Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Advieskwaliteit

  Purpose:

  Zorgen voor een consistente kwaliteit bewaking van advieskwaliteit

  Accountabilities:

  • Overleg met Compliance officer omtrent wet en regelgeving

  • Zorgen voor periodieke controle advieskwaliteit van alle adviseurs

  • Verbeteren vastlegging advies en communicatie naar klanten (uitwerkingsmail en adviesrapport)

  • Verbeteren en ontwikkelen adviseren ORV in afstemming met Expert ORV

  • Verbeteren en ontwikkelen advisering AOV in afstemming met Expert Arbeidsongeschiktheid

  • Zorgen voor controle aanwezig zijn alle benodigde dossierstukken in de dossiers (taak: B: Compliance - Dossierstuk(ken) niet aanwezig)

 • Chatter

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat potentiële klanten op een vriendelijke en efficiënte manier worden geholpen via de chat

  Accountabilities:

  • Voeren van chatgesprekken met websitebezoekers als het gaat om adviesinhoudelijke vragen

  • Motiveren van leads om klant te worden bij Viisi

 • Contactpersoon notariaat (landelijk)

  Purpose:

  De samenwerking met bij Viisi aangesloten notarissen is supergoed

  Domains:

  • Opstellen, delen en bijhouden van lijst van vertrouwde lokale notarissen

  • Verzamelen spanningen (problemen, suggesties) met betrekking tot notarissen (m.n. Nationale Notaris) en acties ondernemen om deze op te lossen

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

 • Webinar / Seminar gever

  Purpose:

  De deelnemers aan het webinar/seminar hebben inzicht in de fases bij het kopen en financieren van een huis en zijn enthousiast over Viisi

  Accountabilities:

  • Geven van het webinar of seminar 'Woning kopen'

  • Enthousiasmeren van deelnemers om aanbevelingen te doen voor toekomstige webinars/seminars

  • Beantwoorden van vragen tijdens webinar (moderator) of seminar

  • Doorgeven van suggesties/feedback over de presentatie aan Seminar/Webinar verbeteraar

Purpose:

Supporting existing Viisi clients to find their home and offer an integrated customer experience

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

 • show me your home

  Purpose:

  aankopers een optimale huisbeleving geven zodat de verkoper een optimale verkoopprijs krijgt

  Accountabilities:

Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Rep Link

  Purpose:

  Within the Super-Circle, the Rep Link holds the Purpose of the Sub-Circle; within the Sub-Circle, the Rep Link’s Purpose is: Tensions relevant to process in the Super-Circle channeled out and resolved.

  Accountabilities:

  • Providing visibility to the Super-Circle into the health of the Sub-Circle, including reporting on any metrics or checklist items assigned to the whole Sub-Circle

  • Removing constraints within the broader Organization that limit the Sub-Circle

  • Seeking to understand Tensions conveyed by Sub-Circle Circle Members, and discerning those appropriate to process in the Super-Circle

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

 • Buddy inwerken Realising dreams

  Purpose:

  Nieuwe adviseur supergoed begeleiden met praktische ondersteuning tot zelfstandig adviseur

  Accountabilities:

  • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle vragen van adviseur-in-opleiding

  • Beantwoorden praktische en inhoudelijke vragen van adviseur-in-opleiding

  • Begeleiden van adviseur-in-opleiding in alle advieswerkzaamheden (inwerken) tot deze zelfstandig kan adviseren. Uitgebreid helpen bij het voorbereiden van HG's en controleren uitwerking HG's

  • Voeren van oefengesprekken met adviseur-in-opleiding

  • Aangeven bij Groen licht wanneer een adviseur-in-opleiding adviesklaar lijkt te zijn, zodat een afrij-HG ingepland kan worden

  • Overleggen met Buddy begeleider en Coach over voortgang adviseur-in-opleiding

  • Doorgeven wanneer buddy eerste getekende OTD ontvangt aan Champagne nieuwe collega's

