortgage records in an efficient and quality manner

  Domains:

  • Telefonisch en/of schriftelijk onderbouwd voorleggen en bespreken van kadertechnisch afwijkende casussen aan/met maatschappijen

  Accountabilities:

  • Uitvoeren van acceptatiewerkzaamheden in samenspraak met Smooth Operations

  • Aanvragen hypotheken

  • Aanvragen overlijdensrisicoverzekeringen

  • Aanvragen woonlastenverzekeringen

  • Onderhouden contact met geldverstrekkers, verzekeraars en Realising dreams over de aanvragen

  • Voortgang bewaken van de volgende aanvragen; hypotheek, overlijdensrisicoverzekering en woonlastenverzekeringen

  • Controleren of de renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen overeenstemmen met de aanvraag c.q. gewenste situatie

  • Verwerken van renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen in Elements

  • Klaarzetten van renteaanboden en bijbehorende bijlagen om te verzenden door Realising dreams

  • Versturen van polissen overlijdensrisicoverzekeringen naar klant en Realising dreams informeren

  • Controleren of de definitieve hypotheekoffertes overeenstemmen met de aanvraag c.q. gewenste situatie

  • Verwerken van definitieve hypotheekoffertes in Elements

  • Definitieve hypotheekoffertes en bijbehorende bijlagen verzenden naar klanten

  • Controleren van documenten zoveel mogelijk op focusgebied conform Contactpersoon geldverstrekkers

  • Onderhouden contact met Realising dreams en geldverstrekkers inzake voortgang op dossier niveau

  • Doorsturen documenten naar geldverstrekkers

  • Onderbouwen van (moeilijke) hypotheekdossiers zodat deze in één keer akkoord gegeven worden

  • Fungeren als aanspreekpunt voor Realising dreams in geval van voorleg- en bespreekzaken met geldverstrekkers

  • Geregistreerd vastleggen van besproken kadertechnisch afwijkende casussen in het hypotheekdossier onder urgente registratie, bij voorkeur schriftelijk bevestigd door de geldverstrekker. Deze werkwijze geldt ook voor Realising dreams.

  • Dagelijks kolom werkdruk in excel sheet metrics Smooth Operations ingevuld

 • Work Distributor SO

  Purpose:

  Distribution of the workload to ensure that the processing time does not exceed 24 hours

  Accountabilities:

  • Verdelen van de diverse taken, door de aanvragen en de niet persoonsgebonden taken op naam te zetten

  • Waarborgen van de werkzaamheden binnen 24 uur

  • Signaleren van oplopende werkvoorraad bij Smooth Operations en Realising dreams hierover tijdig informeren

  • Waarborgen dat er minimaal één keer per dag een werkoverleg plaatsvindt

  • Waarborgen dat de werkdruk evenredig wordt verdeeld onder de acceptanten

  • Document 'Werkverdeling Smooth Operations' vóór daily tactical SO bijgewerkt

  • Invullen lunchoverzicht (HF &) SO

Purpose:

Altijd volledig verwerkte en duidelijk begrijpbare (financiële) administratie zichtbaar voor alle partners binnen Viisi

 • Telefoonheld

  for Back up / for Bijhouden telefoonnummers mij'en in HIPIN / Broadsoft

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat de telefonie altijd goed werkt

  Accountabilities:

  • Onderhouden contact met Aventel

  • Onderhouden juiste werking telefonie

  • Inregelen telefoonnummers Viisionairs

  • Ervoor zorgen dat de groepen op de juiste manier ingeregeld zijn

  • Toevoegen en wijzigen van telefoonnummers maatschappijen in de telefoonlijst van Broadsoft

  • Informeren van Aventel bij problemen met de telefonie

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

 • Doorstromer Expert

  Purpose:

  Doorstromers voorzien van het beste hypotheekadvies

  Accountabilities:

  • Adviseren collega’s over vraagstukken m.b.t. doorstromers

  • Bijhouden intern doc voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. doorstromer onderwerpen

  • Bijhouden van gewenste aanpassingen in stukkenlijsten ondernemers en doorgeven aan Chief stukkenlijst

  • Schrijven en bijhouden artikelen in kennisbank m.b.t. doorstromers

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. doorstrpomers i.o.m. Viisi Academy

  • Organiseren en geven van externe trainingen m.b.t. doorstromers i.o.m. Standing & branding