Purpose:

Realising dreams, Smooth Operations en klanten worden op de meest efficiënte manier ondersteund.

 • Calendly-beheerder

  for backup

  Purpose:

  Afspraken gemaakt via Calendly komen altijd goed in Realising Dreams agenda's en bij de klant terecht

  Accountabilities:

  • Aangeven van te weinig TA-capaciteit in Calendly aan Realising dreams en/of Lead Link lokaal kantoor en aan People First

  • Verzorgen en updaten van werkinstructies voor Calendly voor Happiness Factory en Realising dreams

  • Aanmaken en verwijderen van Calendly-accounts

  • Doorvoeren van wijzigingen in beschikbaarheid in Calendly

  • Annuleren van Calendly-afspraken

  • Verplaatsen van Calendly-afspraken naar een ander tijdstip of naar een andere adviseur

  • Dichtzetten van TA blokken voor Realising dreams in Gmail Calender als klanten TA hebben ingepland via Calendly

Purpose:

Viisi Amsterdam e.o. biedt het allerbeste hypotheekadvies in Amsterdam voor hoogopgeleiden

 • Adviseur Ondernemer Amsterdam

  for Starters

  Purpose:

  Ondernemer in Amsterdam voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken met ondernemer uit regio Amsterdam

  • Beantwoorden van klantvragen van ondernemer uit regio Amsterdam

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van ondernemer uit regio Amsterdam

  • Voeren van telefonische afspraken met ondernemer uit regio Amsterdam

  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met Viisi Academy

 • Adviseur Starter Amsterdam

  Purpose:

  Starters in Amsterdam voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken met starters uit regio Amsterdam

  • Beantwoorden van klantvragen van starters uit regio Amsterdam

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van starters uit regio Amsterdam

  • Voeren van telefonische afspraken met starters uit regio Amsterdam

  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met Viisi Academy

 • Buddy Amsterdam eo

  for Marlies Liebrecht

  Purpose:

  Altijd een collega hebben waar je over alles mee kan praten en die helpt indien nodig

  Accountabilities:

  • Ondersteunen van je buddy

  • Bespreken met Coach als je buddy extra ondersteuning nodig heeft

  • Beantwoorden van vragen van klanten als je buddy daar niet toe in staat is op verzoek van Realising dreams

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

 • Seminar gever Amsterdam

  Purpose:

  De deelnemers aan het seminar Amsterdam hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

  Accountabilities:

  • Geven van het "Seminar Eigen Woning" in Amsterdam

  • Doorgeven aan Seminar Ondersteuner welke deelnemers aanwezig waren

  • Enthousiasmeren van seminardeelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige seminars

  • Nabellen deelnemers voor statusupdate enige tijd na het seminar

  • Uitnodigen recente oriënterende leads in aanloop naar seminar in overleg met Seminar Promoter

  • Bepalen of er voldoende aanmeldingen zijn om seminar door te laten gaan

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

 • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

  for Vista

  Purpose:

  De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

  Accountabilities:

  • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

  • Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

  • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

 • Ondernemer Expert

  Purpose:

  Ondernemers voorzien van het beste hypotheekadvies

  Accountabilities:

  • Adviseren collega’s over vraagstukken m.b.t. ondernemers

  • Bijhouden intern doc voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. ondernemer onderwerpen

  • Bijhouden van gewenste aanpassingen in stukkenlijsten ondernemers en doorgeven aan Chief stukkenlijst

  • Beheren inkomensscan

  • Controleren of schrijven van content (bijv. podcast, filmscript etc.) m.b.t. ondernemers op verzoek van Mortgage Story Teller

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne trainingen m.b.t. ondernemers i.o.m. Viisi Academy

  • Organiseren en geven van externe trainingen m.b.t. ondernemers i.o.m. Content & Branding

  • Schrijven en bijhouden artikel op website/kennisbank m.b.t. ondernemers i.s.m. Mortgage Story Teller

Purpose:

To establish stability and long term growth for all partners involved

 • Financial controller

  for Back up

  Purpose:

  zorgdragen dat we een boekhoudsysteem hebben staan waarbij er een duidelijk inzicht is over de financiële situatie

  Accountabilities:

  • Verwerken debiteuren- en crediteurenadministratie voor Viisi Real Estate & Viisi Group

  • Bijwerken activastaat met de investeringen in het boekjaar

  • Inboeken afschrijvingskosten materiële vaste activa

  • Uitvoeren afloopcontrole kruisposten

  • Controleren en/of verwerken aansluiting onderlinge rekening-courantverhouding per jaareinde

  • Controleren of alle kostenposten transitorisch juist zijn verwerkt

  • Voorbereiden jaarwerk alle entiteiten

  • Controleren, toevoegen en wijzigen van kostenplaatsen

  • Inplannen en bijwonen kwartaal/jaarafsluiting accountant Deloitte

  • Opstellen van de begroting met "Chief" Financial Officer

  • Automatiseren van processen in boekhouding indien mogelijk

Purpose:

Alle nieuwe klanten een "rode loper-ervaring" geven

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

 • Red Carpet

  Purpose:

  Potentiële klanten worden zo snel mogelijk (binnen een uur) door de juiste rol te woord gestaan.

  Accountabilities:

  • Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.

  • Verdelen van leads die niet snel genoeg opgepakt kunnen worden door in Slack een adviseur te noemen (@adviseur).

 • Vrijdagmiddag roostermaker

  Purpose:

  Zorgen dat alle leads die vrijdagmiddag binnenkomen nog gebeld worden

  Accountabilities:

  • Maken van een rooster voor het oppakken voor leads op vrijdagmiddag

  • Inplannen van de vrijdagmiddagdienst in de agenda van de cirkel members