  • Voeren van wekelijks ontwikkelingsgesprek met Coach en adviseur-in-opleiding

Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

 • Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

  for ABN AMRO

  Purpose:

  De samenvatting belangrijkste voorwaarden van geldverstrekkers is altijd actueel en compleet (https://bit.ly/2BZvSy8)

  Accountabilities:

  • Updaten en actualiseren Gdrive document: Samenvatting voorwaarden per geldverstrekker (https://bit.ly/2BZvSy8)

  • Vragen (minimaal jaarlijks) aan Acceptatiedocumentatie Updater om controle belangrijkste voorwaarden (emailtekst) aan accountmanagers maatschappijen

  • Communiceren van aanpassingen in voorwaarden aan alle partners in Realising dreams via Slack-kanaal #voorwaardenpartijen

 • Crosslink Advieskwaliteit

  Purpose:

  Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen de Denktank en Advieskwaliteit

  Accountabilities:

 • Expert Arbeidsongeschiktheid

  for loondienst

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid

  Accountabilities:

  • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent arbeidsongeschiktheid

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over arbeidsongeschiktheid in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

  • Overzicht vergelijking voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) bijhouden

  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over arbeidsongeschiktheid in overleg met Story Teller: Hypotheken

  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over arbeidsongeschiktheid in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

 • Expert Nederlanders in het buitenland

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot Nederlanders in het buitenland

  Accountabilities:

  • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent Nederlanders in het buitenland

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over Nederlanders in het buitenland in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

  • Overzicht intern document voor voorwaarden en acceptatie m.b.t. Nederlanders in het buitenland (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) bijhouden

  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over Nederlanders in het buitenland in overleg met Story Teller: Hypotheken

  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over Nederlanders in het buitenland in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

 • Expert ORV

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot overlijdensrisicoverzekeringen (ORV)

  Accountabilities:

  • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent ORV

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over ORV in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

  • Overzicht vergelijking voorwaarden ORV (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) bijhouden

  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over ORV in overleg met Story Teller: Hypotheken

  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over ORV in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

 • Expert Voorwaarden

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot hypotheekvoorwaarden

  Accountabilities:

  • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent hypotheekvoorwaarden

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over hypotheekvoorwaarden in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

  • Onderdeel over hypotheekvoorwaarden in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) beheren in samenwerking met Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over hypotheekvoorwaarden in overleg met Story Teller: Hypotheken

  • Updaten en actualiseren standaard email teksten in Elements per geldverstrekker over hypotheekvoorwaarden

 • Facilitator

  Purpose:

  Circle governance and operational practices aligned with the Constitution.

  Accountabilities:

  • Facilitating the Circle’s constitutionally-required meetings

  • Auditing the meetings and records of Sub-Circles as needed, and declaring a Process Breakdown upon discovering a pattern of behavior that conflicts with the rules of the Constitution

 • Kennis databank beheerder

  Purpose:

  Overzicht creëren binnen Viisi aanwezige kennis

  Accountabilities:

  • Opstellen kennisdatabank

  • Onderhouden kennisdatabank in overleg met expertrollen

Purpose:

Zorgen voor een consistente kwaliteit bewaking van advieskwaliteit

 • Beleidmaker advieskwaliteit

  Purpose:

  Zorgen dat er voor de diverse rollen duidelijkheid is hoe de dossiers gecontroleerd dienen te worden

  Accountabilities:

  • Zorgen dat er per klantgroep een basisscript is opgesteld aan de hand waarvan de beoordelaar een dossier kan controleren

 • Beoordelaar advies

  Purpose:

  Alle dossiers bij Viisi zijn van excellente advieskwaliteit

  Accountabilities:

  • Zorgen voor periodieke controle van dossiers

  • Periodiek bijzitten van HG's

  • Periodiek meeluisteren van TA's

  • Controleren op de aanwezigheid van de belangrijkste adviesdocumenten in dossiers (aantekeningen adviesgesprek, analyse bij advies (voorlopig & definitief), klantprofiel, getekend hypotheekaanvraagformulier en opdracht tot dienstverlening)

