Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Crosslink Viisi Academy

  Purpose:

  Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen Viisi Academy en Realising dreams

  Accountabilities:

 • Opleidingen Realising Dreams

  Purpose:

  Iedereen binnen Realising Dreams krijgt de mogelijkheid om opleidingen te doen

  Accountabilities:

  • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden

  • Opleidingswensen van cirkelleden bespreken met de Lead Link Realising Dreams ivm resources

  • Opleidingswensen afstemmen met Viisi Academy

  • Toestemming geven tot het volgen van afgestemde opleidingen

  • Budget bewaken voor contract met Rene Kuiper

 • Red Carpet

  Purpose:

  Potentiële klanten hebben zo snel mogelijk een goede indruk van Viisi. Zij weten wat ze kunnen verwachten en zijn in staat zich goed voor te bereiden op het hypotheekadvies.

  Accountabilities:

  • Checken of binnengekomen leads goed verdeeld zijn en direct opgepakt kunnen worden.

  • Bellen en welkom heten alle potentieel nieuwe klanten, gekocht en in onderhandeling, waarbij er nog geen TA is ingepland

  • Zorgen dat het TA met de adviseur op een goed moment voor de potentiële klant plaatsvindt. Indien nodig of wenselijk ook alvast HG inplannen.

  • Bijhouden leadkwaliteit, o.m. in Google Doc daarvoor bestemd

  • Uitgebreide beschrijving van deze en overige accountabilities in document 'werkinstructies': https://docs.google.com/document/d/1PMaiBsD8JtyEZV8l4nHqdNsFOfjBg3vsTXAII9McfjI/edit

 • Webinar / Seminar gever

  Purpose:

  De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

  Accountabilities:

  • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

  • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

  • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

  • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

 • Buddy inwerken Realising dreams

  Purpose:

  Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

  Accountabilities:

  • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding

  • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding

  • Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's

  • Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding

  • Aangeven bij Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat een afrij-HG ingepland kan worden

  • Overleggen met Buddy begeleider en Coach over voortgang adviseur-in-opleiding

  • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan Champagne nieuwe collega's

  • Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met Coach en adviseur-in-opleiding

 • Crosslink Realising dreams

  Purpose:

  Uitstekende, snelle en effectieve communicatie van ideeën, spanningen en tips over en weer tussen Viisi Academy en Realising dreams

  Accountabilities:

 • Educatie Planner

  Purpose:

  Gewenste scholingen inplannen die leiden tot een team met een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardigheden

  Accountabilities:

  • Inplannen van scholingen

  • Beheren van map in Google drive, waarin alle benodigde documenten voor de opleiding van adviseurs bewaard kunnen worden

  • Zorgen dat scholingen worden opgenomen en opgeslagen op de drive

  • Inventariseren welke scholingen benodigd zijn

  • Overleggen met externe partijen voorafgaand aan een scholing of de digitale scholingen via Google Meet kunnen worden gegeven

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

 • Expert Ondernemers

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot ondernemers

  Accountabilities:

  • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent ondernemers

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over ondernemers in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

  • Overzicht intern document voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. ondernemers (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) bijhouden

  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over ondernemers in overleg met Story Teller: Hypotheken

  • Bijhouden van gewenste aanpassingen in stukkenlijsten ondernemers en doorgeven aan Development

  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over ondernemers in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

  • Beheren inkomensscan

 • Vaktechnisch overleg

  for back-up

  Purpose:

  Alle partners die adviesinhoudelijke rollen vervullen in Realising dreams en Smooth Operations hebben een vast moment om hypotheekgerelateerde kennis, nieuwtjes en ervaringen met elkaar uit te wisselen

  Accountabilities:

  • Organiseren wekelijks overleg voor adviesinhoudelijke rollen in Realising dreams en Smooth Operations

  • Rondsturen van notulen van het wekelijks vaktechnisch overleg

  • Ruimte geven in wekelijks overleg aan Viisi Academy voor scholingen

Purpose:

To establish stability and long term growth for all partners involved

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

 • Financial controller

  for Back up

  Purpose:

  zorgdragen dat we een boekhoudsysteem hebben staan waarbij er een duidelijk inzicht is over de financiële situatie

  Accountabilities:

  • Verwerken debiteuren- en crediteurenadministratie voor Viisi Real Estate & Viisi Group

  • Bijwerken activastaat met de investeringen in het boekjaar

  • Inboeken afschrijvingskosten materiële vaste activa

  • Uitvoeren afloopcontrole kruisposten

  • Controleren en/of verwerken aansluiting onderlinge rekening-courantverhouding per jaareinde

  • Controleren of alle kostenposten transitorisch juist zijn verwerkt

  • Voorbereiden jaarwerk alle entiteiten

  • Controleren, toevoegen en wijzigen van kostenplaatsen

  • Inplannen en bijwonen kwartaal/jaarafsluiting accountant Deloitte

  • Opstellen van de begroting met "Chief" Financial Officer

  • Automatiseren van processen in boekhouding indien mogelijk

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)

  Purpose:

  Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)

  • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Doorstromers

  • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

 • Adviseur Ondernemer IB

  for Starters

  Purpose:

  Ondernemers (IB) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

Purpose:

To Establish Viisi as best practice for self-organization

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

 • Viisi-Holacracy coach

  Purpose:

  Top teamwork met Viisi-Holacracy

  Accountabilities:

  • Ondersteunen van Viisionairs met betrekking tot het werken met de Viisi-Holacracy regels

  • Ondersteunen en coachen van nieuwe en bestaande cirkels, wanneer nodig

  • Ondersteunen van de uitwisseling van ervaringen met Viisi-Holacracy

 • Viisi-Holacracy onboarding

  Purpose:

  Nieuwe Viisionairs optimaal ge-onboard in Viisi-Holacracy

  Accountabilities:

  • Opstellen en uitvoeren van Viisi-Holacracy onboarding programma