Purpose:

Let's change the world of finance. Make it better, more sustainable and long term oriented.

 • Equity (Eigen Vermogen)

  Purpose:

  Building relationships for the future (in case we would decide to invite investors to finance further growth)

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Hypotheeklabel Scout

  Purpose:

  Viisi klanten kunnen in de toekomst op de meest optimale manier geholpen worden met hun hypotheekbehoeften

  Accountabilities:

 • Shareholders come 3rd

  Purpose:

  Waarborgen van de continuïteit en groei van Viisi

  Accountabilities:

  • Vervullen van een voorbeeldfunctie

  • Waarborgen van de reputatie en goede naam van Viisi op de lange termijn

  • Bijwonen van Culture Day

  • Bijwonen van lunch op eerste werkdag van nieuwe Viisionairs

  • Netwerken ten behoeve van Viisi N.V. (werken AAN het bedrijf)

  • Handelen conform datgene wat is vastgelegd in de Aandeelhoudersovereenkomst van Viisi Group B.V. (AHO)

  • Benoemen, schorsen en ontslaan van het statutaire bestuur (AHO)

  • Vaststellen beloning van het statutaire bestuur (AHO)

  • Benoemen, ontslaan en aanpassen beloning van sleutelfunctionarissen (niet zijnde statutair bestuur) (AHO)

  • Vaststellen van de jaarrekening (AHO)

  • Goedkeuren of afkeuren van het Budget (i.e. uiterlijk dertig (30) dagen voor het begin van een nieuw boekjaar, een business plan inclusief het budget voor het nieuwe boekjaar, inclusief geprognosticeerde winst- en verliesrekening waaruit in redelijk detail de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven voor het nieuwe boekjaar zijn weergeven en de geprognosticeerde kasgeldstromen alsmede de daarmee corresponderende financieringsbehoefte Viisi Group BV en haar dochtermaatschappij(en) en de wijze waarop beoogd wordt daarin te voorzien). (AHO)

  • Besluiten over het doen van investeringen dan wel het aangaan van verplichtingen die individueel of in samenhang met een gerelateerde investering c.q. verplichting, ineens of op jaarbasis, een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000, niet onderdeel uitmakend van een goedgekeurd Budget en anders dan in de normale bedrijfsvoering consistent met het verleden. (AHO)

 • Viisi N.V.

  Purpose:

  #ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

  Accountabilities:

  • Beschermen en waarborgen merknaam Viisi (merkenrecht)

  • Beschermen en waarborgen intellectuele eigendom Viisi

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

Purpose:

Building Viisi's standing to add strong value to our core business & create public recognition

 • Macro econoom

  Purpose:

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • CAN

  Purpose:

  Groei van Viisi waarborgen door voldoende financiering hiervoor op te halen en financiers op de hoogte te houden van de voortgang van Viisi

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Lead Link

  Purpose:

  #ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

 • Pre-approval

  Purpose:

  Viisi klanten kunnen zorgeloos een woning kopen omdat ze vooraf al duidelijkheid hebben over hun financiering

  Accountabilities:

  • In-kaart-brengen van benodigde stappen om succesvol pre-approval aan te kunnen bieden

  • Bespreken met Partners welke governance aanpassingen gewenst zijn in andere cirkels ivm pre-approval

 • Pricing Engineer

  Purpose:

  Diensten en producten zijn optimaal geprijsd

  Accountabilities:

  • Bepalen van de meest optimale tariefstelling m.b.t de diensten en producten van Viisi

  • Beoordelen van voorstellen van tariefswijzigingen

  • Afstemmen grote wijzigingen met "Chief" Financial Officer

  • Doorgeven mutaties tarieven aan Development

  • Communiceren van tariefswijzigingen met relevante Partners

  • Doorgeven aan Administration als er tariefswijzigingen gaan plaatsenvinden zodat ze op tijd in Exact verwerkt kunnen worden

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Purpose:

Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

 • What goes up...

  Purpose:

  Het organiseren van een onvergetelijke kantoormeeting in de bergen.

  Accountabilities:

  • maken van een overzicht met geïnteresseerden

  • bepalen van budget samen met "Chief" Financial Officer

  • uitzoeken wat de fiscale mogelijkheden zijn

  • maken van een inschatting van totaal kosten voor deelnemers

  • zoeken en boeken van een locatie

  • inventariseren en afsluiten van de juiste bedrijfsverzekeringen met Intern verzekerings- en pensioenspecialist

  • zorgen voor voldoende bezetting op HQ tijdens event

  • opstellen en communiceren van programma naar deelnemers

Purpose:

To establish stability and long term growth for all partners involved

 • "Chief" Financial Officer

  Purpose:

  Voor iedereen de financiële situatie en de acties die daaruit voortvloeien duidelijk maken

  Accountabilities:

  • Bewaken liquiditeitspositie (cashflow)

  • Budgetteren van de omzetten met input vanuit Realising dreams

  • Budgetteren van de kosten

  • Sturen van de organisatie op basis van financiële data

  • Analyseren financiële data op maandelijkse basis

  • Bespreken jaarrekeningen met accountant Deloitte en Financial controller

  • Opstellen van de begroting met Financial controller

  • Presenteren jaarlijkse begroting in oktober aan Viisi Group B.V.

