Purpose:

Creating the fastest and best possible operations in order to deliver a WOW Customer Experience.

 • Acceptatiedocumentatie Updater

  for Backup

  Purpose:

  Ervoor zorgen dat alle voor acceptatie benodigde informatie up-to-date blijft.

  Accountabilities:

  • Up-to-date houden van de database met acceptatiekaders

  • Informeren Mortgage Specialist en Realising dreams omtrent wijzigingen van acceptatiekaders

  • Zorgen dat document "overview bijzonderheden" op uniforme wijze wordt opgemaakt en onderhouden.

  • Updaten bijlagen maatschappijen in rode mapjes Elements en voorzien van een klantvriendelijke tenaamstelling

  • Document standaardtekst acceptatie bijhouden

  • Opstellen en onderhouden van acceptatieprocessen

 • Crosslink Smooth Operations / Happiness Factory

  Purpose:

  Zorgen voor een optimale samenwerking tussen beide cirkels

  Accountabilities:

  • Bespreken mogelijkheden om samenwerking te verbeteren

  • Evalueren van bestaande afspraken

  • Delen van 'spanningen'

 • HDN Specialist

  for Backup

  Purpose:

  Make sure that the digital process of sending and merging of documents works as smoothly and efficiently as possible

  Accountabilities:

  • Invoeren en/of wijzigen van HDN codes in Elements

  • Onderhouden van contact met de maatschappij en fasterforward helpdesk bij HDN communicatiestoringen

  • Onderhouden van contact met de maatschappij en fasterforward helpdesk bij het niet correct mergen van de stukkenlijsten

  • Bijhouden checklist HDN

  • Informeren Realising dreams en Customer Experience indien nieuwe verzekeraars zijn toegevoegd aan de lijst van verzekeraars op onze website waar zonder extra kosten een overlijdensrisicoverzekering kan worden verzorgd

  • Informeren Realising dreams, Smooth Operations en Happiness Factory omtrent foutmeldingen en daarbij behorende oplossingen / workarounds

  • Inregelen HDN certificaat op laptop/computer nieuwe (tijdelijke) medewerkers Smooth Operations

  • Toegang HDN-verkeer verlenen aan en/of intrekken van nieuwe (tijdelijke) medewerkers Smooth Operations in samenspraak met Faster Forward Support

  • Begeleiden van jaarlijkse verlenging HDN-certifica(a)t(en)

  • Inregelen van HDN-certifica(a)t(en) op computers Smooth Operations collegae

  • (tijdelijk) Bijwonen van HDN-werkgroep processen (Jeroen)

 • Inregelaar maatschappijen

  for Backup

  Purpose:

  Er zorg voor dragen dat de acceptanten en adviseurs probleemloos gebruik kunnen maken van nieuwe en bestaande geldverstrekkers

  Accountabilities:

  • Inregelen van nieuwe geldverstrekkers en producten in onze ondersteunende systemen, dit afstemmen met De Denktank en informeren van Realising dreams en Smooth Operations

  • Muteren van gegevens van bestaande geldverstrekkers en producten in onze ondersteunende systemen, dit afstemmen met De Denktank en informeren van Realising dreams en Acceptatie

  • Onderhouden van contact met de geldverstrekker, fasterforward helpdesk en/of Chef adviesbox-kwaliteit wanneer technische problemen bij indienen van hypotheekaanvragen

  • Onderhouden contactkaart Finance

 • Inwerkcoach nieuwe Viisionairs

  Purpose:

  Nieuwe consultants en medewerkers SO inwerken en scholen mbt acceptatiewerkzaamheden zodat er een gedegen basis is gelegd voor verdere werkzaamheden.

  Accountabilities:

  • Functioneren als primaire vraagbaak voor de nieuwe medewerkers

  • Vakinhoudelijke acceptatiekennis bijbrengen

  • Scholen m.b.t. verwerken van aanvragen, complete dossiers en ORV's

  • Wekelijkse evaluatie over voortgang werkzaamheden

  • Beheren individuele Trelloborden tijdens het inwerktraject.

  • (Laten) Inrichten werkplek nieuwe Viisionairs voor inwerktraject SO

 • Lead Link

  Purpose:

  Creating the fastest and best possible operations in order to deliver a WOW Customer Experience.

  Domains:

  • Role assignments within the Circle

  Accountabilities:

  • Assigning Partners to the Circle’s Roles; monitoring the fit; offering feedback to enhance fit; and re-assigning Roles to other Partners when useful for enhancing fit

  • Allocating the Circle’s resources across its various Projects and/or Roles

  • Establishing priorities and Strategies for the Circle

  • Defining metrics for the circle

  • Structuring the Governance of the Circle to enact its Purpose and Accountabilities

  • Removing constraints within the Circle to the Super-Circle enacting its Purpose and Accountabilities

 • Mortgage Specialist

  for per 1-7-2019 toewijzen aan focusgebied, 1 jaar in dienst.

