Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Crosslink Happiness Factory -> Realising Dreams

  Purpose:

  Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Happiness Factory en Realising Dreams

  Accountabilities:

  • Opvoeren van spanningen vanuit Happiness Factory in de Tactical & Governance overleggen van Realising Dreams

Purpose:

Realising dreams, Smooth Operations en klanten worden op de meest efficiënte manier ondersteund.

 • (Digitale) postverwerker

  for Zorgen dat poststukken ingescand zijn tijdens corona

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat alle binnenkomende emails en poststukken op de beste manier verwerkt worden

  Accountabilities:

  • Inscannen van poststukken die fysiek worden toegestuurd

  • Verwerken van binnenkomende poststukken

  • Verwerken en versturen van uitgaande poststukken

  • Zorgen dat binnenkomende mails worden opgenomen in takenlijst

  • Controleren of doorsturen van leads die niet door het webformulier komen door een afwijkende situatie

 • Administratief ondersteuner

  Purpose:

  Het administratief bijhouden en bijwerken van dossiers in Elements

  Accountabilities:

  • Verwerken van polissen en acceptatieverklaringen

  • Aanvragen en verwerken van bankgaranties bij BNP, NIBC, ABN AMRO en Nationale Waarborg (Munt)

  • Zorgen dat dossiers up to date zijn

  • Opvragen van informatie en documenten bij notarissen

  • Dagelijks invullen van de Werkverdeling HF

  • Aanvragen ABN betaalpakketten verwerken

  • Opvragen statussen bij maatschappijen

 • Adviesondersteuner

  Purpose:

  Het optimaal ondersteunen van de adviseurs

  Accountabilities:

  • Voorbereiden van adviesgesprekken in Adviesbox voor Realising dreams

  • Aanmaken opdracht tot dienstverlening & adviesblok

  • Afdrukken of toesturen van de opdracht tot dienstverlening & adviesblok

 • Calendly-beheerder

  Purpose:

  Afspraken gemaakt via Calendly komen altijd goed in Realising Dreams agenda's en bij de klant terecht

  Accountabilities:

  • Aangeven van te weinig TA-capaciteit in Calendly aan Realising dreams en/of Lead Link lokaal kantoor en aan People First

  • Verzorgen en updaten van werkinstructies voor Calendly voor Happiness Factory en Realising dreams

  • Aanmaken en verwijderen van Calendly-accounts

  • Doorvoeren van wijzigingen in beschikbaarheid in Calendly

  • Annuleren van Calendly-afspraken

  • Verplaatsen van Calendly-afspraken naar een ander tijdstip of naar een andere adviseur

  • Dichtzetten van TA blokken voor Realising dreams in Gmail Calender als klanten TA hebben ingepland via Calendly

 • Chatter

  Purpose:

  ervoor zorgen dat potentiële klanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen

  Accountabilities:

  • voeren van chatgesprekken met websitebezoekers

  • analyseren van chatgesprekken en vertalen in verbeteringen voor de klant

  • motiveren van leads om klant te worden bij Viisi

 • Crosslink Happiness Factory -> Realising Dreams

  Purpose:

  Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Happiness Factory en Realising Dreams

  Accountabilities:

  • Opvoeren van spanningen vanuit Happiness Factory in de Tactical & Governance overleggen van Realising Dreams

 • Crosslink Happiness Factory / Dev & Leads

  Purpose:

  Zorgen voor een optimale samenwerking tussen beide cirkels

  Accountabilities:

  • Bespreken van mogelijkheden om samenwerking te verbeteren

  • Evalueren van bestaande afspraken

 • Elements verbeteraar

  Purpose:

  Unspecified

  Accountabilities:

  • Geven van suggesties ter verbetering van de workflows aan Development

  • Optimaliseren van processen om het team efficiënter te laten werken

 • Inwerker

  Purpose:

  Zorgen dat nieuwe Viisionairs tijdens het inwerktraject bij Happiness Factory goede uitleg krijgen en alle vragen kunnen stellen

  Accountabilities:

  • Uitleg geven aan Viisionairs op verzoek van Inwerkcoach Happiness Factory

  • Vragen van Viisionairs beantwoorden over werkzaamheden binnen Happiness Factory

 • Leadverwerker

  Purpose:

  Zorgen voor een optimale verwerking van alle binnenkomende leads

  Accountabilities:

  • Verwerken van leads vanuit de infomailbox in Elements

  • Nabellen van leads die niet alle gegevens ingevuld hebben

  • Nabellen van leads die geen telefonische afspraak ingepland hebben

  • Nabellen van gekochte leads die niet snel genoeg een telefonische afspraak in hebben gepland

  • Nabellen van leads die wij niet met hun adviesvraag kunnen helpen

  • Correct verwerken van terugkerende leads (dossiers samenvoegen, crm-kenmerken kloppend maken, stukkenlijst updaten)

 • Maintainer Supportprocessen

  Purpose:

  Het bijhouden en bijwerken van de Supportprocessen

  Accountabilities:

  • Bijhouden van de Supportprocessen

 • Opleidingen HF

  Purpose:

  Iedereen binnen HF krijgt de gelegenheid om opleidingen te doen

  Accountabilities:

  • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden

  • Opleidingswensen van cirkelleden bespreken binnen de cirkel en met de Lead Link voor resources

  • Opleidingswensen afstemmen met Viisi Academy

  • Toestemming geven tot het volgen van afgestemde opleidingen (alleen voor cirkelleden HF)

  • Verloop van de opleidingen van cirkelleden monitoren

 • Phonedesk

  Purpose:

  Accountabilities:

  • Onderhouden van telefonisch contact met maatschappijen en klanten

  • Ondersteunen van nieuwe potentiële klanten bij het inplannen van een eerste telefonische afspraak

  • Beantwoorden van inkomende telefoongesprekken

  • Bijhouden van de Metrics

  • Het verplaatsen van TA's bij plotselinge afwezigheid van adviseurs, alleen als het echt niet opgelost kan worden binnen Realising dreams

 • Review verwerker

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat reviews van Google en Advieskeuze die binnenkomen juist in de metrics staan en doorgestuurd worden naar adviseurs

  Accountabilities:

  • Doorsturen van reviews van Google en Advieskeuze naar de betreffende adviseur

  • Reviews toevoegen aan Brondata Reviews

 • Roostermaker

  for backup

  Purpose:

  ervoor zorgen dat er een rooster wordt gemaakt die voldoet aan de beschikbaarheid van alle team members

  Accountabilities:

  • Opvragen van periodieke beschikbaarheid van de teammembers

  • Aanmaken van een conceptrooster in Werktijden.nl

  • Doorspreken conceptrooster met Happiness Factory

  • Doorvoeren van definitief rooster in Werktijden.nl

  • Oplossen van roostertechnische problemen in samenwerking met Lead Link Happiness Factory

  • Opvragen van beschikbaarheid gedurende zomervakantieperiode en periode rondom Kerst in samenwerking met Happiness Factory

  • Beoordelen van verlofaanvragen samen met Lead Link Happiness Factory

 • Salaris HF

  Purpose:

  Spanningen m.b.t. de salariscurve van HF worden altijd tijdig opgepakt

  Accountabilities:

  • Spanningen met betrekking tot de salariscurve verzamelen bij cirkelmembers

  • Monitoren van salarisontwikkelingen binnen het vakgebied

  • Spanningen en salarisontwikkelingen delen met Compensation Architect

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

 • Tell a Friend verwerken

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat op een optimale manier het gehele Tell a Friend proces doorlopen wordt

  Accountabilities:

  • Opvragen van gegevens van degene die aanbevolen heeft

  • Versturen van mail naar aanbeveler over Tell a Friend

  • Toesturen van de gewenste cadeaubon aan de aanbeveler

  • Administreren van de gegevens met betrekking tot het gehele proces

 • Verbeteraar automatisering

  Purpose:

  Zorg dragen voor het verbeteren van de automatisering binnen deze cirkel, in samenwerking met Development

  Accountabilities:

  • Bijhouden van processen/taken die geautomatiseerd kunnen worden

  • Overleggen met Crosslink Happiness Factory / Dev & Leads over automatisering van gevonden processen/taken

  • Doorgeven aan CRM Email Chief wanneer mails geautomatiseerd kunnen worden

  • Bijhouden en doorgeven van workflows die verbeterd kunnen worden

  • Na updates Elements overleggen met Development of hier nog verbeteringen voor HF uit te halen zijn

 • Werkverdeler

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat we op de beste en meest efficiënte manier kunnen verwerken

  Accountabilities:

  • Maken van een overzicht met de werkzaamheden van de cirkel

  • Zorgdragen dat de werkzaamheden de juiste prioriteit krijgen

  • Controleren of processen efficiënter ingeregeld kunnen worden

  • Nalopen van alle trajecten waardoor we een duidelijk inzicht krijgen

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Office manager

  for Amstel

  Purpose:

  Het operationeel goed laten functioneren van de kantoren

  Accountabilities:

  • Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken

  • Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw

  • Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m. Happy Workplace

  • Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (ruimte beschikbaar, faciliteiten geregeld)

  • Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet

  • Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. Growth

  • Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden

  • Zorgen voor corona-proof werkomgeving conform richtlijnen RIVM / Corona beleid

  • Regelen van toegang tot kantoor(gebouw) voor Viisionairs: sleutel/tag/token

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

 • Inwerkcoach Happiness Factory

  for back up

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat het inwerktraject voor nieuwe Viisionairs zo soepel mogelijk verloopt

  Accountabilities:

  • Opstellen en inplannen van het rooster voor nieuwe teammembers in overleg met Roostermaker en Realising dreams

  • Aanmaken van een inwerkschema nieuwe teammembers

  • Inwerken nieuwe teammembers

  • Infomeren van / geven van feedback aan Viisi Academy en of Inwerkcoach Smooth Operations omtrent lopend inwerktraject van nieuwe teammembers

  • Up to date houden / optimaliseren van het inwerkschema

  • Up to date houden / optimaliseren van de supportprocessen

  • Up tot date houden van het inwerkproces

  • Beantwoorden van vragen aan alle teammembers van Happiness Factory

  • Ontwikkelen van trainingsmateriaal

Purpose:

Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

 • Adviseur Schadeverzekeringen

  Purpose:

  Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

  Accountabilities:

  • Opmaken en vergelijken offertes voor klanten

  • Klanten bijstaan bij schadeafhandeling (indien benodigd)

  • Afsluiten van schadeverzekeringen voor klanten

  • Inventariseren wensen klanten m.b.t. schadeverzekeringen en dekkingen

  • Verwerken taken schade takenlijst

  • Schadeproducten toevoegen en up to date houden in Elements in samenwerking met Development

  • Wijzigingen en beëindigingen van schadeverzekeringen uitvoeren en in Elements verwerken

 • Schade webformulator

  Purpose:

  Up to date houden online vragenlijsten m.b.t. schadeverzekeringen

  Accountabilities:

  • Up to date houden Nederlandse en Engelse online vragenlijsten m.b.t. schadeverzekeringen