  • Uitzoeken, opstellen of wijzigen van regelingen rondom de corona crisis

 • AM overzicht: top 100 intermediairs

  for Backup

  Purpose:

  Participating / deelnemen

  Accountabilities:

  • Nagaan of Viisi voldoet aan de criteria om te participeren

  • Aanmelden voor de award

 • Deloitte Fast50 award

  for Backup

  Purpose:

  Participating / deelnemen

  Accountabilities:

  • Nagaan of Viisi voldoet aan de criteria om te participeren

  • Aanmelden voor de award

 • EY (EOY) award

  for Backup

  Purpose:

  Participating / deelnemen

  Accountabilities:

  • Nagaan of Viisi voldoet aan de criteria om te participeren

  • Aanmelden voor de award

 • FD Gazellen award

  for Backup

  Purpose:

  Participating / deelnemen

  Accountabilities:

  • Nagaan of Viisi voldoet aan de criteria om te participeren

  • Aanmelden voor de award

 • Financing Bank loan

  Purpose:

  Accelerate Growth of Viisi

  Domains:

  • speaking to potential banks etc.

  Accountabilities:

  • speaking to entrepreneurs about their experiences regarding financing rounds

  • inventarisation of possible banks.

 • Inkoopcontracten

  Purpose:

  Viisi koopt op een duurzame, (prijs)efficiënte en kwalitatieve manier haar diensten en producten in

  Accountabilities:

  • Bespreken van nieuw af te sluiten contracten met rolvervuller

  • Evalueren op jaarlijkse basis van lopen contracten met rolvervuller

  • Terugkoppeling geven aan relevante cirkel(s) hoe het zit met de lopende contracten

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Top 250 Groeibedrijven Award

  for Backup

  Purpose:

  Participating / deelnemen

  Accountabilities:

  • Nagaan of Viisi voldoet aan de criteria om te participeren

  • Aanmelden voor de award

Purpose:

Viisi ademt het Voel je thuis gevoel

 • Supporter

  Purpose:

  Viisi ondersteunt (sport)verenigingen van Viisionairs en klanten

  Accountabilities:

  • Ontwikkelen en implementeren van 'sponsorprogramma' voor (sport) verenigingen van Viisionairs en klanten

CAN

Purpose:

Groei van Viisi waarborgen door voldoende financiering hiervoor op te halen en financiers op de hoogte te houden van de voortgang van Viisi

 • Crowdfunding officer

  Purpose:

  Crowdfunding voor Viisi succesvol gerealiseerd bij behoefte aan liquiditeit

  Accountabilities:

  • Verzorgen van Growth crowdfunding-campagne samen met Growth i.v.m. campagne karakter

  • Verzorgen van crowdfunding-updates tijdens townhall-meetings

 • Lead Link

  Purpose:

  Groei van Viisi waarborgen door voldoende financiering hiervoor op te halen en financiers op de hoogte te houden van de voortgang van Viisi

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

 • Vragen behandelaar - CAN Investeerders

  Purpose:

  Zoveel mogelijk (potentiële) investeerders in CAN campagne enthousiasmeren voor Viisi

  Accountabilities:

  • Beantwoorden vragen van (potentiële) investeerders in CAN campagne

  • Bellen van (potentiële) investeerders in CAN campagne

Purpose:

An 11-star experience for our prospects, lead and customers

 • Cross Link | @Growth --> @Development

  Purpose:

  Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Growth en Development

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Growthdag organiser

  Purpose:

  Een leuke, leerzame en inspirerende dag voor alle Growth-members

  Accountabilities:

  • Bepalen van het programma met input van alle Growth-members

  • Vinden en boeken van een locatie, rekening houdend met bereikbaarheid en ruimte om afstand te houden

  • Overleggen met Corona beleid over hoe dit veilig te organiseren is

  • Plannen van data

Purpose:

Content met het Viisi-thuisgevoel, altijd correct en up-to-date op alle kanalen

 • Moviestar

  for Rente Update

  Purpose:

  Klantcontent krachtig in beeld

  Accountabilities:

  • Presenteren van de Viisi Hypotheek Tips

Purpose:

Control sustainable growth in customers through online marketing

 • Conversion Analyst

  Purpose:

  The conversion (rate) in every step of the funnel is always known and shown

  Accountabilities:

  • Automating measurement of conversion (rates) of every step in the funnel in cooperation with Metrics Designer and Marketing automator

  • Analyzing conversion (rates) of every step of the funnel for every source

  • Analyzing conversion (rates) of every step of the funnel for every advisor

  • Analyzing conversion (rates) of every step of the funnel for every product

  • Checking, protecting and improving data quality in our CRM software (Elements)

  • Finding early indicators that increases/decreases the chance of a lead becoming a customer

  • Reporting findings to all Viisionairs and especially to Conversion Optimizer_(Lead_→_Customer)

 • Google Ads Advertiser

  Purpose:

  Smart bidding and creative ads deliver quality leads

  Accountabilities:

  • Optimaliseren van ons Google Ads account

  • Aansturen van externe partijen gericht op optimale conversie en maximale ROI

  • Aanmaken van SEA landing pages ten goede van het conversiepercentage en de kwaliteitsscore

 • Linkedin advertiser

  for backup

  Purpose:

  Creating brand awareness and quality leads by promoting top content

  Accountabilities:

  • Opzetten en optimaliseren van ons Linkedin Ads account

  • Afstemmen van branding ads met Media

  • Inzetten van Linkedin Ads voor recruiting ism Recruiter