Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Webinar / Seminar gever

  Purpose:

  De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

  Accountabilities:

  • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

  • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

  • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

  • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • Viisi-Holacracy

  Purpose:

  To Establish Viisi as best practice for self-organization

  Accountabilities:

  • helping, coaching and training all Viisionairs in the field of self-organization (specifically Holacracy) and self-management, whatever the question may be

  • supporting new circles with initial kick-off meetings to guarantee a kickstarter experience.

  • supporting and coaching existing, established circles, whenever needed.

  • supporting exchange of experiences between different circles and entities.

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

 • Adviesbox instructeur

  for Back up

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat alle (nieuwe) Viisionairs de juiste kennis en vaardigheden hebben om dossiers van klanten goed in te vullen in adviesbox

  Accountabilities:

  • Uitleggen van documenten die benodigd zijn om een adviesbox in te vullen aan nieuwe Viisionairs (aandachtspunten, inkomensgegevens etc.)

  • Ondersteunen van (nieuwe) Viisionairs bij het invullen van adviesboxen

  • Beantwoorden van vragen over adviesbox

 • Buddy begeleider

  for back up

  Purpose:

  Begeleiden van alle inwerkbuddy's binnen Viisi zodat nieuwe Viisionairs grondig en efficiënt ingewerkt kunnen worden

  Accountabilities:

  • Beantwoorden van vragen van inwerkbuddy's over hun rol in het inwerktraject van een nieuwe Viisionair + feedback verzamelen om dit inwerktraject zo soepel mogelijk te houden (wat hebben inwerkbuddy's nodig)

  • Inplannen van buddytraining + geven van buddytraining aan inwerkbuddy (waar nodig) om de verwachtingen vanuit Academy kenbaar te maken en om het inwerktraject van de beginnende Viisionair door te nemen

  • Bijhouden en updaten van de buddytraining: de training zo efficiënt mogelijk houden door feedback vanuit inwerkbuddy's & nieuwe Viisionairs te verwerken in de training

  • Doorgeven van wijzigingen betreffende adviescapaciteit aan Realising dreams in verband met het begeleiden van de nieuwe Viisionair bij de start van het inwerktraject in RD

  • Voorbereiden buddytrajecten in RD: map aanmaken voor nieuwe adviseur-in-opleiding + feedbackformulieren kopiëren naar betreffende map

  • Vragen van input aan inwerkbuddy in RD wanneer dit niet uit de inwerkbuddy zelf komt in week 4 / week 7 van inwerktraject om in te schatten of de adviseur-in-opleiding meer tijd nodig heeft of niet. Bij vertraging overleggen of er een seintje nodig is naar People First om de ontwikkeling van de adviseur-in-opleiding te bespreken

 • Buddy inwerken Realising dreams

  for Heleen

  Purpose:

  Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

  Accountabilities:

  • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding

  • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding

  • Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's

  • Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding

  • Aangeven bij Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat een afrij-HG ingepland kan worden

  • Overleggen met Buddy begeleider en Coach over voortgang adviseur-in-opleiding

  • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan Champagne nieuwe collega's

  • Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met Coach en adviseur-in-opleiding

 • Educatie Planner

  Purpose:

  Gewenste scholingen inplannen die leiden tot een team met een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardigheden

  Accountabilities:

  • Inplannen van scholingen

  • Beheren van map in Google drive, waarin alle benodigde documenten voor de opleiding van adviseurs bewaard kunnen worden

  • Zorgen dat scholingen worden opgenomen en opgeslagen op de drive

  • Inventariseren welke scholingen benodigd zijn

  • Overleggen met externe partijen voorafgaand aan een scholing of de digitale scholingen via Google Meet kunnen worden gegeven

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • The School of Life Professional

  for back up

  Purpose:

  Organiseren van events door The School of Life Professional die verdieping geven aan de grote vragen rondom werk

  Accountabilities:

  • Informeren van ons team met betrekking tot aankomende relevante events

  • Organiseren van company events met betrekking tot programma’s/events rondom werk via The School of Life in overleg People First

  • Budgetteren en bewaken van de jaarlijkse events kosten met Financial controller

  • Bijhouden van de events aangaande werk(verbetering) die via The School of Life worden georganiseerd, indien nodig in overleg met People First of Personeelsvereniging

  • Inventariseren van het aantal te bestellen kaarten voor een event

Purpose:

Het verenigen van zowel de werknemers van Viisi als de Viisi alumni

 • Afscheidscommittee

  Purpose:

  Een waardig afscheidsfeest/borrel/event voor collega's die Viisi verlaten

  Accountabilities:

  • Kopen van een cadeau voor collega's die Viisi verlaten

  • Organiseren van een afscheidsfeest/borrel/event voor collega's die Viisi verlaten

  • Afstemmen met Penningmeester over budget afscheidscadeau en feest/borrel/event

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

 • Expert Expats

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot expats

  Accountabilities:

Purpose:

Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

 • Adviseur Schadeverzekeringen

  Purpose:

  Bestaande klanten voorzien van de allerbeste schadeverzekeringen en een fijn aanvraagproces

  Accountabilities:

  • Opmaken en vergelijken offertes voor klanten

  • Klanten bijstaan bij schadeafhandeling (indien benodigd)

  • Afsluiten van schadeverzekeringen voor klanten

  • Inventariseren wensen klanten m.b.t. schadeverzekeringen en dekkingen

  • Verwerken taken schade takenlijst

  • Schadeproducten toevoegen en up to date houden in Elements in samenwerking met Development

  • Wijzigingen en beëindigingen van schadeverzekeringen uitvoeren en in Elements verwerken

 • Schadeverzekeringen-mailbox beheerder

  Purpose:

  Werkzaamheden over schadeteam zo efficiënt mogelijk verdelen

  Accountabilities:

  • Mail uit mailbox schadeverzekeringen verwerken

  • Bepaalde mails uit mailbox schadeverzekeringen omzetten in taken

 • Takenverdeler

  Purpose:

  Zorgen dat alle taken uit de takenlijst optimaal verdeeld zijn

  Accountabilities:

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Adviseur Starters

  Purpose:

  Starters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken

  • Beantwoorden van klantvragen

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank

  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor of via videobellen) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Uitnodigen voor Webinar Woning kopen

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 10)

  • Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg

  • Regelmatig bijwonen van hypotheekgesprekken van collega (doorstromer) adviseurs

 • Expat Advisor

  Purpose:

  Providing expats with the best mortgage advice and a good process

  Accountabilities:

  • Consulting about mortgages

  • Answering questions from expat clients

  • Keeping track of the application process

  • Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with Expert Expats

  • Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with Viisi Academy

  • Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)

  • Assessing the financial situation of (potential) expat clients

  • Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly

  • Informing on the services of Viisi

  • Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague

  • Inviting for expat seminar

  • Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment

  • Making sure that knowledge is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date

Purpose:

Ervoor zorgen dat de sollicitanten de beste procedure doorlopen

 • Adviesgesprek

  for Consultants

  Purpose:

  Met een een hypotheekadviesgesprek de kandidaat kennis laten maken met de Viisi werkwijze en zijn/haar kennis, motivatie en talenten in kaart brengen.

  Accountabilities:

  • Voeren van een hypotheekadviesgesprek waarbij de kandidaat de rol van de klant vervult

  • Inzichtelijk maken van hypotheekkennis, algemene motivatie en talenten van de kandidaat

  • Uitbrengen van advies m.b.t. geschiktheid kandidaat t.a.v. aan te nemen rollen

Purpose:

To Establish Viisi as best practice for self-organization

 • Grondwethouder

  Purpose:

  Viisi-Holacracy regels helder in beeld

  Accountabilities:

  • Bijhouden van updates van de HolacracyOne grondwet

  • Opstellen en bijhouden van Viisi-Holacracy regels die anders/aanvullend zijn op de HolacracyOne grondwet

  • Beantwoorden van vragen over Viisi-Holacracy regels en de HolacracyOne grondwet

 • Lead Link

  Purpose:

  To Establish Viisi as best practice for self-organization

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

 • Viisi-Holacracy coach

  Purpose:

  Top teamwork met Viisi-Holacracy

  Accountabilities:

  • Ondersteunen van Viisionairs met betrekking tot het werken met de Viisi-Holacracy regels

  • Ondersteunen en coachen van nieuwe en bestaande cirkels, wanneer nodig

  • Ondersteunen van de uitwisseling van ervaringen met Viisi-Holacracy

 • Viisi-Holacracy onboarding

  Purpose:

  Nieuwe Viisionairs optimaal ge-onboard in Viisi-Holacracy

  Accountabilities:

  • Opstellen en uitvoeren van Viisi-Holacracy onboarding programma