Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
 • Webinar / Seminar gever

  Purpose:

  De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

  Accountabilities:

  • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'
  • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars
  • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar
  • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan @Seminar/Webinar verbeteraar
Purpose: #ChangeFinance: Let us change the world of mortgage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable
 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
Purpose: Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel
 • Adviesbox instructeur

  for Back up

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat alle (nieuwe) Viisionairs de juiste kennis en vaardigheden hebben om dossiers van klanten goed in te vullen in adviesbox

  Accountabilities:

  • Uitleggen van documenten die benodigd zijn om een adviesbox in te vullen aan nieuwe Viisionairs (aandachtspunten, inkomensgegevens etc.)
  • Ondersteunen van (nieuwe) Viisionairs bij het invullen van adviesboxen
  • Beantwoorden van vragen over adviesbox
 • Beheerder "Agenda trainingen Academy"

  Purpose:

  Beheren van de "Agenda trainingen Academy" zodat deze altijd up-to-date is en iedereen weet wanneer welke trainingen door wie gegeven worden

  Domains:

  • Aanpassen/wijzigen van het document "Agenda trainingen Academy"

  Accountabilities:

  • Bijhouden van het document "Agenda trainingen Academy"
  • Toevoegen van opgenomen trainingen aan de trainingenbibliotheek
  • Fungeren als aanspreekpunt bij vragen over de "Agenda trainingen academy"
  • Toevoegen en inplannen van trainingen wanneer dat nodig is
 • Buddy begeleider Realising Dreams

  for back up

  Purpose:

  Begeleiden van alle inwerkbuddy's binnen Realising Dreams zodat nieuwe Viisionairs grondig en efficiënt ingewerkt kunnen worden

  Accountabilities:

  • Beantwoorden van vragen van inwerkbuddy's over hun rol in het inwerktraject van een nieuwe Viisionair + feedback verzamelen om dit inwerktraject zo soepel mogelijk te houden (wat hebben inwerkbuddy's nodig)
  • Inplannen van buddytraining + geven van buddytraining aan inwerkbuddy (waar nodig) om de verwachtingen vanuit Academy kenbaar te maken en om het inwerktraject van de beginnende Viisionair door te nemen
  • Bijhouden en updaten van de buddytraining: de training zo efficiënt mogelijk houden door feedback vanuit inwerkbuddy's & nieuwe Viisionairs te verwerken in de training
  • Doorgeven van wijzigingen betreffende adviescapaciteit aan @Realising dreams in verband met het begeleiden van de nieuwe Viisionair bij de start van het inwerktraject in RD
  • Voorbereiden buddytrajecten in RD: map aanmaken voor nieuwe adviseur-in-opleiding + feedbackformulieren kopiëren naar betreffende map
  • Vragen van input aan inwerkbuddy in RD wanneer dit niet uit de inwerkbuddy zelf komt in week 4 / week 7 van inwerktraject om in te schatten of de adviseur-in-opleiding meer tijd nodig heeft of niet. Bij vertraging overleggen of er een seintje nodig is naar People First om de ontwikkeling van de adviseur-in-opleiding te bespreken
  • Toewijzen van buddies aan adviseurs-in-opleiding en het regelen van vervanging als een buddy ziek is/uitvalt voor kortere periode, in overleg met @Crosslink Advies controle mbt kwaliteitseisen van de buddy.
 • Buddy inwerken Realising dreams

  for Heleen

  Purpose:

  Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

  Accountabilities:

  • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding
  • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding
  • Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's
  • Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding
  • Aangeven bij @Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat groen licht-HG ingepland kan worden
  • Overleggen met @Buddy begeleider Realising Dreams en @Coach over voortgang adviseur-in-opleiding
  • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan @Champagne nieuwe collega's
  • Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met @Coach en adviseur-in-opleiding
  • Aangeven bij @Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding TA-klaar lijkt te zijn, zodat groen licht-TA ingepland kan worden
 • Educatie Planner

  Purpose:

  Gewenste scholingen inplannen die leiden tot een team met een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardigheden

  Accountabilities:

  • Inplannen van scholingen
  • Beheren van map in Google drive, waarin alle benodigde documenten voor de opleiding van adviseurs bewaard kunnen worden
  • Zorgen dat scholingen worden opgenomen en opgeslagen op de drive
  • Inventariseren welke scholingen benodigd zijn
  • Overleggen met externe partijen voorafgaand aan een scholing of de digitale scholingen via Google Meet kunnen worden gegeven
 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle
  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle
  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle
Purpose: Zoveel mogelijk wijsheid delen
 • Crosslink Academy

