Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Pipeline lead beller

  Purpose:

  Alle pipeline leads worden gebeld

  Accountabilities:

  • Pipeline leads bellen

  • Dossiers van pipeline leads bijwerken

 • Webinar / Seminar gever

  Purpose:

  De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

  Accountabilities:

  • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

  • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

  • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

  • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

 • Buddy inwerken Realising dreams

  for Gerges

  Purpose:

  Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

  Accountabilities:

  • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van nieuwe adviseur

  • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van nieuwe adviseur

  • Begeleiden van nieuwe adviseur in alle advieswerkzaamheden (onboarding) tot die het zelfstandig kan. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's

  • Voeren van oefengesprekken en eindgesprek met nieuwe adviseur

  • Besluiten wanneer nieuwe adviseur adviesklaar is voor HG's

  • Overleggen met Inwerkcoach Realising dreams en aanspreekpunt nieuwe Viisionairs over voortgang nieuwe adviseur en verbeterpunten

  • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan Champagne nieuwe collega's

  • Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met Hypotheekadviseurs en Coach

  • Doorgeven aan Administration als Buddy het eerste HG zelf gaat voeren (in ieder geval 3 werkdagen voor HG)

  • Delen van informatie met betrekking tot integer adviseren met nieuwe adviseur

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

 • Expert Ondernemers

  for IB-ondernemers

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot ondernemers

  Accountabilities:

  • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent ondernemers

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over ondernemers in overleg met Educatie Planner en Trainer adviseurs in opleiding

  • Overzicht intern document voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. ondernemers (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) bijhouden

  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over ondernemers in overleg met Story Teller: Hypotheken

  • Bijhouden van gewenste aanpassingen in stukkenlijsten ondernemers en doorgeven aan Chief stukkenlijst

  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over ondernemers in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

  • Beheren inkomensscan

 • Expert Schade

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot schadeverzekeringen

  Accountabilities:

  • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent schadeverzekeringen

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over schadeverzekeringen in overleg met Educatie Planner en Trainer adviseurs in opleiding

  • Overzicht vergelijking voorwaarden schadeverzekeringen (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) bijhouden

  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over schadeverzekeringen in overleg met Story Teller: Hypotheken

  • Maken en beheren van standaardmail met voorstel schadeverzekeringen in samenwerking met Damage control

  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over schadeverzekeringen in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

Purpose:

Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

 • Adviseur Schadeverzekeringen

  Purpose:

  Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

  Accountabilities:

  • Opmaken en vergelijken offertes voor klanten

  • Klanten bijstaan bij schadeafhandeling (indien benodigd)

  • Afsluiten van schadeverzekeringen voor klanten

  • Inventariseren wensen klanten m.b.t. schadeverzekeringen en dekkingen

  • Verwerken taken schade takenlijst

  • Schadeproducten toevoegen en up to date houden in Elements in samenwerking met Elements Chief

  • Wijzigingen en beëindigingen van schadeverzekeringen uitvoeren en in Elements verwerken

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

 • Schadeverzekeringen-mailbox beheerder

  Purpose:

  Werkzaamheden over schadeteam zo efficiënt mogelijk verdelen

  Accountabilities:

  • Mail uit mailbox schadeverzekeringen verwerken

  • Bepaalde mails uit mailbox schadeverzekeringen omzetten in taken

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Adviseur Starters

  Purpose:

  Starters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken

  • Beantwoorden van klantvragen

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank

  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor of via videobellen) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Uitnodigen voor Webinar Woning kopen

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 10)

  • Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg

  • Regelmatig bijwonen van hypotheekgesprekken van collega (doorstromer) adviseurs

 • Expat Advisor

  Purpose:

  Providing expats with the best mortgage advice and a good process

  Accountabilities:

  • Consulting about mortgages

  • Answering questions from expat clients

  • Keeping track of the application process

  • Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with Expert Expats

  • Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with Viisi Academy

  • Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)

  • Assessing the financial situation of (potential) expat clients

  • Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly

  • Informing on the services of Viisi

  • Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague

  • Inviting for expat seminar

  • Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment

  • Making sure that knowledge is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date