  • Verzamelen van de bevindingen in de daarvoor bestemde metrics

  • Terugkoppeling geven over bevindingen aan de adviseur

 • Bewaker omgeving metrics Advieskwaliteit

  Purpose:

  Zeer goed beveiligde interne omgeving gerealiseerd voor de metrics van cirkel Advieskwaliteit

  Accountabilities:

  • Zorgen dat de juiste rollen exclusief toegang hebben tot de benodigde metrics van Advieskwaliteit

  • Opstarten en bijhouden van beveiligde interne omgeving van Advieskwaliteit

  • Verwijderen toegang tot de beveiligde interne omgeving van Advieskwaliteit voor niet-relevante rolvervullers

  • Opstellen van script over hoe de metrics beheerd worden en hoe de beveiliging is ingeregeld

  • Bijhouden van wachtwoorden voor de beveiligde interne omgeving van Advieskwaliteit

 • Bijhouder slack-kanaal Advieskwaliteit

  Purpose:

  Zorgen dat er een slack-kanaal is waarin de members van de cirkel Advieskwaliteit vrijelijk en zonder terughoudendheid kunnen en mogen communiceren.

  Domains:

  • Toevoegen members aan dit slack-kanaal

  Accountabilities:

  • Zorgen dat nieuwe members Advieskwaliteit worden toegevoegd aan het slack-kanaal Advieskwaliteit

  • Zorgen dat nieuwe members Advieskwaliteit geen inzicht hebben in eerdere communicatie in het slack-kanaal Advieskwaliteit

  • Zorgen dat oud-members Advieskwaliteit niet langer toegang hebben tot het slack kanaal Advieskwaliteit

 • Coach

  Purpose:

  Circle members Realising dreams adviesinhoudelijk zo goed mogelijk bijstaan met raad en daad

  Accountabilities:

  • Bijzitten van adviesgesprekken van andere circle members van Realising dreams

  • Bieden van adviesinhoudelijke ondersteuning bij circle members van Realising dreams

 • Communicator

  Purpose:

  Advieskwaliteit Viisi optimaliseren door het delen van feedback, opmerkingen, tips en complimenten met Viisionairs uit de cirkel Realising dreams

  Accountabilities:

  • Geven van feedback aan adviseurs naar aanleiding van beoordeelde dossiers

  • Terugkoppeling geven aan members Advieskwaliteit na gevoerde gesprekken

  • Terugkoppeling geven aan leadlink lokale cirkel wanneer er signalen zijn dat adviseurs herhaaldelijk niet de juiste werkwijze hanteren of niets doen met gegeven feedback

 • Communicator Advieskwaliteit relevante cirkels

  Purpose:

  Zorgen voor cirkelbrede communicatie omtrent advieskwaliteit

  Accountabilities:

 • Contactpersoon documenten-specialist

  Purpose:

  De schenkings-, familiebank- en draagplichtovereenkomst kloppen altijd

  Accountabilities:

  • Schenkings-, familiebank- en draagplichtovereenkomst (incl. disclaimer) laten opstellen door jurist/fiscalist

  • Jaarlijks schenkings-, familiebank- en draagplichtovereenkomst (incl. disclaimer) laten controleren door jurist/fiscalist

 • Crosslink Denktank

  Purpose:

  Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Advieskwaliteit en de Denktank

  Accountabilities:

 • Crosslink People First

  Purpose:

  Perfect gestroomlijnde samenwerking tussen Advieskwaliteit en People First

  Accountabilities:

  • Terugkoppelen van bevindingen over presteren adviseurs aan People First

  • People First voorzien van checklist advieskwaliteit voor ontwikkelingsgesprekken nieuwe adviseurs

  • Desgevraagd input geven over het al dan niet voortzetten van het dienstverband van een nieuwe adviseur aan People First

 • Groen licht

  for Starters

  Purpose:

  Nieuwe adviseurs het 'groene licht' geven wanneer ze klaar zijn om zelfstandig (een nieuwe klantgroep) te gaan adviseren

  Accountabilities:

  • Het voeren van een groen licht-HG met adviseurs die zelfstandig HG's willen gaan voeren (voor een nieuwe klantgroep)

  • Het voeren van een groen licht-TA met adviseurs die zelfstandig TA's willen gaan voeren (voor een nieuwe klantgroep)

  • Terugkoppelen van de bevindingen aan Viisi Academy en eventuele buddy

  • Terugkoppelen van de bevindingen aan People First voor wat betreft startende adviseurs

  • Realising dreams inlichten dat adviseur (nieuwe klantgroep) zelfstandig kan gaan adviseren

 • Lead Link

  Purpose:

  Zorgen voor een consistente kwaliteit bewaking van advieskwaliteit

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

 • Verbeteraar uitwerkingsmail

  Purpose:

  Uitstekende vastlegging advies en communicatie naar klanten in de uitwerkingsmail

  Accountabilities:

  • Up to date houden van de inhoud van standaard uitwerkingsmails

  • Zorgen dat er voor iedere klantgroep een werkbare uitwerkingsmail is

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Adviseur Doorstromers (eerste huis ná 2013)

  Purpose:

  Doorstromers (eerste huis ná 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken en telefonische gespreken met doorstromers (eerste huis ná 2013)

  • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis ná 2013)

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis ná 2013)

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Doorstromers

  • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

 • Adviseur Doorstromers (eerste huis vóór 2013)

  Purpose:

  Doorstromers (eerste huis vóór 2013) voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken en telefonische afspraken met doorstromers (eerste huis vóór 2013)

  • Beantwoorden van klantvragen doorstromers (eerste huis vóór 2013)

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces doorstromers (eerste huis vóór 2013)

  • Bijhouden mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in kennisdatabank i.o.m. Expert Doorstromers

  • Behalen relevante diploma's en bijhouden vakkennis i.o.m. Viisi Academy

  • Aanvragen van taxatierapport en/of bouwkeuring (indien gewenst)

  • Inventariseren financiële situatie van potentiële klanten

  • Toetsen haalbaarheid van wensen aan de hand van hun financiële situatie en dit overzichtelijk noteren

  • Informeren over dienstverlening Viisi

  • Inplannen adviesgesprek (op kantoor) en (indien nodig) overdragen aan collega

  • Uitnodigen voor seminar/webinar Woning kopen

  • Aanpassen stukkenlijst in MijnViisi op persoonlijke situatie aansluitend op telefonische afspraak

  • Eigen beschikbaarheid minimaal wekelijks geüpdatet in https://docs.google.com/spreadsheets/d/12EKuaji0ztEirDh6BQa6qX1R9uWf2ngNK-JXvyxKi1g/edit?pli=1#gid=335065055

Purpose:

Op de meest efficiënte manier het allerbeste hypotheekadvies geven aan zoveel mogelijk klanten uit de doelgroep

 • Adviseur Nederlander in het buitenland

  Purpose:

  Nederlanders in het buitenland ingezeten voorzien van het beste hypotheekadvies en een fijn proces

  Accountabilities:

  • Voeren van adviesgesprekken met Nederlanders in het buitenland

  • Beantwoorden van klantvragen van Nederlanders in het buitenland

  • Begeleiden van en overzicht houden over het aanvraagproces van Nederlanders in het buitenland

  • Updaten van mogelijkheden bij geldverstrekkers en relevante informatie in Gdrive map: Nederlanders in buitenland (ingezeten)

  • Voeren van telefonische afspraken met Nederlanders in het buitenland

  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met People First

Purpose:

Content met het Viisi-thuisgevoel, altijd correct en up-to-date op alle kanalen

 • Moviestar

  for Hypotheek Tips

  Purpose:

  Klantcontent krachtig in beeld

  Accountabilities:

  • Presenteren van de Viisi Hypotheek Tips