  Purpose:

  Processing of mortgage records in an efficient and quality manner

  Domains:

  • Telefonisch en/of schriftelijk onderbouwd voorleggen en bespreken van kadertechnisch afwijkende casussen aan/met maatschappijen

  Accountabilities:

  • Uitvoeren van acceptatiewerkzaamheden in samenspraak met Smooth Operations

  • Aanvragen hypotheken

  • Aanvragen overlijdensrisicoverzekeringen

  • Aanvragen woonlastenverzekeringen

  • Onderhouden contact met geldverstrekkers, verzekeraars en Realising dreams over de aanvragen

  • Voortgang bewaken van de volgende aanvragen; hypotheek, overlijdensrisicoverzekering en woonlastenverzekeringen

  • Controleren of de renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen overeenstemmen met de aanvraag c.q. gewenste situatie

  • Verwerken van renteaanboden, overlijdensrisico- en woonlastenverzekeringen in Elements

  • Klaarzetten van renteaanboden en bijbehorende bijlagen om te verzenden door Realising dreams

  • Versturen van polissen overlijdensrisicoverzekeringen naar klant en Realising dreams informeren

  • Controleren of de definitieve hypotheekoffertes overeenstemmen met de aanvraag c.q. gewenste situatie

  • Verwerken van definitieve hypotheekoffertes in Elements

  • Definitieve hypotheekoffertes en bijbehorende bijlagen verzenden naar klanten

  • Controleren van documenten zoveel mogelijk op focusgebied conform Contactpersoon geldverstrekkers

  • Onderhouden contact met Realising dreams en geldverstrekkers inzake voortgang op dossier niveau

  • Doorsturen documenten naar geldverstrekkers

  • Onderbouwen van (moeilijke) hypotheekdossiers zodat deze in één keer akkoord gegeven worden

  • Fungeren als aanspreekpunt voor Realising dreams in geval van voorleg- en bespreekzaken met geldverstrekkers

  • Geregistreerd vastleggen van besproken kadertechnisch afwijkende casussen in het hypotheekdossier onder urgente registratie, bij voorkeur schriftelijk bevestigd door de geldverstrekker. Deze werkwijze geldt ook voor Realising dreams.

  • Dagelijks kolom werkdruk in excel sheet metrics Smooth Operations ingevuld

 • Opleidingen SO

  Purpose:

  Iedereen binnen SO krijgt de gelegenheid om opleidingen te doen

  Accountabilities:

  • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden

  • Opleidingswensen van cirkelleden bespreken binnen de cirkel en met de Lead Link voor resources

  • Opleidingswensen afstemmen met Viisi Academy

  • Toestemming geven tot het volgen van afgestemde opleidingen (alleen voor cirkelleden SO)

  • Verloop van de opleidingen van cirkelleden monitoren

 • Voorlegdesk

  Purpose:

  Overrules worden efficiënt ingediend en de status hiervan wordt centraal goed bewaakt.

  Accountabilities:

  • Indienen van overrules

  • Bewaken voortgang overrules

  • Vastleggen processen indienen overrules

 • Work Distributor SO

  Purpose:

  Distribution of the workload to ensure that the processing time does not exceed 24 hours

  Accountabilities:

  • Verdelen van de diverse taken, door de aanvragen en de niet persoonsgebonden taken op naam te zetten (ook bij afwezigheid behandelaar)

  • Waarborgen van de werkzaamheden binnen 24 uur

  • Signaleren van oplopende werkvoorraad bij Smooth Operations en Realising dreams hierover tijdig informeren

  • Waarborgen dat er minimaal één keer per dag een werkoverleg plaatsvindt

  • Waarborgen dat de werkdruk evenredig wordt verdeeld onder de acceptanten

Purpose:

Supporting existing Viisi clients to find their home and offer an integrated customer experience

 • Fills no roles
Purpose:

#ChangeFinance: Let us change the world of mortage advice; making it better, more long-term oriented, more sustainable

 • Office manager

  for Zaandam

  Purpose:

  Het operationeel goed laten functioneren van de kantoren

  Accountabilities:

  • Regelen van voldoende, goed functionerende en sfeervolle werkplekken

  • Netwerken / onderhouden goed contact houden met andere mensen en bedrijven in het gebouw

  • Bijhouden van voorraden/inventaris en indien nodig bijbestellen i.o.m. Happy Workplace

  • Zorgen dat seminars gegeven kunnen worden (ruimte beschikbaar, faciliteiten geregeld)

  • Zorgen voor up-to-date informatie met practicalia over het kantoor op intranet

  • Opzetten en uitvoeren van lokale marketing strategie i.s.m. Growth

  • Functioneren als aanspreekpunt voor de gebouwbeheerder en een goede relatie hiermee onderhouden

  • Zorgen voor corona-proof werkomgeving conform richtlijnen RIVM / Corona beleid

  • Regelen van toegang tot kantoor(gebouw) voor Viisionairs: sleutel/tag/token

 • Secretary

  Purpose:

  Steward and stabilize the Circle’s formal records and record-keeping process.