  Purpose:

  Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen de Denktank en Academy

  Accountabilities:

 • Expert Expats

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot expats

  Accountabilities:

  • Bijstaan van @Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent expats
  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over expats in overleg met @Educatie Planner en @Viisi Academy
  • Onderdeel over expats in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten, zoals de kennisdatabank en map op Denktank drive) beheren in samenwerking met @Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers
  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over expats in overleg met @Story Teller: Hypotheken
  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over expats
  • Bijhouden relevante wet- en regelgeving en zorgen voor communicatie hieromtrent richting @Realising dreams
 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings
  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution
Purpose: Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep
 • Adviseur Starters

  Purpose:

  Starters voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken
  • Beantwoorden van klantvragen
  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces
  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank
  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis i.o.m. @Viisi Academy
  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)
  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten
  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren
  • Informeren over dienstverlening Viisi
  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor of via videobellen) en (indien nodig) overdragen aan collega
  • Uitnodigen voor Webinar Woning kopen
  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak
  • Zorgen dat de kennis up-to-date is door op tijd de benodigde WFT (en PE) te halen en de PA bij te houden (nooit een grotere achterstand dan 10)
  • Verplichte aanwezigheid vaktechnisch overleg
  • Regelmatig bijwonen van hypotheekgesprekken van collega (doorstromer) adviseurs
 • Begeleider holocracymeetings @Hypotheekadviseurs

  Purpose:

  Tactical van @Hypotheekadviseurs_-Eerste_Woning verloopt soepel en iedereen binnen @Hypotheekadviseurs-_Eerste_Woning is op de hoogte van hoe een holocracy-meeting werkt

  Accountabilities:

 • Expat Advisor

  Purpose:

  Providing expats with the best mortgage advice and a good process

  Accountabilities:

  • Consulting about mortgages
  • Answering questions from expat clients
  • Keeping track of the application process
  • Updating possibilities at mortgage providers for expats and other relevant information in "kennisdatabank" in collaboration with @Expert Expats
  • Passing relevant exams and maintaining relevant knowledge in collaboration with @Viisi Academy
  • Applying for appraisal report and/or technical inspection (if necessary)
  • Assessing the financial situation of (potential) expat clients
  • Testing if the desired financing is compatible and possible with the client's financial situation and writing this down clearly
  • Informing on the services of Viisi
  • Scheduling mortgage appointment (at one of our offices) and (if necessary) transferring to a colleague
  • Inviting for expat seminar
  • Adjusting the required list of documents ("stukkenlijst") to the personal situation as discussed during the telephonic appointment
  • Making sure that knowledge is up-to-date through achieving the necessary WFT (and PE) certificates and keeping PA up-to-date
Purpose: Zoveel mogelijk goede Viisionairs aannemen
 • Meeloopdag

  for Realising Dreams

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat potentiële nieuwe Viisionairs een zo goed mogelijk beeld krijgen van Viisi als bedrijf en het werk

  Accountabilities:

  • Geven van informatie omtrent het werk dat de potentiële nieuwe Viisionair gaat doen
  • Delen van eigen ervaringen over de organisatie en het werk
  • Geven van feedback over de meeloopdag aan @Sollicitant begeleider met onderbouwing
Purpose: To Establish Viisi as best practice for self-organization
 • Grondwethouder

  Purpose:

  Viisi-Holacracy regels helder in beeld

  Accountabilities:

  • Bijhouden van updates van de HolacracyOne grondwet
  • Opstellen en bijhouden van Viisi-Holacracy regels die anders/aanvullend zijn op de HolacracyOne grondwet
  • Beantwoorden van vragen over Viisi-Holacracy regels en de HolacracyOne grondwet
 • Viisi-Holacracy coach

  Purpose:

  Top teamwork met Viisi-Holacracy

  Accountabilities:

  • Ondersteunen van Viisionairs met betrekking tot het werken met de Viisi-Holacracy regels
  • Ondersteunen en coachen van nieuwe en bestaande cirkels, wanneer nodig
  • Ondersteunen van de uitwisseling van ervaringen met Viisi-Holacracy
 • Viisi-Holacracy onboarding

  Purpose:

  Nieuwe Viisionairs optimaal ge-onboard in Viisi-Holacracy

  Accountabilities:

  • Opstellen en uitvoeren van Viisi-Holacracy onboarding programma