  Domains:

  • All constitutionally-required records of the Circle

  Accountabilities:

  • Capturing and publishing the outputs of the Circle’s required meetings, and maintaining a compiled view of the Circle’s current Governance, checklist items, and metrics

  • Interpreting Governance and the Constitution upon request

  • Scheduling the Circle’s required meetings, and notifying all Core Circle Members of scheduled times and locations

 • Smooth Operations

  Purpose:

  Creating the fastest and best possible operations in order to deliver a WOW Customer Experience.

  Accountabilities:

  • Onderhouden contact met maatschappijen/geldverstrekkers op dossierniveau

  • Onderhouden van contact met de accountmanager van de geldverstrekkers over algehele voortgang en in het geval van “calamiteiten”

  • Informeren van Realising dreams over de doorloopsnelheid bij geldverstrekkers

  • Informeren van Realising dreams over aanpassingen in voorwaarden bij geldverstrekkers

  • Optimaliseren van processen voor het verwerken van hypotheekdossiers in afstemming met Realising dreams en Happiness Factory

  • Onderhouden en verder opbouwen van langetermijnrelaties met onze geldverstrekkers

  • Afsluiten van goede Service Level Agreements (SLA’s) met geldverstrekkers, zodat onze klanten een zo goed mogelijke dienstverlening van de geldverstrekkers krijgen

  • Opbouwen van nieuwe samenwerkingen met geldverstrekkers, zodat onze klanten uit een nog groter aanbod kunnen kiezen

  • Netwerken met geldverstrekkers

  • Onderhouden van contact met Realising dreams op dossierniveau

  • Inregelen van nieuwe geldverstrekkers en muteren van bestaande gegevens van geldverstrekkers in onze ondersteunende systemen. Daarbij Realising dreams informeren

  • Optimaliseren samenwerking tussen Realising dreams en Smooth Operations in Hypotheekproces

  • Behalen relevante examens en bijhouden vakkennis in overleg met Viisi Academy

  • Vragen en delen van persoonlijke, werkinhoudelijke feedback / feedforward

  • Monitoren van dossierkwaliteit van alle adviseurs en deze terugkoppelen aan Realising Dreams

  • Monitoren van salarisontwikkelingen binnen het vakgebied van de cirkel en deze communiceren aan Compensation Architect

  • Inventariseren van opleidingswensen van cirkelleden en deze bespreken met de cirkel en Viisi Academy

Purpose:

Iedereen binnen Viisi benut door opleidingen zijn volle potentieel

 • Inwerkcoach Smooth Operations

  Purpose:

  Duidelijke richtlijnen voor uitstekend inwerktraject nieuwe members Smooth Operations

  Domains:

  • Aanmaken van een inwerkschema nieuwe members Smooth Operations

  • Afronding inwerktraject gesprek voeren met nieuwe members Smooth Operations

  • Up to date houden / optimaliseren van de inwerkmap

  • Up to date houden / optimaliseren van het inwerkschema

  Accountabilities:

  • There are no accountabilities defined for this role.
Purpose:

Zoveel mogelijk wijsheid delen

 • Expert Onderpand

  Purpose:

  Op een optimale manier kennis delen met betrekking tot onderpanden

  Accountabilities:

  • Bijstaan van Realising dreams (en andere rollen binnen Viisi) met raad en daad bij vraagstukken omtrent onderpanden

  • Maken, geven en up-to-date houden van interne scholingen over onderpanden in overleg met Educatie Planner en Viisi Academy

  • Onderdeel over onderpanden in Samenvatting Voorwaarden & Acceptatiebeleid (en/of aanvullende interne kennisdocumenten) beheren in samenwerking met Bijhouder voorwaarden geldverstrekkers

  • Controleren of schrijven van content (bijv. artikel, filmscript, podcast-tekst etc.) over onderpanden in overleg met Story Teller: Hypotheken

  • Controleren of schrijven van content voor in de uitwerkingsmail over onderpanden in overleg met Verbeteraar uitwerkingsmail

CRM

Purpose:

Viisi maakt gebruik van meest innovatieve CRM platform in de markt om toekomstige groei optimaal te kunnen ondersteunen

 • Inrichter

  for SO

  Purpose:

  Zorgen dat Accelerate optimaal is ingericht aansluitend bij huidige processen

  Accountabilities:

  • Leveren input aan Accelerate mbt inrichting software pakket

  • Bijwonen relevante sessies met Accelerate